Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Razumevanje Svetega pisma
272. Preroki govorijo v prispodobah

1 Oddaljeni sosed je rekel: »O Gospod, govoriti bi si zdaj že upali, ko bi le vedeli, o čem! Poleg tega pa je še več kot zlahka razumljivo, da smo vsi še preveč polni misli o tem, kaj vse smo danes slišali, videli in doživeli. Če pa smem, bi Te rad o sebi nekaj vprašal, in sicer, da bi nam vsem ali pa samo meni povedal, kaj se bo nekoč po zanesljivi smrti tega telesa zgodilo z menoj.
2 Bo duša kot taka ohranila svojo zavest ali pa se bo šele po vstajenju mesa, ki so ga napovedali preroki, spet prebudila v zavedanje? To splošno vstajenje naj bi se zgodilo na sodni dan, kdaj pa bo ta dan prišel, je po­vsem nedoločeno. Na ta dan groze naj bi pravični prod Bogom prejeli svo­je večno plačilo v nebesih, grešniki pa svojo večno kazen v peklu.
3 No, to so resnično nauki, s katerimi se nikakor ne moreta povsem spri­jazniti niti moje srce niti moj razum! Kako je treba to v resnici razumeti in ali se bo zgodilo dobesedno tako?
4 Resnično, če se bo vse zgodilo dobesedno tako, bo to za človeštvo ze­lo žalostno in v takšnih okoliščinah bi bilo vendar tisočkrat boljše, če se ne bi nikoli rodil in postal človek! Na tisoče ljudi ne ve nič o našem na­uku, so mračni pogani in usojena jim je - vendar za to niso krivi - večna kazen v najstrašnejšem peklenskem ognju!
5 Res, če tako gledam Božjo modrost, ljubezen in dobroto, si skoraj ne morem predstavljati takšnega končnega ravnanja z ljudmi! O Gospod, go­tovo nam to lahko bolje razložiš! Če pa je tako, tedaj smo mi ljudje naj­nesrečnejša ustvarjena bitja na vsej zemlji!«
6 Jaz sem rekel: »Da, Moji ljubi, to stvar bi vam zdaj z malo beseda­mi težko razložil, toda Svojim učencem sem to na las natančno pojasnil in ti bodo to spet razložili vam.
7 Kar so preroki o tem pisali po svojem notranjem navdihu, so zapisali v podobah, ki so zgolj analogije čisti resnici, ki se skriva v njih. Kdor to­rej razume stari nauk o analogijah, temu bo kmalu postalo jasno, kaj vse pomenijo podobe prerokov.
8 Vi o analogijah niste še nikoli nič slišali in zato tudi poznate le grobi, naravni pomen Pisma. Toda v podobah preroških spisov je zmeraj trojni pomen: prvič, naravno duhovni, drugič, povsem duhovni in tretjič, povsem nebeški iz Božjega srca.
9 Po prvem se določa človekovo nravno življenje tako, da kot naravni človek zaradi prave vzgoje tako misli in tudi ravna tako, da ne obtiči pri­lepljen na materijo, ampak se od nje odvrne in jo uporablja le toliko, da skoznjo čedalje globlje in svetleje prodira v povsem duhovno. Kdor to de­la, ko je za to poučen, kmalu najde analogijo med materijo in duhom. Ko ima to, tedaj bo prešel iz duhovnega v nebeško ali v povsem duhovno. Od tod pa zlahka preide v povsem Božje - nebeško. Šele tam mu bo postalo docela jasno, kaj vse popolnoma razodeto pravzaprav vsebuje Pismo pre­rokov.
10 Kdor pa vidi v Pismu zgolj materialne podobe in nič več, ta doka­zuje, da je sam še zgolj materija, ki je in mora biti obsojena, in da nosi njeno obsodbo v svoji zavesti in v svojem čustvu ves čas svojega tuzem­skega življenja in tiči v nenehnem strahu in bojazni, da bo s svojo dušo tudi po odpadu telesa prešel v tisto povsem materialno stanje, v katerem Pismo v podobi predstavlja in opisuje stanje materije.
11 Jaz pa povem tebi in vsem vam, da je v onstranstvu vse drugače, kot je prikazano v podobah Pisma.
12 Besede Pisma so podobne jajčni lupini, v kateri se tudi skriva troje, namreč beljak in rumenjak, in šele v sredini rumenjaka rdečkast življenjski mešiček, ki skriva življenjsko kal.
13 Ta ovojnica pa mora biti v materialnem svetu povsod kjer koli je kaj, da najbolj notranje, Božje, nikjer, nikoli in od nikogar ne more biti omadeževano. Ker pa povsod v vsem naravnem tiči duhovno, nebeško in Božje, kar vendar očitno dokazuje vsenavzočnost Božje volje, obstaja tu­di analogija med vsem, kar je v svetu, v kraljestvu duhov, v nebesih in končno celo v Bogu samem.
14 Moji učenci pa, ki zdaj vedo že zelo veliko, vam bodo to ob Mojem daljšem bivanju med vami že podrobneje in povsem jasno razložili in vam tudi ob marsikaterih priložnostih pokazali, da so Moji učenci - razen enega, ki doslej še ni ravno veliko razumel zaradi svojega še vedno posvetno do­bičkaželjnega in sebičnega srca. Toda drugih enajst in pisar Matej so že po­stali povsem sposobni, Božje modri možje in od njih boste lahko veliko izvedeli in se naučili; le poslušajte jih!«
15 Tedaj je rekel Peter: »Gospod, Tvoje Božje pričevanje pač presega vsa pričevanja tega sveta, toda mi ga še zdaleč nismo vredni!
16 Jaz sem rekel: »Na svetu med ljudmi ni drugega dostojanstva, ra­zen, da so ljudje Božje podobe, in to je tudi razlog, zakaj mora človek sočloveka ljubiti in spoštovati. In če kdo Mojo besedo sliši, veruje in se po njej ravna, je tudi vreden, da mu Jaz dam pravo pričevanje; tistemu, ki je Moja priča, sem najveljavnejša priča tudi Jaz pred Svojim Očetom v nebesih vsega življenja. Če pa Jaz komu pričujem tudi pred svetom, tega ne delam zato, da bi ga pred svetom častil, temveč s tem nakažem, da je v njem resnica iz Boga. In tako boste že lahko prenesli Moje pričevanje!«

Janezov veliki evangelij 
knjiga 5