Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

184. O prevzemu Gospodovega nauka

1 Jaz sem rekel: »Zgodilo se je natančno tako, kot sem ti prej po­vedal!
2 Prvi ljudje so poznali resnico o vsem; če pa začne človekova duša zaradi lenobe, lahkomiselnosti in čutnega ugodja temneti najprej pri eni stvari nato pri drugi, potemni kmalu tudi v vseh.
3 Že Mojzes je za Izraelce, ki so se pomračili v Egiptu, napisal v posebni knjigi vse tako, kot vam je zdaj razložil Moj Rafael. To so spoštovali do prvih kraljev. Ko pa so se njihovi potomci pustili ujeti različnim strastem, je propadlo tudi vse čisto znanje, ki so si ga pri­dobili nekdaj, in nadomestilo ga je mračnjaštvo, kakršno najdeš zdaj med judi, in je pogosto še celo hujše kakor pri poganih.
4 Zdaj je bilo vam - in že velikokrat prej starim učencem, pa tudi številnim drugim ljudem - vse na las natančno, temeljito in nazorno razkrito; toda čez dvesto let bo staro praznoverje spet zavladalo in nadomestilo čisto znanje.
5 Čisto znanje pa se bo kljub temu prikrito ohranilo med tistimi, ki bodo zvesti Mojemu nauku, potem pa bo prišel čas, ko bo to zna­nje, ob njem pa še tisočero drugo, za vekomaj v temelju razkrojilo staro praznoverje. Še pred tem bodo dolgotrajni in hudi boji, nazad­nje pa bo vendarle zmagala resnica, in vse mračno, lažno in zlobno bo za vekomaj prekleto v breznu.
6 Kmalu boš lahko srečal nekaj vaših tako imenovanih poznaval­cev Zemlje, narave in zvezd in jim tudi skušal prenesti, kar si tukaj spoznal, vendar bodo trd kamen. Nekateri bodo o tem sicer pre­mišljevali, toda kljub temu bodo vztrajali pri starem sistemu. Drugi bodo, ne da bi o tem premišljevali, to označili za norost. Kajti tudi za nedvoumno, pravilno in pravo spoznanje stvari naravnega sveta je potrebna vnaprejšnja duhovna prebujenost, spoznanje enega, edino resničnega Boga in tudi spoznanje samega sebe, iz katerega se človek v sebi jasno in živo zave, kdo je in zakaj je tu.
7 Šele ko si človek razjasni poglavitne dele svoje biti in življe­nja, se začne v njegovi duši svetlo in dejavno razodevati Moj duh ter prežemati vsega človeka, in tedaj zmore človek s svojim, od zgoraj razsvetljenim razumom kmalu in zlahka po polni in nesporni resnici dojemati tudi bistvo stvari velikega in majhnega naravnega sveta in njihovo ureditev, in to temeljito razumeti. Toda če boš začel poga­nom - četudi so z odliko končali visoke šole posvetne modrosti -najprej pridigati to, kar je povedal Rafael, tega ne bodo razumeli in bodo to zasmehovali. Zanje bo to norost, zato bodo mračni, nadvse sebični in oblastni duhovniki takšno novo znanje, ki se ne bo ujema­lo z njihovo staro malikovalsko in slepilno navlako nadvse sovražno in besno obsojali ter hujskali ljudi.
8 Zato je treba ljudem najprej pridigati evangelij o pravem Božjem kraljestvu na zemlji, in šele potem ko ga sprejmejo in jih okrepi Božji duh, bodo zlahka razumeli tudi vse druge resnice. Kajti Moj duh, ki ga obilo izlijem nad vsakogar, ki živo veruje Vame in Me ljubi, jih bo vodil v vso modrost in resnico.
9 Ali meniš, da bi zadeve, ki jih je razlagal Rafael, razumel tudi brez svoje, zdaj žive vere Vame? Povem ti: prav tako malo kakor bi jih razumelo kamenje tega hriba!
10 Kako naj bi se tam, kjer človeško spoznanje temelji na laži in prevari, razcvetele druge resnice?
11 Kajti če pri štetju ne poznaš enote kot temeljnega pogoja za nastalo število iz vsote enot, kako bi mogel razumeti resnico samih števil?«

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 9