Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

4524 SVET JE V OKOVIH… (BOŽIČNA OBJAVA)...
26. Dec 1948: Knjiga 52 Bertha Dudde

  Mir vam ljudem na Zemlji, če ste dobre volje (Lk 2:14)... Zaradi tega Sem Jaz kot človek prišel na Zemljo, da bi vam prinesel mir oz. da bi vam pokazal pot, preko katere lahko dosežete mir srca. Svet je namreč v okovih Satana, katerega naj bi se rešil. In tako se je nek človek izročil njegovi zlobi, prepoznal vso njegovo moč in se boril proti njemu. On se z njim ni boril, da bi mu poskušal pobegniti, ampak je moral nad njim uporabiti vso moč. Poskušal se mu je upreti; Iz tega boja je On nameraval vstati kot zmagovalec, da bi osvobodil ljudi, da bi jih iztrgal Satanu, ker je bil svet v okovih… Tako ste tudi vi ponovno v okovih, Odrešenik Jezus Kristus pa je Svoje delo odrešenja zaman naredil za ljudi, ki sedaj hodijo po zemlji in v Njega ne verujejo. Težava je zopet ogromna; Satan ponovno besni in nad ljudmi izkazuje veliko moč, ljudje pa so zelo oddaljeni od Mene in potrebujejo pomoč. Ponovno se Jaz od zgoraj borim proti njemu, medtem ko prinašam resnico tja, kjer sta kot satanovo orožje zastopani laž in zabloda…
  Svet je v okovih… duhovna tema je kakor veriga položena med človeštvo; ljudje pa se ne morejo osvoboditi, ker ne želijo, da bi svetloba večne Resnice prebila temo… So v okovih tistega, ki je gospodar teme… In tako moram biti Jaz ponovno vaš Odrešenik, vendar pa na drugačen način… Jaz moram nasprotniku iztrgati njegovo moč; Jaz ga moram zajeti, da bi se na ta način prekinila prevzetost in da bi tako lahko med ljudmi ponovno zavladal mir; mir v Meni, kateri pa je dan vsem tistim, ki želijo živeti z Mano in za Mene… Jaz jim prinašam mir, ker trgam verige in dajem svobodo vsem tistim, ki so dobre volje… Jaz bom ponovno prišel na Zemljo; pokazal se bom na oblakih vsem tistim, ki verujejo v Mene in jih bom povedel domov v kraljestvo miru, preden Jaz preženem tistega, ki je njihov sovražnik in jih želi uničiti. In tako bo Odrešenik ponovno vstal v največji stiski… Nekoč se vam je rodil otrok… Od zgoraj se je spustil dol na Zemljo, kakor tudi danes prebiva v duhu tistih, ki dovolijo, da jih reši. In Jaz bom šel z njimi v boj proti Satanu; Jaz bom prinesel mir tistim, ki so dobre volje. AMEN

Bertha Dudde