Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Vesoljno življenje
14. julij 1875  Skrivnosti življenja 

  Glede življenja sem vam povedal že marsikaj, vam ga pokazal v različnih stopnjah, kako se odraža in kaj pravzaprav je. Vendar ostane nekaj, kar se lahko o njem še pove, kot denimo to, da življenje kot navidezno izžarevanje duhovne sile pravzaprav ni nič drugega, kot moč volje iz Mene, ki se odraža na milijone najrazličnejših načinov!
  Da bi vas sedaj seznanil tudi s tem duhovnim življenjem in vam še bolj jasno pokazal razliko med duhom in materijo, naj vam ta beseda, naslovljena z »Vesoljno življenje«, celo bolj polno raztolmači duhovno življenje tako v splošnem kot tudi v posameznem. Le-to je vselej enako načelo, enaka spodbuda, ki je, začenši od najmanjšega eteričnega atoma do najvišjega angelskega duha, edino Moje Božansko Bitje. Odraža se v različnih stopnjah in v različnih oblikah, bori se za razvoj in popolnost, navdihuje in vsebuje duhovni napredek in se kot življenje vedno izraža v vsem.
  Ko pravim »Vesoljno življenje«, jemljem pojem tako, kot ga označuje ta beseda, vzeta iz klasične grščine, namreč kot »vsesplošno življenje, ki obsega celotno vesolje«.
  Kajti vse, kar obstaja, mora imeti osnovno misel, zakaj je bilo ustvarjeno, kakšen je bil njegov namen in kakšna bo njegova usoda!
  Glede na raziskave vaših znanstvenikov in njihova redna preiskovanja, si tudi vaši znanstveniki prizadevajo, da bi izvedeli vse nazaj do dna, do končnih in najpreprostejših osnovnih sil, ki vse poganjajo in vodijo k zaključku. In tako vam bom tudi Jaz razkril prav to temeljno pogonsko silo, ki je vzrok ali osnova vsega, kar obstaja, in ki postopoma pripravlja vse za nadaljnji razvoj.
  Če opazujete celotno vesolje z duhovnim očesom, če kraljestvo neskončnega etrskega prostora preletite z močjo misli, ne boste odkrili nič drugega kot »eterične atome«, ali najmanjše, komaj opazne sestavine materialnih snovi. Vendar vaši instrumenti, kot so mikroskopi, elektrometri, itn., nikoli ne bi bili zmožni, da bi jih naredili vidne vašim telesnim očem.
  Vsi ti najfinejši eterični delci imajo v svojem središču potaknjenca z duhovno vsebino Mojega Bitja, ki jim s tem vtisne večno trajanje in večen nagon k razvijanju, ohranjanju in napredovanju. V vsakem atomu je duhovni delček Mojega Jaza, kakor - za ponazoritev - v vašem organizmu obstaja nekaj, kar kot kožni občutek notranje in zunanje seže vse do zadnjega in najfinejšega živca vašega živčnega sistema. Kot duševni princip nima nobenega drugega namena, kot da izgrajuje, vzdržuje in poduhovlja telo.
  Tako, kakor je vaša duša znotraj vašega telesa vsevedna prav zaradi fine živčne tekočine, ki se pretaka po vašem telesu in vas celo še kot hlapljiva ovojnica (aura, zunanji življenjski eter) obkroža tudi od zunaj, je tudi v vsakem eteričnem atomu nekaj Mojega. Tako, kot sem že navedel v neki drugi besedi, ne obstaja nobena točka v vidnem in nevidnem kraljestvu Mojega duhovnega in posvetnega stvarstva, kjer ne bi bil vselej prisoten, videč in čuteč vse, kar se dogaja. Na tem temeljita prav tako imenovani vsevednost in vsepričujočnost, kateri tudi vi posedujete v vašem telesu. Edina razlika je v tem, da duhovno življenje v vas, duša in duh, izgrajujeta fizično in psihično, medtem ko je pri Meni prvo neuporabno, ker namreč Jaz ne vidim nobene materije, ampak edinole Duhovno, celo takrat, ko mislite, da ste odkrili elementarne osnove snovi oziroma substance.
  No, da se povrnemo k eteričnim atomom, vam moram najprej razložiti sestavo tega atoma, njegovo poslanstvo in namen njegovega obstoja!
  Torej prisluhnite:
  Glede na vaše predstave, je atom etra breztelesen ali, učeno povedano, imponderabilna oziroma nemerljiva stvar. A vendarle je nekaj zaključenega, omejenega, ker bi se sicer v neomejenem stanju moral ponovno razkrojiti v nekaj drugega.
  Tako ima, kljub njegovi neznatnosti, takšen atom vendarle dimenzije kot katerokoli drugo telo, to je širino, globino in dolžino.
  V tem atomu je zajeta iskra iz Mene; kajti ustvaril sem ga Jaz, torej mora vsebovati nekaj iz Mene in zaradi tega mora imeti zgolj Moje lastnosti.
  Vanj je vrojen nagon k nadaljnjemu razvijanju in vsak atom mora biti drugačen od drugih atomov, tako po količini, kot po lastnostih, da bi predstavljal vse elementarne snovi, ki so potrebne za ustvarjanje vesolja. In tako sta se med atomi razvili, preko njihovih obkrožujočih jih hlapljivih ovojnic, asimilacija in asociacija, kjer potem (kot pri mnogih žuželkah tipalke) vsakokratne hlapljive ovojnice privlačijo homogeno ali istovrstno in obijajo heterogeno ali drugo vrsto.
  Na ta način so se iz atomov oblikovale molekule in iz teh celice in kristali. Razvile so se toplota, svetloba in življenje, ki so pospešile tvorbo večjih teles. Po nastanku vesoljnih teles se je začelo organsko življenje, iz tega duhovno in iz duhovnega stremljenje, da bi postali podobni božanskemu, s čimer se mora na najmanjši atom vrojena Božja iskra končno korak za korakom vrniti tja od koder je izšla.
  Samo po sebi se razume, da sem jim Jaz tam, kjer želim ustvariti živa bitja, moral najprej dati bivališče in nagon, ki jih je usposobil, da kot posamezna bitja sredi celotne neskončnosti hodijo skozi življenje po svoji začrtani duhovni življenjski poti.
  A ker sem, kot veste iz mnogih Mojih besed, razen Stvarnika, tudi še sama poosebljena ljubezen, in da je bistvo ljubezni osrečevanje drugih in da v sreči in blaženosti drugih ponovno najde svojo lastno srečo in blaženost. Tako sem vam moral Jaz kot Bog ljubezni ustvariti prebivališča blaženosti, moral sem ta bitja sama kot podobe Mojega Jaza obdariti z oblikami, ki naj bi izrazile ljubezen kot nekaj Božanskega v njih. In tako so nastali iz majhnih eteričnih delcev svetovi in šele po njihovem materialnem oblikovanju tudi živa bitja, ki so vsa predstavljala določene lastnosti Mojega Jaza. Tako mora človek na primer pri vas na zemlji kot ključni zidak v svojem poslanstvu kot zemeljski človek pripraviti naslednjo duhovno stopnjo kot bodoči prebivalec kraljestva duhov, kjer ne bo nenadnega preskoka, temveč le nežen prehod iz ene stopnje v naslednjo; in tako je pogojeno postopno napredovanje v Mojem Kraljestvu.
  Tako so se iz ogromne zaloge v etrskem prostoru izoblikovali svetovi, in prav od tod njihovo kroženje, ki zaradi trenja, s katerim se premikajo, proizvajajo toploto in svetlobo. To splaši najmanjše atome iz njihovega spanca in jih prisiljuje k tesnemu združevanju ter jih vodi skozi področja na njihovih ogromnih krožnicah med dolgimi časovnimi obdobji, kjer porabljeno vedno znova najde novo, najpogostejše tisto, kar ni prisotno v predhodnih postavitvah.
  Kroženje enega sveta okoli drugega ter kroženje okoli lastne osi, nimata nobenega drugega namena, kot da s pomočjo teh dveh gibanj prebujata in širita življenje!
  Glejte, vsepovsod se prebuja ta nagon, da se nič ne pusti pri miru. Kajti vse, kar ima težo, teži k svoji točki mirovanja, kjer bi tudi obstalo, če njegovemu obstoju ne bi vedno pretila ali sla po uničenju ali pa vplivi zunanjega sveta.
  Gibanje je življenje, in to gibanje, najsi bo to veliko kroženje sveta ali nihanje svetlobe in toplote, mora doprinesti k iztrganju predmeta ali bitja iz njegove otopelosti, ga siliti k nadaljnjemu razvoju ter preoblikovanju, kajti nič ustvarjenega ni trajno, ampak se mora ob nenehnem spreminjanju razvijati.
  Tako je bilo ustvarjeno na milijone in milijone sonc in svetov v velikem in širnem prostoru. Tako se še danes oblikujejo kometi kot prvi začetki celotnih vesoljnih sistemov, krožijo po dolgih eliptičnih tirnicah okoli njihovega središčnega telesa, iz katerega so izšli. In tako navidezno materialno kraljestvo nosi v sebi kal nadaljnjega razvoja, dokler ne bodo tudi svetovi, ne glede na to, kako ogromni so, dokončali svoj cikel, se poduhovili in očistili vse v sebi ter vstopili v nove povezave. S tem bodo kot svetovne oble višjega reda seveda oblikovali prebivališča za višja duhovna bitja.
  Kakor materija iz stopnje v stopnjo razvija življenje, ki v njej prebiva, dokler tudi ona ne naredi prehoda iz grobega vidnega v bolj fino eterično, tako se razvijajo tudi bitja vseh vrst, ki se morajo postopoma izpolnjevati, ker se morajo tudi njihova prebivališča prilagajati njihovim duhovnim okoliščinam.
  Kot sem nekoč dejal: »V hiši Mojega Očeta je mnogo prebivališč.«, sedaj ponavljam:»Da, tam je zelo veliko prebivališč ali duhovnih bivališč, kjer bodo istovrstna duhovna bitja uživala v tistih blaženostih, ki ustrezajo njihovi lastni konstituciji duha. Te blaženosti so tako sestavljene in urejene, da limajo lahko poleg trajne radosti tudi slutnjo o večjih blaženostih in o čistejših duhovnih bivališčih. Kajti pri Meni ni možno nobeno mirovanje, temveč vedno večje približevanje k Meni vse bolj in bolj odpira vidno polje, ker sem Jaz neskončen in mora Moj svet imeti enak značaj.«

  Torej vidite vesoljno življenje, kako se začenši v najmanjšem atomu, prebija navzgor iz nezavednega materialnega k angelskemu bitju, ki poseduje duhovno samozavedanje in je z enim samim bežnim pogledom preko materialnega sveta zmožen dojeti Moje zamisli in poseduje tudi moč, da le-te izvaja.
  Tako ti vesoljni otoki obstajajo kot »lupinaste oble«, ki jih je nešteto in ki morajo vsi vedno znova kot zaključena celota opraviti svoj proces v veliki Celoti.
  Tako ostajajo ti veliki svetovi s svojimi ustreznimi ustvarjenimi bitji. Vaša domišljija ne zadostuje, da bi spoznali razdaljo in velikost teh svetov. Vsi ti, čeprav medsebojno ločeni z velikimi razdaljami, se neodvisno premikajo v velikem etrskem prostoru, da bi bitja in prebivalce, ki na njih prebivajo, razvili in izpopolnili za bodoče namene zato, da bo, ko se bo materialno kraljestvo nekoč približevalo koncu iz njega lahko nastalo edinole veličastno duhovno.
  Zatorej Sveto Pismo: »Tisoč let pred Menoj je kakor en dan!« Jaz pa vam povem: »Milijoni let so pred Menoj le trenutek!« Kajti nešteti materialni svetovi krožijo v širjavi stvarstva, kjer se ne morejo prešteti milijoni let, ki so pretekli preden so se oblikovali v svetove, izoblikovali svoje planete in komete ter se dovolj izpopolnili, da so lahko postali prebivališča bitij, ki so obdarjena s čutili.
  Leta vašega življenja, kroženje vaše zemlje okoli sonca, celoten obhodni čas vašega sončnega sistema okoli svoje središčne točke, vse to je še manj kot sekunda na veliki uri vseh časov, s katero se beleži trajanje ali obstoj Mojega vesoljnega stvarstva.
  Od tod izvira vaše začudenje in občudovanje ob gledanju mojega stvarstva, ker s premajhnim merilom ocenjujete ali merite stvarstvo Boga, neskončnega Bitja.
  Obstajajo sončni sistemi in celotne lupinaste oble, s katerih svetlobni žarek potrebuje na milijone let, da dospe do vas. kaj pa vi veste o teh svetovih, kako veliki morajo biti, da so za vas vidni kot najbolj drobcene zvezde! Kje je vaše računstvo, ki dojame ali lahko izrazi to razdaljo v številkah, kje vaša domišljija, ki bi se drznila zamisliti in predstavljati velikost takšnih svetov!
  
In kljub temu, Moji otroci, vsi ti svetovi še zmeraj niso zadnji mejniki Mojega stvarstva. Daleč za temi oddaljenimi svetovi so še drugi vesoljni sistemi, katerih žarek vas še zdaleč ni dosegel in vaša zemlja in sonce morda več ne bosta obstajala, preden bo svetlobni žarek od tam prečil prostor, kjer je nekoč krožil vaš sončni sistem.
  Dvignite se in dojemite to veličino, pa četudi samo materialnega sveta. Poglobite se v pojem Vsemogočnosti, ki je to ustvarila s samo nekaj sredstvi, namreč s privlačevanjem in odbijanjem, s svetlobo in toploto. Dojemite tega Gospoda in Stvarnika, v čigar očeh izgleda vaše sonce, z vsemi njegovimi planeti in kometi, le kot pikica! On, ki bi, če ne bi resnično bil, kar je, namreč Oče Svojim otrokom, že zdavnaj moral dopustiti propad rodu, kakršen je vaš, ki se po vsem tem, kar je On naredil zanj, tako neposlušno in uporniško obnaša proti Njemu. Dojemite to Ljubezen, ki, kot je On nekoč rekel, »dopušča, da sonce vsak dan vzhaja nad dobrimi in zli«, in ki, navkljub vsem zablodam in zanikanjem Božanskosti, človeštvo vsako sekundo zasipava v milijoni milosti!
  Dojemite tega Boga, ki je nekoč v človeški obliki sestopil iz nebes k vam šibkim ustvarjenim bitjem, ki vam je zapustil nauke o ljubezni, strpnosti, odpuščanju. poglobite se v misel Njegove veličine, Njegove moči, Njegovega neskončnega stvarstva. Hkrati pa tudi upoštevajte, kaj to pomeni, da On, ta neskončni Stvarnik in Gospod, ne želi, da čutite katerokoli od teh lastnosti, ki vas dušijo, temveč želi biti edino vaš Oče, vaš ljubeči vodnik, in ki je sedaj celo že dalj časa v neposrednem stiku z vami, vas poskuša privleči k Sebi, vam razlaga in razkriva vse skrivnosti svojega Jaza ter Svojega Stvarstva. In vse to samo zato, da bi se Ga naučili ljubiti in da bi lažje našli svojo duhovno pot, ki je začrtana vsem, ki so bili ustvarjeni od Njega in z Njegovo pomočjo!
  Vse to pretehtajte in ko ob urah tišine želite povzdigniti vaša srca k Njemu, takrat stremite, da boste to storili vredno Njega in sami sebe. Kajti le tako lahko pričakujete, da bo slišal vaše želje. Kajti »On je Duh, in kdor Ga hoče častiti, ta Ga mora častiti v duhu in resnici!«
  Te besede sem spregovoril pred več kot tisočimi leti, in še vedno jih ne razumete, ker se utapljate v posvetnih skrbeh in Me prosite za nepomembne stvari. Ob tem pa popolnoma pozabljate, da imate vi, kot Moji potomci in bodoči udeleženci duhovne blaženosti, druga, višja poslanstva in končne cilje, kot pa da se v tem zemeljskem življenju oklepate prehodnih stvari in v njih iščete vso vašo odrešitev!
  Od tod izhajajo razočaranja in neizpolnjena upanja. Kajti vi niste nikoli razumeli Mene in Moj svet, nikoli niste dojeli, da imam z vami drugačne namene, ki morajo pogosto biti nasprotni vašim željam, ker vedno gledate na nepomembne reči kot na pomembne! Kljub vsem besedam, ki ste jih doslej bili deležni, še vedno ne veste, kaj pomeni »živeti duhovno« in kaj je »Vesoljno življenje«!
  Tega univerzalnega življenja, ki je temeljni zakon vsega stvarstva, kjer ima vsak svoj zakaj svoj zato, sploh ne poznate!
  Če bi lahko popolnoma spregledali te velike zakone, bi mnogo lažje dojeli, da jim nobeno bitje ne more ubežati, in da vsaki kršitvi mora nemudoma slediti kazen.
  Tako dolgo dokler se ne boste zmožni ukvarjati z velikimi, globokimi mislimi, boste obviseli na rodni grudi te majhne zemlje, kjer boste pregledovali samo majhno obzorje, ki ne seže dlje od vašega domačega življenja.
  Zato Moje besede, Moja opozorila, Moje razlage. Zato Moja mnogotera razkritja, kako se lahko velike stvari dosežejo samo preko majhnih, da bi tudi vi, sledeči Meni, postali majhni v vašem zemeljskem življenju, da bi potem duhovno visoko zrasli in se zavihteli do tiste višave človeškega pojmovanja, kjer boste v vesoljnih zakonih v vsej jasnosti in spokoju razumeli razvojni potek materialnega sveta. naučili pa se boste tudi jasno spoznati, da celo ti zakoni, duhovni in neskončni za materialne začetke, dosežejo svoj vrhunec šele v duhovni popolnosti. In vi boste šele takrat, napredujoči korak za korakom, vedno bolj približujoči se Meni, spoznali, kaj sem Jaz kot Stvarnik!
  Tako se ljubezen po tem pogojuje sama od sebe, če je osnovana na spoštovanju, in če je zgolj njegova naravna posledica. Kajti, ko se kdo nauči prepoznati Mojstra po Njegovih delih, lahko šele povsem dojame, kakšne lastnosti ga morajo krasiti in zakaj ob takšni mogočnosti prevladuje toliko dobrote in ljubezni!
  Torej ponovno sprejmite to besedo iz Moje roke. To je Očetovska roka, ki vas želi povleči navzgor k Meni. Ne zaničujte je, kajti sicer boste vi edini oškodovanec! Amen.

Gottfried Mayerhoffer