Spletno stran gostuje moj-splet.si
Svet je v okovih..

Težava je zopet ogromna; Satan ponovno besni in nad ljudmi izkazuje veliko moč, ljudje pa so daleč oddaljeni od Mene in potrebujejo pomoč. Ponovno se od zgoraj borim proti njemu, medtem ko prinašam Resnico tja, kjer sta kot Satanovo orožje zastopani laž in zabloda… ...


Obseg naravne katastrofe pred koncem

Toda tudi tisti, ki ne verujejo se bodo začeli čuditi, njihovo sovraštvo do vernikov se bo povečalo in se posledično sprevrglo v sovražnost, ki ga bodo tudi Moji morali prestati.  Kljub temu pa imajo zagotovljeno Moje varstvo, kajti dokler bodo delali zame in za Moje kraljestvo, bom tudi vedel, kako voditi njihove korake, da ne bodo ostali neuspešni in duše, ki so od njih prejele pomoč v svoji duhovni in zemeljski stiski, jim bodo zelo hvaležne. ...


Svetovni požar.... naravna katastrofa....odločitev....

Kajti tudi konec je vse bližje.... Ta naravna katastrofa je le njen zadnji znak, kdo si bo še dopustil, da vpliva nanj? Ljudje bodo v tem videli le naravno katastrofo in ne bodo sposobni prepoznati nobene povezave z duhovnim stanjem človeštva... razen redkih, ki so duhovno prebujeni a se ne morejo prebiti skozi in tako ljudi zaman opozarjajo na dokončni konec, ki se neizogibno približujejo. ...


Najava konca … »Samo še malo časa imate«

Ni vam več preostalo veliko časa in morate se resno pripraviti za Dan, ko se bo zgodilo delo uničenja, katero pa nikoli prej ni bilo doživeto. In čeprav Jaz nadaljujem z njegovim najavljanjem, vi kljub temu dvomite v Moje Besede in ste zato počasni pri vašem delu izboljšanja vaše duše. ...


Uničenje zemlje je rezultat človekovih eksperimentov

Ker si ljudje upajo eksperimentirati, ne da bi raziskali posledice... sprostili bodo sile, ki jih ne morejo nadzorovati in so posledično obsojeni na smrt. ...


Jedli so in pili…. in ravno tako je bilo pred poplavo

Ko se konec vse bolj približuje, bo ponovno vse tako, kot je bilo pred veliko poplavo. Ljudi bo zajelo neko povečano mamljenje po življenju in bodo pod vplivom sveta z vsemi njegovimi privlačnostmi. Ljudje se ne bodo več sposobni kontrolirati in tudi želeli se ne bodo, in glede na to bodo brezvestno uživali življenje v grešnosti. ...


Dvomi v božanska razodetja

Pravzaprav je veliko lažje spoznati s čisto resnico popolnoma skeptičnege človeka, kot prepričati tiste, ki preveč vneto preučujejo knjigo knjig (Biblijo) in si skušajo racionalno razložiti vsako črko, Moje preprosto sporočilo pa zavračajo kot delo zlih duhov. Moj nasprotnik (satan) je že razširil gosto temo in uporablja celo to knjigo, da zmede logično razmišljanje ljudi in jim prepreči, da bi pridobili jasno ...


Širjenje evangelija po celem svetu

In tako bo ljubezen vsepovsod oznanjana; duhovna bujenja se bodo dogajala med vsemi narodi, vendar pa ne samo preko »govorcev«, ampak preko Mojih glasnikov svetlobe in ljubezni, ki še posebno skrbijo za tiste, ki nimajo popolnoma nikakršnega znanja o Jezusu Kristusu in njegovem delu zveličanja. ...


Razvoj dogodkov pred koncem

Te razmere pa bodo sledile po velikem potresu, ki se bo zgodil po Božji volji, da se konča konflikt med narodi, ki ga človeška volja ne bo uspela končati. Za ljudi, ki jih bo potres prizadel, bo to pomenil spremembo običajnega načina življenja, čas največjih izgub in težkih življenjskih razmer. ...


Vpliv princa laži na človeško razmišljanje

Posvetne stvari pa so minljive, zato spadajo v kraljestvo teme, v neresnico, saj skriva le nezrelo duhovno substanco, ki ni prepoznala Resnice in je bila zato izgnana (v materijo). Posledično človek nikoli ne more spoznati Resnice, dokler si želi zemeljskih dobrin in prav zaradi te želje prepusti oblast (moč) princu laži. ...


Eksperiment pred koncem zemlje

Zemlja v svojem jedru je in bo ostala neraziskana za ljudi do konca. Poleg tega Jaz držim sile velikanske moči vezane (omejene) v središču zemlje, da ne bi ogrozile nadaljnjega obstoja zemlje, dopuščam le, da občasno pride do izbruhov, ki tem silam omogočijo, da na kratko izbruhnejo, da bi duhovnim substancam, ki so sposobne razvoja, dali priložnost, da se oblikujejo nad zemljo in tako začnejo svojo pot vzpona. ...


Tistega dneva in ure pa ne ve nihče

Vendar, če Bog uporabi osebo, da bi človeštvo seznanil s svojim večnim načrtom odrešitve, je ne bo samo obvestil o svojem namenu, o prihajajoči sodbi, ampak ji bo posredoval tudi splošno znanje, ki je nujno potrebno, da je božjemu služabniku sodba razumljiva, da on lahko te prerokbe prepričljivo utemelji sočloveku. ...


Laž in resnica

Čista Resnica je laž v njihovih očeh... Veliko bolj verjetno je, da bodo sprejeli laž, ne da bi o njej dvomili... Če bi se obrnili k Bogu po razsvetljenje, bi vsak dvom kmalu izginil, njihova moč presoje pa bi bila izostrena in kmalu bi bili sposobni razlikovati resnico od laži. ...


Gospodov ponovni prihod

Jaz bom Osebno prišel, ko Moji Lastni ne bodo več mogli videti izhoda, ko bo Moj nasprotnik odkrito nastopi proti njim. Takoj, ko se začne verski boj boste vedeli, da je prišla zadnja ura, ker bo to njegovo zadnje dejanje, to bo zadnja bitka na Zemlji, ki se bo končala z njegovim končnim porazom. ...