Spletno stran gostuje moj-splet.si
Boj vere... Najvarnejša zaščita

V času bitke za vero vas bodo zapustijo vsi ljudje, ki bi vas lahko zaščitili. Kar se vam zdi nemogoče, se bo zgodilo, kar presega vašo moč boste lahko doseli, in skoraj se vam bo zdelo, kot da je v vas odpravljen vsak zakon narave, če se boste tesno združil z Menoj in uporabil Mojo moč. ...


Boj za vero

Duhovni boj bo zahteval veliko moč, ki pa jo je spet mogoče prejeti samo od samega Boga. In sedaj mora človek resno iskati stik z njim, če hoče preživeti ta boj.  A konec bo neizogibno prišel in iz tega je razvidno, da ljudje zaradi vere postanejo hudiči, ker hočejo vzeti življenje tistim, ki imajo Boga za svojega, zdaj pa ukrepajo proti Bogu samemu. ...


Čistost srca

Tisti, ki so čistega srca, prepoznajo laž; glede na to oni ne morejo biti več zavedeni oz. zaradi neznanja sprejeti kot resnico nekaj, kar je njej nasprotujoče... to bodo zavračali celo tedaj, ko si tega ne morejo razumsko razložiti. ...


Dogma

Vsak dogmatični nauk je omejevanje svobode volje, ki sem jo podelil ljudem, zato gre za duhovno posilstvo, ki ne ustreza Moji volji in proti kateremu bi se morali Moji predstavniki na Zemlji boriti v Mojem imenu. In blagoslovil bom vsakega nosilca resnice, dal mu bom možnost, da širi resnico, tudi če naleti na nasprotovanje. Pa vendar, kdor resno hoče, bo to spoznal in postal previden, Jaz pa mu bom pomagal, razsvetlil njegovega duha in blagoslovil njegovo voljo. ...


Jezus dojenček, Bog in človek....

Duša je izvirala iz kraljestva svetlobe in je glede na to, brez greha prišla na svet, zato se je Bog lahko razodeval po tej duši, lahko je deloval, saj ni obstajalo nič, kar bi kot ovira nasprotovalo njegovemu delovanju. Tako sta bila hkrati Bog in človek v dojenčku Jezusu. ...

Kaj je vera?

Kako bi sicer bilo mogoče prepoznati zgrešen nauk in kako bi lahko Bog od ljudi zahteval odgovornost, če bi bila njegova volja, da ljudje izključijo miselno dejavnost in jo nadomestijo z brezpogojna slepo vero? V tem primeru ljudje ne bi bili odgovorni razen tistih nekaj, ki poskušajo širiti ta nauk in želijo preprečiti vsako nasprotovanje z zahtevanjem slepe vere. Šele miselna aktivnost vzpostavi povezavo z duhovnim kraljestvom, takrat bodo bitja svetlobe (angeli) lahko stopila v akcijo in začeli svoje dejansko delo poučevanja, to pa je nemogoče, če človek slepo veruje. ...


Molitev v duhu in resnici

Toda kako naj človek moli v duhu in v resnici, če uporablja naučene besede, če molilec skupaj z drugimi ljudmi, opravlja dolge molitve, ki niti ne pričajo o naklonjenosti, niti v globini čustev srce ne ve kaj se govori z usti? ...


Nasprotovanje Božji volji... (osebno)

Kdor se zoperstavlja Moji volji ne bo našel miru v tem življenju, če je enkrat spoznal, da vladam kot Gospod in Stvarnik vsemu svetu, in da se sklonim tudi do najmanjšega bitja, če potrebuje Mojo skrb. ...


Ne imejte drugih bogov poleg mene

Samo Jaz sem Dober, Resničen, vreden ljubezni in kdor še vedno časti druge bogove poleg Mene, njegova vera Vame ni prepričana, drugače bi pregnal vse iz svojega srca, da bi sprejel Mene samega, da bi služil samo Meni ...


Nihče ne more služiti dvema gospodarjema

Jaz Sem gospodar in Moji služabniki ne morejo hkrati služiti drugemu gospodarju, ki jim daje različne ukaze, ki niso v skladu z Mojo voljo. Človek pa se mora odločiti, sam si lahko izbere gospodarja, ne bo prisiljen služiti enemu ali drugemu, ima svobodno voljo in ta ga mora potisniti h gospodarju, čigar služabnik hoče biti. ...


Občestvo 'svetnikov'... Posredovanje je nesmiselno

Tako naj bi po mnenju ljudi ta odnos z Bogom vzpostavljala svetlobna bitja, ki so z Njim že v najtesnejši povezanosti. S tem bi  osebo razbremenili, da sam vzpostavi ta odnos, ki pa je namen in cilj njegovega zemeljskega življenja, saj le stik z Bogom zagotavlja dotok moči, brez katere duša ne more popolnoma dozoreti. Toda svetlobna bitja ne morejo (od Boga) prenesti moči osebi, saj tudi v duhovnem kraljestvu veljajo zakoni, ki jih morajo njegovi prebivalci spoštovati z zavedanjem, da sta jih dali Božja ljubezen in modrost. ...


Obhajilo

In Jaz sem bil med njimi in sem jih napolnil s Svojim duhom, tako so bili v resnici Moji gostje, pri katerimi sem se obhajal... razlomil sem kruh in jim ga ponudil... Slišali so Mojo Besedo v sebi... In prakticirali so isto, tudi oni delili kruh.... obveščali so drug drugega o tem, kar sem jim razodel preko glasu duha. ...


Opozorilo pred zavračanjem Božje besede... Preverite vse

Bodite pozorni, če vam je ponujen dar Božje Besede, in razmislite v svojem srcu, kakšen naj bo vaš položaj. Ne zavrnite ga brez pregleda, ampak imejte v mislih, da bi lahko zavrnili velik milostni dar, in zato preglejte, kar vam je ponujeno. ...


Pomen imena Izrael

Nisem govoril o tistih, za katere nisem bil Jezus Kristus, Odrešenik.... temveč sem govoril o tistih med njimi, ki so me priznavali, ki so se lahko imenovali pravi Izraelci, kajti Jaz sem bil pravi Izraelec in sem bil upravičeno upravičen do tega imena, ker sem izšel iz Davidovega plemena, prvega praočeta tistih, ki so verjeli vame in mi tako sledili. ...


(PO RAZPRAVI O MOLITVI ZA POKOJNE) 'GOVORJENJE V JEZIKIH'

Kajti sčasoma ste si ljudje postavili zgradbo vere, ki ima veliko napak, a jih ne prepoznate, ker je v vas neka duhovna aroganca, ki vam preprečuje, da bi globoko in ponižno prosili za čisto resnico. In tudi ko vam na pot postavim 'nosilca resnice', ki vam lahko da razsvetljenje, mu spet poskušate vsiliti svoje zgrešeno duhovno znanje in ne prepoznate njegovega poslanstva. In spet verjamete, da mi služite... ...


Sodni dan... Usoda dobrih in zlih v onstranstvu

V onostranstvu bodo slavo uživali tisti, ki so našli pot do Boga... ki so mu zvesto služili in so se združili z Božanskim Očetovim Duhom. V onostranstvu jim bo svetila svetla luč in čakale jih bodo nesmrtne radosti, kajti Očetova ljubezen je neizmerna in jim pripravlja vse nebeške užitke. ...


Volja se vrednosti v obrednih dejanjih

Človek hoče delati, kar je Bogu všeč, kar ga uči vera. In če ta k Bogu usmerjena volja določa njegove misli in dejanja, je to tudi Bogu všeč, čeprav človek ni v resnici, ker je poučen v napačnem prepričanju. ...


Vzemi svoj križ in hodi za menoj...

Zato se vedno okoristite s to močjo, ko Me v Jezus prosite, ko prejemate znanje o Meni  in o Mojem odrešenjskem delu, ko se vživite v Moje trpljenje in moje umiranje, ko v Mene verujete, da sem hodil po zemlji v človeku Jezus Kristusu in za vas odstranil krivico greha po svoji smrti na križu. ...


Zavračanje Božje besede v duhovnem ponosu...

Vsak, ki v duhovni arogantnosti zavrne Božjo Besedo, ki mu jo ponudijo Moji služabniki na zemlji, bo nekega dne resno odgovoren za to, saj ni duhovna nezmožnost prepoznati nekaj svetlega, ampak je zavrnitev zaradi nečastnih motivov, podprtih z vplivom Mojega nasprotnika (Satana). ...