Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

3209 RAZVOJ DOGODKOV PRED KONCEM
2. avgust 1944: Knjiga 42 Bertha Dudde

Za človeštvo ne bi bilo koristno, če bi določili čas duhovnega preobrata, saj je natančno vedenje o tem zatiranje svobodne volje, kajti človek bi se takrat v tem določenem času čutil prisiljenega spremeniti svoj način življenja. Božja volja pa ni, da bi človek vedel, kdaj bosta prišla dan in ura njegove sodbe - le vedeti mora, da je konec blizu, in prepoznati konec po znamenjih časa. Če pa ga pobožna človeška bitja prosijo za pojasnilo, jim bo odgovoril na način, ki bo pomagal rešiti njihovo dušo... Pred zadnjo sodbo sledijo zadnji dnevi, ki bodo trajali le nekaj mesecev in so zaznamovani z verskim konfliktom izjemne krutosti. Zatorej takoj ko se bo ta spopad odkrito začel dogajati, takoj ko se preneha z skrivanjem in se ljudje okrutno zoperstavijo vsakemu duhovnemu naporu; takoj, ko so izdani ukazi in določila, ki ljudem prepovedujejo vsa duhovna prizadevanja, takoj, ko se nobena Božja zapovedi več ne izvaja; takoj ko se začne preganjanje vseh vernikov in ko jim ne pripadajo več nobene pravice, je nastopila zadnja faza poslednjih časov, in poslednjo sodbo lahko pričakujemo vsak dan ali uro. Preden pa se bo ta verski konflikt razplamtel, se bo človeštvo znašlo v duhovnem in naravnem kaosu in povsod bo v vseh pogledih nadzorovanje očitno. To nazadovanje bodo sprožili ljudje, ki so pod satanovo oblastjo; prikazal se bo v uničenju in opustošenju zamlje (narave), v odredbah brez ljubezni, v grešnem načinu življenja, v uporu in nasprotovanju proti vladarjem ter krutem zatiranju s strani slednjih; pri omejevanju svobode in izigravanju pravice in pravičnosti. Te razmere pa bodo sledile po velikem potresu, ki se bo zgodil po Božji volji, da se konča konflikt med narodi, ki ga človeška volja ne bo uspela končati. Za ljudi, ki jih bo potres prizadel, bo to pomenil spremembo običajnega načina življenja, čas največjih izgub in težkih življenjskih razmer.

Ta čas bo na začetku sicer res primeren za hitrejše širjenje Božje besede, vendar za cerkveno hierarhijo ne bo predstavljal zagona navzgor, kajti ljudje se bodo vneto ukvarjali z izboljšanjem svojih življenjskih razmer in to stremljenje ne bo več združljivo z duhovnim prizadevanjem - z vero v Oblast, ki ji je potrebno polagati račune, in z Božjimi zapovedmi, ki zahtevajo ljubezen. In zato bo napadeno vse, kar bo onemogočalo ponovno vzpostavitev prejšnjega življenjskega standarda, verski konflikt pa se bo začel temu primerno kmalu po Božjem posegu, ki bo globalno dogajanje usmeril v novo smer. Dogajanje se bo hitro spreminjalo, saj nizka duhovna stopnja človekovega razvoja to pospešuje, nizko duhovnost pa lahko prepoznamo po dejanjih ljudi brez ljubezni, po njihovem mišljenju, ki priča o najgloblji pokvarjenosti in pripravlja dejanja, ki se morajo imenovati satanska (Matej 24). In potem boste ljudje prepoznali čas, ko lahko pričakujete Božji poseg. Same globalne zadeve vam bodo urnik; po dejanjih, ki so jih ljudje sposobni storiti, lahko vidite, da so se popolnoma oddaljili od Boga, kar je v očitnem nasprotju s prepričanjem, da se lahko od tega človeštva pričakuje duhovni preporod (Poslednji dnevi).

Tistil ljudje, ki bodo ostali zvesti Bogu, bodo z Njim resnično okrepili svojo notranjo povezanost, resnično bodo 'Njegova Cerkev', ki se bo obdržala sredi bede in težav, ampak teh bo le majhna skupina. Svet pa zanika Boga, želi zlo in se bori proti vsemu, kar stoji za Boga in ta duhovna beda je pokazatelj konca. Zato bodite pozorni na znamenja časa, bodite pozorni na ravnanje ljudi, na njihov odpad od Boga in njihovo naklonjenost svetu, ko so ljudje očitno pod vplivom Satana, ko so od njega zasužnjeni in delajo vse, da bi kršili božje zapovedi, ko jim ni nič več sveto, ne življenje sočloveka ne njihovo premoženje; ko laži slavijo zmago in se resnico obravnava sovražno, veš, da konec ni daleč. Takrat boste lahko spremljali dogodke tako, kot so vam napovedani, kajti vse se bo dogajalo v času življenja enega človeka, ki tako rekoč pospešuje razgradnjo, ki sprejema destruktivni princip, ki torej ni konstruktivno ampak destruktivno angažiran. In konec tega človeka je tudi konec tega sveta, torej konec zemlje v njeni sedanji obliki, skupaj s koncem tistih ljudi, ki trenutno poseljujejo to Zemljo, ki so ločeni od tistih, ki pripadajo Bogu. Zato veste, da časa ni veliko, da vam ni dano veliko čas (da ni več podaljševanja časa), da se vam v najkrajšem možnem času bliža konec. In zaradi tega se morate pripraviti; živeti morate, kot da bi bil vsak dan vaš zadnji, saj ne veste, kdaj boste poklican v drugo kraljestvo (Marko 13;33, Luka 21;36), ali boste dočakali konec zemlje. Toda če ste potrebni kot borci za Boga v času spopadov, ko se bliža konec, bo Bog pravilno vodil vaše razmišljanje in ugotovili boste, kdaj bo prišel čas - čas Božjega posega skozi sprostitev naravnih sil, čas bitke vere in čas poslednje sodbe.... Če pa ste potrebni kot božji branilci v času bitke pred koncem, bo Bog prav tako vodil vaše misli in vedeli boste, kdaj je prišel čas... čas božanskega posega s sprostitvijo naravne sile, čas bitke vere in poslednje sodbe... Božja volja je, da ozaveščate ljudi, tako bo Bog razsvetljeval tudi vašega duha in vodil vaše misli na razumljiv način in svojim bližnjim govorite in razkrijte samo tisto, kar ste pravilno razumeli.... AMEN

Bertha Dudde