Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

1580 VPLIV PRINCA LAŽI NA ČLOVEŠKO RAZMIŠLJANJE…
24. avgust 1940: Knjiga 48 Bertha Dudde

Poglejte obnašanje človeštva. Nad njim prevladuje duh laži in to povzroča nepopisno zmedo. Človeško razmišljanje se bo vse bolj oddaljevalo od resnice, saj človek mentalno sprejema laž in je nikakor ne more prepoznati kot tako, s tem pa bo tudi človekovo čustveno življenje zavedeno. Zato je razumljivo, da se plast okoli človekove duše še naprej debeli, s čimer se človek vedno bolj oddaljuje od resnice, saj se duh v njem ne more izraziti, to pomeni, da duša ni sposobna sprejemati duhovnih resnic. Takoj ko človekovo razmišljanje zavzame napačno smer, glas duha postopoma potihne, dokler ga na koncu ni več slišati. Rezultat je človeška rasa, ki živi v popolni nevednosti, ki stremi k popolnoma drugačnim ciljem (materializem), kot naj bi jih prvotno dosegla. Zato je zemeljsko življenje v celoti neuspešno, kajti dokler človek živi v zmoti, se obrača na moč, od katere bi se moral ločiti. Moč, ki nasprotuje Bogu, nato uporabi to naklonjeno voljo in določi bitje, da izvaja dejanja, ki nasprotujejo Bogu, da bi uničila vse vezi in si bitje popolnoma podredila. In to stanje je zdaj med človeštvom mogoče jasno prepoznati. Zemeljsko življenje se živi popolnoma neodvisno od Boga, ljudje le redkokdaj pomislijo na Tistega, iz katerega je vse nastalo .... ali pa se vsaka misel, ki se nanaša na duhovne zadeve, skrbno skriva. Boga se ne izpoveduje več javno, če se nanj sploh pomisli (Matej 10;32). Vse to so vidna znamenja Bogu sovražnih sil, kajti njihov vpliv je tem močnejši, čim šibkejši postaja človek. In ker se človeško bitje vedno bolj oddaljuje od večnega Božanstva, se tudi njegova moč, da se upre zlobnemu vplivu, vse bolj in bolj zmanjšuje. Namesto tega prejme moč od Bogu nasprotne sile, ki ga podpira pri vseh zemeljskih podvigih. Zato je zemeljski uspeh vedno zagotovljen skozi to omenjeno moč, zemeljski uspeh pa prispeva k popolni ločitvi od Boga, kajti človek ne potrebuje več božanske moči, posledično tudi Boga ne kliče več, ampak ga zanika... In nasprotnikov (Satanov) namen je človeško bitje popolnoma odtujiti od misli na Boga, kajti takrat bo imel nad njim absolutni nadzor. Postal je zmagovalec nad bitjem, ki je imelo izbiro, komu želi priznati zmago. Izbralo si je božjega nasprotnika in tako svojo zemeljsko pot usmerilo v popolnoma napačno smer...

(In po diagnozi trenutnega stanja zopet sledi »strategija Božjih popravnih ukrepov«)

Vendar Bog ne bo pustil, da ta bitja padejo... Priskrbel jim bo dokaz, da je vse zemeljsko, za kar si je vredno prizadevati, tudi podvrženo Njegovi moči... da lahko to uniči, če ustreza Njegovi volji. Nikakor ne uničuje naključno tistega, kar se človeku zdi zaželeno, ampak bo to uničevalno delo z duhovnega vidika tudi največja prednost za brezštevilna bitja. Toda ljudje, ki ne bodo prepoznali njegovega globokega pomena, bodo zaradi tega močno prizadeti, saj bodo izgubili vse, kar je do sedaj pomenilo vse njihovo življenje. In spet se znajdejo pred odločitvijo... si ponovno prizadevati za isto ali pa prepoznati minljivost tega in si zase pridobijo večno imetje. Kajti v trenutku uničenja nasprotnik izgubi moč, in če človek prepozna nemoč slednjega, je dana možnost, da nad seboj prepozna drugega Gospoda in se obrne Nanj (Matej 6;24). Zemeljska posest je delež zle moči, saj vsebuje neodkupljene duhovne snovi in človeško bitje ne bi smelo hrepeneti po nečem, kar je bilo njegovo bivališče prej neskončno dolgo časa... ne bi smel stremeti k nečemu, za kar je potreboval neskončno veliko časa, da ga je premagal... In tako mu je potrebno dokazati očitno nevrednost tega, da se bo obrnil stran od tega in proti tistemu, kar ga bo spremljalo, ko se bo končalo to življenje na zemlji. Odpovedati se mora zemeljski materiji in si želeti duhovnih stvari, takrat bo tudi premagal končno formo in se osvobodil vseh okov. Vendar duhovne stvari še naprej obstajajo in zato pripadajo Kraljestvu Resnice... Posvetne stvari pa so minljive, zato spadajo v kraljestvo teme, v neresnico, saj skriva le nezrelo duhovno substanco, ki ni prepoznala Resnice in je bila zato izgnana (v materijo). Posledično človek nikoli ne more spoznati Resnice, dokler si želi zemeljskih dobrin in prav zaradi te želje prepusti oblast (moč) princu laži. In dokler se bo trudil za zemeljske dobrine, ga bo obvladovala laž in njegovo razmišljanje mora biti zgrešeno, kajti princ laži poskuša najprej vplivati na človekove misli in ga popolnoma oddaljiti od resnice. In zato je stanje ljudi izjemno alarmantno in se lahko popravi samo, če Bog Osebno zlomi nasprotnikovo moč z uničevanjem zemeljskih imetij (premoženj). AMEN

Bertha Dudde