Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

5934 Vstajenje....
18. april 1954: knjiga 64

Veselite se in radujte, ker je vstal od mrtvih...' To so bile besede Mojih in verjeli so v Mene, da sem Jezus Kristus, Gospodov Maziljenec, da sem resnično in zares Bog in da sem s svojim križanjem odrešil svet.                                    

Vstal sem od mrtvih...                                                                                  

S tem sem jim dal dokaz o resničnosti svojih besed: 'Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil....' (Jn 2,19-21) zlomil sem moč smrti.... Vendar je bilo Moje vstajenje namenjeno le kot dokaz ljudem, da se življenje ne konča s smrtjo telesa.... Naučiti bi se morali verjeti v življenje po smrti, zato sem ljudem dovolil, da so bili priča, kaj bo morala vsaka duša pričakovati po svojem zemeljskem koncu. Kajti vsi so bili brez te vere, celo duhovniki in pismouki so omenjali smrt prerokov kot dokaz, da bodo tudi najbolj pobožni ljudje na koncu postali žrtev smrti.... Ker niso imeli pojma o posledicah ravnanja ljudi, so dvomili v vstajenje duše, zato so bili nauki človeka Jezusa zanje nerazumljivi in neprijetni.  

Jaz pa sem želel ljudem jasno pokazati duhovne posledice sledenja Mojim naukom.... Bil sem Gospod nad življenjem in smrtjo.... Med svojim življenjem na Zemlji sem obujal mrtve, a ljudje kljub temu niso verjeli, da imam oblast nad življenjem in smrtjo.... Zato sem jim s pomočjo samega sebe dokazal, da sem Gospod tudi nad smrtjo.... da življenja ni mogoče vzeti tistemu, ki ga je že duhovno pridobil, tudi če mu je odvzeto njegovo zemeljsko življenje.... Toda povzdignil sem tudi fizično telo kot znamenje, da se ga nič zemeljskega več ne drži, da je bilo tudi poduhovljeno in da ima tako prirojeno moč, da vstane v duhovni obliki.... Nič zemeljskega se ni več oprijemalo Mojega telesa, saj se je z grozljivimi bolečinami popolnoma očistilo, ker se je vse, kar je bilo zemeljske narave, spremenilo v duha in ta duh je bil nato sposoben vstati popolnoma živ....  Zaradi tega je telo lahko izšlo iz groba, saj ga nič ni držalo na zemlji.... Celotno človeštvo naj bi bilo obveščeno o tem procesu, da je mogoče po fizični smrti ponovno zaživeti in tudi zakaj, saj je od te informacije.... od te vere v Moje vstajenje.... odvisna tudi vera v Mojo božanskost, vera v Moje poslanstvo na Zemlji kot Božjega Sina in kot rezultat izpolnitve tega poslanstva bodo dosegli popolno zedinjenje z Bogom..... 

Resnično in zares sem vstal od mrtvih in se vidno pokazal svojim.... ter s tem ljudem dokazal, da sem kot človek premagal smrt, da tisti, ki je prinesel smrt na svet, nima moči, da bi na Zemlji obdržal Moje telo (Juda 1,9), ki je bilo z dejanjem odrešenja že oblečeno v duhovno oblačilo.... In to dejanje odrešenja je bilo storjeno za celotno človeštvo....  Zato Moj nasprotnik ne more zadržati nobene duše, ki je - ker je bila odrešena z Mojim križanjem - ušla njegovi oblasti.... Ni se ji treba bati smrti; vstala bo v večno življenje in se lahko veseli in raduje, saj ve, da je njen Odrešenik živ, in da bo dal življenje vsakomur, ki veruje vanj in v njegovo vstajenje....Amen.