Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Kaj je podzemlje - razlaga besede ŠEOL

2 Jaz rečem: "Torej poslušaj! She, tudi shei ali shea pomeni: 'žeja'; oul tudi voul: 'v samem sebi zapuščen človek', lahko bi rekli: 'žival­ski človek' (vol); a: 'po konsistenci tega, kar tvori notranjo modrost in spoznanje' .
3 Da pa je pod črko a treba razumeti to, spričuje oblika starih egip­tovskih piramid, ki so v velikem merilu posnetek možganskih piramid in so ljudem rabile kot šole modrosti, o čemer še danes pričajo njiho­vo ime in notranja ureditev. Pira mi dai vendar očitno pomeni: 'Daj mi modrost!' In notranja ureditev je tudi bila takšna, da je človek, ki je bil v piramidi povsem ločen od zunanjega sveta, moral začeti gle­dati v svojo notranjost in najti svojo najbolj notranjo življenjsko svet­lobo. Zato je bila v dolgih notranjih hodnikih takšne piramide zmeraj trda tema kot v rogu in ni postalo svetlo, dokler ni človek s svojo not­ranjo življenjsko svetlobo začel vse osvetljevati.
4 To se ti seveda zdi nekoliko čudno; le da je vse to kljub temu ta­ko! Ko se namreč človeku odpre notranji vid srca, zanj na zemlji ni več noči in teme. Tako rekoč oprijemljiv dokaz za to so vsi zelo senzitiv­ni in zamaknjeni ljudje. Ti s povsem zaprtimi očmi vidijo veliko več kot sicer tisoč ljudi z najboljšimi, najbolj zdravimi in najostrejširni oč­mi; ti namreč vidijo skozi še tako trdno in nepresojno materijo, zlah­ka vidijo skozi vso zemljo in celo zvezde niso tako daleč, da jih res­nično zamaknjeni (magnetični) ljudje ne bi mogli natančno pregleda­ti.
5 Kako pa lahko ljudje pridejo v blaženo stanje zamaknjenosti - ka­dar in kakor pogosto hočejo -, to so poučevali in predvsem zelo de­javno vadili ravno v piramidah.
6 Ker so piramide rabile temu, so jih tudi zelo pravilno poimenova­li z izrazom she'oul a, ki je označeval vse. Od tega je stari Hebrejec vzel svoj okrajšani sheol', Grk schole, Rimljan svojo schol, ter Perzi­jec in Indijec svojo schehol ('Opomba prevajalca: Gotovo tudi Nemec svojo schule, prav tako tudi Slovenec svojo šolo').
7 Ker pa so stari modreci v svojih zamaknjenih videnj in zelo dobro vedeli, v kako zelo obžalovanja vredno stanje pridejo po odpadu te­lesa v onstranstvu tiste zelo materialne duše, ki so svet in same sebe ljubile nadvse, so tudi to obžalovanja vredno stanje imenovali she oula, pekel!
8 Da so takšno stanje v primerjavi s stanjem življenja resničnega modreca v Božjem redu označevali z izrazom 'smrt', je vendar povsem v skladu z resnico. In ker je to zmeraj in nujno ista in trajna lastnost vsega tistega, kar se imenuje 'svet' in 'materija', bo tudi jasno, zakaj so to imenovali 'večna smrt' !
9 Dokler duša tu ali onstran ostane v takšnem stanju, je tudi očitno v stanju večne smrti, rešitev iz tega stanja pa je gotovo nadvse težka življenjska naloga! Marsikatera duša bo potrebovala toliko let kot je star kakšen planet, dokler ne bo sama iz sebe spet prišla do rešitve! - Po­vej mi, ali ti je to zdaj jasno!"
10 Roklus reče: "Da, Gospod in Mojster vsega, zdaj mi je tudi to res povsem jasno; toda zdaj še eno majhno vprašanje: kako se lahko človek prestavi v zamaknjeno, vsevidno stanje! Ko bi vedel še to ali pa vsaj poti do tega, bi uporabil vsa sredstva, kar si je mogoče misli­ti, da bi se od časa do časa tudi sam zamaknil v takšno gotovo nad­vse osrečujoče stanje! Gospod in Mojster vseh stvari, bodi tako dober in mi daj tudi glede tega nekaj dobrih namigov!"
11 Jaz rečem: "Egiptovske šole so propadle in jih torej že dolgo ni več; v Mojzesovih časih je začelo namreč v njih zelo škripati. Že te­daj so začeli dajati le zunanji pouk, Platon in Sokrat pa sta bila že sko­raj zadnja, ki sta imela še nekaj pojma o notranji življenjski šoli.
12 Jaz pa sem zdaj prišel v meso tega sveta zato, da bi dal vam lju­dem še boljšo življenjsko zapoved, po kateri se lahko vsak zamakne v najvišjo življenjsko modrost. In ta zapoved se na kratko glasi: 'Ljubi Boga nadvse iz vseh svojih moči in svojega bližnjega kakor samega sebe!' Kdor to izpolnjuje in v celoti tako dela, Mi je enak in bo prav s tem vpeljan v vso modrost ter njeno moč in oblast!
13 Kdor je poln ljubezni do Boga, v njem je tudi Bog navzoč s Svo­jo neskončno in brezmejno ljubeznijo in z njeno najvišjo svetlobo. Du­ša s svojim duhom potem uživa v vsej svetlobi modrosti iz Boga, in potem mora duša vendar tudi gledati in spoznati vse to, kar vidi in spozna Božja svetloba. In ker popolna večna Božja vsemogočnost in vsa oblast obstaja ravno v Njegovi brezmejni in neskončni ljubezni, more duša v tej Božji ljubezni le hoteti z voljo ljubezni Božjega du­ha, ki vlada v njej, in zgoditi se mora, kar duša hoče! - To je tako jasno in resnično, kot le more biti kaj na tem svetu jasno in resnično.
14 Toda še zdaleč ni dovolj to le vedeti in še tako živo verovati, am­pak morate to povsem izpolnjevati v vseh še tako težkih življenjskih razmerah in se v tem vsak čas vaditi; šele nenehna vztrajna vaja na­redi iz učenca mojstra!"

Jakob Lorber
Veliki Janezov evangelij
knjiga 5/72