Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

4701 RAZLAGA STIGEM...
31.
Julij 1949: knjiga 54  Bertha Dudde

V Mojem trpljenju in smrti na križu ste dobili zgled globoke ljubezni in največje pripravljenosti na žrtvovanje, kar je brez primere. Torej, med nebom in Zemljo so stvari, ki so vam ljudem popolnoma nerazložljive, ker ne veste, kako učinkujejo duhovne moči na človeka, na tistega, ki to s svojo voljo dopušča, ki se giblje v božanskem redu. In tako se pogosto soočate z uganko, katere rešitev pa je preprosta za tistega, ki je prodrl v duhovno spoznanje, za tistega, ki najde razlago za vse, kar mu je ponujeno po njegovem duhu. Toda le redko je iz duhovnega kraljestva mogoče dati človeku takšno razlago, saj je le redko priznano ali upoštevano neposredno delovanje duha. Kajti tisto, kar je delovanje duha, se pogosto obravnava kot človekova lastna duševna dejavnost in le redko se lahko duh v človeku kaže tako očitno, da ga prepoznamo in zato sprejmemo njegov rezultat. Moje trpljenje in umiranje na križu je bilo za človeka, ki je tvoril Moje telo, izjemno mučno, tako da je žrtev človeka Jezusa presegla vse, kar bi lahko kdajkoli veljalo za dejanje ljubezni na Zemlji.... Pa vendar se človeštvo komajda ozira na to, pozabilo je, ker hoče pozabiti. Pojem Odrešenika človeštva je v srcih večine ljudi ugasnil in le redki si predstavljajo Jezusovo trpljenje, ne da bi ga začutili in razumeli v njegovi globini.... Duhovni svet pa je nenehno pod vtisom odrešenja po Jezusu Kristusu. Duhovni svet, poln svetlobe, vse doživlja v sedanjosti, ne pozna pojma časa, preteklost, sedanjost in prihodnost so za bitja svetlobe eno, zato ves čas doživljajo Kristusovo križanje ter slavijo in poveličujejo Njega, ki jim je s svojo smrtjo na križu odprl nebesa, jim pomagal videti Boga in je izbrisal veliki greh, ki je Moje žive stvaritve v večnosti ločil od Mene. Spodbuja bitja svetlobe naj ljudi opozarjajo na največje dejanje ljubezni, ki je bilo kdajkoli storjeno na Zemlji.... Globok vtis, ki ga Kristusova smrt na križu vedno znova naredi na bitja svetlobe, želijo prenesti tudi na ljudi, a naletijo na odpor, ker so ljudje tako pod vtisom sveta, da je božanski Odrešenik Jezus Kristus zanje le fantazijski lik, da je za njih prikaz odrešenjskega dela le pravljica in izgublja vse večjo verodostojnost. Duhovno bitje, polno svetlobe, prepozna vse večjo temo na Zemlji in skuša tu in tam prižgati kanček luči, ljudem skuša posredovati šibek odsev iz duhovnega kraljestva, vodi ga ljubezen do neodrešenega duhovnega bitja, ki je, utelešeno v človeku, v nevarnosti, da ne prestane preizkušnje zemeljskega življenja. Vendar bitja luči težko najdejo dostop do človeškega srca, saj mora duša privoliti po svoji svobodni volji, čeprav je lahko telo pri tem izražanju volje duše nevpleteno.... V stanju ločenosti od telesa, v spanju ali popolni telesni letargiji mora duša pokazati hrepenenje po izredni oskrbi z močjo v vseh oblikah. Takrat se duše polastijo bitja svetlobe, ki je ne opustijo niti takrat, ko telo spet začne svojo običajno dejavnost v povezavi z dušo. Nato bitja svetlobe duši omogočijo vpogled v duhovno kraljestvo, in ta je tako navdušena, da se vtisi duše prenesejo tudi na telo.... Zato človek v svojem fizičnem stanju z umom in očmi telesa ne vidi duhovnih izkušenj, ampak le duša vidi, kar je vidno opazno v njenem telesuDuša doživlja proces Kristusovega križanja s takšno bližino, vendar te izkušnje ne prenese na telesni intelekt, tako da je človekovo mišljenje zato popolnoma nevpleteno, na telo pa vpliva vznemirjenje duše.... tako da telo v pravem pomenu besede doživlja to, kar vidi duša.... Svet, poln svetlobe, želi usmeriti misli ljudi k največji skrivnosti v vesolju, k največjemu delu ljubezni, brez katerega se nihče ne bi mogel rešiti uroka greha.... Bitja svetlobe izkoristijo vsako priložnost, ko lahko prek osebe spregovorijo vsem okoli nje; poskušajo tudi pritegniti pozornost tistih, ki so neverni in si skušajo to razložiti po naravni poti. Prižigajo majhne lučke, ki kljub temu širijo močan sij, če jih ne skrije ali ugasne vpliv nasprotnika, ki skuša zadušiti vse, kar kaže na odrešenje po Jezusu Kristusu. Bitka med svetlobo in temo namreč divja tem bolj, čim bolj se bliža konec, zato se bodo tudi vsa znamenja povečala.... Dogajala se bodo znamenja in čudeži in blagoslovljen je tisti, ki je nanje pozoren in iz njih sklepa.... Amen

Bertha Dudde