Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

174. Napoved velike sodbe v sedanjosti

1 (Gospod): »In tako kot s sodbo nad Jeruzalemom, bo tudi s pri­hodnjo, veliko sodbo svetu, ko bom popolnoma uničil veliko vlačugo Babilon (Raz 18). To pa bo sodba kot v Noetovih dneh in kot v dneh Sodome in Gomore.
2 Tedaj se bodo tudi dogajala velika znamenja na zemlji, na morju in na nebu; Jaz bom obudil hlapce in ti bodo iz Mojih besed preroko­vali in večkratno oznanjali prihajajočo sodbo. Toda človeški napuh jih ne bo poslušal, in tudi če jih bo, ne bo verjel njihovim besedam, tem­več jih bo zasmehoval kot norce. Toda prav to bo najzanesljivejše zna­menje, da bo povsem zanesljivo prišla velika sodba in z ognjem po­užila vse hudodelce.                                         
3 Tisti čas bodo tudi marsikateri mladeniči dobili videnja in marsika­tera dekleta bodo prerokovala o stvareh, ki se bodo zgodile (Joel 3). Blagor tis­tim, ki se bodo zaradi tega poboljšali in resnično spreobrnili!
4 To pa bo tako lahko spoznati kot spoznamo na figovem drevesu: ko postanejo njegovi poganjki sočni in začno nabrekati brsti vemo, da se bliža pomlad.
5 Tedaj bodo ponekod velike vojne med narodi in en narod bo na­padel drugega; tedaj bo tudi velika draginja in nastale bodo vsakovrstne kužne bolezni, kakršnih dotlej med ljudmi še ni bilo. Pred tem bodo tudi veliki potresi, da bi ljudi opomnili k pokori in dejavni ljubezni. Bla­gor tistim, ki se bodo ob tem spreobrnili!
6 Toda zelo veliko se jih ob tem ne bo spreobrnilo in bodo vse pri­pisovali slepim naravnim silam in preroke zmerjali za sleparje; mnoge bodo zaradi Mojega imena vrgli v ječo in jim pod grožnjo silnih kaz­ni prepovedali govoriti v Mojem imenu in oznanjati prihajajočo sod­bo. Kdor ne bo ravnal po volji velike hotnice Babilona, bo trpel hudo stisko.
7 Toda vse to se mora zgoditi približno sedemsto let pred sodbo, da na koncu nihče ne bo mogel reči, da ni bil dovolj opomnjen. Odslej pa ne bo minilo celih 2000 let, ko bo zemljo zadela velika sodba; in to bo tedaj očitno zadnja, toda obenem vesoljna sodba na tej zemlji.
8 Šele od tedaj naprej bo na zemlji raj, in volk in jagnje bosta mir­no prebivala v istem hlevu ter skupaj jedla iz iste sklede.
9 Ko se bo bližala sodba, pa bo na nebu videti tudi znamenje Sina človekovega, to pomeni: nebo v človeku Me bo priznalo kot edinega Gospoda nebes in zemlje in človekova duša Me bo slavila in na vso moč hvalila.
10 Vendar to še ni dovršitev človeka. Toda ko bom potem nastopil jasno in očitno z vsemi nebeškimi silami v oblakih neba, v živi bese­di, z zvokom kot iz številnih bojnih in sodnih pozavn, pred vsemi ljud­mi v resničnih nebesih, ki so v srcu ljudi, tedaj bo nastopila sodba sve­ta.
11 Pravi človek bo tedaj vstopil v Moje veličastvo, storilce zla pa bo požrl ogenj Moje pravične jeze in bodo pogreznjeni v kraljestvo svo­jih hudobnih del, ki je pripravljeno za vse nepoboljšljive hudiče. Kdor si namreč prostovoljno sam iz sebe izvoli pekel, naj bo tudi preklet v njem, kakor je pekel preklet sam v sebi. Kakor pa bo dobro večno ostalo dobro, tako bo tudi zlo v sebi večno ostalo zlo in bo večna, so­jena podlaga, ki Mi bo morala večno rabiti kot podnožnik.
12 Jaz sam s Svojo prabožansko osebnostjo pa ne bom nikogar so­dil, ampak bo vse to storila Moja beseda, ki sem vam jo govoril. Po­tem ko bom nekoč odšel v Svoje kraljestvo, se na to zemljo ne bom nikoli več vrnil v mesu, ampak le v Duhu, v Besedi, in to bo tako, kot je bilo v začetku, ko je bilo rečeno: V začetku je bila Beseda, Beseda je bila pri Bogu in Bog je bila Beseda. Beseda pa je sprejela meso in je prebivala med ljudmi. Beseda, se pravi Jaz, sem prišel v Svojo last­nino in Moji Me niso spoznali, kajti svet in njegovo meso sta jih vse oslepela in oglušela.
13 Zdaj sem pri vas v mesu kot človek; toda zaradi tega vam ne mo­rem podeliti vse moči Svojega Duha. Ko pa pozneje med vami ne bom več kot zdaj v mesu, ampak le v duhu, vam bom lahko tudi podelil vso moč in oblast Svojega duha, ki sem od vekomaj seveda Jaz sam. V Duhu in njegovi moči pa bom ostal pri vas do konca časa, ki ga bo ta zemlja še prestala, in dokler ne bo dozorel zadnji sojeni duh. S to zemljo pa bo tedaj tudi za večno ugasnila zibelka Božjih otrok. Odtlej bo vse  duhovno urejeno.
14 Že večkrat pa sem vam povedal in pokazal, kako bo na tej zem­lji. Zato potrpežljivo čakajte zanesljivo odrešenje, ki ne bo izostalo in si ne želite predčasne sodbe sveta! Ko bo prišla, bo to prezgodaj celo za vas same in še bolj za tiste, ki bodo tedaj obsojeni; v sodbi nam­reč ni ljubezni in usmiljenja in vsaka duša bo tedaj prepuščena sama sebi in svoji pomoči, da bo grenko izkusila, kako povsem nekoristna je bila zanjo časna pomoč zgolj svetnih ljudi. - In zdaj Mi povejte, ali ste razumeli vse to?«

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 6