Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Svetniki poslednjih dni - Mormoni
24. november 1840     Skrivnosti življenja  

Vprašanje: O Gospod, kaj je z ločino v Veliki Britaniji, ki se je sama oklicala za Svetnike poslednjih dni in katerih pripadniki (za njih pravi­jo, da posedujejo čudežne moči) se v glavnem izseljujejo v Ameriko?

Odgovor: Torej piši: Kar se tiče tako imenovane ločine, ki se je sama oklicala za »Svetnike poslednjih dni«, za tem ne tiči toliko, kot si zamiš­ljaš. Kajti oklicala se je za sveto, in vendar sem svet edinole Jaz. Tudi če je nekdo posvečen v Mojem imenu, še vedno ni svet. In celo če bi preko najčistejše ljubezni postal popolnoma eno z Menoj, bi bil le v splošnem smislu svet; toda svet ostajam zlasti in edino Jaz. Medtem ko je on skoz in skoz posvečen z Mojo živo podobo v sebi.

  Glejte! Tisti, ki se je oklical za svetega, dasiravno zavoljo Mojega imena, ne poveličuje Moje ime, temveč dela to samo zato, da se preko Mojega poveličuje njegovo. In celo če časti Moje ime, ga časti samo zaradi svoje lastne časti in svetosti, ki bi mu ju dala svetost Mojega imena.
  Vidite, ne maram takšnih svetnikov! In poleg tega se postavlja vpraša­nje: Kje je zapisano, da se mora zaradi svoje odrešitve kdorkoli izseliti v Ameriko, da bi tam na račun večjega brezzakonja živel bolj udobno in svobodno? Vedno pravim: »Nebeško Kraljestvo trpi silo, in tisti, ki ga ne zgrabi s silo, ga ne bo posedoval,« in Jaz nikoli nisem rekel: »Ne­beško kraljestvo trpi lahkoto, in tisti, ki ga bo z lahkoto zgrabil, ga bo posedoval.«
  Kdorkoli želi priti k Meni, temu ni potrebno iti v Ameriko, temveč edino v svoje lastno srce, in ko ga enkrat očisti s čisto ljubeznijo in živo vero, je lahko prepričan, da Me bo našel, in to celo bližje kot v Ameri­ki.
  Toda tisti, ki verjamejo, da so Me našli, in so se zaradi tega oklicali za »svetnike« ter so se izselili v Ameriko, da bi Me bolje obdržali v spo­minu, imajo, tako rekoč, resnično malo stanovitnosti in je bodo še manj našli v Ameriki. Kajti le kako se tisti, ki se boji, da se bo že v svoji znani, ravnodušni domovini, zaradi posvetnega vpliva obrnil proč od duha, obnašal na tuji celini, kjer ga pričakuje tisoče posebnosti in potreb?
  Potemtakem ta »sveta ločina« ni tako velika kot si mislite. Glejte, tej ločini ne diši biti pokorna njihovemu vladarju. Zato se želijo izseliti v Ameriko, kjer je republika, ki je gnusoba v Mojih očeh, ker tam skoraj vsakdo želi vladati in nobeden ubogati. Kajti vsaka republika je bolj ali manj podobna peklu, ki je v najstrožjem pomenu republika.
  Kar se tiče (naslova) »zadnjih dni«, ima ločina popolnoma prav. Kajti za njih bo dan, ko bodo položili nogo na ameriško prst, resnično zadnji. Pravičnemu bom vedno Oče na vseh njegovih poteh, če hodi po njih resno in v Mojem imenu; toda prej doma kot pa v Ameriki, čeprav s tem ne želim reči, da sem manj Oče Američanom, kakor vam. Toda nikomur ni potrebno odpotovati tja, da bi Me našel, ker sem vsakomur bližje kot Amerika!
  Poleg tega vsak človek tako ali tako živi v zadnjem času in niti po­tem niti v večnosti ne bo nič več  živel v času, temveč bo skladno s tem, kako je živel v svojem zadnjem času, večno mrtev ali pa bo večno živel v Mojem kraljestvu. Konec vseh časov tukaj ne pride v poštev. Kakšen bo, ne ve nihče v vsej neskončnosti razen Mene in mu tudi ni potrebno vedeti. Kajti tisti, ki bo živel do konca vseh časov, bo živel kot prej v naročju svojega Očeta. Toda tisti, ki bo do takrat ostal mrtev, bo ostal mrtev tudi potem.
  Sedaj glejte, zaradi tega se ne ubadajte s koncem vseh časov, temveč samo s časom, v katerem živite. Kajti to je poslednji čas za vsakogar izmed vas. Zatorej bodite v tem času pazljivi in marljivi v ljubezni, tako da bo le-ta postala vaš večni delež. Amen.
  Močno ljubite, zaupajte in verujte, kajti prav v tem leži velika skriv­nost vsega vašega uspeha.
  Amen, pravim Jaz, Edini Sveti. Amen. Amen. Amen.

Gottfried Mayerhofer,