Spletno stran gostuje moj-splet.si
Zgodovina zemlje

Zgodovina zemlje 69. Mark sprašuje o zgodovini Zemlje 1 Ko smo tako dobro razpoloženi sedeli skupaj, Me je Rimljan Mark, ki smo ga že spoznali kot izrednega misleca, vprašal: »Gospod in Mojster; ali mi dovoliš da Te zdaj, ko imamo čas, še nekaj ...


Praljudje

Predljudje ali predadamiti "Pri teh zadnjih, predadamitih, seveda ni govora o poljedelstvu, vendar pa so uporabljali že določene živalske črede, vodili so grobo nomadsko življenje, bili so brez obleke in niso si gradili hiš in koč. Toda na debelih drevesnih vejah so si ...


Kajn in njegove usoda

Kajn in njegova usoda 23. POGLAVJE Ukazi Hanoha kot tirana         Glej 1MZ 5/17, 5/21-24 1 In glej, ko je bilo mesto zgrajeno, je Kajn vzel Hanoha in ga popeljal v razkošno bivališče, ki je bilo zgrajeno zanj. V navzočnosti svojih ...


Vesoljni potop

Človeštvo v Noetovih časih ni bilo tako brezbožno kakor mislite; do Boga, ki ga je dobro poznalo, pa je postalo predrzno in zelo ošab­no, hotelo se Mu je zares upreti in Mu odvzeti oblast. Delalo je, kar je hotelo; in ko je celo z nebes dobivalo še tako modre zakone, jih je poteptalo in delalo prav nasprotno. ...


Človeštvo po vesoljnem potopu

Preživeli in njihova zgodovina po potopu   Od velikega potopa niso bili potemtakem nikakor uničeni vsi do takrat nastali narodi na zemelji. Ostali so na severu in vzhodu kot nasledniki in skrajni izhodniki Hanohitov: Mongoli, Indijanci v Ameriki, Japonci, Kitajci in Polinezijci. V Srednji ...

Začetek egipčanske civilizacije

Začetki egipčanske civilizacije 202  Nastanek jabusimbilskega templja,  sfinge in Memnonovih stebrov, predstavljen  s hieroglifi obeh  prvih biserov 1 Toda tovariši so rekli: "Kako sta mogla pri Gospodu kaj opravi­ti, ko vendar nista spregovorila z njim ...


Način vzgoje duhovnikov v starem Egiptu

Kako so vzgajali duhovnike v starem Egipu 95. O načinu vzgoje v starem Egiptu 1 Reče Matael: “Glej, v Egiptu, in sicer v starih šolah tega kraljestva, so imeli glede vzgoje tistih otrok, ki so pripadali du­hovniškemu stanu, nadvse nenavaden način vzgoje, ki ...


Horoskop, nastanek Zodiaka

Nastanek zodiaka 102. Matael razloži imena prvih treh ozvezdij 1 (Matael): "Zodiak so očitno iznašli praprebivalci Egipta, ki so, prvič, dosegali veliko večjo starost kakor mi, drugič pa so imeli zme­raj jasno nebo in so opazovali zvezde neprenehoma in veliko laže ...


Memphis v Jezusovih časih

Memfis v Jezusovih časih 82   Vodja pripoveduje o svojem potovanju v Memfis 1 Vprašujem naprej: "Kje si  pridobil to svojo spoštovanja vredno izobrazbo ?" 2 Reče Oubratouvishar: "S služabnikom sva pred desetimi leti po­tovala ...


Sedem Mojzesovih knjig

Sedem Mojzesovih knjig 5 Farizej je pomislil, kakšno vprašanje naj najprej postavi Rimlja­nu, da ta ne bi zmogel nanj preveč zlahka odgovoriti. Spomnil se je, da  Rimljan ne more vedeti, koliko knjig je napisal Mojzes. Kajti med ljudstvom je bilo splošno znano le, ...


Zunanja življenjska sfera Mojzesa in očakov

262. Zunanja življenjska svetlobna sfera Mojzesa in očakov 1 (Gospod:) "Stari, pobožni očaki so imeli tako močno zunanjo živ­ljenjsko svetlobno sfero, da so se ponoči svetili, in so jih lahko videle tudi zemeljske oči. Mojzesova duša je od ljubezenskega žara do Bo­ga, ...


Hiša kralja Davida

Hiša kralja Davida 121. Ogled stare kraljeve hiše 1 Gostilničar je dejal: »O Gospod in Mojster, moja hiša je deležna preveč dobrega in preveč nikoli zaslužene milosti, kajti do zdaj sem še premalo storil za večno življenje!« 2 Jaz sem odgovoril: ...


Sodoma in Gomora

Zakaj vesoljni potom in uničenje Sodome in Gomore 8  Glej,spoštovanje svobodne volje ljudi te zemlje gre pri Bogu celo tako daleč,da zmeraj niti ne gleda na to,kaj ta ali oni misli,hoče in počne. Le ko se ljudje preveč odmaknejo od Boga ,šele tedaj se Bog ...


O starih zapisih o Jezusu

O starih zapisih o Jezusu 17 Ali vsi neomajno verujete, da so že vsi otroci v krstah živi?« 18 Vsi so rekli: »Da, tebi, mogočni prijatelj enega, edino resnične­ga in vsemogočnega Boga verjamemo, in niti najmanj ne dvomimo.« 19 Nato je Roklus na Moj notranji ukaz ...


Vzrok uničenja templja

Vzroki uničenja templja 5 Da, povem vam: To mesto in tempelj bosta v največ petdesetih letih tako porušena, da se ne bo več vedelo, kje je stal tempelj; toda to bo storila zunanja sila Rimljanov. To bo velika Božja kazen in Judje bo­do pregnani po vsem svetu, nikoli več ne bodo ...