Spletno stran gostuje moj-splet.si
Ezekiel 13. poglavje

Povem vam: Zgnili ste kakor sinajske cedre, zato zdaj sekira zamahuje po vaših koreninah! Posekani boste in v ognju Mojega besa in jeze sežgani v pepel, je rekel Gospod Bog, ki zdaj rešuje Svoje ljudstvo in ga bo rešil. ...


Izaija 2:6-22

Takrat se bo resnična, živa svetloba nenadoma pojavila iz vseh strani in  prijatelji teme bodo za večno premagani. Čeprav bodo (velikaši in mogočneži zemlje) zbežali v gore in se skrivali v njihovi neplodni zemlji  iz strahu pred resnico in veličastvom Gospoda, jim bo to le malo koristilo. ...


Izaija 3;6-26, 41

Tedaj bodo tisti, ki premorejo več modrosti, stopili skupaj, rekoč: 'Tako se ne more več nadaljevati ali obstati takšno, kot je! Mi, modri in mogočni, se strinjamo in nalagamo ljudem, da nam izvolijo modrega voditelja. In to bo velika hiša, katero bosta naselila brata z različnimi spoznavnimi izkušnjami!' Kaj se bo zgodilo takrat in tam? Prerok nam bo resnično to povedal! In kaj pravi prerok? ...


Izpolnjevanje ljubezni do bližnjega

 V tistem času bosta tudi dva Juda spala v isti postelji; enemu, kot znanemu prijatelju Rimljanov, bo prizaneseno, zakrknjen Jud pa bo zavržen. In tudi v istem mlinu bosta mlela druga dva. Iz istega razloga bo enemu prizaneseno, drugi bo pa zavržen. Kdor bo delal na polju, se zaradi suknje naj ne bi vrnil v hišo, kdor bo na svoji hiši popravljal streho, naj s strehe več ne stopi v hišo, da bi kaj vzel iz nje, temveč naj raje skoči z nje na tla in si skuša z begom rešiti življenje. Kajti če bi šel v hišo, bi zagotovo izgubil življenje, če pa bo skočil s strehe, bo lahko v ugodnih okoliščinah življenje še ohranil in se rešil z begom. ...

Razlaga 2. poglavja Izaije

Razlaga drugega poglaja Izaije   [Gospod]: "Beseda, katero je prejel Izaija, sin Amosa, ki se nanaša na Jude in Jeruzalem. In zgodilo se bo v zadnjih dneh, da bo gora Gospodove Hiše osnovana na najvišjih vrhovih gora in bo povzdignjena nad hribe; in vsi ...


Razlaga 3. poglavja Izaije

"Toda kdo bo bil resnični in pravičen sodnik med ljudmi, ko bo enkrat živa voda iz nebes postala redka med ljudmi, in se bo vse meso, skupaj z njegovimi dušami, nahajalo v skrajni temi? Kdo bo potem imel dar prerokovanja? In tudi če bi ga kdo imel, le kdo mu bo verjel brez notranjega razloga?! Kdo bo zmožen prerokovati tistim, ki so duhovno slepi in gluhi?! In koga bo hudobno človeštvo, medtem ko tava v temi, izvolilo za resničnega starešino in njihovega pastirja zaradi vrlin njegove najvišje modrosti?! Torej razumite to dobro!" ...


Razlaga Izaijevih prispodob

"Kdo so pogani, in kdo so narodi? Pogani so vsi tisti, ki ne poznajo enega resničnega Boga, ampak namesto Njega molijo in častijo mrtve idole in bogastvo tega sveta. Judje so obkroženi z vseh strani s tem idolizmom, in kjerkoli na svetu ste - naj bo to na vzhodu, jugu, zahodu ali severu - boste naleteli samo na poganstvo vseh vrst in skupin. Toda vi veste, da pogani visokega ali nizkega stanu in od blizu in daleč prihajajo k Meni iz vseh smeri. Ko so slišali Mojo Besedo in videli Moja znamenja, so začeli verjeti, sprejeli so Moje Nauke in Moja Beseda je sodnik in usmerjevalec med njimi, s čimer so prenehali biti pogani, ter se spremenili v številne Božje maziljence in v resnične Božje narode. ...


Bistvo resničnega razodetja

Resnični prerok mora imeti pri ljudeh nekakšen ugled; kajti nje­gove napovedi, pa tudi njegova dejanja za dokaz božanskosti nje­gove obuditve, morajo vendar navadnemu vsakdanjemu človeku vdihniti neko spoštovanje, - če so mu napovedi všeč ali ne, in če se ujemajo z njegovimi zemeljskimi koristmi ali ne. ...


Jozue - O uničenju Jerihe

Kot je večini znano, je Jozue, medtem ko je Izraelce peljal iz puščave v obljubljeno deželo ob nenehnem Gospodovem spremstvu, delal tudi veliko znamenj in čudežev. To je bilo prvič res, in drugič, njegovo vodstvo in delovanje sta imeli tudi notranji duhovni pomen, ki pa ga danes žal ne razume noben jud, zato pa tudi farizeji vsepov­sod pridigajo in poučujejo toliko neumnosti, da se ne smemo preveč čuditi, zakaj nekoliko bolj prosvetljeni Judje večkrat zavračajo Mojze­sov nauk in nauke prerokov. Zato pa sem vas zdaj pripeljal na ta grič in v to mesto, v katerem je Jozue ob osvojitvi starega mesta Jerihe na­redil svoje prve in velike čudeže, kot mu je zapovedal Gospodov duh. ...


Božje usmiljenje - tri prilike

Torej so že od začetka ljudje ravnali slabo, da so stari svojim otrokom predstavili pekel kot nekaj kar se da vročega, nebesa pa naslikali z vsemi barvami svetlobe in z vsem ugodjem, ki prija človeškim čutom. S tem so sicer povzročili nekakšen strah božji, ki pa zaradi prelahko doseženega pek­la in pretežko doseženih nebes nikoli ni prešel v resnično ljubezen do Bo­ga in bližnjega, ampak se je pri slabotnejših ljudeh izrodil v čedalje večji strah, pri močnejših z več notranje luči pa prešel v popolno ravnodušnost do Boga in sočloveka. Ti močnejši ljudje sami pri sebi niso verjeli sploh nič, vendar so pro forma sodelovali pri stvari, da bi preprosto ljudstvo ob­držali pri veri, da se ne bi upiralo tistim, za katere je moralo delati, in so si ti namesto izgubljene vere v Boga, nebesa in pekel lahko na svetu pri­pravili nebesa non plus ultra. ...


Delavci v vinogradu

Četudi so velika razodetja zelo oddaljena drugo od drugega, pa Bog vendarle vselej skrbi za to, da nenehno prihajajo med ljudi zme­raj znova obujeni vidci, takoj ko začenjajo nauki velikih razodetij po­stajati nečisti, in to tako, da pri tem svobodna volja nobenega člove­ka ne trpi sile. Kajti velika razodetja so časovno vedno tako oddalje­na drugo od drugega prav zato, da lahko ljudje toliko bolj neprisilje­no ravnajo po svoji svobodni volji. ...


Ključ za razumevanje Visoke pesmi

Kdo so hčere jeruzalemske? Te so ošabnost, napuh, oblastiželjnost in lakomnost Abrahamovih potomcev; to so nališpane hčere jeruzalem­ske, do katerih pa je zaničevani, torej pred njimi črni Gospod, prvi člo­vek vseh ljudi, vendarle milostljiv in usmiljen ter ljubkejši in ljubezni­vejši od kedarskih (Kai-darz) koč, ki so bile od zunaj videti prav bedne, znotraj pa kljub temu najbogatejše opremljene z raznovrstnimi zakladi, pripravljenimi za razdelitev med pravične uboge in trpeče, in tudi ljub­kejši od najdragocenejših Salomonovih preprog, katerih zunanja, vid­na stran je bila iz temno sivega, kosmatega blaga, spodnja in notranja pa iz najdragocenejše indijske svile, pretkana z najfinejšim zlatom. ...


Nebesa in pekel

Pogovor med rimskim patricijem in Jezusom 237. Nebesa in pekel 1 Tedaj je stopil k Meni Rimljan in rekel: »Gospod in Mojster, o tem, da Ti je v vsej neskončnosti znano vse od največjega do najmanj­šega, sem popolnoma prepričan in nihče več mi ne more odvzeti tega ...


Prerok kot nosilci razodetja

Mojzes je bil gotovo nosilec zelo velikega razodetja; toda pod njim so bili mnogi, ki so bili razodetja deležni le posredno in so bili nazad­nje kljub temu veliko trdnejši v veri kakor Mojzes sam, ki sam pri se­bi ni zaupal obljubi, da bom dal Izraelcem obljubljeno deželo, kjer te­četa med in mleko. Ker pa Mojzes tej obljubi ni povsem zaupal, je ob­ljubljeno deželo sicer smel videti z visoke gore, sam pa ni smel vanjo. ...


Znamenja božje prisotnosti

Tretje znamenje Moje Prisotnosti v vas in med vami naj bo, da vedno razdajate to, kar v vsej iskrenosti prosite Očeta v Meni v Mojem Imenu ! Vendar, pri tem se razume, da ne prosite za brezvredne stvari sveta. Kajti če tako delate, samo razkrivate, da ljubite takšne stvari bolj kot Mene. To resnično ne bo znamenje Moje Prisotnosti med vami. ...


Znamenje Sina Človekovega

Če bi se dogodki pojavili na ta način, lahko sklepate, kako bi bilo, če bi pozornost usmerili na tista časovna obdobja, ko so dvomljivi preroki že nekajkrat napovedovali konec sveta. Kako so ob takšnih priložnostih ljudje obupani, nekateri se smejejo, drugi pa se vdajo požrešnosti in vsem vrstam nezmernega in razuzdanega življenja! Toda če že prazna napovedovanja povzročijo takšne škodljive pojave, kaj bi šele bilo, če bi se na nebu pojavil velikanski križ? ...