Spletno stran gostuje moj-splet.si
Pomen resnice

44.  Bolj pomemben je Gospodov nauk kot Njegova znamenja  … 4 Glavar je rekel: »Gospod, nikoli ne bomo storili ali se lotili česa proti Tvoji volji, toda dovoli mi vsaj to, da številnim prijateljem v Rim pošljem skrivno pismo, saj takšne stvari ne smejo ...


Stvarjenje

Zdaj glej, pokazal vam bom organsko stvarstvo od začetka do konca in od najmanjšega do največjega, kako sem ga ustvaril po Svoji ljubezni in po Svoji modrosti in po večnem redu iz obeh, ki je Beseda večne obla­sti in moči v globini Božanstva. In glej, v vseh prostorih neskončnosti ni ničesar, niti velikega niti majhnega, kar ne bi bilo ustvarjeno po Njej (po Besedi)! ...


Vesolje

Zdaj že tudi temeljito razumeva, da je edino ta zemlja namenjena, da nosi resnične ljudi, ustvarjene po podobi najvišjega Boga, in tudi veva, da moraš biti ti ves prežet z najvišjim Božjim duhom, sicer na­ma ne bi mogel tako veličastno razkriti tistega planeta Saturna in ga na­ma pokazati prav od blizu. Da, Gospod in Mojster, kdor je ustvaril te reči, mora biti tako velik, mogočen in moder, da si tega niti zamisliti ne moremo! Njega spoznati bi bilo seveda veliko več, kakor če bi na­ma bilo dano ohraniti prečudežni vid, ki sva ga imela, in bi si vse neštete zvezde lahko ogledovala prav od blizu! ...


Narava

Z učenci sem opazoval lep prizor v naravi in Janez Mi je rekel: »Gospod, resnično ne vem, zakaj tako lepo jutro zmeraj vzbudi v meni tako prijeten in v mojemu srcu zelo spodbuden občutek, opoldansko sonce me naredi povsem ravnodušnega, večerno pa bolj resnobnega in žalostnega! ...


Duševni svet

...


Onstranstvo

...


Zakaj ponovno razodetje

Zakaj ponovno razodetje Ali veste zakaj vam Jaz Sam sporočam Mojo voljo preko Mojih služabnikov in pisarjev?      Vzrok zakaj Moja neposredna sporočila bolj obilno pri­tekajo v teh zadnjih nekaj letih, kakor so v prejšnjem času in zakaj vam dajem toliko ...


Sveto pismo

6 Glej, vsega tega pa pri tebi ni; nasprotno, že sam od sebe si iz­bojeval marsikatero sijajno zmago nad svojim mesom! Zmeren si bil v vseh stvareh in trezen tudi v poželenju. Kar je bilo na tebi bolj ali manj zlo, je bila tvoja nevera v Pismo, ki ga prej nisi mogel razumeti; toda tvoja ...


Posvetni in duhovni človek

27. O duhovnem in posvetnem človeku 2 Torej prisluhnite: Vsem vam je vendar že dolgo znano, da obsta­jajo ljudje, ki živijo notranje, v sebi zaprto življenje, in takšni, ki so usmerjeni navzven, ki jim za notranje, za duha, ni veliko ali jim celo ni nič mar, temveč si prizadevajo ...


Bog Oče, Bog Sin, Bog Sveti duh

229. Bog Oče, Bog Sin in Bog Sveti duh 1 Peter je rekel: »Ko si se Ti dal v Jordanu krstiti Janezu, se je od­prlo nebo in Božji duh je v podobi ognjenega goloba lebdel nad Tvojo glavo in iz nebes smo slišali razločno izgovorjene besede: Ta je Moj ljubljeni Sin, nad katerim ...


Čaščenje device Marije

130. Gabriel priča o Mariji 1 Ko sem bil spet med Svojimi učenci, so ti pohvalili Samarijane in njihovo vnemo. 2 Tudi Marija, ki je bila zelo dosledna judinja, kot je bil dosleden jud tudi Jožef, in je še zmeraj veliko dala na tempelj - čeprav v Mo­jem času niti ne več toliko, ...


Kaj je resnica - o spreobrnenju farizejev

Jezus spreobrnjenim farizejem 4 Jaz sem rekel: »Dragi Moji, za slepe je težko pisati in gluhim trdo pridigati! Če vam vašo stvar, ki se tudi še zelo drži vaše ose­be, za vaše poboljšanje postavim pred oči, mar s tem mislim tudi vašo osebo?! ...


O drevesu spoznanja in drevesu življenja

83. O drevesu življenja in drevesu spoznanja 1 Jaz sem odgovoril: »Prvič, resnica tudi brez znamenj zmeraj os­taja resnica, kdor po njej živi in ravna, bo že sam v sebi najbolj živo spoznal, da je Moj nauk Božja, in ne človeška beseda. 2 In drugič: tisti, ki bodo Moj ...


O lažnih Kristusih

188. O lažnih kristusih, lažnih prerokih in lažnih čudežih. Kako naj se vedejo učenci 1 (Gospod): »Da, Vame bodo verjeli tudi številni judje, in jih tudi že veliko verjame, toda ne bo trajalo dolgo, ko se bodo številni iz­ločili, in bo vsak o Meni pisal in ...


O materialnem bogastvu

Materialno bogastvo 3 Če boš svojemu bližnjemu z desnico storil dobro delo, naj levica ne ve, kaj je delala desnica. Bog, ki dobro vidi vse, četudi je še tako skrito, ti bo to že povrnil. 4 Ko kdo posoja svoj odvečni denar, naj ga ne posoja tistim, ki mu lahko dajo zanj visoke ...


O materialnem in duhovnem

Materialno in duhovno 102. Naloga človekove duše na zemlji 4 Da pa bi duša vedela, kako naj ravna, da bi potem, ko odloži telo, prispela do končne in bogupodobne nematerialne in vse sodbe pros­te, torej povsem svobodne življenjske samostojnosti, in lahko obstala ...


Smrt apostola Petra

Po Silvánu, ki ga štejem za zvestega brata, vam to na kratko pišem. V spodbudo vam še enkrat izpričujem, da je to resnična Božja milost. V njej stojte. Pozdravljata vas prav tako izvoljena Cerkev, ki je v Babilonu, in Marko, moj sin.  Pozdravite se ...


Bistvo resnice

176. Bistvo resnice 1 Nato sta se Mi gostilničar in njegov sin znova zahvalila za ta poduk in gostilničar je nazadnje rekel: »Velika in sveta resnica je, da se človek zgolj z resnico osvobodi vsakršne zaslepljenosti in prevare; toda številni modreci vseh nam znanih ...


Biti eno z Božjim duhom

Biti eno z Božjim duhom 4 Kako pa lahko človek izve, da je njegova duša postala eno z resničnim Božjim duhom v njej? - To nadvse zlahka izve iz sebe! Ko v sebi ne boš čutil več ne napuha, ne nepotrebnega častihlepja, nevoščljivosti, lakomnosti in hlepenja po ...


Drugo božje stvarjenje

239. Drugo Božje stvarjenje 1 (Gospod): »Vsi peklenski duhovi se znajo nadvse dobro pretvar­jati. Pogosto se prikazujejo na zunaj podobni angelom, v notranjosti pa so in ostajajo krvoločne zveri. Tako zelo se znajo pretvarjati, da bi lahko zapeljali celo angele, in Jaz sem ...


Križani je edini Bog

Jazus je edini Bog   "Jezus Križani je edini Bog nad vsemi nebesi in nad vsem, kar izpolnjuje neskončni prostor. On edini je prastvarnik vseh stvari, vseh angelov, ljudi, živali, rastlinstva in vse materije (snovi). On je Oče Njegovemu pravečnemu po ljubezenskem Bitju, večni Sin ...


Malikovanje

Krščansko češčenje svetih podob je še bolj gnusno malikovalstvo, kot tisto starih poganov, ker ti niso poznali pravega Boga. Notranja potreba po višjem bitju jih je silila k takšnemu zmašilu. Zdajšnje človeštvo pa vendar pozna Boga in ve, da je On edini Gospod, toda kljub temu časti kipe. Takšni ljudje so podobni božjemu prasovražniku, ki tudi celo zelo dobro pozna Boga, toda namesto da bi ga ljubil in častil, ga zaničuje in sovraži. ...


O duhovnikih

O duhovnikih 23 Zato le pazite, ko boste v Mojem imenu spet izbirali naslednike zase, da, prvič, nikdar ne boste koga k temu silili, in drugič, ne sprej­mite nikogar, ki se mu že od daleč vidi, da bi rad stopil v vašo služ­bo iz preračunljivosti. 24 To boste sicer ...


O pravih duhovnikih

O pravih duhovnikih,  zdravnikih in pastirjih Svetloba in tolažba za slabiče: 1 Tako piši majhno besedo, polno višje tolažbe za dušo, ki je tu stalno bolnega srca in si ne zna, v njeni slabosti, bodisi svetovati in še manj pomagati. Kot taka se je vdela v ...


O pobožni lenobi

156 O samostanih in samotarskem (puščavniškem) življenju  4 Človek  se lahko popolnoma izdvoji od sveta, enako kot samotarji iz Karmela in Sidona, ki ne pogledajo ženske in se hranijo skromno s koreninami in različnimi jagodami, divji medom in rožiči. Večkrat ...


Papež Pij IX

Papež Pij IX 1. Iz Rima ne bo nikoli svetlo... Vi veste, da prava Luč kot pravo Božje kraljestvo nikoli ne pride zunanje z materialnimi podobami, temveč v vsej tišini notranje v človeka, neopazno kot gorčično seme, položeno v zemljo, vzklije kot nežna rastlinica in zraste v grm. ...


Prevara pred Bogom

Prevara pred Bogom 5 Kot prevara velja pred Bogom vsako prikrito dejanje in privablja­nje ljudi, zaradi katerega morajo nujno trpeti fizično in moralno ško­do. Če pa kak govor, privabljanje ali dejanje prikriješ le zato, da bi tako prav gotovo fizično in moralno pomagal ...


Rimokatoliška cerkev

Rimsko katoliška cerkev   Jakob Lorber, ki se ga je zaradi njegove Notranje besede ob­časno polotil nemir, je v svojo lastno pomiritev in v pomirjenje nekaterih dvomljivcev v njegovi okolici 20. avgusta 1840 prejel zelo pomembno besedo (Nebeški darovi, str. 97), ki se je ...


Osvoboditev od jarma ceremonij in postave

(Gospod:) "S tem vam dajem Božji in življenjski nauk, ki je ta­ko daleč od vsake ceremonije kakor en nebesni pol od drugega; tu ni treba sabata, templja, molilnice, posta, lastne Aronove palice in plašča, dvorogega pokrivala za glavo, skrinje zaveze, kadilnice ter blagoslovljene in še manj preklete vode! V tem nauku je človek vsebovan v vsem in razen samega sebe ne potrebuje ničesar. ...


Ceremonialna cerkvenost

Ceremonialna cerkvenost Kaj koristi odpoved vsemu, kar predpisuje takšna z malikovanjem nabita Cerkev? Najpametneje je pustiti toku svojo pot. Ko bo dosegel morje, bo moral sam od sebe odnehati. Prav tako  neumno bi bilo, če bi hoteli  plavati navzgor proti takšnemu toku. ...


Nevarnost ceremonialne božje službe

Všečno obredje se zdi morda nekaj vredno domišljavim, slepim, ponosnim in častihlepnim ljudem, toda pred Tistim, ki je sam večna ljubezen in resnica in ves čas vidi najbolj notranje in duhovno živo in resnično, pa obredje ne velja nič, velja edino živa notranja življenjska resnica. ...


O človekovi popolnosti

Tudi v vas je skrita ista iskrica, ampak tako kot v semenu živa kal. Toda dokler seme ne pride v zemljo, je kot mrtvo; šele ko se v zemljo odloži vse zunanje in materialno in se samo duševno-sub­stancialno združuje z živim kalčkovim duhom, postaja takšen duh dejaven in dela čudeže, kakršne ste že neštetokrat videli. ...