Spletno stran gostuje moj-splet.si
Duh laži in njegovi instrumenti....

Ljubezen do resnice živi le v redkih ljudeh in ti prezirajo svet. Njihov cilj pa je Bog, ki je Resnica, in prizadevajo si pridobiti duhovne vrednote, ki trajajo večno. Tako se dvignejo nad svet in knez laži nanje nima več vpliva.  ...


Duhovno stanje pred križanjem.... Knjiga knjig....

Vendar za večino ljudi, ki živijo ravnodušno in so zadovoljni z duhovnim znanjem, ki ga prejemajo z učnimi sredstvi, nikoli ne bi bil blagoslov, če bi bile vse korelacije jasno razložene, saj jih sestavljajo tako globoki duhovni razlogi, ki jih razum ne more dojeti, temveč ja za razumevanje potreben prebujeni duh. ...


Komunizem

Ne sme biti prisiljen deliti svojega premoženja, po drugi strani pa se mu ne sme vzeti premoženja, če ga je pridobil zakonito. Razlike v velikosti premoženja bodo vedno obstajale in ostale, dokler bosta delovna zmožnost in volja za delo ljudi različni, te pa nikoli ne morejo postati enake, svoboden razvoj posameznika ne sme biti oviran... ...


Nasprotnik pod masko angela luči

Nasprotnik pa bo vedno usmerjal človekove misli v svet... Pogosto se bo pojavljal kot angel luči, vendar ga boste zlahka prepoznali, saj ne spodbuja odvračanja od sveta, ampak bo vedno postavljal svet v ospredje, tako da bodo ljudje, ki niso povsem trdno združeni z Menoj, postali njegov plen. ...


Nauk o reinkarnaciji je zavajajoč

In ta predpostavka vodi do nauka, ki ni v skladu z resnico, vendar najde odobravanje povsod in je zato zelo razširjen.... do učenja o ponovnem utelešenju na Zemlji …. Le malo ljudi razume katastrofalne posledice tega poučevanje za človeštvo, če se ne ovrže in popravi. ...


Sovraštvo in njegove posledice

Demon sovraštva zastruplja ves svet.... In ljudje se mu pustijo zasužnjiti. ...

Vpliv princa laži na človeško razmišljanje

Posvetne stvari pa so minljive, zato spadajo v kraljestvo teme, v neresnico, saj skriva le nezrelo duhovno substanco, ki ni prepoznala Resnice in je bila zato izgnana (v materijo). Posledično človek nikoli ne more spoznati Resnice, dokler si želi zemeljskih dobrin in prav zaradi te želje prepusti oblast (moč) princu laži. ...