Spletno stran gostuje moj-splet.si
Sveti trije kralji pri Jezusu

28. Jožefovo priganjanje k odhodu v Nazaret. Stotnikov nasvet naj počakajo. Sporočilo o perzijski karavani in o Herodovem iskanju otroka. Marijina neustrašnost in zaupanje v Boga. 1 Zjutraj naslednjega dne je Jožef dejal: »Kaj naj zdaj še dalje počnemo tu? Marija ...

Sveti trije kralji po 30 letih spet pri Jezusu

Začel je torej starešina in rekel: »Mi trije smo bili tu že enkrat pred tridesetimi leti, ko smo po dolgi poti pripotovali semkaj iz daljne jutrove dežele; zbudila nas je namreč posebna zvezda in v pisavi zvezd je bilo zapisano: 'Daleč na zahodu je bil izrojenemu Božjemu ljudstvu rojen nov kralj. Mati njegovega telesa je devica, ki se je nikoli ni dotaknil noben moški; otroka v njej je namreč spočela velika Božja moč; njego­vo ime bo veličastno med vsemi ljudstvi zemlje, ustanovil bo kraljestvo ter v njem večno vladal kot najmogočnejši kralj. In blagor vsem, ki bo­do živeli v Njegovem kraljestvu, saj nad njimi smrt ne bo imela nobe­ne oblasti več!' ...