Spletno stran gostuje moj-splet.si
PREROKBE PREJETE PO BERTHI DUDDE

Vedno znova vas opozarjam na to, toda ker vi ljudje ne verjamete, ker Mojih besed ne jemljete resno, vas bo to presenetilo, kajti četudi bo Moj nasprotnik v zadnjih dneh kraljeval na Zemlji, celo če spravi ljudi tako popolnoma pod svoj nadzor, da izgubijo vso vero in so na koncu pravi hudiči, ki zatirajo Moje lastne in jim povzročajo največjo stisko, bodo kljub temu enako zgroženi, ko bodo Moji lastni dvignjeni pred njihovimi očmi in bodo spoznali, da se ne morejo več rešiti, da bodo sami postali žrtev dejanja uničenja, da ni več izhoda in da jih bo zemlja požrla. ...


Danijelovo videnje

Danijelovo videnje 101. Gospod razloži Danielova videnja 1 Eden izmed dvajsetih, ki je bil tempeljski pismouk je rekel: »Gospod, ker so ti vse stvari znane in mogoče, bi nam pač lahko raz­ložil nekaj iz preroka Daniela, posebno njegovo sedmo poglavje. Ta nenavadni videc čudno ...


Jeruzalem in prihodnji čas

Prihodnost Jeruzalema 173. Gospodova razmišljanja ob pogledu na Jeruzalem. Sodba nad Jeruzalemom 1 V eni uri smo poobedovali, vstali od mize in se takoj odpravili ven; zlasti ob večerni svetlobi je bil zelo lep razgled proti vzhodu, kar nam je prišlo zelo prav pri pomenkovanju. ...


Ljudstvo prihodnosti

  29 Ljudstvo prihodnosti 1  (Gospod): »Če po zemlji ne bi divjali viharji, ampak bi bila tem­peratura povsod enaka in enak tudi pretok zraka, bi vsa zemlja kmalu razpadla in počila; le močni viharji in potresi poživijo življenje, vse se osveži, in to lahko ...


Ko bo zavladala ženska

... ko se bo ženska dvignila nad moškega in ga bo hotela nadvladati in ga tudi resnično prevladala, bodisi z njeno satansko pridobljeno mikavnostjo ali z zakladi in dediščinami sveta, ali z nekim imenitnim stanom in odličnim poreklom, ko bo ženski spol, ki bi moral biti podrejen, gledal na ubogega moškega zviška z posmehljivimi in prezirljivimi očmi in srcem ter vzklikal. 'Fuj, kakšen smrad okoli tega prostaškega možaka! Kako grozno grd je vendar ta človek, kako gnusen je na pogled! Glej to navadno sodrgo, to beračijo!', potem, Lameh - poslušaj! - , potem bo kača postala gospodar sveta, sramotno dominantna v svojem spolu! ...


Konec sveta 1

Proti koncu naznanjenega časa bom tudi Jaz obujal čedalje večje pre­roke, z njimi se bodo množile tudi sodbe in postajale obsežnejše. Tedaj bo­do nastali tudi silni potresi in zelo uničevalni viharji elementov (elementarni viharji), velika draginja, vojne, lakota, kužne bolezni in še veliko drugega zla, in kot sem že vnaprej naznanil, vera se bo - razen pri zelo redkih - ohladila v lede­nem človekovem napuhu in narod se bo dvignil zoper drugega. ...


Konec sveta 2

O koncu sveta Koga ne zanima, kaj se bo zgodilo z zemljo in njenimi prebivalci kmalu po letu 2000. Veliko je ugibanja in veliko se govori o koncu sveta. Nekateri so verjeli, da se bo to zgodilo ob prelomu tega tisočletja. Drugi spet ne verjamejo ničesar. Vendar govorice o koncu sveta (takega ...


Konec sveta 3

51. Bližajoče se sodbe 1 (Gospod): »Zato naj bo vsak od vas blag in ponižen; tako si bos­te izkazovali tudi pristno človeško spoštovanje, se med seboj dobro razumeli in mirno živeli. 2 Častihlepje in ošabnost porajata zlovoljnost, jezo, zaničevanje drugega, ...


Konec sveta in nova zemlja

Konec sveta in nova zemlja 2 Jaz pa jim rečem: »Ljube hčerke! Tako kot je bilo v Noetovih dneh, bo tudi tedaj; ljubezen se bo zmanjšala in se popolnoma ohladila, vera v čisti življenjski nauk in Božje spoznanje z nebes se bo spremenila v temno mrtvo praznoverje, polno laži in ...


Konec sveta in ponovni Jezusov prihod

15. Konec sveta in ponovni prihod Kristusa   Ponovni prihod Kristusa, ki ga je v Novi Zavezi napovedal Go­spod Sam, v povezavi z bližajočo se rimsko osvojitvijo Jeruzale­ma, poročanje evangelistov o tem je le težko razvidno, sodi med neobhodno potrebne verske resnice ...


Kristusov drugi prihod 1

Jezusov govor o njegovem ponovnem prihodu  »Toda zapomnite si: Pred Mojim prihodom na to zemljo, bo veliko plevela in mnogo suhe trave uničeno s sodbo velike neprizanesljivosti. Kjerkoli bosta dva, bo eden sprejet in drugi zavrnjen; torej bo zaradi velikega sejanja izločena več kot ...


Kristusov drugi prihod 2

Jezus daje primerjavo med takratnim Jeruzalemom in sedanjim Rimom in njegovo usodo.   Glejte Moji otroci, ko Sem v tistem času govoril o znamenjih in Sem Judom vnaprej napovedal razdejanje njihovega templja, so samo nekateri od njih verjeli Mojim napovedim, ker Me ostali niso spoznali. ...


Napovedi o prihajajočih ekoloških katastrofah

Poleg tega so tako monokulture, kakor tudi kultivirane, visoko donosne žitarice podvržene veliki stopnji obolelosti (kakor omenja Lorber). Nedavno je bil celoten pridelek riža uničen zaradi neznane virusne bolezni. Naslednja navedba v Novem Razodetju jasno kaže na to: »Kmalu po času največje industrializacije bo položaj na zemlji za človeštvo izgledal zelo mračno, ker bo zemlja postala neplodna.« ...


Napoved zdajšnjih razodetij

Toda če bi to brali in se posmehovali zlobni posvetni ljudje, bi jih, četudi le zapisano, uničilo in ubilo! ...


O duhovnih razmerah po Kristusu

Duhovne razmere do druge polovice 19. stoletja 25. O duhovnih razmerah v stoletjih po Kristusu do druge polovice 19. stoletja. Duhovni obrat po dotekajoči Božji luči 1 In zdaj še nekaj pojasnil za ta (19 stoletje, op. prev.) čas! 2 Del tega, kaj vse sem med Svojim ...


O poslednji sodbi

156. O poslednji sodbi 1 Simon Juda je odgovoril: »Gospod in Mojster, tokrat sem vse; kar si nam razložil, zelo jasno dojel, bolje kakor kadar koli prej. Ma­ram pa priznati, da bi me Tvoja prevelika modrost skoraj zadušila. Ti o takšnih neskončno velikih stvareh ...


Osebni prihod Gospoda

Gospodov osebni prihod Izvleček iz sporočila, katerega je prejel Jakob Lorber, o učenju in delovanju Jezusa med Njegovim poslanstvom. Povzeto po Velikem Janezovem Evangeliju, kjer Gospod govori Svojim učencem o tej temi:                     ...


O treh bogovih

O treh bogovih 182. Nenavadni sončni vzhod 1 Zjutraj na sabat, nekako četrt ure pred sončnim vzhodom, sem vstal s stola in se takoj odpravil na prosto. To so kmalu opazili Peter, Jakob in Janez in se mi zunaj pridružili, še preden je vzšlo sonce. 2 Vsi štirje smo se ...


Padec Rima

Padec Rima ...Po zavzetju Rima bo vstal en edini mož, obdan z veliko svetostjo, kot pravi Joahim v knjigi Edinost. On bo povzdignjen na rimski stol kot apostolski (!) mož. Skozi njega bo Bog izvršil tako velike čudeže, da ga bodo vsi ljudje spoštovali in si nihče ne bo usodil ...


Padec Rima in tisočletno kraljestvo

46. Sodba nad poganstvom 1 Nato so se oglasili Moji stari učenci: »Gospod in Mojster, oblju­bil si, da nam boš o tem razkril še več, torej stori to, saj je zdaj dobra priložnost. « 2 Jaz sem rekel: »Kdaj je dobra priložnost za to, vem Jaz sam za­gotovo ...


Pomen Gospodovih prerokb

Ko naj bi ljudje z Njegovim naukom takšni res postali, saj vemo, da se je to v tako kratkem času že zgodilo s tisoči ljudmi -, kako lah­ko potem neprenehoma govori, da bo prihodnost še veliko bednejša, kot je bila preteklost in je nadvse nesrečna sedanjost? Naj razume to, kdor more, mi tega ne razumemo ...


Prerokba do konca zemlje

107. Gospodova napoved prihodnosti: Preseljevanje narodov 1 Proti polovici jasne zvezdne noči je postalo zelo tiho. Oči in uše­sa vseh so bila zelo napeto usmerjena Vame; vsi so namreč pričakovali od Mene kakšen nauk ali kakšno dejanje. Jaz pa sem jih nekaj časa ...


Prerokba o čaščenju Boga

V kasnejših časih bodo lažnivi in oblasti željni preroki v Mojem imenu delali enako, kot to zdaj delajo farizeji in njihovi privrženci, in Me bodo pred očmi ljudstva častili z različnimi obredi ter z zlatom, srebrom in dragimi kam­ni. ...


Prerokba o klicanju Boga

O klicanju Boga 4 Ko bodo ljudje v svoji slepoti klicali k Bogu 'svet, svet, svet', potem bo res slabo med njimi! Kdor hoče klicati Boga, ta mora biti najprej sam poln tega duha, sicer je njegovo klicanje nekoristno in nespametno, enako klicanju poganov, ki zasužnjeni in okovani s ...


Prerokba o treh bogovih

Ti in vsi vi veste, da na obzorju sveti samo eno sonce, zdaj pa jih vidite kar tri. Veste tudi, da je samo en pravi Bog in Stvarnik, in kljub temu bodo v prihodnje neumni ljudje zaradi vsakovrstnega napačnega zrcaljenja iz enega pravega Boga naredili tri bogove. Kot odrešenik sveta bom tudi Jaz med njimi, ampak razdeljen v tri osebe. Govorili bodo še zmeraj o enem Bogu, toda ob tem kljub temu molili k trem osebam, od katerih bo vsaka zase tudi popolni bog in bo treba mo­liti k njej kot samostojni osebi. ...


Prerokbe prejete po Berthi Dude

V poslednjih dneh 2. Peter 3,10 Bitka svetlobe proti temi v poslednjih dneh.... Božanski poseg... Napoved... Čas konca... znamenja Duhovna depresija - posledice materializma Eksperiment pred koncem zemlje Gospodov ponovni prihod Jedli so in pili…. in ravno tako je bilo pred ...


Preroki kot nosilci razodetja

177. Preroki kot nosilci razodetja. Svetlobna vera in slepa vera. 1 Lazar je rekel: »Da, sicer razumem, kaj si hotel s tem povedati, toda v meni še vedno ostaja skrita misel, o kateri še ne vem prav; kam in kako z njo. Je torej treba vse tiste ljudi, h katerim pride veliko ...


Preroštvo Jakoba Lorberja za cerkev v današnjem času

Prerokba za cerkev v današnjem času Seveda je tukaj s cerkvijo mišljena celotna institucionalna Kristusova cerkev v njenih različnih členih, staro-častitljivih institucijah in razvejitvah, vse, kar priznava vero v Jezusa Kristu­sa kot Boga in človeka hkrati, ter se ...


Sedanji duhovni potop

Sedanji duhovni potop (Prejel Jakob Lorber 1849)  On, ki vas je ustvaril, odrešil in posvetil z Njegovo Besedo in z Njegovim Duhom, vam govori: "Duhovni potop se sedaj vali po celi zemlji tako, kot poplava pred štirimi tisočimi zemeljskimi leti v času Noeta. Zadnja ...


Sovražniki svetlobe

Povem ti, zgodilo se bo, da se bodo ljudje po železnih cestah vozili tako hitro, kakor leti izstreljena puščica, in bodo govorili z jezikom groma od enega konca sveta do drugega in bodo letali po zraku kakor ptice, daleč nad morji, deželami - in vendar jih nihče ne bo imel za čarodeje in še manj za bogove! Pač pa se bo duhovščina, ki bo vedno obstajala, zmeraj na vso moč trudila, da bi preprečila tak­šno poučevanje ljudstva; toda njeno prizadevanje bo tudi zmeraj po­vsem zaman! ...


Tisočletno kraljestvo (milenijum)

Tisočletno kraljetsvo (Prejel Jakob Lorber 1864) "Poskrbel sem, da bodo Mene, edinega resničnega Kristusa, človeška bitja prepoznala kot resnično notranje življenje. In to bo resnična skala, katero moči pekla ne morejo premagati: Jaz bom temeljni kamen, katerega so mnogi ...


Velika sodba v sedanjosti

Tedaj bodo ponekod velike vojne med narodi in en narod bo na­padel drugega; tedaj bo tudi velika draginja in nastale bodo vsakovrstne kužne bolezni, kakršnih dotlej med ljudmi še ni bilo. ...


Veliko svitanje pred Gospodovim prihodom

Potemtakem, le kaj koristi govorjenje o ljubezni ali izpolnjevanje Božjih Zapovedi, če se tisti, katerim je pridiga namenjena, nahajajo v skrajni temi! ...


Ureditev Božjega gospodarstva in Gospodov prihod

Ko postane ta potreba čedalje bolj splošna in ljudje niso več zadovoljni z vero v avtoriteto, ki je zmeraj tudi podlaga za mrakobno in lenobno praznoverje, potem pride tudi čas za večjo in nazornejšo življenjsko luč, polno čistosti in resnice. In glejte, zdaj mora biti nešteto, v različne vrste lenobe in ži­vljenjskega mračnjaštva, kot v globoko spanje pogreznjenih ljudi na vsej Zemlji, pripravljenih na živahnejše viharno delovanje, dokler se po daljšem času toliko ne zbistrijo, da končno začutijo, kaj jim manj­ka.« ...