Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

6810 Vstajenje tretji dan....
20. april 1957: knjiga 73  Bertha Dudde

Od tega, v kolikšni meri ljudje priznavate Moje odrešenjsko dejanje je odvisno, ali verjamete v življenje po smrti, v vstajenje iz groba v onstransko kraljestvo. Kajti dejanje odrešenja, Moje trpljenje in križanje, je doseglo vrhunec v vstajenju tretji dan, ki naj bi potrdilo vse Moje prejšnje nauke. Namenjeno je bilo temu, da bi ljudem zagotovilo dokaz, da se življenje ne konča, ko umre telo, ampak da se začne duhovno življenje, ko človek živi v skladu z Mojim naukom. Res je, da o Mojem vstajenju dvomijo in ga upoštevajo le kot mit... In ga tudi ni mogoče dokazati, v takšne nauke je mogoče le verjeti ali jih zavrniti. To verovanje je tudi posledica Mojega dejanja odrešenja ali znak, da je osebo odrešil Jezus Kristus...., ker verjame vanj kot v božanskega Odrešenika in zato tudi uporablja blagoslove dejanja odrešenja. Vendar pa dejstvo, da je Moje telo vidno izginilo iz groba, ne pomeni, da je "meso" vstalo od mrtvih, temveč da se je Moja telesna lupina zaradi trpljenja in križanja popolnoma poduhovila. To je bilo duhovno oblačilo, ki si ga je oblekla duša in ki sem ga ljudem naredil vidnega le zato, da bi jim pokazal, da je smrt končno izgubila vsak strah, ker sem jo premagal.                                                                                       

Moje življenje na zemlji je bilo namenjeno temu, da ljudem pokažem pot, ki vodi iz globin v višave.... Vsem svojim naukom sem priložil obljubo, da jih čaka večno življenje.... Vendar sem zahteval vero v Mene, v Jezusa Kristusa...  Našel pa sem je malo in tudi Moji učenci so bili šibke vere in so bili na smrt prestrašeni, ko sem se izročil svojim sovražnikom....  Njihova vera še ni bila dovolj močna, da bi verjeli, da sem Gospod tudi nad smrtjo, zato se niso spomnili Mojih besed, da 'bom v treh dneh na novo zgradil ta tempelj....'. Vse Moje najbližje je zajela velika žalost, nekaj se jim je sesulo, ko so morali biti priča Moji smrti na križu....  Želel sem jim pomagati, želel sem ponovno okrepiti njihovo vero in jim hkrati dati dokaz, da sem Gospod nad življenjem in smrtjo.... Zato sem poskrbel, da se je vidno zgodilo nekaj, kar pa je dano vsem dušam.... da ne morejo umreti, ampak se zbudijo v drugem kraljestvu, ki je v skladu z njihovim življenjem na Zemlji.  

Duša zapusti telo, to pa, ker je še nezrelo, ostane zadaj. Zato oseba nima dokaza o vstajenju po smrti in ji ga zaradi svobode volje tudi ni mogoče dati. Jaz pa sem lahko hkrati obudil svoje telo, ker so se njegove snovi poduhovile, zato o Mojem vstajenju tretji dan ni treba dvomiti. Vendar Me niso mogli videti vsi ljudje, prikazal sem se le svojim, ker sem njim napovedal svoje vstajenje tretjega dne in ker je to dopuščala njihova stopnja zrelosti.... Toda tisti, ki so našli Moj grob prazen, so iskali številne druge razloge, ki bi pojasnili izginotje Mojega telesa, zato niso bili prisiljeni verjeti.            

Vstal sem od mrtvih....                                                                                  

Ljudje so lahko ubili le Moje telo, a tudi to po Mojem križanju ni bilo več podvrženo naravnim zakonom, saj je bilo osvobojeno vseh omejitev.... Toda človek na Zemlji le redko doseže stopnjo zrelosti, ki omogoča, da se telesne snovi po zemeljski smrti telesa uskladijo z dušo, zato je vera v vstajenje zelo krhka ali povezana z napačnimi pojmi. Zato mora biti pred tem odrešenje po Jezusu Kristusu, saj je nekdo, ki ga še vedno bremeni krivda greha, še vedno popolnoma pod nadzorom Mojega nasprotnika.... In on bo zatrl vsako misel o morebitnem vstajenju, na človeka bo vedno vplival le v negativnem smislu in mu tako tudi Moje odrešenjsko dejanje in Moje vstajenje prikazal kot neverjetno. 

O tem, da se je vstajenje tretjega dne vseeno zgodilo, ne bo dvomil nihče, ki z vsem srcem izpoveduje Jezusa Kristusa in njegovo dejanje odrešenja, saj mu bo to povedal Moj duh. In tako bom Jaz pravilno vodil njegove misli, saj lahko po svojem duhu delujem v vsakem človeku, ki je v Jezusu Kristusu našel pot nazaj k Meni. Tudi smrti ne bo več okusil, saj bo vstopil v življenje, ki mu ga je obljubil Jezus Kristus.... Izognil se je smrti, ker se je izognil tistemu, ki je smrt prinesel na svet. On pa je pobegnil pred njim, ker je pobegnil k Meni v Jezusu Kristusu. Od trenutka, ko se je predal Jezusu Kristusu je vstal od mrtvih, šele zdaj je zaživel in večno ne bo več izgubil svojega življenja. Toda tudi nevernik ne bo prenehal obstajati, tudi on bo izgubil le svoje zemeljsko telo, ne pa tudi obstoja svoje duše, ki pa bo zgolj vstopila v onostransko kraljestvo v stanju, ki je podobno smrti.... V grobu bo ostala zaprta, in če Jezus Kristus sam ne bo odvalil težkega nagrobnika, bo tam tudi ostala.                            

Toda božanski Odrešenik je na križu umrl za vse in nekega dne bo prišla ura vstajenja za vsako dušo, saj Me bo nekega dne poklicala v Jezusu Kristusu in Jaz ne bom pustil, da bi njen klic ostal neslišan.... Takrat bo vstala iz groba in se prebudila v življenje, takrat se bo tema groba umaknila in bo lahko zagledala luč.... Ker sem umrl za vse ljudi in bodo tudi tisti, ki počivajo v grobovih opazili, da sem vstal od mrtvih, in da bom dal življenje vsakomur, ki želi živeti....Amen.      
Bertha Dudde