Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Življenje duhov in življenje vesolja
24. januar 1873 

  Že prej, denimo v poglavju »Miselni svet« in v poglavju »Življenje«, sem vam z nekaj besedami pokazal vsestranskost duhovnega življenja in kako se mora razumeti, da bi imeli megleno predstavo o Mojem svetu in Moji moči.
  V »Besedah kratkovidnim« sem vas pozval, da preučujete mojo naravo v vsej širini. Kajti, velikega, vsemogočnega Stvarnika lahko lažje dojamete in razumete v Njegovih velikih delih, medtem ko se moram pozornemu raziskovalcu v njegovem pregledovanju Mojih najbolj neznatnih del zdeti velik ter nedosegljiv tudi v drobcenih infuzorijah.
  Vse to sem vam Jaz povedal v naprej z namenom, da bi vselej bili pozorni z vašimi duhovnimi očmi in ušesi in bi videli tok duhovne svetlobe ter slišali zvok ali glas Mojega duhovnega vesoljnega jezika, ko vam v in iz vsega ustvarjenega razglaša veliko hvalnico večne ljubezni in nikoli prenehajočega Usmiljenja, ki vam na vsakem koraku in z vsakem srčnim utripom oznanja Očetovo ljubezen in Njegovo milost.
  V besedi »Čas« sem vam sporočil, kaj je čas in kako ga morate izkoristiti; in v »Človeškem dostojanstvu« sem vam povedal, kaj morate storiti in česa ne, da bi postali Moji otroci, prevzeti z Mojo podobo, in kako morate ravnati, da boste vredni te podobe. V »Miselnem svetu« sem vam pojasnil, kako bo vse materialno ustvarjeno, vse storjeno nekoč stehtano in sojeno zgolj po svojem izvodu, po ideji, na kateri temelji. Sedaj pa vam znova pošiljam besedo, polno visokega Duha stvarstva, da bi vam v novem pogledu jasneje predočil Moje stvarstvo, Moj namen. Vse to zato, da bi se nekoč naučili videti in bi sredi svetovnega vrveža in vrvenja posvetno človeških strasti prepoznali, da je daleč nad vsem telesno materialni Duh, Moja volja, veliki nosilec vsega ustvarjenega, ki povzroča nastanek slednjega, ga nekaj časa ohranja in nato ponovno s spremembo oblike popelje proti višjemu cilju.
  V »Miselnem svetu« sem vam povedal, da misel, vodilno načelo, prekaša vse materialno, da je resnično osnova vsega, kar obstaja. In sedaj vam bom Jaz dokazal, da je vrvež sveta misli, obravnavan kot duhovno kraljestvo, tudi sam dejavnik vsega izražajočega se življenja, vsega kar obstaja in kar izginja. Kajti prav zato, da bi spoznali in razumeli Moje stvarstvo, ki je edino duhovni proizvod, morate misliti kot duhovi, morate premišljevati o Mojem delu stvarjenja kot duhovi; če si želite oblikovati pravšnjo predstavo o Meni, o Mojem stvarstvu, njegovem trajanju in o vas samih. Drugače ste samo slepci sredi sijoče svetlobe Mojih čudes, ali sredi velikega sozvočja koncertov glasbe Mojih področij in vesolja, podobni gluhemu.
  In tako vas bom sedaj vzel s Seboj na duhovni polet skozi duhovni svet, ki je razgaljen brez kakršnekoli materije, da bi lahko prepoznali in dojeli, kdo je Tisti, ki je ustvaril svet okoli vas, zakaj ga je ustvaril in zakaj je tako vas, kakor tudi vsa duhovno živeča razumna bitja, obdaril glede na njihovo zmožnost dojemanja, s sredstvi, ki vam omogočajo, da dojamete in razumete Njega, vsemogočnega Gospoda in Stvarnika, kakor tudi Njega, večno le ljubečega Očeta.
  Glejte, svet, tako veliki duhovni, kakor tudi materialni, ki je samo vrhnje oblačilo prvega, je bil ustvarjen zato, da bi vidno izrazil to, kar, za materialna bitja nevidno, že dolgo časa obstaja in večno bo ostajalo v duhovnem kraljestvu, kot pravečnemu nosilcu vsega lepega, resničnega in dobrega, kot odraz Mojega Jaza, Mojih lastnosti in tudi Mene.
  Vidni materialni svet, ki samo ovija to, kar je duhovno, mora le - temu služiti kot vodnik in izpopolnjevalec.
  Ta materialni veliki svet, začenši od centralnih sonc do najmanjših infuzorijev, ima torej samo en namen, da vodi skozi materijo vanjo položeno Duhovno k višji stopnji. Edinole, tisto, ki je duhovno ujeto v materijo, pa je določeno, da vedno spodbuja materijo k temu procesu izpopolnjevanja, da bi na koncu od vse izčiščene in poduhovljene materije lahko ostalo, kot edino trajno, vekomaj neuničljivo Večno, da bi tako pričalo o Njem, ki ga je ustvaril, in ki je lahko kot večen Bog, vselej ustvaril le tisto , kar je večno, toda nikoli tistega kar je časno!
  Sedaj glejte, Moji otroci! Vzdignite se nad materijo in glejte na vse ustvarjeno kot na duhovni proizvod in vašemu duhovnemu očesu bo postalo jasno, kaj je duhovno življenje in kaj je materialno življenje. Kajti duhovno življenje večno priganjanje v materijo vezanega duha, in materialno življenje so spremembe, kot so denimo nastajanje, stajanje in minevanje, ki se zaradi te spodbude odražajo v vidnem materialnem svetu.
  No, celotna neskončnost je polna duhovnih bitij prav zato, ker neskončnost tvori Moj Jaz, tako, kakor vaše telo vidno predstavlja jedro vaše duše.
  Vse Duhovno v neskončnosti ima svoj smotrn napredek, vse ima svoj namen, svoj Zakaj, kje se mora vezati, kje se mora ločiti, in kdaj, če je ujeto v materijo, lahko od nje osvobojeno ponovno samostojno obstaja kot Duhovno!
  Tako je nastal sedanji svet, tako bodo večno novi svetovi izhajali iz tistih, ki so se razkrojili in prešli, in tako se neskončnost utemeljuje kot pojem, dojemljiv tudi za končna bitja.
  Tako kot najmanjši duhovni delček, vezan v trdno kamnino in odražajoč svoje življenje skozi materijo, vedno priganja kamen k spremembi oblike, k razkroju, da bo na višji stopnji postal drugačen, tako tudi priganja celotne vesoljne sisteme, celotna vesolja in nazadnje celo celotni vidni svet. To duhovno -materialno stremljenje, imenovano »življenje«, ker se odraža kot gibajoče, kot dejavno, je tisto, ki vsepovsod enako, glede na isto načelo, priganja naprej k višjim stopnjam, višjim blaženostim, in večjim radostim tako najmanjšega črva kot največje sončno telo ali pa še v materialno odetega angelskega duha, ki je še vedno oblečen v materialno ovojnico.
  Tako, kot naj bi vaše lastno telo služilo samo za poduhovljanje duše v tem, ko bi se s primernim načinom življenja in kot pravo orodje dalo uporabljati le za dejanja, ki so vredna človeškega bitja, da bi s tem dosegel in pospešil proces poduhovljenja vaše duše. Podobno velja za največja središčna sonca in za celotnega velikega vesoljnega človeka z njegovo težko nalogo, katera se ne more preračunati s časovnimi enotami, da vedno bolj in bolj sproščeno ter osvobojeno Duhovno, vodi k višjim stopnjam, da lahko izpolni svoj namen!
  Tako, kot sem vam v »Miselnem svetu« odkril celotno duhovno sfero, ki je pravzaprav nosilec vsega vidnega, prav tako Jaz želim sedaj, da razumete in dojamete idejo duhovnega življenje, ki preganja materijo da se poduhovlja, s čimer kot materialno življenje postane vidna vašim očem.
  To priganjanje in spodbujanje se neprestano nadaljujeta, kot tok časa, kot življenje miselnega sveta. Nastanek, začasno bivanje in ponovno minevanje, so vidni dokazi nikoli počivajočega duhovnega sveta: nenehno priganjajo naprej kvišku! Od najmanjšega atoma etra dalje, vse hiti k začetku, obstoju in koncu ali k prehodu v višji red.
  Poglejte vendar vaš lastni svet z duhovnimi očmi, kako raznovrstno je tamkaj presnavljanje, koliko Duhovnega se v vsakem trenutku osvobodi, prostovoljno ali neprostovoljno, da potem vstopi v druge povezave.
  Oglejte si živa bitja in živali vseh vrst, kakšna požrešnost, kakšna morjenje!
  Celo vi ljudje, koliko duhovnih življenj dnevno uničite, da bi zagotovili hrano ali izbran okusen zalogaj vašemu trebuhu!
  Koliko živali spravite na drugi svet, ker vas ne zaposluje nobeno duhovno razvedrilo, temveč je edino, kot pri nepotrebnem lovu, uživanje pri pobijanju vaša zabava!
  Milijoni in milijoni osvobojenih duš živalskega sveta zaradi tega, ne vedno opravičljivega obnašanja, ne uspejo izpolniti svojega poslanstva, da bi počasi dosegle svoj cilj. Večina njihovih duhovnih delcev mora tako najprej v tistem, ki jih je pojedel, in skozi le - tega nadaljevati nadaljnji proces napredovanja.
  Toda čeprav se to dogaja, marsikaj proti Moji volji in Mojim zakonom, vendarle niti najmanj ne zadrži splošni razvoj, katerem sem Jaz izpostavil svet, temveč je to razvijanje samo pospešeno in povišano s takšnim ravnanjem, četudi je slednje protizakonito. In če prekršitve Mojih zakonov vodijo k slabim razmeram, se kaznujejo zgolj storilci in povzročitelji takšnih katastrof sami, namreč s svojim lastnim obnašanjem. Vendar pa Me nič ne ovira, da skladno s Svojimi zastavljenimi načrti, privedem Svoje svete k zrelosti, da bi poduhovljeno znova prejel nazaj Svoje, vanje položeno Duhovno!
  Tako je celotni vidni svet in njegovo vidno življenje samo navidezno, ki ima za svojo osnovo globlje Duhovno, in tako je sicer, kar je enako pri najmanjših mikroskopskih živalcah ali trdnih kamninah, kot tudi pri velikih svetovih, njihovo trajanje odvisno od osvobajanja njihovega v njihovo ovojnico vezanega Duhovnega.
  Kot je to pri vas, človeških bitjih, kjer naj bi se po naravnem poteku življenj, smrt pojavila šele tedaj, ko je vaša duša zrela za prehod v onostranstvo, tako je tudi s svetovi in središčnimi sonci. Ko je enkrat vse v njih poduhovljeno, preminejo ali pa se postopoma razkrojijo, postajajo vedno bolj in bolj duhovna, njihova materija vse lažja in lažja, dokler ne postajajo podobna zraku ali plinasta, kjer bodo potem določeni le za bitja, ki lahko oblečena v najlažja materialna telesa bivajo tamkaj.
  Tako kot nekoč vaše lastno telo na najvišji duhovni stopnji tudi ne bo več oblečeno v to težko materijo, s katero ste danes obteženi; bo tudi vaša zemlja, v oddaljeni prihodnosti poduhovljena, imela namesto trde, goste materije samo eterične snovi in prebivalce, ki se bodo vedno bolj in bolj poduhovljali v koraku z njihovo zemeljsko oblo ter bodo potem prav tako - ne zaradi velikih katastrofalnih dogodkov – skupaj s svojim prebivališčem prešli v druge okoliščine, ki bodo ustrezale njihovemu duhovnemu stališču.
  Vidite torej, kako se duhovno življenje postopoma razvija iz materialnega; vidite, kako je eno samo izraz drugega. Sedaj lažje razumete, kako sem ustvaril svetove, in slutite, kako velike morajo biti časovne dobe, ki so potrebne, da pride do izpeljave takšnih procesov poduhovljenja. In vendar še vedno nimate duhovnega očesa, da bi videli s kakšno hitrostjo misli se odvija ta razvojni proces. Zaenkrat še nimate predstave, kaj se v sekundi milijonkratno doseže glede procesa očiščevanja in požlahtnjenja. Tudi še ne uspete prepoznati, niti v posvetnem političnem vrvežu vaše majhne oble, duhovni veter, ki povzroča nihanje velikih strun glasbila duhovnega sveta. Harmonije odzvanjajo skozi celotno neskončnost, toda vi ste ob tem gluhi in nemi, ne spoznate, ne vidite in ne slišite, kako vse hiti s hitrostjo besnečega viharja, kako se s hitrostjo miselnega sveta preriva, da bi utrlo pot procesu osvobajanja od vezanega materialnega!
  Berete časopisne članke, a ne znate brati med vrsticami, ne slutite za besedami, kot materialnimi nosilkami duhovnega sveta, kako veliko duhovno življenje tiči za tem, ki povzdignejo daleč nad vse nepomembna preračunavanja in človeško dlakocepstvo, nemoteno nadaljuje svoj razvoj. Prav zaradi tega, vam bom Jaz ponovno podal namig, da se boste zbudili iz vaših posvetnih sanj in jasno spoznali, da daleč nad vsemi zemeljskimi gorami in prestoli, tam zgoraj v tamkajšnjem duhovnem svetu, veljajo drugačni zakoni od tistih, ki so zapisani v človeškem zakoniku. Ti zakoni dajejo življenje vsemu, tako središčnemu soncu, kot tudi najmanjšemu atomu, da bi s tem življenjem dosegli svoj namen, se pravi, da bi poduhovljali sami sebe in se tako ponovno približali viru vse svetlobe, od koder so bili nekoč poslani, da bi individualno, kot veliko nebesno telo ali kot črv, prešli skozi proces življenja in razvoja.
  Zaenkrat vas k branju Mojih besed žene bolj radovednost kot želja po znanju. Doslej niste niti ene besede doumeli kot duhovni ljudje, kot bi jih lahko dojeli kot Moji potomci. Vaše življenje je vse preveč materialno usmerjeno, še vedno pripadate bolj svetu in ne samim sebi, ali pa celo Meni. Prav zaradi tega vam moram od časa do časa poslati svarilo, da bi se prebudili, tako da bi se vsaj v času vaše duhovne koncentracije bili zmožni dvigniti nad običajno življenje. Da bi svoje oči in ušesa lahko odprli tistemu, kar vam vedno in večno izžareva in zveni naproti iz vseh kotov stvarstva, namreč da ste duhovi, ki boste, samo kratek čas obdani z materijo, kmalu vstopili v drugačne okoliščine, kjer bo na tehtnici nekaj odtehtalo le vaše duhovno življenje, ne pa tudi materialno.
  Torej naj vas ne opominjam zaman. Janezove posode jeze bodo izpraznjene, in nekatere so že. Pečati velike knjige stvarstva bodo prelomljeni in prišli bodo časi, ko boste potrebovali vse duhovne vire, da se uprete posvetnemu ter ohranite moč in pogum!
  Prizadevajte si razumeti Moje besede, jih dojeti tako, kot vam jih dajem Jaz, da ne boste nepripravljeni, če bo denimo duhovno življenje prisililo materialno k uničenju staroosnovanih načinov življenja in bo neprenehoma trkano na vaše srce, kakor sem vam Jaz nekoč Mojim učencem, preden so Me zaprli, ko sem jim večkrat zaklical: »Bedite in molite, da ne padete v skušnjavo!«
  To kličem tudi vam: prepoznajte duhovno življenje! Prebudite se iz vašega posvetnega spanca! Prepoznajte čas, kako sili proti rešitvi, spoznajte iz uničenja vsega plemenitega v svetu, da ni več daleč čas, ko bodo ljudje želi, kar so sejali. Prepoznajte tok svetlobe, ki se pričenja razlivati preko vašega sveta. Prisluhnite zvokom duhovnega sveta, ki v močnih zvočnih valovih udarjajo ob vaša ušesa. To so svarila ljubečega Očeta, ki pod pritiskom dogodkov Svojih otrok ne želi izgubiti in zapraviti, temveč jih želi obdržati in, če je mogoče, celo povečati njihovo število, da bi primerno in resnično cenili duhovno življenje in bi vsi razumeli, da celo če svet razpade na koščke: »Ljubezen nebeškega Očeta ne more omahovati, ne more kaznovati, temveč lahko edino, sledeč Njegovim zakonom ljubezni, v določenem času vse vodi k popolnosti. Takrat se bo vse lahko vrnilo tja, od koder je izšlo, in da bi se končno Oče in otrok vendarle naučila razumeti drug drugega in da bo otrok doumel, kaj pomeni, da ga vodi Tisti, ki povzroča, da svetovi krožijo drug okoli drugega, in ki ob vseh čudežih in veličastju neskončnega stvarstva vendarle ne pozabi niti na najmanjšega črva.«
  Tako razumite Moje stvarstvo in dojemite duhovno in materialno življenje. Edino na ta način bo mir vstopil v vaša srca, edino na ta način se boste naučili dojemati in razumeti Moje besede, kakor in zakaj vam jih Jaz dajem!
  Dokler ne boste dosegli te stopnje, ste še vedno vajenci in ne Moji otroci!
  Moji otroci morajo biti sposobni videti Mojo naravo z duhovnim, odprtim očesom, tam se morajo, z razgaljenjem Duhovnega od materialnega, naučiti spoznavati to, kar je resnično. Razumeti morajo glas Mojega duhovnega sveta, nastaviti morajo svoje uho nežnim melodijam Moje nebeške glasbe. Tako se bodo vsi naučili dojemati in razumeti, da, čeprav je materija sredstvo, ki prekriva celoto, je bil to edini možni način za pojasnitev Duhovnega, skritega v materiji, živemu bitju ter mu s tem približati Stvarnika vsega duhovnega in materialnega.
  Ko boste tako nekoč z duhovno izobraženimi očmi in ušesi, dojeli celotni postopek k izpolnitvi vsega, kar živi in obstaja, tako boste vi sami dosegli duhovno stopnjo, ki vam je duhovno primerna in h kateri naj bi stremelo vsako človeško bitje. Takrat zanj čas ne bo več imel merila in materija ne trajanja. Takrat bo jasno spoznal, da visoko nad vsem, kar obstaja in živi, kraljuje duhovni svet, in da sta materija in materialno življenje, imenovana minljiva, vendarle samo posredujoča dejavnika, ki sicer morata biti prisotna kot sredstvi za dosego cilja, nista pa bistvo ali jedro življenja.
  To je Izidina tančica, katero so stari Egipčani častili kot boginjo resnice in za katero so trdili, da ji noben smrtnik ne more povzdigniti tančice. Imeli so prav; kajti kdorkoli vzdigne tančico, ter bo lahko gledal in bo smel gledati Božanski resnici v obraz, ta zagotovo tudi ve, da, prvič, gleda nekaj nesmrtnega in drugič, da, ker je sam nesmrten, lahko dojame in razume edinole nesmrtno. Zanj je fizična materija prenehala obstajati kot breme. Je samo ovojnica, ki korakoma s spoznanjem resnice postaja lažja in lažja in bolj eterična. In celo, če bo materija ločena od Duhovnega zaradi fizične smrti, to ne bo nasilna ločitev, temveč samo lahek, nežen prehod iz enega stanja v drugega, ki mora biti brez bolečin prav zato, ker poduhovljenih vezi duha in telesa ni potrebno raztrgati, temveč samo nežno razrahljati, da bi se notranjemu duhovnemu človeku, katerega duh je že v zemeljskem telesu postal čistejši, odstranile zadnje ovire, od koder bi se potem lahko mirno in varno zavihtel v višje, duhovne razmere.
  Namen vseh Mojih besed je, da bi vam, Mojim otrokom, to olajšal. Kajti v onostranstvu vas čaka duhovni svet z drugačnimi pogoji in drugačnimi okoliščinami. Da bi vas usposobil za ta nov poklic, ki vas čaka v prihodnosti, Mi ni žal truda, da bi vam s tolažbo, podukom in opominjanjem razložil da obstaja samo En Bog, ki je zgolj ljubezen in vas prav tako želi vzgojiti edino za ljubezen. Kajti ljubezen je Moj lastni Jaz, izraz vsega ustvarjenega, končni namen vsega, kar je in kar nastaja. Moje stvarstvo se lahko dojame edino v ljubezni in z njo, in ljubezen je edina stvar, ki vtisne Mojim bitjem duhovno plemenitost, s čimer se lahko imenujejo »Moji otroci«!
  Ljubeče srce razume jezik Moje narave, jezik Mojega duhovnega sveta, in ve kako tolmačiti materijo, njeno življenje in obliko, skladu z zakonom ljubezni!
  Zatorej se najprej naučite ljubiti! Izženite vse druge lastnosti iz vašega srca in vaše duhovne oči in ušesa bodo ostala odprta za Moje duhovno življenje ljubezni. Naučite se najprej dojeti vsebino Mojih besed duhovno, in šele takrat boste razumeli, zakaj imam toliko potrpljenja z vami, da bi vas naredil ljubeče otroke večno ljubečega Očeta!
  Na takšen način poduhovljate vaš jaz, ga približate Mojemu in sami dozorite, da v miru in spokoju tudi drugim predate to, kar v vsej popolnosti živi v vas!
  Dobro si zapomnite to in sprejmite to besedo kot nov dokaz Moje milosti in Moje nikoli omahujoče potrpežljivosti pri vodenju izgubljenih otrok nazaj k srcu svetlobe, potem, ko so že dovolj dolgo tavali v temi! Tako naj vam ta beseda o »Duhovnem in Vesoljnem življenju« služi kot nov dokaz, da še zdaleč niste pravilno dojeli Mojih besed in se Mi še vedno zdi potrebno, da mnogemu povedanemu dodam nekaj novega, da bi bile vse skrivnosti Mojega stvarstva jasno razkrite vašim očem in bi prav preko njih prepoznali Mene, njihovega Stvarnika kot Takšnega in kot vašega Očeta. Kajti bolj kot duhovno dojemate Mene in Moje besede, bolj poduhovljate lastni jaz ter se tako pripravljate na prehod v višje stopnje, ki jih brez tega spoznanja ne bi mogli doseči, kajti življenje je kratko in večnost dolga!
  Od tod izvira Moja skrb za bivanje v večnosti, kajti preizkusni čas v življenju naj služi zgolj kot preizkusna šola!
  Uporabite torej zemeljsko preizkusno šolo, da se pošteno opremite s tistim, kar boste nekoč tamkaj potrebovali kot osnovo. Uporabite kratek časovni razpon in Moje besede, ki sem vam jih vselej obilno podajal, da bo žetev v čast sejanju in da boste vi še pred vstopom v duhovno življenje vedeli, kaj pravzaprav je življenje, kaj je duhovno ter vesoljno življenje, in kaj je materialno življenje!
  Samo tako oboroženo z duhovnim znanjem bo vaše napredovanje lahko, in rasli boste v spoznanju in modrosti, odvisno od tega, kako boste te pogoje izpolnili.
  Duh mora vedeti, kaj je duhovno življenje; vedeti mora, koliko je vredno in čemu služi.
  Duh mora poznati razsežnost razlike med navideznim življenjem in življenje, ki je resnično, prav zato, da bi lahko presodil, v koliko so prepreke, ki ga ovirajo, primerne, da izboljšujejo njegovo napredovanje, namesto da ga zadržujejo.
  Edinole obdarjen s tem lastnim razumevanjem, se lahko poduhovljen človek mirno sooči s prihodnostjo. Kajti takšen ne pričakuje, da bi nebesa prišla od zunaj, temveč jih nosi v sebi. Zaradi tega posvetne motnje niso zanj nobene motnje, temveč zgolj spodbude, ki bodo utrdile in okrepile njegovo vero na njegovi poti.
  Tako vas mora notranje priborjeno okrepiti, da boste lahko izpolnili svoje poslanstvo do vas in do drugih!
  Dokler imate sami samo polovično vero, polovično zaupanje in malo potrpežljivosti, ste še vedno daleč od tega, da bi prepoznali veliko pogonsko kolo življenja duhov, ki skuša, v tem ko se premika, tudi vas spraviti v to gibanje k splošnemu cilju.
  Torej sledite Mojemu nasvetu, dobro pretehtajte Moje besede, premislite od Koga so in na koga so naslovljene! Jaz kot Oče vse Svojih ustvarjenih bitij poskušam vse, da vsakomur pomagam in mu olajšam njegovo pot. Če pa on ne želi pomoči, bodo slabe razmere, ki iz tega nastanejo, v breme njemu samemu, ne pa Meni!
  »Pretehtajte torej vse in obdržite samo tisto, kar je dobro!«
  To sem rekel nekoč in to vam kličem sedaj, da ne boste padli, če bi morda prišel čas skušnjave, ko boste, prepuščeni sami sebi, morali kriviti sami sebe za posledice!
  Duhovno življenje je temeljna osnova vsega obstajajočega, materialno življenje je samo njegov vidni dejavnik. Kdor zamenjuje oba, ali celo zanika prvega, se bo na kocu vendarle zavedel, da z njegovim zanikanjem s stvarjo ni opravljeno, temveč bo šele s tem njegovo duhovno oko popolnoma oslepelo in duša oglušela za vse glasove narave, ki jo obdajajo.
  Če proces duhovnega življenja ne bi bil tako strašansko hiter, bi lahko rekli, kar pogosto pravite v pregovoru: »Čas človeka zmodri!« Vendar je ta račun tukaj napačen. Kajti izgubljeni čas ne prinaša ničesar nazaj in novi čas vedno prinese nekaj novega v nasprotju s tistim, ki je prešel, in tako je glavni zakon uporaba časa, da ne bo obžalovanje zapravljenega rezultat minulega spoznanja! Zatorej, Moji otroci, jemljite stvari, ki se nanašajo na vaš čas, bolj resno, da se Moje besede ne bodo pridigale gluhim ušesom!
  To je vaš Oče namenil za vaš pouk in za vaš duhovni napredek! Amen.

Gottfried Mayerhoffer
Skrivnosti življenja