Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Ti si Peter skala

25. Maj 1847

Ti si Peter (skala), na tej skali bom zgradil svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala!  - Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih in karkoli boš zvezal na zemlji, bo zvezano v nebesih (Mt 16,18-19).

1 Zaradi teh svetopisemskih besedil v vseh krščanskih okrožjih na zemlji še vedno prevladujeta največja zmota in zabloda; vsi brez izjeme se namreč imajo bolj ali manj za Petrovo cerkveno skalo in mislijo, da imajo prave ključe Božjega kraljestva in ga lahko po mili volji odpirajo ali zapirajo tistim, ki želijo vstopiti, Da lahko po mili volji dajejo, pohabljajo, zadržujejo ali prepovedujejo besedo evangelija, da zanjo dajejo poljubne zapovedi in ji določajo večne kazni, da s takimi zapovedmi ljudi zapeljujejo, da storijo čim več grehov, nato pa jih po mili volji odpustijo ali zadržijo in celo dajejo ali zadržijo popolne ali nepopolne odpustke za vse storjene grehe v zameno za določena dela kesanja!
2 Če bi kdo imel vsaj trohico čistega spoznanja (Lk 11,52), bi se moral zavoljo mojega božanstva zavedati, da Jaz, ki sem ob vsaki priložnosti oznanjal le zakon splošne bratske ljubezni, apostolu Petru in vsem drugim apostolom nisem mogel dati take oblasti in takšnih zagotovil, ki so tako povezana z ljubeznijo do bližnjega, kot pekel do nebes!
3 Kdor daje zakone, daje tudi sodbo; ali je sodba ljubezen? Zato pa sem na križu vzel vso sodbo nase, da bi ljudem ostala samo ljubezen, - toda kako si je to mogoče zamisliti tam, kjer naj bi med brati, ki bi naj to bili, postavljena milijarda sodniških sedežev (Glej cerkveno sodišče) in kjer človek gleda in ne vidi drugega kot zakone na zakone? Ali je to Peter skala, na kateri naj bi bila zgrajena Moja Cerkev, ki ni in ne bi smela biti nič drugega kot ljubezen in spet ljubezen?
4 Vsak, ki Me prepozna in ljubi kot Peter, je prava skala, na kateri lahko zgradim svojo pravo Cerkev, pravo ljubezen in modrost iz Mene in jo tudi resnično resno zgradim. Toda kako naj bo potemtakem katera koli velika ali majhna skupnost pod katerim koli vodstvom skala, kjer vsak misli in verjame, kar hoče; kjer eden z usti mrmra nerazumljive besede in tako mrmranje prodaja za koristno molitev, drugi preklinja in se posmehuje, tretji pa nastopa kot sodnik in vse obsoja do samega dna pekla! - Ali je lahko takšna skupnost ali njen odbor skala, na kateri je zgrajena Moja Cerkev, ki je peklenska vrata ne bodo nikoli premagala?
5 Povem vam: Po vaši medsebojni ljubezni, kakor vas Jaz ljubim, bodo ljudje spoznali, da ste resnično Moji učenci. Zato sem dal ljubezen kot edino lastnost, po kateri lahko prepoznamo, ali je nekdo prava skala, na kateri je zgrajena Moja Cerkev. Kako pa naj bo zdaj ta pomnoženi sodni stol med brati znamenje, da Petrove skale ni premagal pekel in da je na njej zgrajena Moja Cerkev? O, ti grozna slepa neumnost ljudi tega časa, misliš, da te pekel ni osvojil, a sodeč po vseh tvojih dejanjih si že dolgo, dolgo, dolgo v njem!
6 Če bi hotel z njo ustanoviti vidno Cerkev, bi verjetno rekel vsem apostolom in učencem: Vsi ste Peter. Toda to sem preveč otipljivo povedal samo Petru, ker Me je prvi spoznal po svoji božanski naravi! - Zato je bil tudi prvi, ki sem mu v njegovi veri in zaupanju dal ključe nebeškega kraljestva, ki je kraljestvo ljubezni do Boga v človekovem srcu. Šele iz te izhaja prava ljubezen do bližnjega, do katere pa nihče ne more priti, ne da bi prej spoznal Boga, saj ga mora vsak zagotovo najprej spoznati, preden ga lahko ljubi.
7 Ta ljubezen do Boga in do bližnjega je torej pravo Božje kraljestvo, edina prava živa Cerkev, ki je zgrajena na skali pravega spoznanja ter iz njega izhajajoče trdne in neomajne vere in zaupanja, ki ju seveda noben pekel ne more uničiti.
8 Toda zunanja skupnostna obredna parada in sijaj tega, kar naj bi bila nepremagljiva Kristusova cerkev na neki zlati in srebrni Petrovi skali, ni več Petrova cerkev in skala, kot pekel niso nebesa ali prašičji iztrebek diamant. Sem kdaj rekel: po zlatu, srebru, dragih kamnih, dragocenih oblačilih, po veliki zemeljski moči in največjem zemeljskem ugledu, po najveličastnejših cerkvenih zgradbah, zvonovih in orglah, po latinščini in podobnem bodo ljudje spoznali, da ste moji učenci?  Resnično, resnično, kaj takega nisem nikoli vnaprej določil ali napovedal kot značilnost Moje prave Cerkve; zagotovo pa ne po Janezu v Razodetju, kjer je govora o veliki vlačugi - a ta zagotovo ne bo Petrova skala?! (glej Robert Blun pog. 81)
9 Simon Jona, ki je bil pravi Peter, je rekel tistemu, ki ga je ozdravil z Mojim resničnim Duhom v njem: "Nimam zlata in srebra, a kar imam, ti dam!" Sprašujem se, ali bi Petrov naslednik v Rimu, škofje v Angliji, nekateri predstojniki v Nemčiji in mogočni patriarh vseh Grkov lahko z mirno vestjo rekli isto o sebi in se ne bi osmešili pred vsem svetom! Ali nimajo mošenj, čevljev in palic? - O, glejte, kakšen je bil Peter in kako je bila njegova cerkev ljubezni zgrajena na skali njegovega srca. Kaj je bil njen temelj in kako so zgrajene vse sedanje cerkve in kaj je njihov temelj? To mora razumeti in videti že slepec, kaj šele nekdo, ki ima že precej odprte oči.
10 Prihaja čas, ko bodo Boga častili povsod v duhu in resnici in ne v Jeruzalemu ali na gori Garizim. Tako beremo tudi v Svetem pismu (Jn 4,24). V skladu s tem pa so duh, resnica, pravo spoznanje, vera, zaupanje in resnična ljubezen do Boga in bližnjega v srcu vsakega posameznika edina prava skala in na njej zgrajena cerkev, ki sem jo zgradil sam in ki edina lahko večno kljubuje peklu. Vse drugo pa je prazno delo ljudi in ne šteje nič ter ne zagotavlja niti najmanjše zaščite pred peklom, če manjka prava skala in prava živa Cerkev, zgrajena v vsakem posameznem človeku.
11 Zaman je torej tudi vprašanje, katera zunanja in vidna cerkev je prava med mnogimi, ki nosijo Moje ime. Odgovor na to ne bo nikoli drugačen: Sploh nobena! Samo cerkev v srcu, ki sem jo Jaz ustvaril je edina prava in je tudi večno zavarovana pred peklom; Vse drugo si je izmislil svet, vse to mu pripada in pred Menoj je večno brez vrednosti!
12 Zato je treba ključe Mojega kraljestva iskati samo v živi, edini pravi Cerkvi, nikoli pa v kateri koli cerkveni skupnosti ali pri njenem odboru. Kar bo nekdo potem zase razvezal ali zvezal iz te lastne žive cerkve, ki sem jo zgradil v njegovem srcu, na zemlji njegovega naravnega življenja in življenja njegovih bratov, to je že razvezano ali zvezano v nebesih (BD 3671). Saj je ta edina prava cerkev; to so sama dejanska nebesa - ali še jasneje: Karkoli bo kdo storil v in iz take svoje mogočne cerkve ljubezni, to se bo za večno zgodilo tudi v nebesih.

13 To so torej tudi pravi ključi nebeškega kraljestva: Da Me priznate za svojega svetega, resničnega Boga in Očeta (Mt 10,32-33), Me ljubite nad vse in svoje brate in sestre kakor sebe. Če je pri vas tako, potem imate v celoti razvitega Petra, pravo Cerkev in prave ključe nebeškega kraljestva; vse drugo je nič! - Zato to dobro razumite in živite po tem. Amen, Amen, Amen.

 

29. Maj 1847. Ti si Peter skala, nadaljevanje

Če bi kdo od vas vprašal o Petrovi skali in rekel: "Če je treba to skalo jemati zgolj duhovno in jo lahko najdemo le v vsakem človeku posebej in je ne smemo razumeti v predstojništvu ene skupnosti ali v celotni cerkvi, zakaj potem Gospod dopušča, da se cerkve že stoletja prepirajo in se na najbolj krut način razdirajo samo zaradi prave Petrove skale, saj je vsaka cerkev trdno prepričana, da je v njej doma Peter, ki je skala?

1 Razlog za takšno priznanje se skriva veliko globlje, kot bi se komu od vas zdelo na prvi pogled. Seveda ne bi smelo biti tako, kot je - pa vendar mora biti spet tako, saj je vse ostalo še vedno isto! - Abrahamu je bil brez čutnega občevanja duhovno obujen pravi potomec, tako kot je bil spočet tudi Janez, Marija in v pradavnini so se takšna spočetja pogosto dogajala in mnogi preroki so bili spočeti na ta način.  
2 To spočetje je seveda pravilno in tudi zdaj se pogosto zgodi brez vednosti staršev; vendar ta vrsta je iz nebes in ni primerna za svet, mora pa biti zaradi možne udeležbe pri odrešenju. Kaj drugega pa preostane, kot da pustimo svetu njegov čutni način razmnoževanja in s tem omogočimo nadaljevanje starega greha, skupaj s popolno odrešitvijo, tako da ima vsaka ujeta naravna duša tako ali drugače neovirano pot v kraljestvo milosti in usmiljenja! Zato morajo obstajati tudi zunanji Petri, po katerih lahko otroci sveta tako ali drugače najdejo svojo pot.
3 Kakor je duhu všeč le to, kar je v njegovi naravi, je tudi svetu všeč to, kar je v njegovi naravi. Na pravem mestu je pregovor, ki pravi: Enako se rado druži z enakim. Prav tako bi bilo zaželeno, da bi drevesa in druge rastline namesto prejšnjega cvetenja in številnih drugih obrednih pojavov takoj obrodile zrele plodove. Vendar ni druge poti, da se vse iz velikega kroga bitij, ki so še vedno na dnu, končno usmerijo navzgor in tam dosežejo večno svobodo!
​​​​​​​4 Zato je treba dopustiti, da poleg edine prave duhovne poti sveta, obstajajo tudi različne stranske poti in včasih celo najbolj očitne krive poti, po katerih je vendarle mogoče tu ali onstran še pravočasno doseči pravo pot. Ali bi se lahko prvi sadovi, ki prihajajo od spodaj, takoj krstili v edino pravo notranjo Cerkev Duha? To bi bilo prav tako nemogoče kot takoj nastati zrelemu sadežu na drevesu, brez predhodnega cvetenja.
5 Tako mora imeti tudi knez noči in smrti svojo svetovno kapelo, poleg prave cerkve, ki je zgrajena na Petrovi skali. Toda od te kapele je vendarle pot v pravo Cerkev in ne more preprečiti nikomur, ki želi iz te kapele preiti v pravo Cerkev, tako kot tudi vam ne more preprečiti, da iz te kapele preidete v Mojo pravo Cerkev in v njej ostanete za vedno!
6 Pod Marijo si predstavljajte pravo Cerkev in pod Marto svetovno kapelo, ki dela veliko hrupa o čisto posvetnih stvareh, medtem ko Marija s svojim najboljšim delom pri Mojih nogah posluša moj nauk, ki je edini luč in življenje in ga sprejema v svoje srce! Ko pa je bil njen brat v grobu, sta obe enako jokali in obe sta prišli k Meni, da bi obudili njega, ki je ležal mrtev - v grobu - zvezan in gnil, poln smradu !!!! 
​​​​​​​7 Toda nič več o tem! - Mislim, da boste iz tega daru zlahka razbrali, zakaj so poleg prave Petrove Cerkve v srcu dovoljene tudi zunanje; zato bi bilo povsem odveč, če bi o tem še kaj govorili. Zato bodite pozorni na to v svojem srcu, Amen.

Jakob Lorber
Nebeški darovi