Spletno stran gostuje moj-splet.si
Pomen Gospodovih prerokb

144. Pomen Gospodovih napovedi za prihodnost 1 Z našim gostilničarjem, s Filopoldom in Kisjono sem se pogovo­ril še o marsičem, tudi o prihodnosti judovske dežele. 2  Toda učenci, ki so slišali, da sem govoril o zelo mračni priho­dnosti dežele, so se ...


Ljudstvo prihodnosti

  29 Ljudstvo prihodnosti 1  (Gospod): »Če po zemlji ne bi divjali viharji, ampak bi bila tem­peratura povsod enaka in enak tudi pretok zraka, bi vsa zemlja kmalu razpadla in počila; le močni viharji in potresi poživijo življenje, vse se osveži, in to lahko ...


O duhovnih razmerah po Kristusu

Duhovne razmere do druge polovice 19. stoletja 25. O duhovnih razmerah v stoletjih po Kristusu do druge polovice 19. stoletja. Duhovni obrat po dotekajoči Božji luči 1 In zdaj še nekaj pojasnil za ta (19 stoletje, op. prev.) čas! 2 Del tega, kaj vse sem med Svojim ...


Danijelovo videnje

Danijelovo videnje 101. Gospod razloži Danielova videnja 1 Eden izmed dvajsetih, ki je bil tempeljski pismouk je rekel: »Gospod, ker so ti vse stvari znane in mogoče, bi nam pač lahko raz­ložil nekaj iz preroka Daniela, posebno njegovo sedmo poglavje. Ta nenavadni videc čudno ...


Jeruzalem in prihodnji čas

Prihodnost Jeruzalema 173. Gospodova razmišljanja ob pogledu na Jeruzalem. Sodba nad Jeruzalemom 1 V eni uri smo poobedovali, vstali od mize in se takoj odpravili ven; zlasti ob večerni svetlobi je bil zelo lep razgled proti vzhodu, kar nam je prišlo zelo prav pri pomenkovanju. ...


Konec sveta 1

Prerokba za današnji čas 14 Odslej bom skoraj celih 2000 let prebujal nešteto vidcev in prerokov, ker bo vstalo še več lažnih prerokov in celo nadvse brezsrčnih, ošabnih, oblastiželjnih lažnih Kristusov. Tedaj pa bodo tudi sodbe nenehne in le malokateremu ...


Konec sveta 2

O koncu sveta Koga ne zanima, kaj se bo zgodilo z zemljo in njenimi prebivalci kmalu po letu 2000. Veliko je ugibanja in veliko se govori o koncu sveta. Nekateri so verjeli, da se bo to zgodilo ob prelomu tega tisočletja. Drugi spet ne verjamejo ničesar. Vendar govorice o koncu sveta (takega ...


Konec sveta 3

51. Bližajoče se sodbe 1 (Gospod): »Zato naj bo vsak od vas blag in ponižen; tako si bos­te izkazovali tudi pristno človeško spoštovanje, se med seboj dobro razumeli in mirno živeli. 2 Častihlepje in ošabnost porajata zlovoljnost, jezo, zaničevanje drugega, ...


Konec sveta in nova zemlja

Konec sveta in nova zemlja 2 Jaz pa jim rečem: »Ljube hčerke! Tako kot je bilo v Noetovih dneh, bo tudi tedaj; ljubezen se bo zmanjšala in se popolnoma ohladila, vera v čisti življenjski nauk in Božje spoznanje z nebes se bo spremenila v temno mrtvo praznoverje, polno laži in ...


Konec sveta in ponovni Jezusov prihod

15. Konec sveta in ponovni prihod Kristusa   Ponovni prihod Kristusa, ki ga je v Novi Zavezi napovedal Go­spod Sam, v povezavi z bližajočo se rimsko osvojitvijo Jeruzale­ma, poročanje evangelistov o tem je le težko razvidno, sodi med neobhodno potrebne verske resnice ...


Kristusov drugi prihod 1

Jezusov govor o njegovem ponovnem prihodu  »Toda zapomnite si: Pred Mojim prihodom na to zemljo, bo veliko plevela in mnogo suhe trave uničeno s sodbo velike neprizanesljivosti. Kjerkoli bosta dva, bo eden sprejet in drugi zavrnjen; torej bo zaradi velikega sejanja izločena več kot ...


Kristusov drugi prihod 2

Jezus daje primerjavo med takratnim Jeruzalemom in sedanjim Rimom in njegovo usodo.   Glejte Moji otroci, ko Sem v tistem času govoril o znamenjih in Sem Judom vnaprej napovedal razdejanje njihovega templja, so samo nekateri od njih verjeli Mojim napovedim, ker Me ostali niso spoznali. ...


O poslednji sodbi

156. O poslednji sodbi 1 Simon Juda je odgovoril: »Gospod in Mojster, tokrat sem vse; kar si nam razložil, zelo jasno dojel, bolje kakor kadar koli prej. Ma­ram pa priznati, da bi me Tvoja prevelika modrost skoraj zadušila. Ti o takšnih neskončno velikih stvareh ...


O treh bogovih

O treh bogovih 182. Nenavadni sončni vzhod 1 Zjutraj na sabat, nekako četrt ure pred sončnim vzhodom, sem vstal s stola in se takoj odpravil na prosto. To so kmalu opazili Peter, Jakob in Janez in se mi zunaj pridružili, še preden je vzšlo sonce. 2 Vsi štirje smo se ...


Osebni prihod Gospoda

Gospodov osebni prihod Izvleček iz sporočila, katerega je prejel Jakob Lorber, o učenju in delovanju Jezusa med Njegovim poslanstvom. Povzeto po Velikem Janezovem Evangeliju, kjer Gospod govori Svojim učencem o tej temi:                     ...


Padec Rima

Padec Rima ...Po zavzetju Rima bo vstal en edini mož, obdan z veliko svetostjo, kot pravi Joahim v knjigi Edinost. On bo povzdignjen na rimski stol kot apostolski (!) mož. Skozi njega bo Bog izvršil tako velike čudeže, da ga bodo vsi ljudje spoštovali in si nihče ne bo usodil ...


Padec Rima in tisočletno kraljetsvo

46. Sodba nad poganstvom 1 Nato so se oglasili Moji stari učenci: »Gospod in Mojster, oblju­bil si, da nam boš o tem razkril še več, torej stori to, saj je zdaj dobra priložnost. « 2 Jaz sem rekel: »Kdaj je dobra priložnost za to, vem Jaz sam ...


Prerokba do konca zemlje

107. Gospodova napoved prihodnosti: Preseljevanje narodov 1 Proti polovici jasne zvezdne noči je postalo zelo tiho. Oči in uše­sa vseh so bila zelo napeto usmerjena Vame; vsi so namreč pričakovali od Mene kakšen nauk ali kakšno dejanje. Jaz pa sem jih nekaj časa ...


Prerokba o čaščenju Boga

O čaščenju Boga »V kasnejših časih bodo lažnivi in oblasti željni preroki v Mojem imenu delali enako, kot to zdaj delajo farizeji in njihovi privrženci, in Me bodo pred očmi ljudstva častili z različnimi obredi ter z zlatom, srebrom in dragimi kam­ni. Toda skozi ...

Prerokba o klicanju Boga

O klicanju Boga 4 Ko bodo ljudje v svoji slepoti klicali k Bogu 'svet, svet, svet', potem bo res slabo med njimi! Kdor hoče klicati Boga, ta mora biti najprej sam poln tega duha, sicer je njegovo klicanje nekoristno in nespametno, enako klicanju poganov, ki zasužnjeni in okovani s ...


Preroki kot nosilci razodetja

177. Preroki kot nosilci razodetja. Svetlobna vera in slepa vera. 1 Lazar je rekel: »Da, sicer razumem, kaj si hotel s tem povedati, toda v meni še vedno ostaja skrita misel, o kateri še ne vem prav; kam in kako z njo. Je torej treba vse tiste ljudi, h katerim pride veliko ...


Preroštvo Jakoba Lorberja za cerkev v današnjem času

Prerokba za cerkev v današnjem času Seveda je tukaj s cerkvijo mišljena celotna institucionalna Kristusova cerkev v njenih različnih členih, staro-častitljivih institucijah in razvejitvah, vse, kar priznava vero v Jezusa Kristu­sa kot Boga in človeka hkrati, ter se ...


Sedanji duhovni potop

Sedanji duhovni potop (Prejel Jakob Lorber 1849)  On, ki vas je ustvaril, odrešil in posvetil z Njegovo Besedo in z Njegovim Duhom, vam govori: "Duhovni potop se sedaj vali po celi zemlji tako, kot poplava pred štirimi tisočimi zemeljskimi leti v času Noeta. Zadnja ...


Sovražniki svetlobe

46. Duhovščina kot sovražnik svetlobe 1 (Rafael:) »Povem ti, zgodilo se bo, da se bodo ljudje po železnih cestah vozili tako hitro, kakor leti izstreljena puščica, in bodo govorili z jezikom groma od enega konca sveta do drugega in bodo letali po zraku kakor ptice, daleč ...


Tisočletno kraljestvo (milenijum)

Tisočletno kraljetsvo (Prejel Jakob Lorber 1864) "Poskrbel sem, da bodo Mene, edinega resničnega Kristusa, človeška bitja prepoznala kot resnično notranje življenje. In to bo resnična skala, katero moči pekla ne morejo premagati: Jaz bom temeljni kamen, katerega so mnogi ...


Velika sodba v sedanjosti

174. Napoved velike sodbe v sedanjosti 1 (Gospod): »In tako kot s sodbo nad Jeruzalemom, bo tudi s pri­hodnjo, veliko sodbo svetu, ko bom popolnoma uničil veliko vlačugo Babilon. To pa bo sodba kot v Noetovih dneh in kot v dneh Sodome in Gomore. 2 Tedaj se bodo tudi dogajala velika ...


Veliko svitanje pred Gospodovim prihodom

Veliko svitanje pred Gospodovim prihodom (Prejel Jakob Lorber leta 1849) Kdor ima svetilko, naj jo ne namesti pod pokrito mizo, kjer bi zaman svetila. Toda kdor je opremljen le z nekaj svetlobe, naj namesti svojo malo svetilko na mizo, kjer lahko gori in razsvetljuje mizo in sobo. Če na ...