Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

8028 PRIZNAVANJE JEZUSA KRISTUSA JE PRIZNAVANJE BOGA....
29. oktober 1961: knjiga 84 Bertha Dudde

Ljudje ne morejo sprejeti dovolj razsvetljenja, ker so sprejeli veliko napak in zato razmišljajo popolnoma napačno. Če bi bili ustrezno poučeni, bi zlahka našli vero. Vendar niso brez krivde, saj nimajo želje po resnici, sicer bi jim bila lahko ponujena in bi jo tudi sprejeli. In tako so bili tudi premalo poučeni o odrešenjskem dejanju Jezusa Kristusa, saj razlog zanj ljudem ni bil dan, tako da niso spoznali Njegovega velikega pomena in so zato opustili vero Vanj in v Njegovo odrešenjsko dejanje, pravzaprav so pogosto celo zanikali Jezusov obstoj, ker o Njem niso bili poučeni v resnici. Vendar je prav vera v Jezusa in njegovo odrešenjsko dejanje odrešitev za ljudi, zato je nujno potrebno, da jo pridobijo še pred koncem, preden njihove duše zapustijo telo, da bi vstopile v onstransko kraljestvo.

Če ste torej vi, moji služabniki na zemlji, večkrat opomnjeni, da svoje soljudi obveščate o božanskem Odrešeniku, pomeni to tudi za vas delo usmiljenja, saj spoznavate vse tiste v največji stiski, ki Vanj ne verjamejo in zato tudi nimajo pravega znanja o Meni, ker Me morajo iskati le v Jezusu Kristusu kot bistvenem Bogu, s katerim bodo vzpostavili stik kot dokaz, da Me priznavajo. Kdor ima pravo vero Vame, me tudi kliče v Njem, v Jezusu, ki je odrešil svet greha in smrti.... Kdor ga ne priznava, tudi Mene še ne priznava pravilno, čeprav ne želi zanikati 'Božanstva', vendar še ni v pravem stanju duha, sicer bi lahko verjel, da sva Jezus in Jaz eno (Jn 10,30)...In takoj, ko bo mogoče ljudem dati pravilno razlago o tem, bodo tudi lažje verjeli, če so dobre volje.... Zato Jaz pošiljam vas, Moje učence, oznanjat odrešenjsko dejanje Jezusa Kristusa in zato vas neprestano spodbujam k marljivemu delu v vinogradu, kajti za rešitev človeške duše je veliko odvisno od tega, če najde Njega, da lahko pridobi prepričljivo vero Vanj, ki Me je sam zaščitil kot lupina (človeško telo), ki je postal eno z Njim in tako v Jezusu uresničil delo odrešenja....V Njem Me mora namreč priznati vsaka duša, ki želi vstopiti v kraljestvo luči,  vendar bo vstop vanj našla šele, ko bo njen izvirni greh odrešen z Jezusom Kristusom, ki ga mora zato tudi priznati.... 

Vi ljudje ne veste, kako veliko poslanstvo je 'človek Jezus' opravil na Zemlji; in vi ne veste, kako je delo usmiljenja pomembno za vse ljudi v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Vedno znova lahko prejemate informacije o Njem, se poučite o popolni resnici, če le ne zaprete svojega uma, ko vam jo prinašajo Moji glasniki z delovanjem Mojega duha. Jaz Moje glasnike vedno znova opominjam, naj vam posredujejo resnico, in opominjam vas, da jo sprejmete, saj morate najti svojo pot k Jezusu Kristusu.... In če na zemlji ne uberete poti do Njega, potem boste vstopili v onstransko kraljestvo neodrešeni in potem boste morali ostati v bedi, dokler ga tam ne najdete.... Brez Jezusa Kristusa namreč ni vstopa v kraljestvo svetlobe in blaženosti....

Toda posredovanje čiste resnice lahko kljub temu razjasni vaše razmišljanje in z dobro voljo si glede tega lahko pridobite pravilno razumevanje, in potem se imate lahko za blagoslovljene, če se prostovoljno podate na pot k njemu, božanskemu Odrešeniku, če zdaj dosežete živo vero, ker se čutite spodbujeni živeti življenje po Jezusu, tj. prakticirati ljubezen, ker to v vas potem prebudi tudi duha za življenje....  Kajti resnica lahko razsvetli vaše razmišljanje, če ste dobre volje.... Resnica vas lahko osvobodi vsake teme, ker resnica prihaja od Mene, ki sem luč iz večnosti.... (1Jn 1,5). AMEN

Bertha Dudde