Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Vzroki uničenja templja

5 Da, povem vam: To mesto in tempelj bosta v največ petdesetih letih tako porušena, da se ne bo več vedelo, kje je stal tempelj; toda to bo storila zunanja sila Rimljanov. To bo velika Božja kazen in Judje bo­do pregnani po vsem svetu, nikoli več ne bodo eno ljudstvo; zaniče­vani od vsega sveta si bodo morali bedno služiti kruh med pogani. Ta dežela jim bo za vselej vzeta in pogani jo bodo spremenili v puščavo!
6 Toda ta velika nesreča, ki jih bo zanesljivo zadela, čudi prebival­cev te dežele vendarle ne bo prizadela tako, kot bi jih prizadelo, če bi jim Jaz zdaj uničil tempelj; pripisali jo bodo namreč okrutnosti Rimlja­nov in potem se bodo mnogi spet obrnili k Bogu. Ta sodba pa bi jim pot do Boga povsem zaprla, kajti to bi si razlagali kot najnazornejšo in najbolj nespravljivo Jehovovo sodbo in bili bi trdno prepričani, da jim je dal spoznati Svojo največjo in najbolj nespravljivo jezo s tem, da je pred njihovimi očmi - in povrh tega še na velik praznik! - do­pustil, da je Belcebub uničil tempelj s Presvetim vred in jih je s tem vse njemu izročil.
7 Če ne bi bilo prizadeto ubogo ljudstvo, si samo zaradi duhovnikov resnično ne bi belili glave, ko bi tempelj očistili vsaj njegovih ostud­nih malikov; toda zaradi ubogega ljudstva, ki vendarle ostaja zelo zvesto templju, ker še verjame v navzočnost Božjega Duha v njem, nočemo in ne bomo tu povzročili nikakršnega uničenja.
8 Toda to Moje telo kot tempelj resničnega Božjega duha bo uniče­no in Jaz sam ga bom v treh dneh spet zgradil. In to bo hujše priče­vanje zoper njih in hujša sodba nad tistimi, ki zdaj v templju gospo­darijo, kakor se jim zljubi, kot če bi jim zdaj podrl tisoč takšnih temp­ljev. To, kar se bo zgodilo s tem Mojim templjem, bo namreč vse verno ljudstvo oborožila proti zločincem v templju. Odpadlo bo od njega in se oprlo na Rimljane. Zaradi tega bo zelo bogata duhovščina pobesnela nad Rimljani. Skrivaj bo najela plačance iz vseh pokrajin in ti bodo sku­šali Rimljane izgnati iz dežele. In glejte, tedaj bo prišel njihov konec! Zato zdaj ne razmišljajte več o tem, kajti vse se bo zgodilo tako, kot sem vam zdaj napovedal!

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
Knjiga 6/153,5-8