Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

8624 UNIČENJE ZEMLJE JE REZULTAT EKSPERIMENTOV...
23. september 1963: knjiga 90  Bertha Dudde

Zaključno delo uničenja zemlje boste začeli vi ljudje osebno. In ne bom vas ustavljal, saj upoštevam tudi duhovno substanco, ki bo zaradi tega dejanja uničenja osvobojena materije in sposobna nadaljevati svoj proces razvoja v novih oblikah na novi zemlji. O tem ste bili že večkrat obveščeni, pa imate še vedno šibko vero, saj vam je celoten dogodek enostavno nepredstavljiv. Kljub temu pa bo zaključek razvojnega obdobja vodil v novo obdobje, da bi se delo vrnitve ponovno uspešno nadaljevalo v zakonitem redu, ki ga očitno pred uničenjem stare zemlje ni bilo več. Moj sovražnik zaključuje svoje zadnje satansko delo tako, da vpliva na ljudi, da naredijo nekaj, za kar sam nima moči: uničiti dela stvarjenja... v prepričanju, da bo s tem osvobodil omejene duhove in prevzel nadzor nad njimi. Z ljudmi manipulira in jih spodbuja k izvajanju najrazličnejših poskusov, ki pa bodo zaradi pomanjkanja človeškega znanja propadli z uničujočimi posledicami. Ker si ljudje upajo eksperimentirati, ne da bi raziskali posledice... sprostili bodo sile, ki jih ne morejo nadzorovati in so posledično obsojeni na smrt. In z njimi bo tudi ustvarjeno delo zemlja ravnotako podvrženo strašnemu uničenju... Celotno površje zemlje se bo popolnoma spremenilo in vsa dela stvarjenja bodo žrtve uničenja, posledice bodo prodrle do središča zemlje in tako lahko človek govori o uničenju strašnega obsega, čeprav ljudje tega ne bodo mogli osebno opazovati, razen male črede, ki jo bom pred tem odpeljal z zemlje v kraljestvo miru.

Jaz osebno ne bi nikoli dovolil takega uničenja, če na ta način ne bi dobil novih možnosti odrešitve za še vedno omejeno duhovno substanco, ki že neskončno dolgo ždi v najtrši materiji... In vendar bi bil nadaljnji napredek mogoč tudi za to duhovno substanco, če bi ljudje vedno samo izpolnjevali svojo koristno nalogo na zemljine in ne bi preobrnili zakoniteg reda... Toda ljudje ne živijo več znotraj božanskega reda in zato Moj sovražnik izvaja velik vpliv nanje in jih priganja, naj začnejo proces v upanju, da bodo dosegli vrnitev omejenih duhov k sebi. In Jaz ga ne bom ustavil, ker je še vedno odvisno od svobodne volje vsake osebe, da ne popusti napeljevanju Mojega sovražnika... Pa vendar, ne glede na to, kaj ljudje počnejo, bom vedno vedel kako pravilno uporabiti posledice njihovih dejanj. Kajti tudi svet teme je podvržen Meni in Moji moči in Mi bo moral služiti, medtem ko bo hkrati sodeloval pri Mojem delu vrnitve, pa četudi samo nezavedno. Toda Jaz sem vedno poznal smer človeške volje in sem jo bil sposoben vključiti v Moj načrt odrešitve... Jaz vem, kdaj je prišel trenutek v času, ko ni več mogoče pričakovati duhovnega napredka...

Prav tako Jaz vem, kdaj je prišel čas za sprostitev omejenih duhovnih substanc, in zato ne bom preprečil človeške dejavnosti, ko bodo sprožili strašno delo uničenja zaradi svoje zavedene volje, ki cilja na Mojega sovražnika, in zato so ljudje orodje njegove volje. Ker osebno ni sposoben uničiti nobenega dela stvarstva, ne more razgraditi nobene vrste materije in vsa oblast nad duhovi mu je bila odvzeta. To je razlog, da si jo skuša ponovno pridobiti, ljudje, ki mu pripadajo pa sami prispevajo k razpadu materije... najprej z neštetimi poskusi, ki nato dobijo razsežnosti, ki jih materija ne more več zdržati... Toda Jaz dopuščam, da se duhovi, ki so ujeti v materiji osvobodijo, čeprav le na račun človeštva, ki je samo doseglo nizko duhovno raven, ki zahteva nov izgon v materijo... In neodvisno od tega, kaj se bodo lotili Moj sovražnik ljudje, ki mu pripadajo... v končni fazi bo spet služilo napredku duhovnih substanc, ki naj bi nekega dne dosegle popolnost. V skladu s tem se bo Moj načrt odrešitve zagotovo izvršil, kot je razodet v besedi in Svetem pismu. AMEN

Bertha Dudde