Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Predstojiki in voditelji

2 Jaz sem rekel: »Kdaj pa sta najčistejša ljubezen in najpopolnejša in najjasnejša resnica iz nebes potrebovali vodjo?
3 Ljubezen je, prav tako kakor resnica v svoji najvišji čistosti in popolnosti, tudi že najvišje, zato si ni mogoče zamisliti česar koli viš­jega! 
4 Če je prav taka ljubezen in resnica iz Mene v vsakem od vas, ki vas zdaj odpošiljam v Svojem imenu, kdo od vas bi hotel biti pred­stojnik svojemu bratu? Kako si lahko lastiš predstojništvo, če praviš in živo verjameš, da sem samo Jaz Gospod, vsi drugi pa tudi pravijo in verjamejo isto? Kdo od vas hoče biti prvi ob takšni domnevi in takšni veri?
5 Če dober računar reče in dokaže, da tri enake stvari in še druge tri enake stvari pomenijo šest enakih stvari, in nato drugi, tretji, če­trti in stoti prav tako dober računar reče in dokaže isto, se zastavlja vprašanje, kdo od njih naj bi bil boljši od drugih, in katerega naj bi sto povsem enako dobrih računarjev izbralo za svojega nečimrnega predstojnika in zakaj?
6 Glejte, le Jaz sem Gospod! Vsi vi pa ste med seboj enaki bratje, nihče naj ne bo več ali manj, kajti vsako še tako malenkostno daja­nje prednosti vzbudi v naravi tistega, ki to prednost dobi, satansko oblastiželjnost, in ta prehitro pokvari čisto ljubezen in resnico iz nje polno življenja, kot se je to še preveč razločno pokazalo že takoj na začetku kraljevanja, danes pa se še bolj in razločneje kaže v jeruza­lemskem templju.
7 Kdo izmed vas bi želel biti prvi izmed Mojih učencev, ta naj bo zadnji in najmanjši med njimi in vsem sluga in služabnik! Kajti takšna je ureditev v Mojih nebesih med Mojimi angeli!
8 Resnično vam povem: Vsi, ki se bodo na tej zemlji v kakšnem drugem smislu pustili oklicati za predstojnika, bodo onstran v tež­kem položaju. Kajti najtežja življenjska naloga za prevzetneža - in to navsezadnje postane skoraj vsak predstojnik - je ponižanje njegove človeške narave.
9 Zato ostanite vsi med seboj enaki bratje, nihče med vami naj nima niti najmanjše prednosti pred drugimi; in če se boste med seboj ljubili in bili pozorni drug do drugega kot resnični, povsem enako­vredni bratje, bodo ljudje to opazili in spoznali, da ste Moji pravi učenci.

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 10/134