Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

5093 Vstajenje, velikonočna nedelja
25. marec 1951: knjiga 57  Bertha Dudde

On (Jezus) je premagal je smrt, tretji dan je vstal od mrtvih, kakor je napovedal svojim učencem, in izpolnile so se vse prerokbe.... svet je bil odrešen.... Zlomil je moč smrti, kar pomeni, da je dosegel zmago nad peklom, zmago nad Satanom, ki je s svojim vplivom spravil ljudi v stanje smrti, ki je najprej povzročil smrt duhovne substance, ki se ni mogla oživiti z lastno močjo, ker jo je Satan držal zvezano. Človek Jezus pa je to moč zlomil in lahko jo je zlomil, ker se je med svojim zemeljskim življenjem združil s svojim večnim očetom in se tako s svojo močjo podal v boj s Satanom, moč pa je pridobil, ker je bil poln ljubezni in je tako postal prejemnik moči od Boga. Kot človek je ljudem dal dokaz, da se je mogoče osvoboditi Satanovih verig, če tako kot On hodijo po poti ljubezni, ki jim prinaša Božjo moč, ki omogoča vse, tudi osvoboditev od kneza pekla.                                          

Jezus Kristus je vstal od mrtvih.... veličastno je vstal iz groba in stopil med svoje.... Vsekakor je moral prej pretrpeti zemeljsko smrt, saj je bila to krona njegovega odrešenjskega dela, ker je želel Bogu ponuditi daritev v spravo za grehe ljudi. Človek Jezus je umrl, vendar je spremenjeni duh ponovno vstal iz groba in se vidno prikazal svojim, da bi okrepil njihovo vero....  V njem se je vidno odvijal proces, ki se dogaja v vsakem človeku, čigar duša se je z ljubeznijo poduhovila, tako da fizična lupina pade.... Duša vstane v večno življenje.... Duša ne more umreti, lahko pa je še vedno v oblasti Božjega nasprotnika, potem se njeno stanje ne more imenovati življenje, ampak je še vedno v noči smrti, vendar po lastni krivdi.                                                              

Odrešenik Jezus Kristus se je namreč žrtvoval za vse ljudi in jim pridobil večno življenje. In tako lahko vsi ljudje tudi zase zahtevajo milosti odrešenjskega dejanja. Če tega ne storijo, tako da ga ne priznajo za Božjega sina in odrešenika sveta ter ga ne prosijo za pomoč, potem so še vedno v suženjstvu Božjega nasprotnika in smrt zanje še ni premagana.  Prikazal se je svojim učencem, videli so ga, ker se jim je predstavil na viden način. Učenci in vsi tisti, ki so ga smeli videti, so bili zreli, da so lahko videli duhovno svetlobo, sicer bi ob pogledu nanj umrli.... Svoje telo je vzel s seboj.... Njegova duša bi se gotovo lahko pokazala svojim na bolj prepoznaven način, vendar potem ljudje ne bi nikoli verjeli v Jezusovo vstajenje, ki ga je obljubil tistim, ki živijo v skladu z njegovim naukom.                     

Vsekakor je bilo mišljeno vstajenje duše, vendar je v znamenje resničnosti njegovih besed od mrtvih vstalo tudi njegovo telo, kar je bilo še toliko bolj samoumevno, ker se je tudi njegovo telo poduhovilo in ni več potrebovalo nadaljnjega razvoja na Zemlji.... Telo, duša in duh so se združili in obrnili k Bogu Očetu, zato se je lahko tudi vidno povzpel v nebesa v vsej slavi in tako še zadnjič pričal o svoji božanskosti, pričal, da je premagal smrt, in da daje večno življenje tistemu, ki vanj veruje in mu v ljubezni sledi skozi življenje na Zemlji.... Kajti tudi ta bo vstal v večno življenje, ne bo okusil večne smrti, ker je Jezus Kristus premagal smrt....Amen.

Bertha Dudde