Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

7055 ŠIRJENJE EVANGELIJA PO CELEM SVETU…
 4. marec 1958: knjiga 73  Bertha Dudde

Ko je vaša pozornost vedno znova usmerjena k svetovnim dogodkom, bi morali v njih prepoznati zaporedje tistega, kar vam je bilo razodeto že veliko prej; v njih bi morali prepoznati znake približujočega konca… In če je vaš duh prebujen, boste prepoznali čas, v katerem živite. In zgodilo se bo vse tako, kakor sem vam Jaz preko jasnovidcev in prerokov oznanil. Med ljudmi bo veliko žalosti, ljubezen se bo ohladila; tako bo, kot je bilo pred velikim potopom (Lk 17;26-27): povečano uživanje življenja, grešnost in nevera… vse se bo odvijalo na tak način, da bodo ljudje to imel za normalno in se jim ne bo zdelo nenavadno, ker bodo vse njihove misli in prizadevanja le posvetne narave. Vendar pa sem vam povedal, da boste po znakih prepoznali, kdaj je konec blizu… In zato bodite pozorni na znamenja.

Vi ljudje še kako lahko ugovarjate, da je zemlja do sedaj videla že veliko takšnih časov; da so se omenjena oznanila lahko kadarkoli pričakovala, kot da so sama po sebi razumljiva… Opozorili boste tudi na čase skrajne nevere in prekletih človeških dejanj... Vendar pa pozabljate, da sem Jaz nakazal na to, da se mora po celem svetu najprej razširiti Moj evangelij, preden se lahko zgodijo poslednji pojavi na tej zemlji… in ne veste, kaj dejansko vključuje 'oznanjevanje evangelija'... Verjamete, da je to lahko narejeno samo po ljudeh, ki raznašajo informacijo o dejanjih zveličanja in božanskega učenja ljubezni, kjerkoli to še ni znano… Ta način širjenja Mojega evangelija je dejansko del tega, vendar pa Jaz Osebno obenem tudi zagotavljam, da omenjeno znanje doseže ljudi, ki še niso bili obveščeni o Jezusu Kristusu in njegovem delu odrešenja. Toda Jaz jim to znanje sporočam neposredno. Jaz delujem namreč preko Mojega Duha, kjerkoli si ljudje samovoljno prizadevajo živeti življenje ljubezni… In ta »direktna akcija« se dogaja v masovnem obsegu in pogostokrat vodi do večjega uspeha kot pa pri ljudeh, ki so že daljši čas poznali Jezusa, vendar pa se vseeno ne morejo imenovati »kristjani«.

Najprej je treba razširiti Evangelij… in on bo dejansko razširjen. Raznošen bo vsepovsod s strani Mojih glasnikov luči, ki so še posebno (sedaj) v poslednjih dneh izjemno aktivni; ki so se utelesili po celem svetu s ciljem, da so za Mene sedaj lahko koristne posode, v katere lahko Jaz izlijem Mojega Duha; ki na ta način vzpostavlja zvezo med Manoj in tistimi, ki jim mora biti evangelij oznanjen. Pravzaprav bi se človeštvu zelo slabo pisalo, če bi moralo biti glede tega odvisno samo od ljudi, ali se bo, kdaj in kako se bo, odvijalo oznanjanje Mojega evangelija… In vendar bi bila tudi njihova prizadevanja zaman, če Moj Duh ne bi deloval tudi tam (Psalm 127;1), da se na ta način najprej zgodi duhovno bujenje, ki bi naknadno dovolilo tudi neposredno dejanje iz Moje strani… Toda Jaz mislim prav tako na tiste, ki jih ne bodo dosegli 'oznanjevalci evangelija'... Jaz Osebno se namreč povsod spuščam na zemljo v besedi, da bi pomagal Mojim živim stvaritvam… Ta neposredni vpliv se nikoli prej ni zgodil v tolikšnem obsegu; kakor to tudi nikoli ni bilo priznano, ko sem Jaz osebno s Svojim Duhom napolnil za Mene koristno posodo… Moj nasprotnik je namreč nenehno poizkušal ugasniti luč, ljudje pa so ga poslušali. Vendar še ni prišel čas konca, ko bo on izjemno besnel * (Razodetje 12;12), zato bom tudi Jaz deloval izredno, da bi rešil ljudi.

In tako bo ljubezen vsepovsod oznanjana; duhovna bujenja se bodo dogajala med vsemi narodi, vendar pa ne samo preko »govorcev«, ampak preko Mojih glasnikov svetlobe in ljubezni, ki še posebno skrbijo za tiste, ki nimajo popolnoma nikakršnega znanja o Jezusu Kristusu in njegovem delu zveličanja. In ti ljudje bodo med seboj vedno imeli učitelja, ki bo… izpolnjen z Mojim Duhom… govoril ter jim dal informacijo, ki jo potrebujejo za zveličanje njihovih duš… In Kristusov Duh, ki jim sedaj lahko govori preko učitelja, jim bo razodel vse in jih spomnil, naj živijo življenje ljubezni. Potem pa bodo ravno tako postali razsvetljeni… Vendar pa čas za to še ni prišel.

In zaradi tega ure konca kljub duhovni stiski in temi ni mogoče pričakovati prej. Vi ljudje bi morali opazovati, kaj se dogaja na zemlji, in potem boste z lahkoto prepoznali čas, v katerem živite. Nekega dne bo prihodnost postala sedanjost; nekega dne se bo uresničilo to, kar Sem vam davno prej oznanjal. Nekega dne bo žetev dozorela in bo morala biti pospravljena v žitnice (Matej 13;30)… In zato se bo nekega dne moral zgoditi proces čiščenja; ponovno bo moral biti vzpostavljen stari red. Zemljo bo ponovno potrebno narediri primerno za njen dejanski namen: da dozorevanje duš ljudi. AMEN

Takrat bo namreč velika stiska, kakršne ni bilo od začetka sveta do  zdaj in je tudi več ne bo. Matej 24;21
*Gorje pa vama, zemlja in morje, ker je hudič sestopil k vama, poln divjega besa, ker ve, da ima le malo časa.« Razodetje 12;12

(Ta tema »besnenje Satana« je namreč pomembna, in od tod »velika stiska, kakršne še ni bilo od začetka sveta do zdaj«; ki pa je razdelana v dveh knjižicah, torej  »Antikrist« in »Poslednja Verska borba«)

Bertha Dudde