Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

0193 SOVRAŽNIKI ČLOVEŠKE RASE... - BOJ.... - 'ZMAGA JE VAŠA....'
21. november 1937: knjiga 5/6  Bertha Dudde

Žrtvujte se Gospodu in On vam bo tisočkratno povrnil... 

Nešteti sovražniki duhovnih naukov se skrivajo med ljudmi... Nič jim ni sveto kar je izven človeškega znanja in sposobnosti, in radi bi uničili vsako stremljenje ljudi po duhovnih dobrinah. In kjerkoli je mogoče, učijo, da se bo vse življenje, ves obstoj končal s človekovo fizično smrtjo. In na ta način mu jemljejo vso vero....onemogočajo mu kakršen koli duhovni pogled na višje Bitje... uničujejo vero v posmrtno življenje, v opravičenje... pravzaprav v vse, kar je pravi smisel in namen kratkega časa, v katerem ima človeško bitje milost, da se utelesi na Zemlji. Toda s takšnim nespoštljivim odnosom, ki zavrača vse Božje, človek v življenju doseže celo manj kot nič.... kajti ne le, da je njegovo življenje zanj minilo popolnoma zaman ... postal je tudi žrtev sil teme, ki ga bodo vedno bolj vlekle v propad...

Tem sovražnikom človeške rase je treba napovedati vojno s trdno voljo in z vsemi sredstvi zdaj in vedno. Navsezadnje pomislite, kako imajo v svojih rokah blaginjo ali bedo človeške duše... Kjer ni samostimulacije, da bi se izognili tej sili, je človeštvo v hudi stiski. Ker nikoli ne bo znalo ločiti med dobrim in slabim, bo brez razlike priznalo in posvojilo vse, kar hočejo ti predstavniki nasprotnika (Satana) narediti sprejemljivega ljudem z uporabo prefinjenih besed... in od vsega tega ne bo ostalo nič drugega kot ljudje, ki hodijo v zmoti, zavračajo Boga in njegove nauke. In to se bo po vrstnem redu še naprej delilo na mnoga neskladja in na vseh straneh se bo tipalo v temi in zavijalo s prave poti (v zmoto)... Ljudje poskušajo uničiti in opisati kot neresnično in sprevrženo, kar je Bog učil in kar je Kristus na zemlji dal človeštvu... toda vi, Njegovi zvesti privrženci, ne smete dovoliti, da bi to največje dobro propadlo, delati morate skupaj v ljubezni in edinosti... da bi ohranili vez ljudi z Bogom in s tem in z molitvijo tudi zagotovilo, da bo Gospod in Odrešenik ob pravem času pomagal vsakemu posamezniku, ki bo hodil z njim.  

Mnogo duš, ki priznavajo Boga za svojega Gospoda in Stvarnika, bo zaostalo, vaša naloga na zemlji pa je okrepiti vero teh duš in jim podeliti Božansko milost. Vendar bodo pred vašim delom še vedno hudi boji, kajti tam, kjer se Kristusov nauk obravnava s sovraštvom, bodo sprejeti ukrepi tudi proti tistim, ki priznavajo ta nauk in se borijo za Jezusa Kristusa (Janez 14,6)... In da bi bili pripravljeni za te boje, boste še naprej morali prositi za veliko milosti in moči od Nebeškega Očeta .... ampak Odrešenik Osebno vam bo stal ob strani (pomagal) in 'Zmaga je vaša...' pravi Gospod... kajti On blagoslavlja vse tiste, ki oznanjajo Njegovo Besedo, in jih vodi k zmagi.... AMEN

Bertha Dudde