Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

7834 SLEPA VERA JE BREZ VREDNOSTI
23. februar 1961: knjiga 82 Bertha Dudde

Človek naj veruje, vendar naj ne veruje slepo.... ustvari naj si mentalno mnenje o vsem, o čemer je pozvan, da verjame, nato pa naj se njegovo srce odloči, ali bo to zavrnil ali sprejel. To pričakujem od ljudi, nisem pa zadovoljen s slepo vero, kadar zahteva po njej pomeni prisilo volje, saj sem ljudem dal popolnoma svobodno voljo.

In vedno morate imeti v mislih človekovo svobodno voljo, potem boste tudi spoznali, ali nauk izvira iz Mene, kajti vam ljudem sem dal popolno svobodo, nisem vam dal nobenih drugih zapovedi razen Božanskih zapovedi ljubezni, katerih izpolnjevanje pa prav tako predpostavlja svobodno voljo. Zato vas zdaj želim voditi v blaženost in zato vam vedno znova sporočam svojo besedo..... vas poučujem in seznanjam z duhovnim znanjem.... in spet je od vas odvisno, ali boste verjeli ali ne.... Toda sami morate zavzeti stališče o tem, razmisliti o tem in imeti dovolj dobre volje, da prepoznate in sprejmete, kar je prav. Ne pričakujem, da boste slepo verjeli temu, kar prejemate po Moji besedi; pričakujem pa, da boste to natančno preučili, preden presodite, in po resnem pregledu boste prepoznali tudi resnico tega, kar vam je bilo predstavljeno, in potem ne boste več slepo verjeli. Vendar mnogih ljudi ne morem oprostiti obtožbe, da so sprejeli duhovne vrednote, ne da bi jih preverili, in se jih potem držali...., za katere pa bi po tehtnem premisleku morali spoznati, da niso resnične....

Veliko ljudi je zadovoljnih s tem, kar jim je bilo posredovano s tradicijo. in menijo, da ni prav, da to premlevajo, saj so jih tudi tako učili.... Toda kako se bodo nekega dne upravičiti? Vsak človek je od Mene prejel dar sposobnosti mišljenja, toda ali ga uporablja? Zakaj natančno preverja vrednost zemeljskega blaga, pri duhovnih dobrinah pa tega ne počne? Zakaj je odrešitev duše za vsakega posameznika tako majhnega pomena, da se zaskrbljeno sprašuje, ali se lahko zanese na dejstvo, da mu je bila ponujena resnica?

Zakaj je brezbrižen do "resnice"? Kajti resnično, kdor si želi resnico, ne bo živel v temi.... In to stanje brezbrižnosti je mogoče najti povsod tam, kjer je kakršno koli duhovno znanje sprejeto brez zadržkov in brez preverjanja, ker izvira iz določenega vira.... in prav ta vir Mi ni bil dostopen, sicer bi človek živel v resnici in jo tudi jasno prepoznal kot tako, takoj ko bi si o njej ustvari mnenje. Vi pa slepo sprejemate in verjamete ter tako krepite moč tistega, ki je Moj nasprotnik, ki vas hoče potisniti v temo in vas tam zadržati....

Ker ste se posvetili (religiozni) organizaciji, ne pa Meni, ki vas v resnici želim voditi k svetlobi.... Vendar imate svobodno voljo, zato nikoli nisem ravnal nasilno, ampak sem odločitev prepustil vam, in dokler Me iskreno iščete, se pustim najti in v vas prižgem svetlo luč, ki jasno osvetljuje tudi delovanje Mojega nasprotnika. In vsak človek, če si le želi, si lahko prisvoji to luč,.... Vendar to vključuje iskreno voljo, da bi se osvobodili Mojega nasprotnika, kar je potrebno za tesno povezanost z Menoj.... In tako se morate samo vprašati, ali se vi...., ki slepo verjamete, ker vam je tako rečeno...., počutite, da ste spodbujeni k Meni.... Nihče, ki je iskal tako tesno vez z Menoj, ni ostal praznih rok, saj se vsakomur razkrijem in mu podelim razsvetljenje, ki mu osvetli pot naprej. Kajti če Me išče, je v njem tudi ljubezen, ki ga bo kmalu obdarila s pravilnim spoznanjem. In tako bo lahko tudi ločil zmoto od resnice, ne bo več slepo verjel, njegova vez z Mano ga bo osvobodila Mojega nasprotnika, ki ne bo mogel več držati človeka v temi, ko bo ta zagledal luč, ki ga osrečuje in samo še povečuje njegovo željo po še več svetlobe.... In osvobodil se bo vpliva tistih, ki se pretvarjajo, da so Moji resnični predstavniki na Zemlji, ki sami ne živijo v resnici in je zato tudi ne morejo širiti... ki izvajajo duhovno prisilo nad svojimi privrženci, kar se nikoli ne more ujemati z Mojo voljo, saj je zemeljsko življenje stvar človekove odločitve po svobodni volji, ki jo prvi preprečujejo.... Amen

Bertha Dudde