Spletno stran gostuje moj-splet.si
TEMPLJI V HANOHU PREDE POTOPOM

Ta praljudstva so imela splošno posebnost, da so vsako delo najprej podrobno preračunali, potem pa v delo vključili toliko moči, da je bilo delo dokončano v najkrajšem možnem času. Kajti rekli so: »Stane nas enako, če z manj delavci delamo dlje časa, ali z več delavci delamo isto delo manj časa; vendar v drugem primeru pridobimo na času in s tem izkoristimo uporabnost zaključenega projekta, - kar je potem glavna pridobitev!« Posvetni špekulanti so imeli povsem prav; kdor pa bi to pravilo hotel upoštevati duhovno, bi bilo tudi zanj to veliko bolje, kot s svojo počasno mlačnostjo. Na ta način je bilo za gradnjo templjev odrejenih dva milijona delavcev, in v enem letu je bilo povsod zgrajenih tisoč popolnoma opremljenih templjev z gospodarskimi poslopji. Toda o tem, kako so bila božanstva po čudežno zgrajenih templjih porazdeljena, pa v naslednjih nekaj kratkih opisih! ...

Adamov govor o njegovem padcu

In ko je Adam končal ta govor, posebej sem mu dovolil, da ga pove, se je njegova notranjost v njegov lastni blagor znova zaprla. Set, Enoš in Henoh pa so se nadvse čudili in niso mogli dojeti vzvišenega pomena tega govora in so vprašali Adama, kaj je s tem hotel povedati. Toda on jih je le začudeno gledal in je komaj vedel, da je kaj govoril in jih je vprašal, kaj je pravzaprav sploh povedal. ...


Človeštvo po vesoljnem potopu

Preživeli in njihova zgodovina po potopu   Od velikega potopa niso bili potemtakem nikakor uničeni vsi do takrat nastali narodi na zemelji. Ostali so na severu in vzhodu kot nasledniki in skrajni izhodniki Hanohitov: Mongoli, Indijanci v Ameriki, Japonci, Kitajci in Polinezijci. V Srednji ...


Hiša kralja Davida

Hiša kralja Davida 121. Ogled stare kraljeve hiše 1 Gostilničar je dejal: »O Gospod in Mojster, moja hiša je deležna preveč dobrega in preveč nikoli zaslužene milosti, kajti do zdaj sem še premalo storil za večno življenje!« 2 Jaz sem odgovoril: ...


Horoskop, nastanek Zodiaka

Nastanek zodiaka 102. Matael razloži imena prvih treh ozvezdij 1 (Matael): "Zodiak so očitno iznašli praprebivalci Egipta, ki so, prvič, dosegali veliko večjo starost kakor mi, drugič pa so imeli zme­raj jasno nebo in so opazovali zvezde neprenehoma in veliko laže ...


Kajn in njegove usoda

Ateope je poznal Noeta, Abrahama, Mojzesa, vse preroke in Melkize­deka, velikega duhovnika. In bil je priča Mojega rojstva in Mojega novega stvarstva po največjem vseh Mojih del, namreč po delu odrešenja. In tako bo tudi ostal ohra­njen do popolnega prihoda Mojega svetega mesta, kar se ravno začenja dogajati, kjer bo tudi popolnoma sprejet kot zvesti vratar; kajti razen Mene nihče ne pozna kače tako popolnoma kot on, ki mu je prizadejala največ hudega. ...


Memphis v Jezusovih časih

Memfis v Jezusovih časih 82   Vodja pripoveduje o svojem potovanju v Memfis 1 Vprašujem naprej: "Kje si  pridobil to svojo spoštovanja vredno izobrazbo ?" 2 Reče Oubratouvishar: "S služabnikom sva pred desetimi leti po­tovala ...


Način vzgoje duhovnikov v starem Egiptu

Kako so vzgajali duhovnike v starem Egipu 95. O načinu vzgoje v starem Egiptu 1 Reče Matael: “Glej, v Egiptu, in sicer v starih šolah tega kraljestva, so imeli glede vzgoje tistih otrok, ki so pripadali du­hovniškemu stanu, nadvse nenavaden način vzgoje, ki ...


Naselitev Japonske

Tedaj jih boste videli lučati kamenje v vodo; nobeden pa nas ne bo več dosegel. Kajti Božja desnica nas bo hitro vodila izpred njihovega hijen­skega obličja in nas bo vodila tja v veliko, daljno deželo, ki je oddaljena trideset dni in noči od kopnega in se nahaja skoraj sredi velikega vodovja in se imenuje Ihypon (to je, varni vrt), in ta dežela nam bo po volji od zgoraj ostala, dokler bo svet stal; spoznali pa jo bomo po tem, da borno že iz velike oddaljenosti zagledali visoko gorečo goro, vso v plamenih Božje ljubezni (Fudžijama, 3780 m, na otoku Hondo, Japonska). Tam bo en sam dohod v notranjost, in še ta bo potekal med dvema takšnima gorečima, visokima gorama; na vodnih straneh jo bodo stalno oblivali najvišji viharni valovi. Poleg tega pa bo še obdana z najviš­jimi gorami, v katerih ne prebivajo niti tigri, hijene, levi, medvedi niti volkovi in kače, marveč bodo podobne do nebes segajočemu zidu, na ka­terega se ne bo mogel nihče zlahka povzpeti. ...


O starih zapisih o Jezusu

O starih zapisih o Jezusu 17 Ali vsi neomajno verujete, da so že vsi otroci v krstah živi?« 18 Vsi so rekli: »Da, tebi, mogočni prijatelj enega, edino resnične­ga in vsemogočnega Boga verjamemo, in niti najmanj ne dvomimo.« 19 Nato je Roklus na Moj notranji ukaz ...


Praljudje

Predljudje ali predadamiti "Pri teh zadnjih, predadamitih, seveda ni govora o poljedelstvu, vendar pa so uporabljali že določene živalske črede, vodili so grobo nomadsko življenje, bili so brez obleke in niso si gradili hiš in koč. Toda na debelih drevesnih vejah so si ...


Prazgodovina kitajskega ljudstva

Tu imate zdaj celo, zelo kratko zgodovino Kitajske. Kdor težko ver­jame, naj potuje tja in se prepriča; toda ne bo mu šlo veliko bolje kot če bi potoval na Japonsko. Slepemu svetilka tudi ob belem dnevu nič ne koristi; tistemu, ki dobro vidi, pa je dovolj sončna svetloba! ...


Pred Noetova oblika Zemlje

Da bi lažje razumeli obliko in sestavo Zemlje ter jo približali svojemu razumevanju, si je treba kot na sliki predstavljati glavne gorske verige Azije, Evrope in Afrike, saj za mnoge, ki so obstajale takrat, danes ni več niti sledu. Nekatere od njih je odplaknilo in raztrgalo morje, njihovi stari povezovalni grebeni pa so zdaj pokopani globoko pod meliščem dolin, sedanji potoki in reke pa si morajo tu in tam utirati pot skozi gorske prelaze, ki so jih izklesali. ...


Sedem Mojzesovih knjig

Sedem Mojzesovih knjig 5 Farizej je pomislil, kakšno vprašanje naj najprej postavi Rimlja­nu, da ta ne bi zmogel nanj preveč zlahka odgovoriti. Spomnil se je, da  Rimljan ne more vedeti, koliko knjig je napisal Mojzes. Kajti med ljudstvom je bilo splošno znano le, ...


Sodoma in Gomora

Zakaj vesoljni potom in uničenje Sodome in Gomore 8  Glej,spoštovanje svobodne volje ljudi te zemlje gre pri Bogu celo tako daleč,da zmeraj niti ne gleda na to,kaj ta ali oni misli,hoče in počne. Le ko se ljudje preveč odmaknejo od Boga ,šele tedaj se Bog ...


Vesoljni potop

Človeštvo v Noetovih časih ni bilo tako brezbožno kakor mislite; do Boga, ki ga je dobro poznalo, pa je postalo predrzno in zelo ošab­no, hotelo se Mu je zares upreti in Mu odvzeti oblast. Delalo je, kar je hotelo; in ko je celo z nebes dobivalo še tako modre zakone, jih je poteptalo in delalo prav nasprotno. ...


Vesoljni potop - kako se je vse zgodilo

Šele na stopetdeseti dan je Gospod spet obrnil Svoje obličje na Zemljo in viri vode v globinah so se zaprli in vodni mehovi etra popolnoma zavezali; kajti lokalno je še deževalo do stopetdesetega dne, kot sedaj naliv, ko divja nevihta. Šele po tem času je začela voda odtekati in na sedemnajsti dan sedmega meseca (17. julija), se je barka dotaknila zemlje in sedla na zelo prostranem vrhu gore Ararat, vodena tja po Mahalovem duhu z Gospodovo močjo. ...


Vzrok uničenja templja

Vzroki uničenja templja 5 Da, povem vam: To mesto in tempelj bosta v največ petdesetih letih tako porušena, da se ne bo več vedelo, kje je stal tempelj; toda to bo storila zunanja sila Rimljanov. To bo velika Božja kazen in Judje bo­do pregnani po vsem svetu, nikoli več ne bodo ...


Začetek egipčanske civilizacije

Začetki egipčanske civilizacije 202  Nastanek jabusimbilskega templja,  sfinge in Memnonovih stebrov, predstavljen  s hieroglifi obeh  prvih biserov 1 Toda tovariši so rekli: "Kako sta mogla pri Gospodu kaj opravi­ti, ko vendar nista spregovorila z njim ...


Zgodovina zemlje

Da je bila ta katastrofa za te ljudi res nekaj nadvse grozljivega, prav gotovo drži; toda za to so bili krivi sami. Dolga in številna obdobja so bili poučevani, opominjani in posvarjeni. Tudi pokazano jim je bilo, kaj lahko pričakujejo. Toda v svoji veliki posvet­ni pameti so to imeli za blodnje in praznoglavo besedičenje vidcev, ki naj bi v svoji preprostosti in zemeljskem uboštvu to pripovedova­li lahkovernemu ljudstvu zato, da bi sami postali ugledni in telesno preskrbljeni. ...


Zunanja življenjska sfera Mojzesa in očakov

262. Zunanja življenjska svetlobna sfera Mojzesa in očakov 1 (Gospod:) "Stari, pobožni očaki so imeli tako močno zunanjo živ­ljenjsko svetlobno sfero, da so se ponoči svetili, in so jih lahko videle tudi zemeljske oči. Mojzesova duša je od ljubezenskega žara do Bo­ga, ...