Spletno stran gostuje moj-splet.si
Svet je v okovih..

Težava je zopet ogromna; Satan ponovno besni in nad ljudmi izkazuje veliko moč, ljudje pa so daleč oddaljeni od Mene in potrebujejo pomoč. Ponovno se od zgoraj borim proti njemu, medtem ko prinašam Resnico tja, kjer sta kot Satanovo orožje zastopani laž in zabloda… ...


Obseg naravne katastrofe pred koncem

Toda tudi tisti, ki ne verujejo se bodo začeli čuditi, njihovo sovraštvo do vernikov se bo povečalo in se posledično sprevrglo v sovražnost, ki ga bodo tudi Moji morali prestati.  Kljub temu pa imajo zagotovljeno Moje varstvo, kajti dokler bodo delali zame in za Moje kraljestvo, bom tudi vedel, kako voditi njihove korake, da ne bodo ostali neuspešni in duše, ki so od njih prejele pomoč v svoji duhovni in zemeljski stiski, jim bodo zelo hvaležne. ...


Svetovni požar.... naravna katastrofa....odločitev....

Kajti tudi konec je vse bližje.... Ta naravna katastrofa je le njen zadnji znak, kdo si bo še dopustil, da vpliva nanj? Ljudje bodo v tem videli le naravno katastrofo in ne bodo sposobni prepoznati nobene povezave z duhovnim stanjem človeštva... razen redkih, ki so duhovno prebujeni a se ne morejo prebiti skozi in tako ljudi zaman opozarjajo na dokončni konec, ki se neizogibno približujejo. ...


Najava konca … »Samo še malo časa imate«

Ni vam več preostalo veliko časa in morate se resno pripraviti za Dan, ko se bo zgodilo delo uničenja, katero pa nikoli prej ni bilo doživeto. In čeprav Jaz nadaljujem z njegovim najavljanjem, vi kljub temu dvomite v Moje Besede in ste zato počasni pri vašem delu izboljšanja vaše duše. ...


Uničenje zemlje je rezultat človekovih eksperimentov

Ker si ljudje upajo eksperimentirati, ne da bi raziskali posledice... sprostili bodo sile, ki jih ne morejo nadzorovati in so posledično obsojeni na smrt. ...


Jedli so in pili….

Ko se konec vse bolj približuje, bo ponovno vse tako, kot je bilo pred veliko poplavo. Ljudi bo zajelo neko povečano mamljenje po življenju in bodo pod vplivom sveta z vsemi njegovimi privlačnostmi. Ljudje se ne bodo več sposobni kontrolirati in tudi želeli se ne bodo, in glede na to bodo brezvestno uživali življenje v grešnosti. ...


Dvomi v božanska razodetja

Pravzaprav je veliko lažje spoznati s čisto resnico popolnoma skeptičnege človeka, kot prepričati tiste, ki preveč vneto preučujejo knjigo knjig (Biblijo) in si skušajo racionalno razložiti vsako črko, Moje preprosto sporočilo pa zavračajo kot delo zlih duhov. Moj nasprotnik (satan) je že razširil gosto temo in uporablja celo to knjigo, da zmede logično razmišljanje ljudi in jim prepreči, da bi pridobili jasno ...