Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Znaki pred Koncem

4457 NAJAVA KONCA… »SAMO ŠE MALO ČASA IMATE«
Bertha Dudde, 11. oktober 1948 Bartha Dudde


Ni vam več preostalo veliko časa in morate se resno pripraviti za Dan, ko se bo zgodilo delo uničenja, katero pa nikoli prej ni bilo doživeto (Knjižica št. 11). In čeprav Jaz nadaljujem z njegovim najavljanjem, vi kljub temu dvomite v Moje Besede in ste zato počasni pri vašem delu izboljšanja vaše duše. Vendar pa imate vi samo še malo časa… Jaz pa ne morem prebuditi vašega zavedanja drugače, kot samo preko Moje Besede, in če v njo ne verujete, boste šokirani, ko se bodo začeli pojavljati poslednji znaki. Jaz vas bom tik pred tem dejansko še enkrat opozoril, vendar pa tudi te Besede ne bodo imele več nikakršne verodostojnosti, tako kot tudi predhodne najave, ker vas bo vznemirila Mojo popustljivost in ne boste mogli razumeti, da Jaz čakam zaradi duš, katere so še lahko rešene, pa čeprav je bil čas že davno izpolnjen. Nekateri so še naprej lahko rešeni; Jaz jim namreč želim prizanesti neskončno dolgo stezo ponovnega utelešenja na Novi zemlji in Sem zaradi tega potrpežljiv ter čakam (2 Peter 3:9). Vendar pa se bo tudi končni podaljšek časa končal, zaradi tega resno upoštevajte Moje Besede, da imate le še malo časa in da vam bo žal za vsak dan, katerega za vašo dušo niste primerno izkoristili.
In svetovni dogodki se bodo izjemno hitro spremenili; samo nekaj dni bo dovolj, da bi vas postavili v popolnoma novo situacijo. Potem pa se morate vi spomniti Mojih Besed in upoštevati, da so duhovni problemi pomembnejši od zemeljskih, ker je skrb glede slednjih nepomembna, ker ne morete ničesar zadržati zase, če Jaz tega ne zadržim za vas. Vedno upoštevajte vašo dušo in bodite ustrežljivi ter velikodušni, ko se srečate s težavo. Vstopite v srčni kontakt z Mano, da boste tako prejeli moč, da bi vztrajali ter da bi zadovoljujoče izpolnili vse življenjske zahteve. Neprestano črpajte moč iz Moje besede, ker je ona izvor moči, kateri vas lahko osveži in kateri se ne bo nikoli izsušil. Bodite vedno pripravljeni za Mene in Jaz vas ne bom zapustil ne glede na to, kaj se vam zgodi. AMEN

Mt 24, 4 Jezus jim je odgovoril: »Glejte, da vas kdo ne zavede!«
(Dejansko je zanimivo to, da učenci vprašajo Jezusa za Znak, kateri se bo pojavil pred Njegovim Prihodom in Koncem. On torej ne daje odgovora, ampak jih najprej opozarja, »da ne bodo zavedeni« Pri tem pa je najboljše to, da On to opozorilo tekom tega Svojega najdaljšega preroškega monologa še dva krat ponovi.)
5 Veliko jih bo namreč nastopilo pod Mojim imenom in bodo govorili: ›Jaz Sem Kristus (Mesija),‹ tako da bodo mnoge zavedli.

 

5729 IZKORIŠČANJE ČASA MILOSTI PRED KONCEM…
Bertha Dudde 11. julij 1953

Vi ne morete več preložiti Konca, ker je čas izpolnjen, katerega je Bog od začetka določil, v zavedanju glede vaše volje, katera pa neusmiljeno stremi proti navzdol in mora biti ponovno omejena. Vsaka posamezna oseba se lahko še naprej oblikuje, da ona ne bo pripadala tistim, kateri bodo padli kot žrtev obnovljenega pregnanstva (Knjižica št. 44) in da bo obenem tudi vplivala na njena bližnja ljudska bitja, da bodo tudi oni zaščiteni od najhujše sodbe. Čas je namreč izpolnjen… to pa pomeni, da se Dan Konca – Dan, ko bodo materialne stvaritve na tej Zemlji razstavljene (Knjižica št. 11), lahko pričakuje v vsakem času, pa celo če vam ljudem ni bilo danega nič časa, ker bi to znanje samo rezultiralo v skrajnji zmedi, pri tem pa ne bi nihče imel koristi. Vseeno pa se bo zgodilo tako, kot vam je bilo rečeno… in poslednji dnevi bodo v trenutku mimo, ker oni pomenijo samo konec tistega, kar vam je bilo že davno prej prerokovano… Dnevi sodbe so že tukaj, kar pa lahko vsakdo vidi, če se z odprtimi očmi ozre okoli sebe. Vendar pa se bo to, kar sedaj skrbi le nekatere, razširilo na vse ljudi: trpljenje, bolečina, strah pred smrtjo, nesreča in obup… To bo vsak doživel, ker so peklenske sile osvobojene; one namreč besnijo in provocirajo, kjerkoli se da še kaj uničiti. Oni vedno najdejo voljne ljudi, katere lahko izkoristijo, da povzročijo vsakovrstno škodo. Vendar pa je vsakdo sposoben prositi Boga za pomoč; vsaka oseba ima poleg sebe krepostne duhovne sile, katere pa mora on klicati, da ga zaščitijo od nevarnosti telesa in duše… Vsakdo, kdor se izroči Bogu in Njegovim glasnikom svetlobe, lahko z velikim zaupanjem predvideva (oz. se »se pripravi za«) Konec.

Čas, kateri je bil vam ljudem dan za dozorevanje vaše duše, se je izpolnil. In Dan Konca je bil določen od samega začetka (Apd 17:31). Vendar pa vi ne veste, kdaj se bo to zgodilo in se lahko glede na to še lotite dela na izboljšanju vaše duše; za vas je namreč koristna vsaka ura, v kateri vi usmerite vaše misli navzgor, ker vi vzpostavljate duhovno vezo z duhovnim svetom, od kjer izhajate… Poizkušajte samo ločiti vaše misli od sveta in od njegovega imetja, da materiji ne bi dovolili, da v prihodnosti za neskončno dolgo časa postane vaša usoda… Naj vaše misli odpotujejo v višjo sfero in poizkušajte se dvigniti do nje. Vi boste to sposobni narediti, ker vam brezštevilne duhovne sile nudijo podporo, ker vas bodo oni vodili, če jih prosite, da to naredijo. Vi lahko premagate svet, samo če si to zares želite. Izkoristite vsak dan, kateri vam je še dan kot neverjeten dar milosti, vendar pa imejte v mislih to, da je za vas lahko tudi poslednji in da vas samo nek kratek čas loči od Konca te Zemlje. Konec namreč ni odobren samo za posamezne ljudi, ampak za celotno ljudsko raso (Sofonija 1:2, 3, 18), ker se odvija večni zakon in ta zakon obstaja od večnosti. To, kar vi ljudje smatrate kot preložitev, je del načrta večnosti in se lahko oceni kot preložitev samo toliko, kolikor so ljudje dosegli nizko duhovno stopnjo pred časom, kateri rezultira v dezintegraciji Zemlje… Bog je namreč usmiljen in Sodbe ne bo poslal pred časom (2 Peter 3:9)… On v Njegovi Ljubezni želi še naprej rešiti ljudi in razdeljuje izredne darove milosti (misli na te Objave Čiste Resnice), katerih namen je, da dajo doprinos k odrešenju; vendar pa On Dneva Sodbe ne bo spremenil, katerega pa vse bolj opominjajoče in opozarjajoče najavlja… On Se namreč srečuje z malo verovanja, Konec pa se vse bolj približuje… In kljub vsem napovedim s strani Njegovih jasnovidcev in prerokov, bo le ta za človeštvo presenečenje. In tisti, kateri veruje, bo blažen. Edino on, ki veruje, se bo pripravil, četudi ne ve za uro Gospodovega Prihoda… vendar pa on pričakuje Njegov Prihod in vztraja do Konca. AMEN


2353 LAŽNI KRISTUSI… ZNAMENJA IN ČUDEŽI…
Bertha Dudde,  31. maj 1942

Pojavili se bodo lažni Kristusi in v Mojem imenu bodo izvajali znamenja in čudeže… To je tisto, kar Sem vam v naprej najavil, Moje Besede pa so resnične. Vendar pa vi poizkušate te Besede napačno pojasniti, če predpostavljate, da enaka sila prebiva znotraj zle sile, znotraj nekega Satanovega poslanca, katera Me je usposobila, da tekom življenja na Zemlji izvajam znamenja in čudeže. Nebo in Zemlja sta namreč za vse čase podrejena Moji volji; ona sta vodena s strani Moje volje; ta volja pa podpira vsako stvaritev, ker bi volja, katera je meni nasprotna, pomenila razpad vsega, kar Sem dovolil, da nastane, če bi mu (Satanu) Jaz nad tem podaril moč. Vendar pa se bodo vseeno izvajala znamenja in čudeži, kateri se vedno prikazujejo samo tistim ljudem, kateri so njegovi privrženci. Oni so namreč duhovno slepi; oni ne poznajo dejanske soodvisnosti med vsemi stvarmi in bodo za vse to, kar se jim zdi kot neverjetno, upoštevali, da so znamenja in čudeži, kar pa bi bilo z zbiranjem celotne njegove moči sposobno doseči vsako ljudsko bitje. Vi posedujete sposobnosti, katere morate samo razviti, da bi lahko dosegli veliko stvari. Vendar pa vam vaša šibkost volje preprečuje, da te sposobnosti razvijete in se vam zaradi tega zdi, da je nekaj čudež, kar pa je znotraj obsega sposobnosti vsake posamezne osebe… In zaradi tega bodo vsa ta znamenja in čudeži, katere Sem vam omenil, razumljivi vsaki prosvetljeni osebi, vendar pa bodo tisti, kateri še naprej živijo v duhovni temi, zaključili, da je to nadnaravna moč. In oni bodo priznali/pripisali Božansko moč tistim, kateri so Moji nasprotniki, kateri pa se vseeno pojavljajo v Mojem imenu, da bi zavedli človeštvo. Kolikor temnejša je duhovna noč, katera prekriva ljudi, toliko lažje bo narediti, da bodo oni verjeli v čudeže. Oni bodo namreč sprejeli vsako neverjetno aktivnost s strani zlih sil kot takšno, toda izrednega delovanja svetlobe… tistih, katerih volja je naklonjena Bogu… pa oni ne bodo priznali, in že samo to je znak, da so ljudje pod urokom tistega, kateri se želi boriti proti Bogu. Vendar pa bodo oni uporabljali Moje ime… kar pa pomeni, da se bodo oni oklicali za Odrešenika (Mesijo); oni bodo preko njih in njihovih učenj ljudem obljubljali odrešenje od vsake težave, ker jih bodo poizkušali pridobiti zase samo na način, da se bodo opisovali, da so predstavniki Tistega, Kateri ima celotno oblast nad Nebom in Zemljo (Matej 28:18). Vendar pa je lažni Kristus vsakdo, kdor v Mojem imenu oznanja napačno učenje… in kdor to učenje poizkuša potrditi preko neverjetnega delovanja, na katerega pa se torej nikoli ne more gledati kot na čudež. AMEN

Mt 24,6 Slišali pa boste o vojnah in govorice o vojnah; glejte, da se ne vznemirite! Kajti to se mora zgoditi, vendar še ni konec.
7 Vzdignil se bo namreč narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu in lakote in potresi bodo na raznih krajih.

 

8717 DALJNI ZNAKI KATASTROF IN VOJNA…
Bertha Dudde, 7. januar 1964

Prihajajoči čas vas bo neverjetno obremenil, ker bodo svetovni dogodki prešli v novo fazo; vznemirjenost med narodi se bo povečala, vsak bo drugega smatral za sovražnika in nič resnega ne bo narejenega, da bi se vzpostavil mir, čeprav bodo vsi po njem hrepeneli. Vendar pa je materializem gonilna sila vseh načrtov in dejanj, in vsakdo želi doseči največjo prednost, toda nihče ni pošten v svojih mislih in namerah, in ni motiviran z dobrimi stališči, medtem ko nesreče povečujejo strah ter nemir; Bog Osebno Se še naprej poizkuša oznaniti ljudem, ker je edino verovanje v Njega in Njegovo moč pravilna protiutež za vse težave ter žalosti, katerim se vi ljudje približujete. Temu posledično pa bo tudi več naravnih katastrof, da bo tako višja Sila priznana; ker karkoli bodo ljudje naredili, bo samo prebudilo njihovo sovraštvo eden do drugega, vendar pa to ne bo vodilo do duhovne refleksije (premišljanja). Nemilost bo dobivala oblike, katere pa bodo kmalu neprekosljive, in stanje ljudi, kateri se eni proti drugim vojskujejo, bo postalo vse bolj odločno; vse bo samo nemir med ljudmi, čeprav pa veliki spopad (Knjižica št. 50) še ne bo izbruhnil, vendar pa se bo uresničil. Namreč sami ljudje živijo njihova življenja ravnodušno in samo nekaj je tistih, kateri premišljajo o dejstvu, da se takšno stanje ne more več dolgo časa nadaljevati. Pa vendarle so odgovorni ljudje na splošno slepi… veliko bo namreč pogovorov, kateri pa bodo samo prazne fraze, brez akcije. Ker zemeljska težava ne bo odpravljena tam, kjer je jasno prepoznavna, in odkar zapoved Ljubezni do bližnjega ostaja očitno neizpolnjena, tudi duhovno stanje ne more biti dobro, čeprav bodo oni živeli v zemeljskem blagostanju in jim očitno ne bo potrebno biti v pomanjkanju… Duše bodo stradale, vendar pa bodo ljudje nedostopni za duhovna učenja, katera bi dušam zagotovila pravilno prehrano. Ljudje morajo okoli sebe gledati z odprtimi očmi in biti resno kritični glede lastnih življenj; potem se bodo oni naučili razumeti in bodo sposobni opazovati prihajajoče dogodke s pravilnim dojemanjem; kateri, čeprav so vedno napovedani, postanejo bolj pomembni samo tik pred samimi težavami tistim, na katere se direktno nanašajo… Vendar pa so to poslednji dnevi, in ker ljudje nimajo več nikakršne vere, so močni udarci usode še posebno potrebni, da bi se jih vznemirilo, tako da bo nekaj njih ponovno našlo vero v Boga in Stvarnika, Kateremu so dolžni njihov obstoj… da bi se zamislili, zakaj in kakšen je razlog, da jih je ta Bog in Stvarnik ustvaril… To ja za vas ljudi stvar življenja in smrti, neskončne blaženosti ali mučenja, najbolj blesteče svetlobe ali pa absolutne teme… S tam pa mora tisti, kateri želi biti srečen in večno živeti v svetlobi, izpolniti voljo njegovega Boga in Stvarnika; on mora poizkušati odkriti to voljo in potem živeti to življenje Ljubezni do Boga in njegovega bližnjega… Če torej on ne veruje v Boga, potem bo celotno njegovo življenje brezsmiselno; on bo neprestano kršil zakon Božanskega reda, vendar pa bo nasprotovanje Božanskemu redu vedno rezultiralo v kaosu, in temu kaosu se vi ljudje sedaj nepreklicno približujete… To pa na vas ne bo vplivalo samo duhovno, ampak bo tudi zemeljski svet popolnoma obrnjen na glavo; vedno znova boste vi prejemali novice o naravnih katastrofah, nesrečah in drugih nezgodah; ker ne bo več nikakršne harmonije in miru v svetu, kateri je brez vsakršne Ljubezni in vere… Vendar pa kdorkoli je našel stezo do Boga, kdor si prizadeva izpolniti Njegove zapovedi Ljubezni, kdor sebe izroča Njemu v duhu in Resnici, kdor k Njemu moli in Ga prosi za Njegovo zaščito, bo to zagotovo prejel, ker ti ljudje pripadajo Njegovi mali čredi, katera pa bo vztrajala vse do konca in ne bo dovolila, da se njihova vera omaja; kateri se bodo držali skupaj in nosili Boga globoko v njihovih srcih, in kateri bodo glede na to na Koncu vzeti v nebo (1 Tesaloničanom 4:16-17), če jih Bog prej ne pokliče v Njegovo kraljestvo, če je to Njegova volja… Vaša pozornost bo ponovno usmerjena v to, kar je pred vami in se vam vse bolj in bolj približuje, celo če imate malo vere (v smislu: če glede tega dvomite)… vi namreč tega ne boste sposobni preprečiti in lahko z vso gotovostjo zagovarjate to, kar vam je oznanjeno; ker je namreč stvar v tem, da je potrebno ljudem povedati, da je bilo že vse upoštevano v večnem Načrtu in da je vse odvisno od volje Boga, Kateri posreduje v Njegovi modrosti in Ljubezni to, da bi uresničil delo vrnitve k Njemu. In nekega dne bo cilj tudi uresničil. AMEN

 

8104 RAZLOG ZA KATASTROFO…
Bertha Dudde,  17. februar 1962

Jaz bom v poslednjih dneh pred Koncem na človeštvo izlil veliko količino milosti… Jaz namreč poznam njihovo šibkost, njihovo duhovno temo in njihovo naklonjenost do zemeljskega sveta; njihovo hlepenje po zemeljskem imetju, časti in slavi… Jaz vem, da jih Moj nasprotnik (Satan) drži v ujetništvu in da so se v njihovi šibkosti nesposobni osvoboditi izpod njegove oblasti. In Jaz poizkušam ljudem na najrazličnejše načine pomagati, ker vsakdo potrebuje pomoč v njegovi duhovni težavi. In Jaz ravno tako vem, kaj vsaka oseba potrebuje in glede na to vsakega upoštevam na način, da je to skladno z njegovim stališčem do samega življenja oz. do Mene. Jaz namreč želim za Sebe pridobiti vsako posamezno osebo.

Vendar pa Ljudje ne vedo, da jih Moj nasprotnik drži v ujetništvu, ko oni hlepijo po zemeljskem imetju, ker se ne zavedajo resničnega namena njihovega zemeljskega obstoja. Temu posledično pa oni tudi ne poizkušajo pobegniti izpod njegove kontrole. In ljudje, kateri se s srcem in z umom vežejo na materialna imetja, morajo od Mene na poseben način prejeti pomoč, česar pa oni ne prepoznajo kot pomoč… Jaz jim moram odvzeti njihova imetja; Jaz moram narediti, da dojamejo njihovo lastno ranljivost, da se Me bodo spomnili v njihovi nemoči in Mi bodo zaradi tega pristopili, da bi prejeli pomoč… Jaz namreč želim, da Me najdejo, Katerega oni v svetu niso našli in se bodo tudi borili, da bi našli… To je manifestacija Mene Samega, kar pa na ljudi vpliva boleče, vendar pa oni ne morejo biti prebujeni na noben drugi način…

In celo ta manifestacija je v poslednjih dneh blagoslov, ker srčna molitev k Meni in njena izpolnitev lahko usmeri ljudsko bitje k Meni, da Me tako ono ne bo ponovno zapustilo, da bo tako on od tega trenutka zaprosil za Moje vodenje in se Mi bo izročil… Potem pa Sem ga Jaz pridobil in ga rešil od nasprotnika, kateri je nad njim izgubil celotno oblast. Vi ljudje boste v vsaki vrsti naravne nesreče vedno videli samo uničenje in boste podajali nepremišljene odločitve, vse dokler tudi one same ne vplivajo na vas…

Vendar pa se vam ničesar ne dogaja brez Moje volje oz. dovoljenja (Matej 10:29). In vi morate vedno imeti v mislih samo to, ko slišite o nepričakovanih dogodkih, kateri pretijo ljudskim življenjem in imetju; ko so ljudje nemočni in so sposobni pomagati samo glede na njihovo revno pomoč… Vendar pa Jaz poznam voljo vsake posamezne osebe in obenem tudi možnost vodenja zavedenih duš na pravilno pot do Mene… In Jaz bom dejansko poskrbel za vsakega posameznika, kateri k Meni moli v duhu in Resnici (Janez 4:24) ter apelira za Mojo pomoč… In čas Konca bo opravičil tovrstne dogodke, katere pa je ljudska volja nesposobna preprečiti, če so bili določeni z Mojo voljo… Vi ljudje boste pogostokrat predmet besnenja naravnih sil, vendar pa v njih le redko prepoznate Mojo Ljubeznivo skrb za tiste, katerih duše so v nevarnosti… Jaz samo želim pomagati, da se osvobodite izpod Mojega nasprotnika; kar pa se začne dogajati, ko Mi namenite srčno prošnjo in Me tako priznate kot vašega Boga in Stvarnika… potem prepoznate minljivost stvari, katere še naprej pripadajo Mojemu nasprotniku. Poizkušajte odnehati od svojega hlepenja po zemeljski materiji in po vsakovrstnih imetjih… Ker boste vi vedno prejeli, karkoli potrebujete, ko se Mi pridružite in prepoznate vašo dejansko nalogo ter jo poizkušate izvršiti (Matej 6:24-34)…

Nikar si ne dovolite, da ste v okovih s strani Mojega nasprotnika, kateri vam svetovne dobrine prikazuje tako mamljive, da bom tako moral Jaz Osebno intervenirat, da vam pokažem, da jih lahko v vsakem trenutku izgubite, če je to Moja volja. Tovrstne intervencije so boleče, vendar pa so za vas lahko blagoslov… In Tisti, Kateri vam odvzema, vam lahko ravno tako tudi vedno da. In On bo vsakomur pomagal v trpljenju, če se Mu on v popolni veri izroči in apelira za Njegovo pomoč… In v vsakem naravnem dogodku vedno prepoznajte Mojo voljo, ker je Moja volja resnično določena s strani Ljubezni in modrosti; s tem pa je za vse vas blagoslov, vse dokler ne najdete pravilnega stališča do Mene in ne dojamete dejanskega namena zemeljskega življenja… potem pa se Mi boste vse bolj približali in boste vedeli, da je vse, kar doleti človeštvo, dar milosti… Ker je namreč čas Konca. AMEN

 

7475 KAZALCI KATASTROF…
Bertha Dudde, 11. december 1959

Kmalu vam bo postalo očitno, da je minljivo vse, kar pripada svetu, ker boste vse več in več slišali o uničenju s strani naravnih sil; o raznoraznih vrstah nesreč, katastrofah ter raznih nepričakovanih smrti mnogih ljudi… In nihče ne ve, ali in pa kdaj lahko on doživi enako usodo; nihče namreč ne ve, kdaj bo prišla njihova poslednja ura. Vendar pa oseba ve, da ne more ničesar vzeti s seboj v večnost… Zato morajo oni odnehati od njihovega stremljenja k vsakovrstnim zemeljskim imetjem, ker ko pride ura smrti, morajo oni vse pustiti izza sebe…

Vi boste vedno znova preko nepredvidljivih primerov opominjani na to, ko so imetja postala brezveredna; preko nenadnih primerov smrti in raznoraznih nesreč. Vendar pa so to znaki milosti Večnega Božanstva, kateri vas morajo spomniti, da boste imeli v mislih tudi vašo lastno smrt… Vse to so znaki Njegove Ljubezni, katera vedno želi samo pospešiti zveličanje vaše duše in katera bi vam želela pomagati, da se kritično ocenite in da spremenite način vašega življenja. Ker vam vse, kar delate za svet, vse kar delate samo za vaše zemeljsko življenje, zagotavlja le minljive dobrine. Vendar pa vam bodo duhovne dobrine, katere vi nudite vaši duši, ponovno povečale duhovna imetja, katera vas bodo spremljala v večnost, celo če ste nenadno in nepričakovano odpoklicani iz vašega zemeljskega življenja. Duhovna imetja so namreč večna, katerih pa se vam ne da odvzeti in vas bodo nekega dne v kraljestvu onostranstva naredila srečne… Toda ne glede na to, kako pogostokrat vam je bila pokazana minljivost vseh zemeljskih stvari, vi kljub temu takšne usode nikoli ne poizkušate mentalno nakazati, ampak nadaljujete živeti kakor prej, čas pa se postopoma giblje proti Koncu. Meja je postavljena za oboje: in za posamezno osebo in za vse ljudi, katero pa nihče ne more določiti in katera je za njega lahko mogoča že naslednji dan, ker se namreč vsaka posamezna oseba nahaja Božjih rokah. Ljudje morajo to vedno imeti v mislih in živeti tako, kot bi živeli, če bi vedeli za Dan. Oni morajo biti vsak dan voljni zapustiti Zemljo; oni morajo neprestano povečevati njihovo duhovno bogastvo (Matej 6:19-21) in vedno odložiti njihova zemeljska hlepenja. Oni morajo živeti v zavedanju glede večnosti, vendar pa ne samo trenutno, ker načrti za prihodnost ne morejo biti nikoli z gotovostjo narejeni; zato morajo oni raje računati na zgodnjo smrt in se pripraviti za večnost, kot pa da sleherni dan zapravljajo v stremljenju in hlepenju po zemeljskih imetjih; ker ona so in bodo tudi ostala minljiva in duši ne bodo prinesla nikakršne koristi. Samo duša bo preživela, ker ona ne more biti uničena. Da pa bi bil prepričan, da bo njena usoda dobra, mora ljudsko bitje duši zagotoviti to, kar ji bo pomagalo, da napreduje do sreče…

Ljudsko bitje bi moralo vedno izvajati samo dela Ljubezni; v tem primeru bi on dejansko bolje poskrbel za njegovo dušo, kot je to sposoben narediti za svoje telo. Ker bo le to ohranjeno, čim ljudsko bitje najprej upošteva njegovo dušo. Vendar pa se duši in telesu ni potrebno bati smrti, ob kateri pa se bo oseba vedno zgrozila in jo bo tega strah, vse dokler ljudsko bitje na Zemlji ne misli na njegov dejanski namen. Toda vsakdo, kdor najprej poskrbi za njegovo dušo, se smrti ne boji več; on je namreč do določene mere vsak dan pripravljen in ga smrt ne bo presenetila, temveč jo bo on namesto tega samo smatral kot še kako dobrodošlo spremembo lokacije. AMEN

Mt 24,8 »Vendar je vse to začetek porodnih bolečin.« (Torej Jezus ni najprej odgovoril na vprašanje o Znamenju, ampak je najprej pokazal predhodna znamenja, katera pa imenuje »porodne bolečine«, katera se pojavijo, kakor v primeru naravnega rojstva, pred duhovno transformacijo in »rojstvom« oz. nastankom Nove Zemlje).
9 »Takrat vas bodo izročali v stisko in vas morili. Vsi narodi vas bodo sovražili zaradi Mojega imena.«
10 »Veliko se jih bo takrat pohujšalo. Izdajali bodo drug drugega in se med seboj sovražili.«


4108 NAKAZOVANJE DOGODKOV… KAOS… HITER PRIHOD…
Bertha Dudde, 21. avgust 1947

Pričakujte Moj Hiter Prihod, ker ni več veliko časa do Konca… Vi boste kmalu doživeli stvari, katere bodo potrdile to, kar vam je Moja Ljubezen davno vnaprej oznanila… da se je torej končna faza pred Koncem že začela. Vi se boste čudili, zakaj dovoljujem, da se zgodijo takšne katastrofe; zakaj dovoljujem, da tako velika težava doleti človeštvo. Jaz pa vam na to vedno lahko dam odgovor, da je to nujno za tiste ljudi, kateri Me še niso prepoznali in na vsak dogodek vedno gledajo samo iz zemeljskega stališča, nikoli pa z njim ne povezujejo ljudskega duhovnega razvoja. To so definitivno končne muke, in povsem zagotovo bo kmalu sledil Konec.

Jaz vedno znova usmerjam pozornost na dejstvo, da vi ne smete iti preko življenja na način, da živite svetovno (v smislu, da je vaš razum obremenjen samo z materialnimi in telesnimi stvarmi), da on traja samo kratek čas in ima za vas lahko še naprej največji pomen, če preučite vaš namen in izkoristite življenje na ustrezen način. Namreč vi ljudje ste, kar se tiče Mojih opominjanj in opozoril, malodušni in spokojni, ker vi v Mojo Besedo ne verujete. Jaz pa vam glede resnice Moje Besede ne morem dati nadaljnjega dokaza, ker se morate vi brez vpliva napotiti po pravilni stezi; vi se morate čutiti odznotraj nagnani, da ustrežete Moji volji, ker drugače vaše duše ne morejo dozoreti. Vendar pa vi iz prihajajočega dogodka lahko izvlečete viden dokaz, ker bom na ta način prišel izredno blizu k vam, ko Se bom razodel tistim, kateri vedo o Mojih darovih milosti, katere pa jim bom potrjeval, da Me bodo tako sposobni prepoznati.

In tisti izmed vas, kateri želite biti v Moji službi, veste, da vi pred vami nimate dolgega življenja in da poslanstvo, katero vam je dodeljeno, ne dovoljuje nadaljnje preložitve; da se morate vi poleg tega poslanstva tudi prepričati v Resnico Moje Besede, da Jo na ta način lahko brez preložitve širite. In potem boste videli, da se bo uresničilo vse, kar Sem vam v Besedi in Pismu obljubil. Vi se boste naučili prezirati svet in se boste v vašo lastno korist in za transformacijo vaše duše bolj temeljito naučili raziskati duhovno kraljestvo. Na razpolago imam brezštevilna svetlobna bitja, preko katerih Jaz vedno znova vršim vpliv na vas ljudi, z usmerjanjem vaših misli na prihajajoči dogodek, ko vam dovoljujem, da greste preko tako veliko težav in revščine, medtem ko sami ne želite hrepeneti po propadu Zemlje, da bi se izognili grobim pritiskom, ki so vam vsiljeni s strani vaših bližnjih ljudskih bitij.

Potem se boste vi postopoma pripravili za Konec, ker boste potem v njega verovali in vložili napor, da živite na Zemlji tako, da Mi ustrežete. V tem času bo neverjeten kaos, tekom katerega pa morate vi v največji težavi zaupljivo pričakovati Mojo pomoč, ker Sem vam Jaz to obljubil in vaše vere ne bom razočaral. Zato so te Moje Besede vaša najboljša garancija, da vas ne bo nič poškodovalo, čeprav boste iz vseh strani izpostavljeni pritisku. Vi Mi morate dati vašo Ljubezen, in če Me ljubite, boste vi po Meni hrepeneli. In iz tega razloga bom Jaz prišel, da vas iz mesta propada vzamem v Moje kraljestvo (1 Tesaloničanom 4:16, 17), kjer pa vi ne boste nikoli več preganjani; kjer Sem samo Jaz na oblasti in zlu ni dovoljeno vstopiti. In vsa ta težava se bo za vernike končala, vendar pa se bo za druge šele začela, kakor Sem oznanil… oni bodo namreč obsojeni na temo… oni bodo pregnani v Novo Zemljo; v stvaritve, katere so iznad vaše domišljije, vse dokler sami ne nastanite Novo Zemljo (Knjižica št.2) AMEN

Mt 24,11 »Vstalo bo veliko lažnih prerokov in bodo mnoge zavedli.«


2566 LAŽNI PREROKI… PREVERJATE DUHOVE…
Bertha Dudde, 29. oktober 1942

Gospod vas opozarja, da ste »Pazljivi, da ne boste zavedeni s strani lažnih prerokov…« On vas na ta način želi spomniti, da vse preverjate, preden to sprejmete kot Resnico. »Preverjajte duhove, ali so od Boga…« Temu posledično se bodo tudi iz teme pojavili preroki, kateri si jemljejo pravico, da v svetu kot Resnico širijo njihovo učenje. Potem pa bo odvisno od ljudi, da podrobno preverijo njihove pridige. In oni bodo to zagotovo sposobni narediti, če želijo poznati Resnico in če Bogu apelirajo za prosvetljenje. Bog jim je namreč dal namig glede tega, kar morajo iskati: On jim je v naprej oznanil to, da se bodo izrazili lažni preroki, lažni duhovi. Vendar pa bodo oni Kristusa zanikali; oni Ga ne bodo priznali kot Božjega Sina, kot Odrešenika sveta. Oni bodo dvomili v Jezusovo Božanstvo in zaradi tega ne bodo živeli v Ljubezni, ker Ljubezen prepozna in izpoveduje Jezusa Kristusa. In zato boste vi prepoznali lažne preroke po dejstvu, da oni delujejo povsem brez Ljubezni, čeprav iščejo, da bi s sladkimi besedami in z mikavnimi govori pridobili ljudi. Oni obljubljajo, da bodo rešili svet, vendar pa ga želijo prikrajšati za njegovo vero v Jezusa Kristusa; oni vas želijo zavesti, na katere pa vas Gospod opozarja. Oni oznanjajo Ljubezen, vendar pa so njihove akcije popolnoma brez Ljubezni; njihove besede so zavajajoče ter hinavske. Namreč to ni Božji Duh, kateri iz njih govori, ampak je namesto tega to duh tistega izpod… Kjer se v svetu izpoveduje Jezus Kristus; se pravi, kjer se izraža Božji Duh, ga morate vi poslušati… On bo namreč oznanjal to isto Ljubezen, katera se je svetu razodela v Jezusu Kristusu; on vam bo pokazal stezo do Boga. On vas bo poučeval o Ljubezni, katera pa vas bo edina vodila do Boga (1 Janez 3:16; 4:10, 11)… on vam bo poizkušal podeliti blagoslove dela Zveličanja in vas neprestano napeljeval k Jezusu Kristusu, Božanskemu Odrešeniku, Kateri je prišel na svet, da bi preko Njegove smrti na Križu vzel vaše grehe. Jezus Kristus je prišel v telesu; On se je napotil po zemeljski stezi, da bi vam pokazal, kako se lahko osvobodite izpod suženjstva sveta, izpod nasprotnikovega (Satanovega) jarma… On se je zaradi vas napotil po stezi na Zemlji, zaradi vašega Zveličanja… Vi Ga morate slediti in Ga za ta namen tudi priznati… Od tod vi lahko prepoznate resničnega preroka po dejstvu, da vas bo vodil do Jezusa Kristusa; v tem primeru njegovim besedam lahko zaupate, ker je duh, kateri pričuje za Njega, Božji Duh… Vendar pa odvrzite glas tistega, kateri je proti Kristusu, ker on govori v imenu Božjega nasprotnika, kateri želi voditi ljudi v greh in jih vodi v njihovo uničenje… Preverjajte duhove, da vidite, ali so od Boga… Če vam Bog pošlje Njegove sluge, kateri pričujejo o Njem (oz. za Njega), potem jih poslušajte in delajte v skladu z njihovim učenjem; oni so namreč Njegovi predstavniki, preko katerih vam On Sam govori, da boste tako našli pravilno stezo do Njega. AMEN

 

5701 »PREVERJAJTE DUHOVE«… LAŽNI KRISTUSI IN PREROKI…
Bertha Dudde, 19. junij 1953

»Preverjajte duhove, ali so od Boga…« (1 Janez 4:1). Ko sprejmete duhovno znanje, je zelo pomembno, da resno preverite njegovo poreklo… Vi bi ga morali podrobno preveriti, kar je namreč nujno, ker ste sami odgovorni za vašo dušo, katera ima lahko koristi samo od Resnice in katere višji razvoj je z zavajajočo duhovno informacijo v nevarnosti. Če so vam ponujene duhovne ideje oz. znanje, katero z zemeljskimi sredstvi ne more biti preverjeno/potrjeno, ga morate vi resno raziskati. Namreč vi morate vedeti, da se svetloba in tema borita ena proti drugi; da se princ teme bori proti Čisti Resnici, da bo on poizkušal karkoli, da bi ljudi zavedel v napačno razmišljanje in se ne bo izognil temu, da se skrije pod obleko nekega angela, da bi zavedel ljudi (2 Korinčani 11:11)…

Vendar pa ga vi lahko sami razkrijete; vi namreč lahko preverite, kateri duh vam to znanje prenaša. In kriteriji, katere morate pri resnem preverjanju upoštevati, so sledeči: ali vam sporočena duhovna informacija oznanja Jezusa Kristusa kot Božjega Sina in Odrešenika sveta, ali je njegovo sporočilo sestavljeno od Njegove doktrine Ljubezni in ali ste opominjani, da sledite Jezusa… Če je temu tako, potem ga lahko brezpogojno sprejmete in nagovorite Boga Osebno kot izvor znanja, katero vam je dostavljeno; potem ga lahko overite kot Božansko Resnico. Vam se ni potrebno bati, da boste s strani teme pahnjeni v zavajajoče učenje, ker on ne bo nikoli priznal Jezusa Kristusa, Kateri je svet osvobodil od greha.

Pojavili se bodo lažni Kristusi in lažni preroki, še posebno tekom poslednjih dni pred Koncem… Oni bodo izgovarjali Ime Jezusa Kristusa, pa vendarle ne bodo resnični glasniki Njegovega Božanskega učenja Ljubezni, ker oni sami ne bodo delali to, kar oznanjajo, ali pa imajo njihova učenja svetovni pomen. Glede na to oni ne bodo prepoznani kot resnični Kristjani. In to ustno priznavanje je pogostokrat maska, katera skriva sovražnika Resnice. Oni namreč ne bodo resnično verovali v Jezusove Besede, katere je On v Njegovih obljubah govoril na Zemlji, ker jim primanjkuje Ljubezni, značilnosti resničnega Jezusovega privrženca… Temu posledično pa bodo njihove besede brez duha; one bodo brez moči. One se ne morejo smatrati za čisto Božansko Resnico in morajo biti obenem tudi resno kritično preverjene. Vendar pa vi to preverjanje lahko naredite kadarkoli, če vi v iskrenem hrepenenju po Resnici prosite Boga Osebno za Njegovo pomoč; da prosvetli vaš duh, da pravilno vodi vaše misli in da vas poduči, da vedno razločite Resnico od zmote. In vsakdo, kdor hrepeni po Božjem Duhu, ga bo prejel. AMEN

Mt 24,12 Ker se bo nepostavnost povečala…

 

2461 NEMORALNOST… NEPISANI ZAKONI…
Bertha Dudde,  30. avgust 1942

Splošna nemoralnost spremlja čas ljudske brezobzirnosti. In dejstvo, da ljudje ne kažejo več nikakršne obzirnosti do občutkov njihovih bližnjih ljudskih bitij in tako tudi ne uporabljajo več kakršnekoli vrste samo-kontrole, je obenem tudi znak duhovnega propada. In generacija brez manir in brez pomembne morale drvi v katastrofo… Ljudem se to resda zdi nepojmljivo, ker smatrajo, da je dostojnost samo ljudski dodatek in da časi opravičujejo dajanje polnega izraza vsem instinktom. In njihovi pogledi so podprti s popolnoma napačnimi mišljenji, da moralni zakoni samo preprečujejo ljudi, da uživajo življenje in da morajo biti zaradi tega ukinjeni. Niti eden narod ne bo nikoli preživel, če ne želi sprejeti katerihkoli zakonov kot vodeče principe, kateri ljudem dajejo moralno stabilnost; da bodo tako ljudje njihovo življenje živeli znotraj okvirja določenega socialnega reda… To so napisani zakoni, katere pa so ljudje vse do sedaj kljub temu sprejemali, ker so vsi oni prepoznavali oboje: nujnost, kakor tudi blagoslov takih zakonov, in zaradi ljudskega reda so se jim brez razpravljanja podrejali… Ti zakoni pa so vse bolj pozabljeni, ali pa so s strani ljudi zavestno zanemarjeni, ker jim le ti preprečujejo zadovoljevanje njihove senzualnosti. To pa jasno kaže na padanje duhovnega razvoja; ker kolikor bolj je človek senzualen, toliko manj on stremi k Bogu. On hrepeni po svetu; to pomeni po vsem, kar daje telesu zadovoljstvo. In zaradi telesa zavrača vsakršno obzirnost do njihovih bližnjih ljudskih bitij. Kot rezultat tega ljudsko bitje pada kot žrtev duhovnim silam, katere so na Zemlji živele življenje nebrzdanega užitka; kateri so zadovoljevali njihova poželenja in so s tem živeli grešno življenje. Te duhovne sile vršijo ogromen vpliv na te ljudi in jih izkoriščajo na način, da ljudsko bitje usmerja vse manj in manj pozornosti na nepisane zakone; da se on brez zadržkov prepušča nekemu lagodnemu načinu življenja in da za njega ne obstaja nikakršne omejitve, razen izpolnitve njegovega poželenja. To stališče do svetovnih zadovoljstev pa ne bo nikoli vodilo do duhovnega razvoja; ker karkoli da telo zahteva, bo to vedno zapostavilo (oz. bo škodljivo za) dušo. Poleg tega pa se bodo duhovnemu stremljenju posmehovali, in to brez vsakršnih zadržkov, ker bodo ljudje izgubili vsakršen občutek dostojnosti in zdravega obnašanja… Zato se tudi stališča posamezne osebe ne bo spoštovalo, ampak se ga bo smatralo za nasilnega in bo zaradi tega tudi zavrženo, pogostokrat na najbolj sramoten način. Ker nemoralnost in duhovni propad gresta z roko v roki. In ljudje dejansko govorijo o tem, da so prosvetljeni, vendar pa so manj prosvetljeni kot kdajkoli prej… Oni govorijo o duhovnem napredku, vendar pa daleč zaostajajo, ker ga oni ne razumejo kot napredek duše; oni namesto tega mislijo samo na napačen način razmišljanja, za katerega pa kljub temu smatrajo, da je k njemu vredno stremeti. Oni poizkušajo za sebe same konstruirati novo moralnost in jo prikazati kot ideal. In tako bodo nastali novi zakoni; stari zakoni bodo razveljavljeni in človeštvo se bo skladno s tem spremenilo ter izgubilo vsakršno smernico za krepostno, Bogu prijetno življenje, katerega namen je izboljšati dušo ljudskega bitja. AMEN

Mt 24,12 … se bo Ljubezen pri mnogih ohladila.
(Ljubezen je tukaj 'Agape', to pomeni Božja - Kristusova Ljubezen)

 

8712 DUHOVNO NIZKA STOPNJA… POMANJKANJE LJUBEZNI… SEBIČNA LJUBEZEN…
Bertha Dudde, št., 31. december 1963

Največji dokaz duhovno nizke stopnje človeštva je pomanjkanje Ljubezni, kar pa je med ljudmi povsod očitno. Sebična ljubezen se je vztrajno povečala in komajda še kdo prakticira Ljubezen do bližnjega. Zato mora biti na Zemlji tudi profano stanje; stanje aktivnosti zlih sil, kjer ima Božji nasprotnik (Satan) vedno prednost, ljudje pa so njegovi voljni subjekti. Duhovna tema postaja vse hujša; žarki svetlobe so le redko prepoznani in pogostokrat celo stimulirani s strani zavajajočih svetlob, brez moči sevanja… Sodeč po stopnji Ljubezni v ljudeh je jasno, da je prišel čas Konca… Lahko se opazi neko očitno padanje; ljudje se čvrsto držijo materije. Oni vrednotijo samo njihovo telo in njegovo udobje, zemeljski uspeh in povečanje zemeljskih proizvodov. Oni ne verujejo v dejstvo, da njihove duše trpijo v izjemni težavi, ker ne verujejo v življenje duše po smrti. Oni dejansko pogostokrat celo zanikajo, da imajo dušo. Oni ne morejo biti prisiljeni na drugačen način razmišljanja; njihova svobodna volja se mora spoštovati, vendar pa si oni skladno s tem obenem tudi pripravljajo usodo po njihovi smrti.

In vsakdo, kdor opazuje, kaj se v svetu dogaja, v njegovi neposredni soseščini, tudi ve, da se to stanje ne more za vedno nadaljevati, ker le to postaja iz dneva v dan vse hujše in hujše, ker ljudski pohlep po stvareh še naprej raste, ker ni mogoče opaziti nikakršnega duhovnega stremljenja in ker bo vsaka situacija navsezadnje prišla do konca, če ne ustreza Božanskemu redu. Ljudje ne služijo več eden drugemu; vsakdo želi vladati in istočasno želijo, da se jim služi. Vsak od drugega želi to, v čemur on uživa, toda nihče ni voljan tega narediti v zameno… Ljubezni ni; ljudska srca so otrdela, in samo nekaj je ljudi, kateri so v času potrebe voljni pomagati… To pa je mala čreda; ker ko enkrat volja, da se ljubi, postane aktivna, bo ona vzpostavila vezo z Večno Ljubeznijo. Ta pa ne bo ponovno zapustila osebe, katera prostovoljno izvaja Ljubezenske napore.

Vi ljudje ne poznate blagoslovov Ljubezenskih del… vi ne veste, koliko lažje bi lahko potovali po vaši zemeljski stezi, samo če bi prakticirali Ljubezen in bi na ta način za vašo dušo prejemali vedno več, obenem pa bi prejeli tudi tisto, kar potrebujete za vaše zemeljsko življenje. Vendar pa brezčutnemu človeštvu manjka tega znanja; vsak namreč gleda samo nase in vsak poizkuša izvleči iz življenja, karkoli lahko, pozablja pa na to, da mu je čas njegove smrti neznan; da lahko umre v vsakem času in da ničesar, kar poseduje, ne bo vzel v onostranstvo, ampak da bo na drugo stran prispel gol/prazen in nesrečen. On namreč nima ničesar, kar bi lahko pokazal za svojo dušo, katero je v zemeljskem življenju sestradal; katera pa je vse, kar mu je sedaj preostalo in katera vstopa v kraljestvo v največji revščini. In to brezčutno stanje ljudi ne more rezultirati niti v najmanjšem duhovnem napredku. Ker torej duša na Zemlji živi samo z namenom dozorevanja, vendar pa ta namen ni izpolnjen, se intervencija s strani Boga mora zgoditi; oster ukor ali opomin, da bo tako nekaj ljudi prepoznalo namen njihovega zemeljskega življenja in se spremenilo, preden se začne poslednji stadij Zemlje, kateri pa ne bo trajal dolgo, dokler ne pride Konec.

Ljudje ne usmerjajo pozornosti na nežni Božji glas, preko udarcev usode, katastrof in vsakovrstnih nesreč, preko Božje Besede od zgoraj. In tako se jim mora govoriti z glasnejšim glasom, in blažen je tisti, kateri želi slišati Božji glas in kateri ga sprejme v srce. Ker bo celo tedaj veliko takih ljudi, kateri Ga ne želijo prepoznati, ko jim z ogromno močjo govori preko elementov narave… Oni ravno tako ne bodo prisiljeni, ampak bodo sposobni podati odločitev svobodne volje. Kljub temu pa bodo izvzeti od najhujšega, od ponovljenega pregnanstva v trdo materijo (Knjižica št. 44), če še najdejo in se napotijo po stezi k Bogu; če Ga še priznajo in Ga kličejo za milost (Joel 2:3)… Potem pa bo prišel Konec, ker Zemlja ne izpolnjuje več njenega namena; ona ne bo več uporabljena s strani duš kot mesto dozorevanja. Ona bo izkoriščena samo za telo, in vsakdo se bo dvigoval do vladarja sveta in bo samemu sebi povzročil največje uničenje v prepričanju, da kontrolira vse zakone narave in obenem tudi, da lahko brez kazni eksperimentira, kar pa bo potem vodilo do končnega uničenja Zemlje (Knjižica št. 11). Vendar pa je to je tisto, kar si ljudje sami želijo, zato se bo zgodilo tako, kakor je oznanjeno v Besedi in Pismu: nastalo bo novo nebo in Nova Zemlja in Božanski red bo obnovljen. Tako da se vrnitev duš k Bogu lahko nadaljuje, kakor je to predvideno v Njegovem večnem načrtu Zveličanja. AMEN

 

1464 DUH BREZSRČNOSTI… BOŽANSKA INTERVENCIJA…
Bertha Dudde, 9. junij 1940

Na Zemlji in njenih ljudeh vlada duh brezsrčnosti. In tekmec (Satan) je postal zmagovalen nad nešteto bitji, katerih življenja so brez vsakršne Ljubezni. S tem pa je nešteto ljudi nagnanih v kaos, katerega je on povzročil in kateri je postal mogoč ravno zaradi te brezsrčnosti, katera je med ljudmi sprožila nezamisljivo sovraštvo in neskladje. Ljudje so izgubili celoten zdrav razum, ker so oni vodeni s strani duha teme. To pa obenem tudi zasužnjuje razmišljanje ljudi, ali pa ga izkrivlja, da oni tako več ne vedo, kaj delajo. Človeštvo se je resnično redkokdaj tako v celoti podredilo tekmečevi volji, kot je to sedaj primer, zaradi tega mora biti tudi protiukrep izjemno grob, da bi se razvilo višje duhovno stanje in da se ponovno popravi/ozdravi sedanjo ljudsko duhovno zablodo. Tako ta duhovna težava zahteva Božansko intervencijo, in Božanska Ljubezen ter modrost sta usmerjeni k uporabi nekega dogodka (Knjižica št. 49) za namen odpravljanja te težave, katera, kar je potrebno priznati, povzroča, da človeštvo dvomi v Božansko Ljubezen in modrost; katera pa je kljub temu edina preostala opcija, da bi ljudi rešila od zanesljivega propada.

Ljudje ostajajo nepopravljivi; njih se ne da na nikakršen način prepričati, da sprejmejo vero, in oni se še celo manj podrejajo Zapovedim Ljubezni do Boga in njihovih bližnjih (Marko 12:29-31)… In potem mora ljudsko bitje ponovno doseči pravilen način razmišljanja, če želi biti izvzeto iz težave časa, kateri se približuje, da pa njegovo življenje ostane ohranjeno. Božanska intervencija bo z elementarno silo zadela ljudi, na katero pa ne bo nihče pripravljen, če se pred tem ni zedinil z Bogom. Nastala bo panika, katero pa samo Bog lahko ponovno odstrani, če se Ga iskreno kliče, da to naredi (Joel 2:32). Vendar pa bo ljudem primanjkovalo vere v Boga. Ker bodo celo tisti, ki živijo z vero in z Ljubeznijo, v stiski zaradi dvomov, ker bodo tudi oni zelo razločno slišali Božji glas. Njihov duh pa bo zagotovo našel pribežališče v Bogu, toda njihova duša bo v strahu in z zaprepadenostjo pričakovala dogodke, kateri pa bodo šele prišli. Oni bodo le komajda sposobni potolažiti njihova bližnja ljudska bitja in se bodo morali sami boriti za vero. Vendar pa jih bo Bog podprl, tako da oni v njihovi veri ne bodo kolebali. Toda tisti, kateri Boga ne prepoznajo, pa bodo iskali osvoboditev na Zemlji in pomoči ne bodo našli.

Spremeniti morajo svoje razmišljanje ali pa postati žrtve elementov, kateri so naročeni s strani Boga, Gospod(arja) Osebno, da Mu služijo. Nastala bo nepopisna zmešnjava, ker samo najbolj ekstremna težava lahko še uresniči spremembo v zakrnelih grešnikih… samo strah od izgube njihovega zemeljskega življenja bo naredil ljudi mehke, pokorne in voljne, da molijo. Namreč brez molitve ne more priti niti eden dar od zgoraj, ker samo molitev zagotavlja zanesljivo zagotovilo, da bo Bog Osebno poskrbel za Njegove zemeljske otroke in jih osvobodil od vsega trpljenja. In ura se bo zdela strašno dolga ljudem, kateri vidijo, da vse to, kar so do sedaj smatrali, da je zaželeno, pada kot žrtev uničenja. Vendar pa ljudje ne morejo biti izvzeti od te ure, ker sta bili celotna Božja Ljubezen in dobrota zavrženi in ni drugega možnega načina za izhod iz duhovne težave. Vedno znova je Božja potrpežljivost/popustljivost preložila ta dogodek (2 Peter 3:9; Rimljanom 2:4-8), vendar pa bo Njegovo preroštvo končno izpolnjeno… Prišel je namreč čas, ko ekstremna šibkost volje in nevera edini lahko izzoveta to katastrofo. Blizu je čas, katerega je preko Njegove Besede napovedal Gospod, ko je živel na Zemlji in ko je usmerjal ljudi na ta čas odpadništva od Boga. Njegova Beseda je večna Resnica, in vse se bo uresničilo do poslednje črke. AMEN

 

2223 SEBIČNOST… BOŽJA INTERVENCIJA JE POSLEDNJE SREDSTVO…
Bertha Dudde, 29. januar 1942

V njihovi nezamisljivi sebičnosti bo človeštvo sebe uničilo, če Bog ne uporabi učinkovitega protiukrepa, da bi to sebičnost zmanjšal. Ljudsko bitje razmišlja samo o samemu sebi in usoda njegovih bližnjih ljudskih bitij ga na splošno ne prizadene. Njegovo razmišljanje in obnašanje je skladno s tem vedno le preračunljivo, da za samega sebe doseže največjo možno prednost, kar pa ima duhovno izjemno poguben učinek. Zaradi tega je vsaki dan, kateri je preživet v stremljenju k zemeljskim dobrinam, preživet zaman. In v sedanjem času ima le malo ljudi v mislih duhovni napredek. Vendar pa oni ne ignorirajo ravnodušno nesreče njihovih bližnjih ljudskih bitij. Namesto tega jo oni poizkušajo ublažiti, kjer je to mogoče in sami prenesejo žrtve, ker oni težavo drugih ljudi bolj upoštevajo, kot pa njihovo lastno težavo. In to je zaradi njih, da Bog še naprej okleva uporabiti poslednje sredstvo, ker bi Njegova Ljubezen želela izvzeti te ljudi od neizmernega trpljenja, kjer jih je mogoče prepričati na akcije ljubezni brez trpljenja.

Božja intervencija bo torej rezultirala v velikem trpljenju, ker ima ravno to trpljenje namen, da spremeni ljudska srca. Ravno zaradi bede in trpljenja njihovih bližnjih je predpostavljeno, da bodo na njihovo lastno težavo pozabili in da se bodo s tem borili proti njihovi sebični ljubezni; da bodo vedno stremeli k temu, da olajšajo bedo njihovim bližnjim ljudskim bitjem (Knjižica št. 50). Edino potem bo njihovo zemeljsko življenje za njih uspešno. Na žalost pa imajo ljudje, še posebno sedaj, izjemno izrazita zemeljska poželenja; oni namreč hlepijo po zemeljskih dobrinah. Vsaka misel se nanaša edino na vprašanje, na kakšen način bi jih oni lahko pridobili. Kot rezultat tega pa oni ne opazijo svetovnih dogajanj in celo še manj znakov, kateri kažejo na delovanje Boga. Oni ne usmerjajo nikakršne pozornosti na dogajanja, katera spremljajo duhovno padanje. Oni ne vidijo kršenj/skrunitev, katera pa se že smatrajo kot sprejemljiva; kakor tudi ne usmerjajo pozornosti na napačne pojme glede »pravilnega« in »pravice«, in glede na to oni ravno tako ne prigovarjajo duhu (tega) časa; nasprotovanju glede vsega, kar se nanaša na religijo… oni namesto tega raje smatrajo, da je pravilno to, kar daje jasen znak, da je to vpliv nasprotnika (Satana).

In to je razlog, zakaj Bog uveljavlja Njegov vpliv; to pomeni, da On očitno deluje proti tej duhovni plitkosti, da se to lahko vidi s strani tistih, kateri želijo videti. On namreč prevzema vso moč… On jih naredi nebogljene; On dovoljuje, da občutijo, da oni sami od sebe niso sposobni preprečiti Božje intervencije. Da bodo oni morali pretrpeti, brez da so je sposobni celo najmanj spremeniti. In potem bodo oni sposobni spremeniti njihov karakter, če imajo voljo, da to naredijo. Njim bo zagotovljeno nešteto možnosti, da znotraj sebe prižgejo iskro Ljubezni; da jo podžgejo v plamen in da potem z Ljubeznijo postanejo ustrezno aktivni… Če oni ne izkoristijo te poslednje možnosti, se jim na Zemlji ne more več pomagati; namreč tisti, katerih sebičnost je preveč razširjena, celo tedaj ne bodo sposobni prepoznati njihove resnične funkcije. Njih bo strah za njihova življenja in njihova imetja, in če je mogoče bodo poizkušali nadomestiti to, kar so izgubili. V tem primeru pa je bila za njih Božja intervencija zaman; potem bodo oni morali nositi posledice za njihovo neduhovno življenje, ker je to namreč tisto, kar si oni želijo. Njih se od njihove sebičnosti ne more na silo osvoboditi. AMEN

 

7672 OGROMNA ODDALJENOST OD BOGA… KONEC…
Bertha Dudde, 12. avgust 1960

Dejstvo, da so se ljudje oddaljili od Mene do take mere, je očiten znak časa; na ta način namreč oni sami pospešujejo Konec, ker zemeljsko življenje ne izpolnjuje več svojega namena… da ljudje iščejo in najdejo zedinjenje z Mano (Janez 17:21-23)… Njihov zemeljski obstoj jim je bil dan edino iz enega razloga: da zakorakajo poslednji korak njihove vrnitve k Meni; da eliminirajo oddaljenost, katero so nekoč, preko njihovega odpadništva od Mene, ustvarili sami (Knjižici št. 15 & 39). V zemeljskem življenju jim je sedaj dana možnost, da dojamejo njihov prestop (prekršek), kateri je bil vzrok za to, da padejo na neko nedosegljivo oddaljenost od Mene… Kot rezultat Moje Ljubezni in milosti je bila ta oddaljenost po poti steze, preko del stvarstva, že toliko zmanjšana, da so oni sedaj dosegli točko vrnitve k Meni, katera pa se mora torej zgoditi v svobodni volji; zato je bilo glede na to nekoč padlim duhovom podarjen kratek čas zemeljskega življenja, kateri pa popolnoma zadostuje, da bi se lahko dosegel končni cilj… zedinjenje z Mano…

Vendar pa ljudje ne uspejo v tem, da bi upoštevali namen zemeljskega življenja; oni na vse gledajo s svetovnimi očmi. Oni ne zmanjšujejo svoje oddaljenosti od Mene; pravzaprav je še bolj verjetno, da jo bodo oni povečali, ker jim primanjkuje Ljubezni, kar pa vedno predstavlja ogromno oddaljenost od Mene. Iz zato je prišel čas, ko Zemlja ne služi več kot mesto duhovnega izobraževanja, ko ne služi njenemu namenu… ko je za človeka postalo brezsmiselno, da živi na Zemlji, ker on samo napačno uporablja svoje bivanje in je veliko bolj naklonjen temu, da še poveča njegovo oddaljenost od Mene. To pa pomeni, da se duša nahaja v izjemni nevarnosti, da bo ponovno pregnana v materijo, da še enkrat propade v najgloblji prepad. In glede na to se bo vam ljudem zgodila velika transformacija (Knjižica št. 11), da Zemlji omogoči, da ponovno izpolnjuje njen namen: da služi duši, da doseže zrelost.

Zato današnji ljudje sami pospešujejo konec stare Zemlje, ker Jaz želim obnoviti stari red i Zemlji dovoliti, da še enkrat postane mesto vzgajanja duha; kar pa zahteva razgradnjo in preoblikovanje stvaritev vključno s tistimi ljudmi, kateri ne prepoznajo pomena ter namena zemeljskega življenja in živijo samo popolnoma materialno življenje, brez da upoštevajo njihove duše. In ne glede na to, kaj bom Jaz še dovolil, da jim se do tedaj zgodi, to ne bo več vodilo do spremembe v ljudeh razen pri nekaterih, kateri Me bodo našli zadnji čas, katere pa jaz ravno tako želim rešiti od njihovega popada.

Ljudje ne verujejo več v Mene z živo vero, mrtva vera pa duše ne more prebuditi v življenje. Ljudje namreč živijo brez Ljubezni. Oni ne opažajo več težave njihovih bližnjih; oni samo čutijo veliko ljubezen do njih samih. Ta ljubezen pa jih ponovno žene v roke nasprotnika, in oni na ta način zagotovo širijo svojo oddaljenost od Mene; ker samo Ljubezen vzpostavlja zedinjenje z Mano, nemilost pa samo dokazuje njihovo oddaljenost od Mene. Zato je čas, kateri vas ljudi deli od Konca, vse krajši… verjeli vi to ali pa ne… To je zakonska posledica ljudskega neusmiljenja, katero bi bila sposobna preklicati samo sama sprememba v Ljubezen, česar pa se na tej Zemlji ne more več pričakovati.

Zemeljsko življenje je povsem stvar tega, da duša postane popolnoma zrela… vendar pa se nihče ne zaveda te naloge, katero je dolžan opraviti, razen male črede Mojih Lastnih, kateri bodo, četudi ne bodo sposobni preprečiti transformacije te Zemlje, vseeno naselili Novo Zemljo, kot temelj nove ljudske rase (Knjižica št. 42.) Njihova usoda bo izredno veličastna, katero pa bi ljudje dejansko morali smatrati kot nekaj najpomembnejšega in k čemur bi v teh poslednjih dneh morali stremeti; pa vendarle se v to nikoli ne veruje in niti ena oseba ne more biti prisiljena, da v to veruje. Namreč vedno znova boste o tem obveščani, ker bom Jaz pustil, da se Moj glas sliši vse do Konca. Opominjal bom ter opozarjal vse ljudi, in vse do poslednjega dne bo vsaka oseba še naprej imela možnost, da se spremeni… da stremi k drugemu in ne k čisto materialnemu cilju… In blažen je tisti, kateri še naprej izkorišča ta kratek čas, da svojo naravo spremeni v Ljubezen. Njemu se namreč ne bo potrebno bati Konca, ker bo on ravno tako pripadal Mojim Lastnim, kateri bodo zaščiteni in rešeni z Mojo močno roko. AMEN

Mt 24,13 Kdor pa bo vztrajal do konca, bo rešen.
14 In ta evangelij kraljestva bo oznanjen po vsem svetu v pričevanje vsem narodom, in takrat bo prišel konec.«
»NAJPREJ pa se mora oznaniti Evangelij vsem narodom.« (Marko 13:10)
In tu je končen Kristusov odgovor na vprašanje Njegovih učencev; to je torej tisi veliki TAKRAT. To je tisto, kar se mora zgoditi PRED Koncem; to je ZNAK.

 

7055 ŠIRJENJE EVANGELIJA PO CELEM SVETU…
Bertha Dudde, 4. marec 1958

Ko je vaša pozornost ponovno usmerjena k svetovnim dogajanjem, bi vi v njih morali prepoznati sled tistega, kar vam je bilo razodeto že veliko prej; vi bi morali v njih prepoznati znake približujočega Konca… In če je vaš duh prebujen, boste prepoznali čas, v katerem živite. In zgodilo se bo vse tako, kakor sem vam preko jasnovidcev in prerokov oznanil. Med ljudmi bo namreč še veliko žalosti. Ljubezen se bo ohladila; enako bo, kakor je bilo pred veliko poplavo: povečano uživanje življenja, grešnost in nevera… vse se bo zgodilo na takšen način, da bodo ljudje smatrali, kot da je normalno in ne bodo smatrali, da je nenavadno, ker bodo njihove misli in prizadevanja imeli popolnoma svetovno naravo. Vendar pa sem vam povedal, da boste po znakih prepoznali, kdaj je Konec blizu… In zato morate na znake usmeriti pozornost.

Vi ljudje še kako lahko ugovarjate, da je Zemlja do sedaj videla že veliko takšnih časov; da so se omenjena oznanila lahko kadarkoli pričakovala, kot da so sama po sebi razumljiva… Vi boste ravno tako usmerili pozornost na čase največje nevere in zlobnih ljudskih delovanj… Vendar pa vi pozabljate, da Sem nakazal na to, da se mora po celem svetu najprej razširiti Moj Evangelij, preden se lahko zgodijo poslednji pojavi na tej Zemlji (Matej 24,14) …  in vi ne veste, kaj ima »oznanjevanje Evangelija« pravzaprav za posledico… Vi verjamete, da je to lahko narejeno samo s strani ljudi, kateri raznašajo informacijo glede dela Zveličanja in Božanskega učenja Ljubezni, kjerkoli to še ni poznano… Ta način širjenja Mojega Evangelija je dejansko del tega, vendar pa Jaz Osebno obenem tudi zagotavljam, da omenjeno znanje doseže ljudi, kateri še niso bili obveščeni o Jezusu Kristusu in Njegovem delu Zveličanja. Toda Jaz jim to znanje sporočam direktno. Jaz namreč delujem preko Mojega Duha, kjerkoli si ljudje samovoljno prizadevajo živeti življenje Ljubezni… In ta »direktna akcija« se dogaja v masovnem obsegu in pogostokrat vodi do večjega uspeha kot pa pri ljudeh, kateri so že daljši čas poznali Jezusa, vendar pa se vseeno ne morejo imenovati »kristjani«.

Najprej mora biti razširjen Evangelij… in on bo dejansko razširjen. Raznošen bo vsepovsod s strani Mojih glasnikov svetlobe, kateri so še posebno v poslednjih dneh izjemno aktivni; kateri so se utelesili po celem svetu s ciljem, da so sedaj lahko za Mene koristne posode, v katere lahko Jaz izlijem Mojega Duha; kateri pa na ta način vzpostavlja vezo med Mano in tistimi, katerim mora biti Evangelij oznanjen. Pravzaprav bi se človeštvu zelo slabo pisalo, če bi moralo biti odvisno samo od ljudi glede tega, ali se bo, kdaj in kako se bo, odvijalo oznanjanje Mojega EvangelijaIn njihova prizadevanja bi bila vseeno zaman, če Moj Duh ne bi tudi tam deloval (Psalm 127:1), da se na ta način najprej zgodi duhovno bujenje, katero bi naknadno tudi dovolilo direktno akcijo iz Moje strani… Vendar pa Jaz razmišljam tudi o tistih, katere »oznanjevalci Evangelija« ne bodo dosegli… Jaz Osebno se namreč povsod spuščam na Zemljo v Besedi, da bi pomagal Mojim živim stvaritvam… Ta direktni vpliv se nikoli prej ni zgodil v tolikšnem obsegu; kakor to tudi nikoli ni bilo priznano, ko Sem Jaz Osebno s Svojim Duhom napolnil za Mene koristno posodo… Moj nasprotnik (Satan) je namreč nenehno poizkušal ugasniti svetlobo, ljudje pa so ga poslušali. Vendar še ni prišel čas Konca, ko on izjemno besni *(Razodetje 12:12), zato bom tudi Jaz izredno deloval, da bi rešil ljudi.

In tako bo Ljubezen vsepovsod oznanjana; duhovna bujenja se bodo dogajala med vsemi narodi, vendar pa ne samo preko »govorcev«, ampak preko Mojih glasnikov svetlobe in Ljubezni, kateri še posebno skrbijo za tiste, kateri nimajo popolnoma nikakršnega znanja o Jezusu Kristusu in Njegovem delu Zveličanja. In ti ljudje bodo med seboj vedno imeli učitelja, kateri bo… izpolnjen z Mojim Duhom… govoril ter jim  dal informacijo, katero potrebujejo za zveličanje njihovih duš… In Kristusov Duh, Kateri jim sedaj lahko govori preko učitelja, jim bo razodel vse in jih spomnil, naj živijo življenje Ljubezni. Potem pa bodo oni ravno tako postali prosvetljeni… Vendar pa mora celo za to priti čas. In zaradi tega se kljub duhovni težavi in temi časa Konca ni moglo pričakovati prej. Vi ljudje bi morali opazovati, kaj se dogaja na Zemlji, in potem boste z lahkoto prepoznali čas, v katerem živite. Nekega dne bo prihodnost postala sedanjost; nekega dne se bo uresničilo to, kar Sem vam davno prej oznanjal. Nekega dne bo žetev dozorela in bo morala biti pospravljena v žitnice (Matej 13:30)… In zato se bo nekega dne moral zgoditi proces čiščenja; ponovno bo moral biti vzpostavljen stari red. Zemlja bo ponovno morala biti narejena tako, da bo primerna za svoj dejanski namen: da izpopolnjuje duše ljudi. AMEN

Mt 24,21 Takrat bo namreč velika stiska, kakršne ni bilo od začetka sveta do zdaj in je tudi več ne bo. *Gorje pa vama, zemlja in morje, ker je hudič sestopil k vama, poln divjega besa, ker ve, da ima le malo časa.« (Razodetje 12:12)
(Ta tema »besnenje Satana« je namreč pomembna, in od tod »velika stiska, kakršne še ni bilo od začetka sveta do zdaj«; katera pa je razdelana v dveh Knjižicah, torej »Antikrist« in »Poslednja Verska borba«)

 

5572 »ON VE DA NIMA VEČ VELIKO ČASA…«
Bertha Dudde, 9. januar 1953

Sedanji čas je pod velikim vplivom Mojega nasprotnika (Satana); kar pa ne pomeni, da Jaz zavračam Mojo pomoč, Mojo Ljubezen in usmiljenje. Vendar pa mu sami ljudje dajejo več pravice preko njihove volje, njihovega delovanja in preko besed. Zato se oni od Mene vse bolj oddaljujejo in niso sposobni občutiti Mojega sevanja Ljubezni, katero bi jih lahko osvobodilo izpod vpliva Mojega nasprotnika. Čas Konca je. Čas, o katerem je zapisano: on ve, da ima le malo časa… To pa je razlog, zakaj on še posebno vpadljivo besni, pa vseeno s strani ljudi ne bo prepoznan. Namreč Moj nasprotnik se še posebno ognjevito bori tam, kjer ljudje povsem jasno stremijo k Meni… To mora biti za vas vedno pojasnilo, ko tisti, ki duhovno stremijo, pridejo v konflikt s samim seboj ali pa z njihovo okolico. Duhovno hrepenenje oz. gledanje v Mojo smer je za Mojega nasprotnika odvratno. To ga namreč izpolnjuje s sovraštvom in z uničenjem; to ga navdihuje, da izvaja najsramotnejše načrte, posledice katerih se lahko občutijo Med Mojimi Lastnimi; med tistimi, kateri Mi želijo vdano služiti. Med tistimi, kateri prejemajo svetlobo in jo morajo v svetu razširiti. On se bo vpletel z njegovo zavajajočo svetlobo; njega svetloba od zgoraj razburja in on jo poizkuša ugasniti. On se bori za vsako dušo, katero bi lahko izgubil; ker pa mu večina ljudi prostovoljno sledi, ga zelo razbesni vsaka duša, katera to spozna in se loči.

Ta znak časa je razumljiv osebi, katera pozna razlog in namen za dokončanje te zemeljske periode; kateri ve za boj med svetlobo in temo ter o bližajočem Koncu. In kolikor bolj se to približuje, toliko bolj bo on silovito besnel in med Mojimi Lastnimi delal zmedo. On namreč uporablja vsak trik in vsako laž; on brez sramu uporablja vsakršna sredstva, celo če ona rezultirajo v smrti duše, za katero se on bori. On se bo pojavil pod masko in ga bo velikokrat težko odkriti; on se bo pojavil tudi sredi Mojih Lastnih in bo zavedel tiste, kateri si z njegovo masko dovolijo biti zavedeni… Jaz ga namreč ne bom zaustavil, ker ima on moč in silo vse do Konca tega sveta, katero pa lahko preizkusi. Vendar pa Sem ravno tako tudi Jaz do enake mere prisoten z Mojimi darovi milosti, kateri bodo, če so izkoriščeni, na Dan Sodbe nad njim zagotovili zmago. Namreč to, kar je bilo vam ljudem oznanjeno davno prej, se mora uresničiti… To pa tudi vključuje satanovo besnenje v poslednjih dneh pred Koncem… Vendar pa za vse vas obstaja steza, katera vas bo izvedla iz zmede; za vas bo to vedno pribežališče, h kateremu lahko pohitite, ko ste v nevarnosti… »Pridite k Meni vsi, kateri trpite in ste težko obteženi, in Jaz vam bom dal počitek.« (Matej 11:28)… Prinesite k Meni vse vaše trpljenje, vaša tesnobna vprašanja, vaše strahove, probleme in vaša premišljanja. Jaz Sem za vas vedno dostopen; Jaz vam želim pomagati in vam dati moč, če ste slabotni, in Jaz vas želim spraviti ven iz težave vaših duš… Namreč vsakdo, kdor Me resno išče, se mu ni potrebno bati, da bo padel v roke Mojega nasprotnika, ker Sem Jaz že navzoč pri nekomu, kateri po Meni hrepeni.

Samo še malo in visoko bo planil ogenj, prižgan s strani Mojega nasprotnika, da bi se v tem plamenu skril; njegov čas namreč še ni povsem končan, zato bo on še naprej delal do največjega obsega in bo ta čas dobro izkoristil. Vendar pa se bo tudi končal, kadar je to Moja volja. Jaz namreč resnično vladam nad nebom in Zemljo, nad dobrim in slabim svetom duhov, in nič se ne more zgoditi brez Moje volje ali Mojega dovoljenja. In Moja volja je, da bo on privezan tisoč let (Razodetje 20:2, 3)… da mu bo njegova sila in kontrola nad ljudsko raso za neko periodo časa odvzeta. Moja volja je, da bodo ljudje nekega dne živeli v miru; da bodo oni, kateri so se dokazali, da so Moji Lastni, osvobojeni izpod njegove prevlade. Moja volja je, da bodo Moji Lastni nad njim zmagoslavni, zato jih Jaz celo v času najokrutnejšega boja ne bom pustil; Jaz bom namreč vedno prisoten in ne bom dovolil, da boste s strani njega pod pritiskom nad in preko vaših moči. Jaz samo želim, da Mi bo dovoljeno, da Sem z vami prisoten; kar pa pomeni, da morate vi vedno nadaljevati ljubiti, kljub vsem skušnjavam s strani njega, ker Sem potem Jaz Osebno lahko z vami. In on se bo moral umakniti od vas, katere Sem mu potem Jaz za vedno odvzel. AMEN

 

4607 SATAN HODI OKROG KOT RJOVEČI LEV… BEDITE IN MOLITE…
Bertha Dudde, 5. april 1949

Kjerkoli Jaz vem, da je otrok v nevarnosti, tam je Moja Ljubezen voljna podariti vsakršno pomoč. In Jaz ga bom osvobodil izpod kontrole tistega (Satana), kateri je Moj tekmec in sovražnik Mojih otrok. Kjerkoli se duša bori in namerava izpolniti Mojo voljo, se jim sile Mojega nasprotnika resnično ni potrebno bati; Jaz namreč skrbno spremljam tiste, kateri se prebijajo k Meni. In Jaz Mojih otrok ne bom pustil v njihovem trpljenju; Jaz bom okoli njih zgradil zid, preko katerega se ne bo nihče sposoben povzpeti, v kolikor Jaz Sam ne odprem vrat in jih pripeljem do vas… Satan preži naokoli kot rjoveči lev in išče nekoga, da ga požre (1 Peter 5:8)… Spomnite se teh Besed in ne bodite presenečeni, ker je prišel čas Konca; ko ve, da mu ni več preostalo veliko časa (Razodetje 12:12) in ko vlaga vsakršen napor, da bi uresničil padec Mojih živih stvaritev; ko on uporablja sredstva, katera mu bodo pomagala, da uspe. Kako pogostokrat Sem vam pokazal nevarnosti, v katerih se nahajate, ker se bo začel strašen boj med svetlobo in temo. Vi vsi boste predmet tega boja, še posebno pa tisti, kateri poleg njihovega zemeljskega živijo tudi duhovno življenje. Oni so namreč vključeni v misli o Meni in zaradi tega še posebno provocirajo sovražnosti Mojega nasprotnika, da bi jih zaustavil. Njegova borbena strategija je pogostokrat uspešna, ker on pozna ljudske slabosti in jih uporablja proti njim, da bi jih premagal. Vi ljudje imate na razpolago neomejene blagoslove; vi lahko z Mojo pomočjo nad njim dosežete zmago. Ne bojte se ga, ampak se mu pogumno zoperstavite (Jakob 4:7). Vedite namreč, da ste močni in neosvojljivi, če Me ljubite in Mi pošiljate tiho misel, da bom Jaz v vašem boju proti njemu ostal z vami (oz. »poleg vas«)… In on bo od vas pobegnil, ker ne more prenesti Moje prisotnosti. Vi ste od njega močnejši, čim v boj stopite z Mano… Jaz namreč nimam deleža v tem, kar izhaja iz spodnjega sveta. Jaz ostajam z Mojimi otroki, in celo toliko bolj, če se ti otroci samo prostovoljno postavljajo Očetu na razpolago; če so Mu poslušni, čim jih On obvesti glede dela v Njegovem vinogradu.

Jaz pravim, da so Moji otroci tisti, kateri prepoznajo Očetov glas in usmerjajo pozornost na Njegov klic… in če jim dam nalogo, kateri so vedno voljni izstopiti/govoriti za Mene; zato tudi aktivno poučevati, če jih Jaz izobražujem kot učitelje. Zato kdorkoli želi biti sprejet kot Moj otrok, mora obenem tudi kot otrok pristopiti k Očetu in od Njega dobiti poduke za njegovo potovanje preko življenja. In če potem Jaz zahtevam, da mora biti Moje učenje razširjeno, kadar Jaz Osebno preko Glasu Duha pošiljam Moje učenje na Zemljo, potem mora biti to učenje njemu sveto; on ga mora sprejeti in ga visoko ceniti, kot najčistejšo Resnico iz nebes. V tem primeru bo le to za njega tudi vedno ostalo najboljše in najsvetejše, katerega pa se on ne bo več odrekel, ker je to moč od zgoraj, katera ga bo obenem tudi avtomatsko povlekla navzgor. Vendar pa zavračanje Mojega daru zelo resno krši poslušnost, katero Mi otrok dolguje, zato temu posledično to tudi ne more biti blagoslov. Potem pa boste sposobni prepoznati vpliv sovražnika in se morate od njega zaščititi. To je razlog, zakaj vam Jaz na to usmerjam pozornost in vam namigujem na znake, s pomočjo katerih ga boste sposobni prepoznati: on se bo pojavil kot angel svetlobe tistim, katerih vera je še šibka in jih bo oslepil. Njihove oči bodo postale vse bolj slabotne in na koncu ne bodo več prepoznali tega, kar je pravilno; oni ga namreč preveč voljno poslušajo in si dovoljujejo, da so pod njegovo masko zavedeni. On bo imel kontrolo nad vami samo takrat, ko dvomite v Čisto Resnico. Potem pa bo on uporabljal vašo negotovost in vas bo zavedel… »Ker on preži naokoli kot rjoveči lev in išče nekoga, da ga požre.« Vendar pa morate vi »bedeti in moliti, da tako ne podležete v skušnjavi.« (Marko 14:38) AMEN

Mt 24,22 »In če tisti dnevi ne bi bili skrajšani, ne bi bilo rešeno nobeno meso; toda zaradi izvoljenih bodo ti dnevi skrajšani.«

 

7225 »SKRAJŠAL BOM DNEVE«
Bertha Dudde, 9. december 1958

Čas, kateri vam je še podarjen do Konca, postaja vse krajši v skladu z Mojo obljubo: »In če se teh dni ne skrajša, se ne bo nihče rešil; toda zaradi Mojih izvoljenih bodo ti dnevi skrajšani.«, da tako oni ne bi bili prisiljeni pasti na kolena pred njim (Satanom), kateri vse do Konca ostaja Moj sovražnik. On vam bo namreč še povzročal resne probleme in vi boste potrebovali še veliko moči, da bi se mu zoperstavili. Vendar pa se vam ni potrebno bati časa ne glede na grozilne akcije, katere bo usmeril proti vam. On svojega cilja ne bo uresničil, ker bom Jaz Moje Lastne zaščitil, da ne padejo v njegove roke. Oni sami se Mi bodo zahvalili za vsak dan brez njegovega vpliva, kakor Mi bodo tudi nekoč hvaležni, ko zaustavim njegovo aktivnost in ga ponovno pahnem v okove (Razodetje 20:1, 2)…

Čas do Konca se vam bo zdel kot sen, torej tako hitro vam bo minil… zagotovo pogostokrat alarmantno, potem pa kakor senca, ker vas bodo vojske duhovnih svetlobnih bitij obkrožale in vas ščitile ter usmerjale vse na način, da bo za vas znosno. Kljub temu pa je potrebno biti zelo previden, ker ima on v mislih samó zlobo (oz. »naklonjen je samo zlu«) in ker se približuje Konec. Kar mislite, da je nemogoče, se bo zaradi njegovega vpliva še zgodilo, ker je namreč veliko ljudi v svetu prostovoljno v njegovi službi in jih bo glede na to, zaradi njegovih spodbud, usmeril proti vas. Kljub temu pa »se ne bojte tistih, kateri lahko ubijejo telo, toda niso sposobni ubiti duše« (Matej 10:28)… Sploh se ne bojte nikakršne nevarnosti, ker Sem Jaz z vami in vam obljubljam Mojo zaščito. In ne glede na to, kaj se bo zgodilo, boste vi sposobni zdržati, ker vam bom Jaz dal moč, ker bom poskrbel, da vas to ne bo prizadelo; da boste zdržali in kot zmagovalci izplavali iz boja proti njemu. Vendar pa bo to ostal boj, ker vam Jaz namreč to neprestano ponavljam, da se ne bi oddaljili od Mene, ampak da bi se Mi vse bolj in bolj pridružili ter da bi v Moji bližini ostali neosvojljivi za sovražnika. In vsakdo, kdor se z Mano tako pristno zedini, da bo vedno čutil Mojo prisotnost, se mu ni potrebno ničesar bati, ker bo on od njega močnejši zaradi moči, katero prejema od Mene…

Čas se približuje Koncu… In dnevi bodo vse hitreje minevali, česar pa se boste tudi vi vse bolj zavedali… vendar pa boste potem tudi vedeli, da pripadate Mojim Lastnim, za Katere bom Jaz, zaradi vaše koristi, skrajšal dneve. Dovolite si, da vas vse bolj pogosto nagovorim; ne postanite ravnodušni in leni v vašem delu za Mene in Moje kraljestvo, ker boste iz tega črpali veliko moči. Namreč prejeli boste tako, kakor ste dali, in še veliko hrane mora biti razdeljene, da bo tako potekla k vsem, kateri po njej hrepenijo in jo preko Moje Besede sprejemajo. To je razlog, zakaj morate vi, Moji delavci v Mojem vinogradu na Zemlji, neprestano delati in vedno vedeti, da ne bo več veliko časa… najresneje morate dojeti besede »Jaz bom skrajšal dneve zaradi Mojih izvoljenih…« Konec bo namreč prišel hitreje, kot pa si mislite. In vsi vi se morate okrepiti za čas, kateri je pred njim in se priporočiti Meni ter Moji zaščiti. In Konec bo prišel kakor tat v noči (2 Peter 3:10)… in Jaz bom iz Satanovega položaja spravil ven tiste, katerih ne dobim, da spijo. To pa bo konec vsega njihovega trpljenja. AMEN

Mt 24,23 »Če vam tedaj kdo poreče: ›Glejte, tukaj je Kristus‹ ali ›Tam je,‹ ne verjemite.
24 Vstali bodo namreč lažni Kristusi in lažni preroki in bodo delali velika znamenja in čudeže, tako da bi zavedli celo izvoljene, če bo mogoče.«
25 »Glejte, vnaprej sem vam povedal.«
26 »Če vam torej porečejo: ›V puščavi je,‹ ne hodíte tja; ali ›V hiši je,‹ ne verjemite.
27 Kakor namreč pride blisk od vzhoda in posveti do zahoda, tako bo tudi s prihodom Sina človekovega.«
28 »Kjer je truplo, tam se bodo zbrali jastrebi.«

 

5778 LAŽNI KRISTUSI IN PREROKI…
Bertha Dudde, 28. september 1953

V poslednjih dneh bo Čista Resnica še posebno napadana; kar pa je delo Satana, kateri, ker je Božji nasprotnik, želi spodkopati Resnico, s tem ko v ljudske misli vnaša zmedo, da oni na ta način ne morejo več prepoznati Resnice kot take. In njegove metode in taktike so tako dobro zamišljene, da celo ljudje, katerih volja Mi ne nasprotuje, ne želijo jasno videti situacije… kateri pa bi jo lahko videli, samo če bi si oni Resnico iskreno želeli. Posebno tekom poslednjih dni bodo resnične in zavajajoče svetlobe istočasno svetile, zato je nujna prava volja za Resnico, da bi se lahko med njimi naredilo razliko, ker bo stvari težko razumeti… Namreč pojavilo se bo veliko lažnih Kristusov in prerokov, kakor je bilo napovedano… kar pa je tudi znak časa Konca… Iz tega sledi, da se bodo oni borili na enak način, da se bodo predstavljali, kot da so glasniki od zgoraj; da bodo govorili Kristusove besede in ljudem napovedovali bodočnost… da pa so oni predstavniki tistega, kateri se bori proti Resnici… da odvede ljudi na napačno pot, da tako oni Resnice ne morejo več prepoznati. S tem pa vam teh lažnih Kristusov in prerokov ni potrebno vedno iskati izven duhovnega življenja, ker so celo predstavniki zavajajočih učenj znotraj cerkvenih organizacij lažni Kristusi in preroki… namreč vsakdo mora biti vključen, kdor nudi nejasne in zavajajoče razlage, kakor tudi vsi tisti, kateri poizkušajo preprečiti, da bo Čista Resnica dana ljudem; od tod vsi tisti, kateri se držijo izkrivljenih učenj in omejujejo ljudsko svobodo razmišljanja, ko jih prikrajšajo za tisto, kar bi lahko imelo učinek razlage…

Vse, kar je neresnično, je delo lažnih Kristusov in prerokov. Da pa bi se naredila razlika, je za Resnico neizpodbitno nujna iskrena volja, katera pa mora biti obenem tudi voljna, da se odreče tistega, kar je oseba vedno podpirala… če to ni v soglasju z Resnico. Od tod se vi ljudje lahko zaščitite od akcij Božjega nasprotnika tekom poslednjih dni pred Koncem, če se postavite v zanesljive roke Boga, Kateri je večna Resnica… če k Njemu molite z iskreno voljo za Resnico, da bi vas On zaščitil od zmote in potem odprl vaše oči in ušesa… Potem boste čustveno prepoznali to, kar bi morali sprejeti ali pa zavreči… Potem bodo lažni Kristusi in lažni preroki nesposobni, da vas zaslepijo z zavajajočo svetlobo… Potem vam bo pojav blagega sijaja v vašem srcu dal zagotovilo, da živite v Resnici, in potem boste obenem tudi podpirali to Resnico s prepričanjem in boste podpirali njen cilj tekom poslednje borbe na tej Zemlji… in vi boste resnični zagovorniki Kristusa. AMEN

 

7714 LAŽNI DUHOVI… LAŽNI PREROKI…
Bertha Dudde, 29. september 1960

Izbral Sem vas kot Moje sluge, ker Sem predvidel, da je vaša notranja volja dobra in obenem tudi močna, da se boste tako branili/dokazovali, kjer se to tiče zastopanja Resnice. Namreč veliko stvari je ponujenih ljudem kot Resnica, kar pa vendarle ni izšlo iz Mene… In če zato Moj sluga to prepozna, on ne sme ostati nem, ampak mora govoriti; on se mora tej zablodi/zmoti zoperstaviti s Čisto Resnico… potem pa mora on pokazati, da je on Moj predstavnik na Zemlji in da je v Moji službi. Torej mora on izpovedati/priznati Moje ime pred svetom; on mora s celim srcem podpirati to, kar je prejel od Mene Osebno, ker Sem ga izbral, da kot apostol dela za Mene v poslednjih dneh (Knjižice št. 35-37). In kdorkoli je bil s strani Mene postavljen v to službo, bo od Mene prejel tudi moč, da govori v Mojem imenu… In on bo delal kot apostol Resnice ter razkril Mojega nasprotnika (Satana), kateri je ravno tako izbral njegove inštrumente, da bi znotraj Mojih vrst ustvaril zmedo. In glede na to poslušajte, kar vam Moj Duh oznanja: čas do Konca je kratek, pa vendarle je bil Dan Konca od večnosti v naprej določen (Apd 17:31)… In kjerkoli se boste vi ljudje nahajali, boste vsi obveščeni o tem prihajajočem Koncu, ker bom Jaz poslal zelo očitne znake, da se jim sledi; kateri pa se lahko kjerkoli opazujejo in kateri bodo obenem tudi okupirali misli ljudi. Ravno ti znaki bodo izzvali najbolj sporna mišljenja, ker se bo potem začela pojavljati aktivnost Mojega nasprotnika, katera pa bega misli ljudi. Namreč ena oseba ne bo več razumela druge; vsak bo sledil k različnim ciljem, katerih pa se on ne bo sposoben odreči. In samo nekaj jih bo budnih, da bodo prišli do pravilnih zaključkov… Potem pa se bodo pojavili mnogi lažni preroki…

In to je stvar, na katero vas želim opozoriti. Ne verjemite vsakemu duhu, kateri vam želi govoriti, še posebno pa ne tistim, kateri zanikajo Konec; kateri ne morejo verjeti, da je Konec te Zemlje spravljiv z Mojo Ljubeznijo… Potem pa bodite pozorni in iskreno molite, da prejmete Resnico. Ne verjemite vsakemu duhu, kateri se želi izraziti preko ljudi, kateri to prostovoljno sprejemajo in se proti vsakemu takšnemu učenju borite z Mojo čisto Besedo, katera odzvanja od zgoraj; namreč vi ljudje morate živeti v Resnici… Ker samo preko Resnice lahko dosežete cilj. In med vami je veliko duhov, kateri ne govorijo po Mojih navodilih, vendar pa jih vi lahko prepoznate glede na dejstvo, da oni nasprotujejo Koncu; da prigovarjajo na Razodetja, katera oznanjajo skorajšnji Konec in da glasnike srečujejo s sovraštvom. Čas je izpolnjen, in posebno tekom poslednjih dni se bodo pojavili mnogi lažni preroki in bodo poizkušali razvrednotiti Čisto Resnico od Mene. Oni bodo izvajali neverjetne stvari, da bi vas nagnali, da v njih verujete; vendar pa to ni Moj Duh, kateri govori preko njih; to ni Moja moč, katera deluje preko njih… oni so nasprotne sile, katere vsepovsod besnijo. In ker so pristaši Mojega nasprotnika, so obenem tudi obdarjeni z močjo, ker so s strani njega zasužnjeni in v njegovi volji vplivajo na ljudi na Zemlji. In potem morate vi, kateri Mi želite služiti, zvesto stati poleg vašega Gospoda; vi boste branili Resnico. Ne boste si dovolili biti zavedeni, ker vi veste, da govorite v Mojem imenu. Vi boste od Mene obenem prejeli tudi moč, ker bom potem Jaz Osebno govoril preko vas. In zato bo tam, kjer je oznanjan Moj čisti Evangelij, ravno tako najavljen tudi Konec te Zemlje in da se ljudje hitro približujejo temu Koncu, zato se morajo glede na to nanj pripraviti. In tam, kjer vaši govori naletijo na odpor, boste obenem tudi prepoznali delovanje Mojega nasprotnika; namreč vi se morate od njih razdvojiti in ne smete skupaj pridigati, ker oni niso Moji predstavniki, ampak so odposlanci Satana, kateri pa je še posebno aktiven, kjerkoli se vzpostavlja svetloba… Vendar on ne bo uspel v gašenju svetlobe, ker Jaz Osebno sevam dol na Zemljo in osvetljujem srca Mojih Lastnih, tako da bodo oni jasno dojeli, da so bili nagovorjeni s strani Očeta, Kateri je svetloba večnosti (1 Janez 1:5). AMEN

Mt 24,29 »Takoj po stiski tistih dni bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale.«
»Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi, v zmedi zaradi bučanja morja in valov. Ljudje bodo hirali od strahu in pričakovanja tega, kar pride nad ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale.« (Luka 21:25, 26)

 

6405 SPREMEMBE V OZVEZDJIH…
Bertha Dudde, 18. november 1955

Vi boste v kratkih presledkih doživeli serijo dogodkov, kateri pa vas bodo zelo vznemirili, ker jih boste nesposobni pojasniti, in zato se boste bali sil, katerih se ne morete obraniti. Kakor tudi ne boste sposobni najti pravega pojasnila, ker je Moja volja, da mora vsak od vas upoštevati vse možnosti in prisvojiti neko ustrezno stališče… Jaz namreč želim, da vsak od vas zase, se pravi za svojo dušo, še naprej izvleče koristi… Kjer je vera povsem odsotna, tam bodo ljudje še posebno prestrašeni, medtem ko bodo verniki bolj ali manj stali ob Meni in vedeli, da so v Moji skrbi zaščiteni.

Kljub temu pa bodo kozmično proizvedeni fenomeni vodili do veliko javnih razprav, tako da bo vsaka oseba sama preživela nekaj časa v razmišljanju o njih in obenem tudi o tem razpravljala z drugimi ljudmi. Občasno bodo svetovni interesi manj pomembni, vendar pa ko bodo ti pojavi enkrat minili, bodo svetovni ljudje še bolj goreče uživali v svetovnih zadovoljstvih, in samo nekaj njih bo zadržalo vtise, kateri bodo rezultirali v razmisleku in celo v spremembi stališča… vse dokler se ti enaki kozmični dogodki ne ponovijo in sprožijo novo tesnobo… Znanstvena skupnost se namreč boji resne grožnje planetu Zemlji… ker skrivnostne spremembe v galaksiji niso bile nikoli opazne in lahko povzročijo resno grožnjo Zemlji. In ljudsko mišljenje se bo glede na oceno učinka precej razlikovalo… Ljudje bodo brezobzirno prešli mimo tega (v smislu: bodo to zanemarili) in brez dodatnega premišljanja uživali njihova življenja. Drugi bodo sprejeli brezkoristne ukrepe, medtem ko se bodo nekateri povlekli v sebe same in se mentalno pogodili (v smislu: se bodo uskladili) z njihovim Bogom in Stvarnikom… Jaz namreč vsakemu dovoljujem njegovo svobodno voljo. Jaz vedno samo poizkušam opogumiti ljudi, da pravilno razmišljajo; da usmerijo pozornost na dejanski namen ljudskega bitja… da bodo oni na ta način našli v Meni mir in da bodo potem vodeni s strani Mene, zaradi zveličanja njihovih duš… Toda kaj se bo zgodilo?... Zodiak se bo spremenil… Zvezde bodo z novimi položaji glede na Zemljo premaknjene v druge orbite… in zato bodo postale vidne zvezde tiste, katere nikoli prej niso bile opažene, od katerih pa se bo ena pojavila kot direktna nevarnost Zemlji, ker se bo pojavil strah, da se križa z zemeljsko orbito… Nihče ne bo želel verjeti, da se bo to zgodilo, kakor tudi nihče ne bo verjel, da se naravni zakoni lahko spremenijo, vendar pa se vi soočate s Koncem… Vi sami pripravljate nekaj, kar bo imelo celo hujše učinke; ker to, kar vi delate (to se nanaša na »ljudske eksperimente«, o katerih govori v Knjižici št. 11), bo célo Zemljo pripeljalo v nevarnost… Kar se zgodi v skladu z Mojo voljo, je samo znak Konca; za vas to pomeni resno opozorilo, in Jaz vam samo dovoljujem tako očiten znak obstoja višje Sile, da se tako lahko obrnete nanjo in pri tem tudi preprečite resno nevarnost, če vi oz. vaša duša to pravilno izkoristi.

To, kar pa sledi zatem, bo zadelo celo Zemljo in vse, kar na njej živi (Knjižica št. 11)… In to je razlog, da Se bom Jaz v naprej manifestiral na nek neobičajen način, vendar pa brez tega, da vas prisilim; da Me priznate kot Pobudnika tega, kar bo imelo ogromno posledico, čeprav pa ne bo prizadelo cele Zemlje. Jaz namreč poznam vse naravne zakone in njihove učinke; Jaz obenem tudi znam odvrniti kakršenkoli dogodek oz. zmanjšati njegov učinek… To, kar pa dovolim, da se zgodi, bo vedno služilo vaši osvoboditvi. Namen tega je, da vas to pripelje k Meni; namen tega je vam ljudem dovoliti, da prepoznate »Boga«, v Katerem bi morali najti pribežališče, ker je On vaš Oče… To je namreč poslednji znak pred Koncem… to je poslednje prizadevanje s strani Moje Ljubezni in usmiljenja, da rešim to, kar se še da rešiti. AMEN

 

8379 »NEBEŠKE SILE SE BODO ZAMAJALE«
Bertha Dudde, 13. januar 1963

Jaz sem obenem tudi napovedal, da boste po znakih časa prepoznali, da je Konec blizu… In ti znaki bodo tako očitni, da vam ne bo več potrebno dvomiti, in poznate uro, v kateri živite… Namreč nebeške sile se bodo zamajale; vi pa boste sposobni odkriti kozmične spremembe, naravne fenomene, ob katerih bi se morali zamisliti. Oni bodo opazni in zdelo se bo, da je bil celo zakonski red preklican… pa vendarle je tudi to vodeno s strani Božanskega zakona, ker je vse, kar se bo zgodilo in kar se dogaja, utemeljeno na Moji volji. Vendar pa bo vam ljudem samo razodeta Resnica tega, kar je bilo oznanjeno s strani prerokov in kar Sem vam Osebno napovedal glede Konca. Tekom poslednjih dni bo namreč vse postalo ne-ZAKON-ito (oz. brez-RED-a), da bi tako vas ljudi spodbudilo, da to opazite… Ker vi ne sprejemate več nikakršne vere v Boga in Stvarnika in ker mislite, da so Moja dela stvarstva podrejena vašemu vplivu; vi namreč smatrate, da ste mogočni in izredno učeni. Ravno tako pa vam bo moral biti dan dokaz o nasprotnem; vi boste morali prepoznati vašo nemoč pred fenomeni, kateri pa s strani vas ne morejo biti zaustavljeni oz. spremenjeni, kakor to vam odgovarja (v smislu: z vašo voljo)… Nadalje morate vi prepoznati, da so takšne napovedi, katerih vi ne morete zanikati, že nek daljši čas obstajale in da je končno prišel čas, ko bo izpolnjeno to, kar je zapisano in kar je ljudem preko Moje Besede ponovno oznanjano… Vendar pa bodo ljudje smatrali celo to, da so kozmične spremembe posledica njihovih lastnih aktivnosti in bodo mislili, da so oni gospodarji s sposobnostjo, da lahko povzročijo takšne kozmične spremembe. S tem pa bodo oni povsem prepričljivo zanikali Boga. Namen aktivnosti Mojega nasprotnika je v poslednjih dneh namreč ta, da Me vrže s prestola, in glede na to bo on ponovno zavezan (Razodetje 20:2)...

Čeprav pa bodo obstajali tudi takšni ljudje, kateri se zavedajo časa in svetu govorijo v Mojem imenu in v imenu Mojega kraljestva tistim, kateri so povsem brez vere… Oni namreč vedo, da bo poslednji čas kmalu odbil; oni na kozmične spremembe gledajo tudi kot na dokaz, ker Sem jih Jaz Osebno napovedal, ko Sem živel na Zemlji. »Nebeške sile se bodo zamajale…« Ta Beseda ima obenem tudi duhovni pomen, katerega pa ste vi ljudje za sedaj še nesposobni doumeti… Vse, kar izhaja iz Mene in kar je utemeljeno na Moji volji, je živo. In ker se bo izrazila Moja moč, katera vedno ustvarja življenje, bo vsaka zakrnela forma oživljena… V poslednjih dneh pred Koncem bo Moja moč tekla v izobilju. Povsod bo vse postalo manj gosto; kar pomeni, da bo sonce Mojega Duha preželo temo noči, katera ovija celo Zemljo… Sonce Mojega Duha bo blesteče sijalo in njegovo sevanje bo dalo življenje vsemu; ono bo prebudilo to, kar je zaspalo in bo dalo življenje do sedaj mrtvemu, kakor bo s tem žarkom udarilo. S tem se bodo izrazile nebeške sile, katerih pa vi ljudje niste sposobni zaustaviti… Vendar pa se bo na Koncu Moja moč izrazila tudi čisto v naravnem smislu, kar pa ne bo nihče sposoben pojasniti, ker Sem Jaz pred Koncem napovedal nenavadne stvari, katere se bodo zgodile na takšen način, da bo človeštvo sposobno z grozo opazovati dogodke v naravi, ker jih oni z njihovimi lastnimi protiukrepi ne morejo preprečiti… Oni bodo namesto tega celo doprinesli k osvobajanju sil, katerih učinki še niso bili ugotovljeni, katere pa zato rezultirajo v vse-uničujočih posledicah in pospešujejo končni Konec; kateri je, kar je potrebno priznati, načrtovan v Mojem večnem načrtu Zveličanja in ker sem Jaz vedno poznal ljudsko voljo in glede na to na njej utemeljil Moj načrt Zveličanja… kateri pa bo kljub temu izvršen s strani samih ljudi, kateri zase verjamejo, da so Me sposobni prekositi in kateri so vidno pod vplivom nasprotnika, čigar uničevalni učinek bo potem postal viden…

Zgodilo se bo, kakor je oznanjeno. In vsakdo, kdor usmeri pozornost, že lahko prepozna znake časa… vsakdo, kdor usmeri pozornost, obenem tudi dojame, da je Moja Beseda Resnica, katera je od zgoraj dostavljena ljudem, kot večja od največje milosti za vsakogar, kdor želi ta dar sprejeti… Jaz namreč nikoli nisem pustil človeštva brez predhodnega opozorila, ko se je ono soočalo z dogajanji, katera Sem moral poslati nad ljudi, čim so bili oni v nevarnosti, da se povsem izgubijo pod Mojim  nasprotnikom (Satanom)… Pred Mojimi sodbami (=Potop, uničenje Sodome in Gomore) so bila vedno dana opozorila in opominjanja, ker Sem Jaz vedno želel ljudem ponuditi možnost, da se spametujejo in da izkoristijo kratek čas, kateri jim je preostal, da bi tako duše iz vseh teh sodb lahko izplavale nepoškodovane. Vendar pa vsem tem opominjanjem in opozorilom nikoli ni bilo dovoljeno, da bi prisilili verovanje. To pa je razlog, zakaj bo Moje sedanje oznanjanje ravno tako naletelo na malo zaupanja ne glede na to, kako jasno se znaki lahko opazijo… Namreč ljudje poizkušajo pojasniti vse na način, kateri njim boj paše. In zato jih bo Konec presenetil, ker je čas izpolnjen in Konec je blizu. AMEN

Mt 24,30 Tedaj se bo pojavilo na nebu znamenje Sina človekovega in tolkli se bodo po prsih vsi rodovi na Zemlji.

 

1081 FORMACIJE OBLAKOV NA NEBU… KRISTUSOVO TRPLJENJE IN SMRT…
Bertha Dudde, 4. september 1939
(»Dajal bom čudežna znamenja na nebu…« Joel 3:3)

Bog, Gospodar neba in Zemlje, vam bo dal vidni znak, da bi pričeval o Njegovi moči in slavi… Namreč to je bilo že od večnosti v naprej določeno in bo pokazano tako očitno, da boste občudovali to izražanje Božanske vsemogočnosti in Ljubezni.

Neprepričljiv (skromen), kakršen se ta mali oblak na nebu lahko zdi, pa on kljub temu daje zatočišče življenju, katero je primerljivo z vašim bitjem. In Bog bo ravno tako tudi to življenje vodil skladno z Njegovo voljo in bo zato to formacijo oblaka uredil z modro namero na takšen način, da se lahko prepozna Gospodovo trpljenje in smrt. In vi boste na Križu prepoznali Tistega, Katerega svet želi zanikati… vi boste zajeti z grozo ali pa boste klicali od veselja; odvisno od tega, ali Ga zavračate ali pa Ga nosite v vašem srcu. Slednji se bodo zaustavili v molitvi, medtem ko bodo prejšnji želeli to sliko pozabiti, ker so od Jezusa Kristusa oddaljeni. In to je tisto, kar Gospod želi… On namreč želi ljudskim bitjem dati znak Njegove milosti in Ljubezni, da bi pomagal njihovi veri… da ali oživi vero v Jezusa Kristusa kot Zveličarja sveta, če so jo oni izgubili, ali pa da povzroči, da ona zraste v neomajno čvrsto. Vendar pa bo človeštvo ta čudež Božanske Ljubezni poizkušalo ponovno ovreči; ono si ga bo razlagalo kot nek slučajno formiran pojav, ki je brez pomena… in želeli bodo zavreči Božansko Previdnost.

Pa vendarle bo, nasprotujoče vsaki ljudski razlagi, formacija na nebu ostala nespremenjena za celi svet, da lahko vidi… In s tem bodo postali obzirni celo ljudje, katerih mišljenje prepoveduje kakršnokoli verovanje v skrivnostne fenomene. Prišel je namreč čas, ko se človeštvu lahko ponudi neobičajne pojave, brez prisiljevanja v vero; ker je ljudsko razmišljanje postalo tako brezčutno, da bodo oni vsak pojav pojasnili racionalno oz. intelektualno ne glede na to, kako nenavaden je on; zanikali bodo vsako duhovno posredovanje s strani neznanih sil…

S tem pa svobodna volja človeštva s strani takšnih pojavov ni več ogrožena… dejansko so znanstvene razlage veliko bolj sprejemljive od izjav, da je formacija znak od zgoraj. In tako bodo samo tisti, kateri stremijo k Bogu in živijo v Ljubezni, prepoznali to vidno delo večnega Božanstva. In glede na to bo milost Božanske Ljubezni še enkrat predstavljena ljudem, katero pa bo kot tako prepoznalo le nekaj njih.

Gospod bo na kratko zaustavil naravni zakon, in ravno to bi moralo zamisliti znanstvenike. Toda ko je odsotno hrepenenje po tem, da se prepozna Čista Resnica, potem celo zvezde lahko zapustijo njihovo običajno pot in sonce lahko izgubi njegov sijaj, to ne bo omehčalo zakrnelo voljo ljudskega bitja. On bi enostavno poizkušal še bolj goreče razložiti naravne zakone in navsezadnje bi se na ta način še bolj oddaljil od resničnega znanja. Zato bo ta znak, izreden kakor je lahko, resnično direkten dar milosti, vendar pa samo za nekatere, katerih srce prepozna čudež tega pojava oz. kateri začnejo o njem razmišljati. Torej ga bo nekdo smatral za čisto slučajnost izredne narave; kateri ne uporablja tega daru milosti in kdor hladno opazuje ta fenomen na nebu, brez kakršnegakoli poizkusa, da iz njega izvleče zaključke. Njegovo srce še ni sočutno in zato tudi še ni sprejemljivo za globljo modrost. AMEN

 

4073 SVETLOBNI POJAV NA NEBU… KRIŽ JEZUSA KRISTUSA…
Bertha Dudde, 30. junij 1947

Usmerite pozornost na dogajanje poslednjih dni. In tako se boste kmalu zavedali sprememb v naravi. Vi boste sposobni opazovati nenavadno igro sil; fenomen, kateri vas bo zamislil, če ga boste opazovali s pravilnim stališčem do Mene, Stvarnika, kateri je tudi dovolil, da se ti pojavi zgodijo, da bi celotno ljudsko pozornost usmeril na Sebe. In vi boste opazili, da ima le nekaj ljudi pravilno stališče do Mene; da večina njih poizkuša vse pojasniti na svetovni način in jih neverjetne manifestacije puščajo brez vtisov. Ta svetlobni znak se bo pokazal tekom dneva; on bo viden na nebu brez predhodnega opozorila in ne bo dovolil nikakršnega drugega pojasnila, razen namiga na Kristusovo delo Zveličanja, ker ima obliko Križa z jasnim obrazom Odrešenika. In ta svetlobni fenomen bo dal povod za mnoge debate. Sedaj pa se morajo Moji sluge pripraviti, ker bo ta manifestacija uvod; ona je bolj ali manj mišljena za vse ljudi, ker jo vsi lahko vidijo. Toda kako različno bo obravnavana in kako malo bo ona dojeta… Jaz bom namreč povzročil, da se vidni znak pojavi na nebu, pa vendarle bo naletel na malo pozornosti; Jaz bom postavil delo Zveličanja pred njihove oči, da oni lahko verujejo v  Jezusa Kristusa in da postanejo blaženi. Vendar pa bo njihova vera v Njega takšna, kot da je ni več in je kljub svetlobnemu pojavu ne bo več moč najti oz. je obenem tudi okrepiti. Človeški um je namreč postal preveč svetovno-orientiran in ne želi verovati, ker bi se oni želeli izogniti vsej odgovornosti, kar pa ne bi mogli narediti, če bi imeli vero v Jezusa Kristusa. S tem pa bo ta svetlobni pojav ponovno znak z neba; znak poslednjih dni za samo nekaj ljudi. Čeprav bo mnoge dejansko zajel notranji nemir, bo on kmalu zamenjan z napeto pozornostjo, katera pa je samo posledica pojava kot takega. Oni ne bodo verovali, da se on nanaša na prihajajoči Konec in se bodo samo posmehovali vernikom, kateri bodo ta prikazovanja oznanjali bližnjim ljudskim bitjem, da se oni lahko pripravijo na Konec. Oni bodo našli malo vere, vendar pa vseeno ne smejo odložiti njihovega dela za Moje kraljestvo, ker so takšne možnosti za ljudi na Zemlji posebna milost, da preko izrednih naravnih fenomenov premislijo glede možnosti o posredovanju nadnaravnih sil; da je bil pojav načrtovan iz Moje strani, da bi ljudi spomnil na Konec. Znanost si bo priskrbela neko pojasnilo, katero bo ravno tako sprejeto; vendar pa Me bo vsakdo, ki ima duhovno hrepenenje, v tem prepoznal in se bo veselil pred samim Koncem. Namreč svet mu ne bo imel ničesar več za ponuditi, vseeno pa bo njegovo srce polno upanja za življenje po smrti. In on bo hrepenel po poslednji uri, katera ga bo osvobodila zemeljskega trpljenja; kakor Sem obljubil, da bom prišel na oblakih, da bi povedel Moje Lastne domov v Moje Kraljestvo. Oni bodo vedeli, da je prišel čas, ko se bodo zemeljske težave povečale in ko se nikakršne zemeljske pomoči ne more več pričakovati. Potem pa bom Jaz skrajšal dneve, da bodo tako Moji Lastni ostali zvesti in da bodo zdržali do Konca. AMEN

...Videli bodo Sina človekovega priti na oblakih neba z močjo in veliko slavo.
Mt 24,31 Poslal bo Svoje angele ob močnem donenju trobente in zbrali bodo Njegove izvoljene od štirih vetrov, od konca do konca neba.«

 

7944 PRIHOD V OBLAKIH…
Bertha Dudde, 18. julij 1944

Vi vsi bi namreč morali vedeti, da se bom Jaz vrnil v oblakih… da Se bom spustil na Zemljo na enak način, kakor Sem se nekoč dvignil na nebo (Apd 1:9-11)… da Me bodo Moji Lastni videli v sijaju in slavi, kakor so Me nekoč videli Moji učenci, in da bom Jaz odnesel Moje Lastne z Zemlje (1Tesaloničanom 4:6,17; Knjižica št. 43), ker je prišel Dan Konca… Namreč potrebno je priznati, da Sem se pred tem Jaz Sam že spustil na Zemljo v Besedi, ker Sem Jaz Osebno Beseda. In dal Sem vam obljubo, da bom ostal z vami vse do Konca sveta (Mt 28:20)… vendar pa se Moj očiten pojav še ne bo zgodil, ker bo le ta predstavljal konec ene in začetek druge zemeljske periode…

Vsi oni bodo sprožili akcijo proti vam, kateri Mi želite ostati vdani in vztrajati do Konca (Knjižica št. 48)… Oni vas bodo postavili pod velik pritisk; potem pa morate samo imeti upanje za Moj prihod, ker vas Jaz ne bom zapustil v trpljenju telesa in duše; Jaz vas bom rešil in dvignil do mesta miru. In vaša vera bo tako močna, da Se bom Jaz lahko prikazal, ko pridem na oblakih, da bi sodil žive in mrtve… Potem pa se bo zgodilo veliko ločevanje duhov, in Moj nasprotnik ne bo imel več kontrole nad vami… Namreč on in njegovi pristaši bodo zelo dolgo ostali privezani (Razodetje 20:3, 3). Samo nekaj ljudi iskreno veruje, da je Moja vrnitev nepreklicna… Toda čas je dopolnjen in Jaz več ne rečem: Jaz bom prišel, ko se bo čas dopolnil, ampak pravim: čas je dopolnjen… Vi lahko računate samo na kratek čas; na samo nekaj dni v primerjavi z dolgo časovno periodo, katera je minila od takrat, ko je bil napovedan »Konec«. Vi namreč živite v poslednjih dneh, četudi vi to zavračate verovati.

Moj prihod se vam bo kmalu zgodil… Zato poskrbite, da tudi vi pripadate izbranim, kateri bodo doživeli Moj Prihod, dokler so še v telesu; kateri Me lahko zagledajo v vsem Mojem sijaju in slavi, katere bom tik pred samim Koncem dvignil do neba… Samo imejte željo, da jim pripadate in Jaz vam bom dejansko dal moč, da svojo voljo spremenite v akcijo. Dovolite Mi, da vam vedno znova govorim, in vedno stremite k temu, da sprejmete Mojo voljo in vzpostavili boste vezo z Mano. Pridružili se Mi boste in boste ravno tako prišteti med Moje Lastne, katere bom Jaz rešil, preden se zgodi Konec. Nedvomno je namreč to, da bom Jaz Osebno prišel… Ravno tako pa morate tudi vi brez kančka dvoma verovati, da Me boste vsi vi sposobni zagledati, kateri imate živo vero in Kateri Mi pristopate z Ljubeznijo, ker je Moja Beseda Resnica in katera se bo uresničila.

Ljudje, kateri zanikajo »Moj prihod«, kateri samo figurativno želijo razumeti in pojasniti ta Dogodek, še niso toliko globoko predani, da bi se zedinili z Mano; vendar pa bo zemeljska težava pred Kocem še naprej krepila njihovo vero, če je njihova volja slaba. In oni sami bodo molili za Moj Prihod, ker bodo dojeli, da samo Jaz lahko zagotovim osvoboditev, katerega oni ne morejo več pričakovati iz druge strani. Vi bi morali verovati, da vas bom Jaz rešil iz največje težave in da bom čakal na uro, ko se Moja obljuba izpolnjuje. Potem pa bo Moj nasprotnik poražen in z njim tudi mnoštvo njegovih privržencev, kateri bodo ponovno pogoltnjeni s strani Zemlje (misli se na ponovno pregnanstvo v materijo Nove Zemlje; Knjižica št. 44). Glede na to upajte in bodite vztrajni, ker bo prišla ura vaše osvoboditve; prišel bo dan ločevanja duhov (Matej 25:31-46)… Zgodila se bo zemeljska in duhovna sprememba, katero boste vi doživeli in katera vam je bila neprestano oznanjana v Besedi in Pismu. AMEN

Mt 24,32 »Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko: Kadar njegova veja postane že mužévna in poganja listje, veste, da je poletje blizu.
33 Tako tudi vi: Ko boste videli vse to, védite, da je blizu, pred vrati.
34 Resnično, povem vam: Ta *doba nikakor ne bo prešla, dokler se vse to ne zgodi.
35 Nebo in zemlja bosta prešla, Moje besede pa nikakor ne bodo prešle.«
*( za grško besedo »genea« se beseda doba zdi boljši prevod od besede rod)

 

8277 ZNAKI POSLEDNJIH DNI…
Bertha Dudde, 20. september 1962

Lahko ste povsem prepričani, da se bo izpolnilo vse, kar Sem vam preko prerokov in jasnovidcev napovedal. Ker se Konec vse bolj približuje in po znakih časa boste prepoznali uro, v kateri živite. Vedno znova je dana pripomba, da so se Konca vedno bali v težkih časih, pa je Zemlja vseeno nadaljevala z obstojem… da so celo Moji učenci računali na Mojo vrnitev in da so bili celo tudi oni v zmoti… In tudi oni ne želijo poslušati in verovati v Moja sedanja oznanjenja. Vendar pa Jaz vedno znova poudarjam dejstvo, da bo prihodnost nekega dne postala sedanjost in da ste vi ljudje sedaj prispeli do najnižje duhovne točke, zaradi katere je nujno, da se zgodi Konec te Zemlje, kar pa mora biti edino razumljivo kot popolna transformacija zemljine površine in ne uničenje Zemlje kot dela stvarstva. Namreč ta Zemlja bo nadaljevala izpolnjevati njeno nalogo v vesolju; ona bo nadaljevala dajati zatočišče ljudem za namen njihovih duš… Vendar pa mora biti ona za to ponovno ustrezno narejena.

Moja Beseda je Resnica. In če vam pošiljam Mojo Besedo od zgoraj, če vam razlagam Moj plan Zveličanja, da boste tako tudi poznali vse soodvisnosti (medsebojne odnose), potem je pravzaprav Moj namen samo ta, da vi zaupljivo sprejmete Moja opozorila in opominjanja ter da skladno s tem spremenite vaše stališče do Mene... Namreč vi morate razmišljati dlje od vašega vsakodnevnega življenja; vi morate razmišljati o tem, kar se nahaja pred vami, ker veste, da boste morali zagotovo umreti in da celo za en dan ne morete podaljšati vašega življenja. Vi ste glede na to odvisni od Sile, katera vas je poklicala v obstoj…

Vi morate glede tega najresneje premišljati; kar pa vam ne bo škodilo, ker vam bom potem tudi Jaz pomagal, da jasno razmišljate in da preučite idejo glede Konca ter kaj ta Konec pomeni za vsakega izmed vas. Če verujete v Boga in Stvarnika, Čigar Ljubezen vas je poklicala v obstoj, potem ne boste toliko zaskrbljeni, ko ste obveščeni o skorajšnjem Koncu (oz. »ko se vas obvešča glede skorajšnjega Konca«), ker boste potem vedeli, da ta Bog in Stvarnik drži v Njegovih rokah tudi vašo usodo; da se morate vi samo priporočiti Njegovi Ljubezni in milosti, da bi bili mimo nevarnosti vodeni preko prihajajočega časa… In informacije, katere se nanašajo nanj, vas ne bodo zastraševale, ampak se boste vi samo še bolj pristno zedinili z vašim Bogom in Stvarnikom, Katerega prepoznate kot vašega večnega Očeta.

Vendar pa bodo neverniki težko prizadeti. Oni so namreč tisti, na katere se nanašajo Moje nenehne napovedi skorajšnjega Konca, ker se oni še naprej ne morejo spremeniti tekom kratkega časa, kateri jim je preostal. Samo usmerite pozornost na znake časa, ker Sem jih Jaz že napovedal Mojim prvim učencem… Vendar pa ste vi sedaj že na začetku časa trpljenja; vi namreč slišite o vojnah, o potresih… nesreče in katastrofe so v porastu… lahko opazujete spremembe v vesolju in tudi vidite, kako se obnašajo ljudje, kateri so se izrodili (degenerirali) in verjamejo, da se lahko vpletajo v Moje stvarstvo. Kateri si dovoljujejo, da so vodeni, da izvajajo Bogu-nasprotujoče eksperimente, kateri pa se ne bodo dobro končali…

Usmerite pozornost na način razmišljanja ljudi, kateri se prepuščajo svetovnim zadovoljstvom; kateri so grobi in ne-ljubeznivi/hladni in ne usmerjajo pozornosti na težavo njihovih bližnjih… Usmerite pozornost na pomanjkanje vere, na njihovo stališče do Jezusa Kristusa in Njegovega dela Zveličanja in vedeli boste, da vi že živite sredi časa pred Koncem. Verska bitka (Knjižica št. 48) bo izbruhnila s tako okrutnostjo, da si vi tega ne bi mogli zamisliti, da je mogoče. In ta duhovno nizka stopnja bo Konec pritegnila še bližje in je že dosegla stopnjo, katera bi opravičila Mojo intervencijo. Vendar pa Jaz ne bom odstopil od Dneva, kateri je bil že od večnosti predviden v Mojem načrtu Zveličanja (Apd 17:31)… Kakor Jaz tudi ne bom preložil tega Dneva, ker Sem Jaz v Moji modrosti ravno tako spoznal, kdaj je pravšnji čas, da se zgodi delo transformacije… In glede na to bom Jaz pustil, da se Moj glas napovedovanja Konca sliši vse do Konca. In srečen je tisti, kateri ta glas posluša in se pripravlja… srečen je tisti, kateri želi pripadati Mojim Lastnim in Mi ostaja zvest vse do Konca… Jaz mu bom namreč priskrbel izjemno moč; on bo stal čvrsto in Dneva Konca se mu ni potrebno bati. AMEN

Mt 24,36 »Za tisti dan in uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče.

 

5162 DOLOČANJE ČASA KONCA - LAŽNI PREROKI…
Bertha Dudde, 1. junij 1951

Namen, da se določi čas približujoče Sodbe sveta, ne korespondira (ni skladen) z Mojo voljo in Mojo modrostjo, katera še kako dobro prepozna, da prepoznavanje časa in ure za vas ljudi ne bi bilo blagodejno; da bi to vplivalo na vaše misli, kakor tudi na vaše akcije. Zaradi tega bo, kljub Mojim nenehnim napovedovanjem, opozarjanjem in grajanjem s strani Mene, to ostalo skrito v tajnosti. Namreč vi ljudje morate živeti vaše življenje v svobodni volji. Nenehna namigovanja na približujoči Konec so zagotovo dobra, vendar pa ne natančno znanje o času in uri. Konec, Sodba sveta, je dejansko zelo blizu. In Jaz vas bom o njem zagotovo spomnil, vendar pa boste kljub temu vsi vi presenečeni, ker ga nihče ne bo z gotovostjo pričakoval in v bližajoči Konec ne bo verjel. Vendar pa vsakdo, kdor veruje, da on lahko specificira čas in uro, ni Moj glasnik. In njegovim besedam se ne bi smelo verjeti, čeprav on trdi, da govori v Mojem imenu in čeprav želi voditi njihova bližnja ljudska bitja do pravilne vere v Mene. Ona je proizvod njegovega lastnega razmišljanja, za katero pa on dejansko veruje, da je Resnica in jo glede na to želi razširiti…

»Nihče ne ve za dan in uro…« (Matej 24:36). Spomnite se teh Besed, katere Sem izrekel Mojim učencem na Zemlji… Kot Bog in Stvarnik neskončnosti (»Oče…«) Se Jaz že od večnosti zelo dobro zavedam tega dneva in ure (»…ve za dan in uro…«), pa vendarle Mi Moja modrost (»Sin« je duhovno gledano v Bogu »Modrost«) preprečuje, da to znanje oznanim vam ljudem (zato fraza »Sin ne ve«, ne pomeni, da Jezus ne ve za dan Konca, ampak, da tega »nam ljudem tega ni modro razodeti«). Namreč to se ne tiče volje ljudskega bitja, katera pa ne sme biti prekršena in katera bi bila prekršena s kakršnimkoli natančnim razodetjem poslednjega Dneva… Sam dan je dejansko bil že od večnosti v naprej določen (Apd 17:31), kakor tudi vsi dogodki, kateri so pred njim, katerih namen je, da prispevajo k prostovoljni spremembi volje ljudskega bitja. In s tem bom Jaz naredil vse, kar pomaga in omogoča ljudskemu bitju, da pričakuje Mojo Sodbo na poslednji Dan v pravilnem stanju uma… Če se sam človek s tem ne okoristi, potem je njegova sodba že odločena za nek neskončen čas.

Znanje o dnevu in času Konca bi potem rezultiralo v prisilni spremembi njegove narave, kar pa mu niti ne bi dalo pravice, da vstopi v kraljestvo svetlobe, kakor tudi ne v raj Nove Zemlje. Ravno tako pa tudi ne bi rezultiralo v večnem propadu… namreč potem trpljenje in strah odločata o njegovi volji, ne pa Ljubezen, katera bi morala biti edini razlog za spremembo volje. S tem njegova ljubezen ne bi bila zadostna, zato glede na to človek ne more govoriti o spremembi naklonjenosti/karakterja. Kljub temu pa mora biti ljudskemu bitju dan kredit za njegovo voljo, da dela to, kar je pravilno. On bi bil učinkovito poslušen, ne zaradi Ljubezni, ampak zaradi strahu… vendar pa je na koncu Ljubezen odločujoči dejavnik… Jaz namreč želim ločiti ovce od koz (Matej 25:31-46). Jaz želim sprožiti proces prečiščevanja in s tem dokončati neko periodo odrešenja, pred začetkom nove… Zato se mora zgoditi jasna odločitev volje, za kar pa imajo ljudje obilo časa in priložnosti. Da pa bi se jih motiviralo, so oni obveščeni o Koncu.

Vendar pa morajo oni podati njihovo izbiro brez prisile. Glede na to bom Jaz ohranil dan in čas v tajnosti, toda on bo prišel kakor tat ponoči… on bo prišel, ko ga nihče ne pričakuje, ko ljudje najdejo njihovo zadovoljstvo v uživanju življenja; ko oni drvijo iz ene naslade v drugo, ko pozabijo vse okoli sebe in so veseli, ko doživijo največje veselje  življenja… Potem pa bo prišel Dan, kateri vse privede h koncu… In potem bo razodeto: svetloba in tema, Resnica in laž, Ljubezen in sovraštvo… nihče se ne bo mogel skriti oz. prikriti svoje resnične narave… Potem bo vsakdo pokazal svoje pravo lice, ker težava okoli njega snema masko iz njegovega lica. In potem bo vsak prejel njegovo pošteno nagrado… svetlobo ali temo, nebeško blaženost ali pa večno prekletstvo. AMEN

Mt,24,37 Kakršni so bili namreč Noetovi dnevi, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega.
38 Kakor so namreč v tistih dneh pred potopom jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe v ladjo,
39 in niso spoznali, dokler ni prišel potop in vseh odnesel, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega.

 

4374 POPLAVA… POSLEDNJI DNEVI… SVETOVNI NAPREDEK…
Bertha Dudde, 13. julij 1948

Kratek čas pred Koncem bo ravno takšen, kakršen je bil v času Poplave. Ljudje bodo imeli veliko nagnjenost k svetovnim užitkom; oni se bodo predajali svojim fizičnim poželenjem in pregreham. Živeli bodo nemoralen in neetičen način življenja in ne bodo namenjali misli k Tistemu iznad, Kateri je Gospodar nad nebom in Zemljo. Oni namreč ne bodo več imeli vere (Luka 18:8)… Duhovni nivo bo najnižji od začetka te razvojne periode. Z zasmehovanjem in bogokletjem se bodo oni soočili z nekaj verniki; preganjali jih bodo in jih bodo prikrajšali za vse, kar potrebujejo za življenje. Oni sami bodo veseljačili in se gostili; oni bodo živeli in ljubili… vendar pa bo njihova ljubezen lažna in njihov način življenja bo napačen, ker bodo v poslednjem času Zemljo naseljevali vražji sluge. In razpadanje Zemlje (Knjižica št. 11) bo samo dokončalo stanje, katero ljudem več ne dovoljuje višjega razvoja. To bo čas grešnosti, katera bo presegala vsakršno domišljijo. Bog bo popolnoma zamenjan, in tisti, kateri v Njega verujejo, bodo v smrtni nevarnosti… In Bog osebno bo dokončal to periodo; poslednji Dan bo prišel nenadno in nepričakovano sredi svetovnega zanosa, v katerem ljudje v poslednjih dneh neprestano živijo… Zaradi tega bo pred tem viden očiten napredek; vse, kar je svetovno, bo ponujeno ljudem. Njihove zahteve po svetovnih stvareh bodo izjemne in vsakdo si bo brezvestno privoščil tisto, po čemur hrepeni njegov um. Močni se bodo borili s šibkimi; zmagovalec pa bo tisti, kateri brezobzirno doseže, kar si ne zasluži. Njega namreč podpira Satan osebno, kateri mu daje materialna ugodja in ga vodi v povečano uživanje življenja. Greh se bo alarmantno povečal in zgodila se bo Sodba, takrat ko jo nihče ne pričakuje. Ker enkrat ko so ljudje dosegli ta nivo razvoja, bodo morali oni biti pogoltnjeni s strani Zemlje, ker bodo postali resnični hudičevi sluge in bodo popolnoma zanikali Boga. Potem pa bo za vse grešnike prišel čas odgovornosti; prišel bo dan Božje Pravice. Prišel bo Dan Sodbe za vse, kateri pripadajo Božjemu sovražniku in Dan plačila za nekaj njih, kateri so zvesti Bogu; kateri ne odstopajo in ne podležejo kot žrtve skušnjavam sveta… Kakor je oznanjeno v Besedi in Pismu… Perioda Zveličanja bo prispela do konca, ker bo človeštvo pripravljeno za uničenje. AMEN

 

4575 »JEDLI SO IN PILI…« RAVNO TAKO KOT JE BILO PRED POPLAVO…
Bertha Dudde, 28. februar 1949

Kakor se Konec vse bolj približuje, bo ponovno vse tako, kot je bilo pred veliko Poplavo. Ljudi bo zajelo neko povečano mamljenje po življenju in bodo pod vplivom sveta z vsemi njegovimi privlačnostmi. Ljudje ne bodo več sposobni, kakor se tudi ne bodo želeli kontrolirati, in glede na to bodo brezvestno uživali življenje v grešnosti. Namreč oni ne bodo hrepeneli po nedolžnih užitkih; namesto tega bo vsepovsod prevladoval greh. Sebična ljubezen bo zamenjala vso prijateljsko Ljubezen in tako bodo ljudje postali grešni, s tem ko bodo povzročili škodo svojim bližnjim preprosto zato, da bi zadovoljili vsakršno željo njihovega telesa. Imetja drugih ljudi se ne bodo spoštovalo, zato bodo vsi zakoni kršeni. Povečano zadovoljstvo življenja bo zadušilo glas zavesti in do popolnosti se bo uživalo v tem, kar ponuja svet

Svet je torej področje Mojega nasprotnika (Satana) in zato iz sveta lahko pride samo slabo. To pa za dušo lahko pomeni samo nevarnost, ker mora za zadovoljitev, katera je podarjena telesu, duša opraviti pokoro; ona mora plačati to, kar zahteva telo. Ljudje lahko glede na to na videz uživajo v zadovoljstvu, in samo oni, kateri pripadajo Mojim Lastnim, bodo vedeli, kateri čas je napočil, ko ljudje iščejo, kako se omamiti v ekstazi zadovoljstva. Potem pa bo Konec zelo blizu, ker Sem vam Jaz davno prej najavil, da bo ravno tako, kot je bilo pred veliko Poplavo… Oni so jedli in pili; oni so se ženili ter možili in niso usmerjali pozornosti na opominjanja in opozarjanja od zgoraj. In tem ljudem bo težko oznanjati Evangelij, ker oni usmerjajo pozornost in stremijo samo k zemeljskemu življenju. Njim namreč primanjkuje celotnega razumevanja za duhovno življenje, zaradi tega se oni rogajo in zasmehujejo vsakega nosilca Resnice, kateri jih bo poizkušal spreobrniti.

Vendar pa sredi evforije prihaja Poslednja Sodba… Ona bo strašna za vse tiste, kateri gledajo na svet kot na njihovega Boga, ker bodo oni iz višin padli v brezno, iz veselja v ogromen strah; oni bodo iz raja padli v pekel… Namreč svet in njihove privlačnosti so bili njihovo nebo, toda svet bo uničen… in najstrožji zapor bo usoda tistih, kateri so njihovo svobodo na Zemlji napačno uporabljali; kateri živijo v grehu in v grehu tudi umirajo. Pazite se sveta, ker on za vas predstavlja veliko nevarnost… on trenutno zagotovo še naprej nudi veliko tega, kar je privlačno, vendar pa je za vas boljše, da se ga odrečete in da stremite k nebeškim radostim, katere prihajajo za tem. In bodite brez tega, da tako lahko v vsem izobilju uživate nebeške užitke. Nikar ne pripadajte tistim, kateri ljubijo sami sebe in želijo telesu zagotoviti vsakršno zadovoljstvo. Evforija je namreč minljiva, vendar pa bo njej sledilo strašno bujenje, kakor je to najavljeno v Besedi in Pismu… Ljudska rasa je torej v veliki nevarnosti, ker je ona že zaslepljena s strani svetovne varljive svetlobe. In ona ne bo mirovala pri njenih zahtevah, ampak jih bo povečala… Ona drvi z velikimi koraki proti končnemu Koncu… ona išče življenje, vendar pa bo našla smrt. Ona išče užitek, vendar pa gre v uničenje. AMEN

Mt 24,42 Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod!
43 Vedite pa, da bi bil hišni gospodar buden, če bi vedel, ob kateri straži pride tat, in ne bi pustil vlomiti v svojo hišo.
44 Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.«
45 »Kdo je torej zvesti in preudarni služabnik, ki ga je gospodar postavil nad svojo služinčad, da ji ob pravem času da živež?
46 Blagor tistemu služabniku, ki ga bo njegov gospodar ob svojem prihodu našel, da tako dela!
47 Resnično, povem vam: Čez vse svoje premoženje ga bo postavil.
48 Če pa ta pokvarjeni služabnik reče v svojem srcu: ›Moj gospod zamuja‹ 49 in začne pretepati soslužabnike ter jé in popiva s pijanci,
50 bo gospodar tega služabnika prišel na dan, ko ga ne pričakuje, in ob uri, za katero ne ve,
51 in ga bo presekal na dvoje ter mu dal delež s hinavci; tam bo jok in škripanje z zobmi.«

 

5712 NENADEN KONEC CELO ZA VERNIKE…
Bertha Dudde, 30. junij 1953

Ura Konca bo prišla nepričakovano za mnoge, kateri ne vedo za njega, ker bodo oni smatrali, da je on oddaljen, ker zmeda v svetu za sedaj ne odkriva nikakršnega razpada; ker znaki Konca še niso dovolj očitni, čeprav oni zagotovo smatrajo, da je mogoče, da živijo v času Konca. In celo Moji verniki so se nesposobni resno privaditi na idejo, da bodo živeli, da bi videli Konec. Namreč oni sami so še naprej realistični; oni vidijo, da so njihova bližnja ljudska bitja nenehno živahno aktivna in se jim duhovno znanje zdi kot skorajda nerealno glede na stremljenja svetovnih ljudi, glede na zemeljski napredek in glede na bodoča ljudska upanja ter pričakovanja. Zato bodo oni tudi presenečeni in bodo dojeli, da navidezno nerealno postaja resničnost in da bodo ljudska upanja razblinjena. Konec bo prišel kot tat ponoči… vendar pa on sebe vnaprej napoveduje; on meče svoje sence. Pred tem se bo nekaj zgodilo v manjšem obsegu; naravna katastrofa ogromnih razsežnosti se bo najavila, kar pa bo poslednje opozorilo, poslednji znak Konca (Knjižica št. 49 in 50)… In čeprav vi ljudje dvomite oz. v to zavračate verovati… je Moj plan od večnosti dokončen in vse v vesolju se dogaja v skladu s tem planom. Konec bo prišel nenadno, ker so moja opominjanja in opozorila zanemarjena, katera pa so človeštvu dejansko neprestano poslana, da tako oni Konca ne bodo doživeli nepripravljeni. In edini razlog za moje napovedi je poskrbeti, da se bodo ljudje nanj pripravili; da bodo oni razmislili o Koncu in začeli delo na izboljšanju njihovih duš, tako da bodo živeli v skladu z njihovim kratkim fizičnim življenjem, kateri kljub temu lahko vodi do zrelosti duše.

Moja volja je namreč ta, da morajo biti vsa Moja opominjanja in opozorila distribuirana; Jaz želim, da bodo ljudje o tem obveščeni, kakor je tudi Moja volja, da mora biti Dan Sodbe in usoda tistih, kateri so Me zapustili, naravnost/odkrito prikazana (v smislu: direktno v obraz). Namreč ljudje lahko dosežejo njihovo lastno osvoboditev; Za njih Konec ne sme predstavljati ure groze. Oni Konec lahko spokojno pričakujejo, če upoštevajo to, kar se jim je z veliko Ljubeznijo priporoča; če se pripravijo oz. če še naprej živijo na Zemlji skladno z Mojo voljo, dokler ni prišla poslednja ura. Čeprav oni te ure dejansko niso sposobni preložiti, jo oni kljub temu lahko zavestno pričakujejo, ker ona pomeni konec trpljenja za tiste, kateri so Me našli in bo grobo vplivala samo na tiste ljudi, kateri so se Me odrekli in zaradi tega niso več upravičeni, da naseljujejo Zemljo, katere edini namen je ta, da pomaga duši, da doseže zrelost… Konec bo prišel tako zanesljivo, kakor bo noč sledila dnevu… Dan je bil iz večnosti v naprej določen (Apd 17:31), vendar pa vi ne veste, kdaj bo prišel… Torej morate vi verovati, da se bo uresničilo vse, kar Sem vam napovedoval in nadaljujem napovedovati preko jasnovidcev in prerokov; da je Dan za vas zelo blizu, da boste vsi presenečeni in da morate vi glede na to smatrati, da je za vas vsak dan kot poslednji dan, da bi živeli zavestno in delali na izboljšanju vas samih. Potem pa se vam Konca ne bo nikoli več potrebno bati, ampak ga boste vi pričakovali z veseljem in s popolnim zaupanjem v Moj Prihod, kateri bo izpod največje težave osvobodil tiste izmed vas, kateri verujete. AMEN

Luka 21,34 »Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi in da vas tisti dan ne ujame nenadoma
35 kakor zanka. Prišel bo namreč nad obličje vse zemlje.
36 Zato bedite in vsak čas molíte, da bi zmogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega.«

 

5397 RESEN POZIV K BUJENJU…
Bertha Dudde, 22. maj 1952

Ni vam več preostalo veliko časa… Jaz vam moram to vedno znova govoriti, ker vi Mojih Besed ne jemljete resno; vi živite sredi sveta in ne morete verovati, da bo nekega dne vse okoli vas prenehalo obstajati in da bo obstalo samo to, kar je večno… vaša duša. Jaz vas vedno znova želim opomniti, da resno predvidite, v kakšnem stanju bo vaša duša potem. Jaz vas vedno znova želim opozoriti na to, da ne fokusirate vsake vaše misli in namere na doseganje zemeljskih dobrin, na napredek vaše zemeljske situacije... ta napor je namreč zaman, ker vi ne boste ničesar zadržali, ko pride vaš čas, ko boste odpoklicani ali ko se vse okoli vas razpada. Vi morate resnično verovati, da razsipate vašo energijo, da delate za nič; da ni to nič, ampak da je le začasno blagostanje/napredek, kateri vam še lahko zagotovi nekoliko udobnih dni življenja; kateri pa je neugoden za dušo, če je ne upoštevate najprej in če marljivo ne usmerjate v to, da dosežete duhovna imetja (Matej 6:19-21). Vi lahko zagotovo uživate dober standard življenja, če pravilno uporabljate vaša zemeljska imetja; če jih delite s tistimi, kateri trpijo revščino in nesrečo; če z vašim imetjem upravljate na koristen način, če na njih gledate na način, da ste jih prejeli od Mene in pokažete hvaležnost, s tem ko prakticirate aktivno Ljubezen do bližnjega, s tem ko na zemeljski in duhovni način olajšate nesrečo in pri tem živite neko vzorno življenje za vaša ljudska bitja ter jih motivirate, da ravno tako živijo življenje Ljubezni… Potem bo zemeljsko življenje imelo pozitivne posledice; potem vaši duši ne bo potrebno stradati. S tem pa vi najprej upoštevate vašo dušo in se vam ni potrebno bati prihajajočih dogodkov… Vendar pa gorje tistim, kateri usmerjajo pozornost na njihovo fizično življenje… on jim bo odvzet in revščina, katero trpijo v duhovnem kraljestvu, bo za njih strašno breme… Verjemite, da so pred vami zelo veliki dogodki; verjemite, da vam je podarjenega samo še malo časa. Vložite vsakršen napor, da bi dosegli duhovna imetja, preden bo prepozno… Vse, kar dosežete, kar je zemeljskega, bo za vas izgubljeno. Poskrbite, da boste posedovali duhovne dobrine; Jaz vas namreč resno opominjam, tako da ne morete reči, da niste bili obveščeni o tem, kar vam je nepreklicno dodeljeno… Ne zatiskajte si ušes za Moj nasvet in opozorilo; to so namreč Moja Ljubezni-polna opozorila, katera prihajajo k vam preko ljudskih ust in imajo namen, da vas zaščitijo od strašne usode in katera bom Jaz na drugačen način ponovil za tiste zemeljske otroke, kateri so nejevoljni poslušati in verovati… Moj klic opomina na bujenje bo zelo hitro odjeknil tako močno, da bo povzročil, da zadrhtite. Jaz vam še enkrat želim govoriti preko naravnih sil in vas želim poklicati od zgoraj: Prebudite se, vi, ki spite… zberite pogum in ne bodite več slabotni… ne iščite zemeljskih zadovoljstev in vsega, kar ima minljivo naravo; poizkušajte pridobiti Moje kraljestvo in preučite vaš resnični Jaz… upoštevajte vašo dušo, katere usoda je s strani vas samih v večnosti pripravljena… Še enkrat vam govorim: Kmalu po tem poslednjem klicu k bujenju bo sledila Poslednja 47 Sodba in dezintegracija Zemlje, in zgodil se bo Konec vsega, kar živi (Sofonija 1:2, 3, 18)… (Knjižica št. 11). To je razlog, da ste vi v veliki nevarnosti, ker vi ne želite prepoznati in verovati, da je prišel vaš Konec, ker drugače bi se vi pripravili in ne bi več usmerjali pozornosti na svet in na njegove stvari… Čas, katerega Sem vam podaril, se je končal in do samega Konca bom Jaz še naprej poizkušal rešiti duše. Zato Moja Ljubezen neprestano poziva ljudi, da proučijo situacijo; da naredijo pokoro in se usmerijo nazaj, ker Jaz ne želim, da zaidejo… Jaz edino želim, da postanejo blaženo srečni. AMEN

Luka 12,54 Tudi množicam je govoril: »Kadar vidite, da se na zahodu dviga oblak, takoj pravite: ›Dež prihaja,‹ in tako se zgodi.
55 Kadar pa piha jug, pravite: ›Vročina bo,‹ in je res.
56 Hinavci! Obličje zemlje in neba znate presojati, kako da ne znate presojati tega časa?«
57 »Zakaj tudi sami od sebe ne presojate, kaj je prav?

 

4861 BOŽJI GLAS SE LAHKO POVSOD SLIŠI… RESNOST ČASA…
Bertha Dudde, 21. marec 1950

Vi živite v izjemno težkem času in ste o njem neprestano ozaveščani (lahko tudi: usmerja se vam pozornost na njega), ker se to ne tiče samo zemeljskega razvoja v zgodovini sveta, ampak duhovnega razvoja človeštva, katerega pa bi vi morali prepoznati, da je pred skorajšnjim Koncem v nevarnosti. Vi si morate ravno tako priznati, da se namigovanja na poslednje dneve ujemajo s starimi preroštvi glede Konca in morate zaradi tega na njih usmeriti pozornost ter biti polni hvaležnosti, ko razmišljate o Tistem, Kateri vas opominja in opozarja. Vi morate vsak namig vzeti resno in gledati na vsa zemeljska dogajanja na način, da imajo vezo z ljudskim procesom razvoja… vi namreč morate vedeti, da je vsak dogodek samo sredstvo, da bi se človeka spodbudilo, da dela na izboljšanju njegove duše, tako da bo on prostovoljno stremel k Bogu… Ta čas je zares pomemben, ker je posledica človekovega življenja na Zemlji najbolj pomembna; ker zamujen ali pa napačno izkoriščen čas ne more biti ponovljen, pa vendarle ne more biti nihče izvzet od odgovornosti za njega. In vsa opominjanja ter opozorila so mogoča samo na način, da le ta ne bodo rezultirala v prisilni veri. Ona zagotovo namigujejo na Konec, na Stvarnika in Zaščitnika vseh stvari, vendar pa ona ničesar ne dokazujejo. In glede na to je le nekaj ljudi, kateri po znakih prepoznajo prihajajoči Konec in kateri se s tem, ko se izročijo Bogu, zavedajo duhovne težave. Potem morajo oni govoriti namesto Boga in Njegovega kraljestva; oni morajo na njihova bližnja ljudska bitja poizkušati prenesti njihovo zanesljivo vero. Oni morajo biti v vsakem času v kontaktu z njihovim Očetom večnosti in sprejeti opozorila ter 48 opominjanja, katera so jim sporočena, da bi jih predali dalje tistim, kateri so od Boga še naprej oddaljeni. Tisti, ki ima oči, da vidi, naj vidi. Tisti, ki ima ušesa, da sliši, naj sliši… Božji glas se lahko sliši vsepovsod; Njegovo aktivnost se lahko vidi na daleč in na široko, in na vseh mestih so ljudje mentalno pod vplivom od zgoraj… Vendar pa je njihova volja šibka. In Bog ne bo s prisilo vplival na nekoga, pa četudi neka izredna izkušnja jasno razodeva Božjo aktivnost. Čas do Konca postaja vse krajši; znaki bodo vse bolj pogosti in bodo na ta način olajšali dojemanje in vero vsakogar. In če je oseba dobre volje, se ne bo upirala in se za te znake ne bo zapirala. Namreč Božja milost začne veljati na vseh mestih; drobni žarki svetlobe, kateri so povsod razpršeni, so lahko prepričljivi, če jih oseba ne zatemni s tem, ko ne dovoli, da žarki vplivajo nanjo… In blažen je tisti, kateri sledi takšen žarek svetlobe in mu ni potrebno, da preživi poslednje dneve v temi… On se bo napotil po pravilni stezi, katera ga bo mimo nevarnosti pripeljala do cilja, do Boga, njegovega Očeta večnosti. AMEN

 

4928 IZREDNI DOGODKI SO ZNAK BLIŽAJOČEGA KONCA…
Bertha Dudde,  9. julij 1950

Vse nakazuje na Konec, če vi ljudje pazljivo usmerite pozornost na dogodke okoli vas. Vi boste obenem tudi prepoznali, da vam Jaz govorim preko njih; da vam preko njih želim usmeriti pozornost na Konec in na vašo posebno poslanstvo, da boste vodje v poslednji verski borbi (Knjižica št. 48). Jaz namreč želim okrepiti vašo vero v Mojo Besedo, vendar pa Jaz obenem tudi želim pomagati vašim bližnjim ljudskim bitjem, da dosežejo vero, ker oni, ali je ne morejo najti ali pa so prešibki, da bi jo zagovarjali. Jaz vsem vam želim govoriti z vsakim razpoložljivim sredstvom, da vam tako v poslednji verski borbi na tej Zemlji ne bo spodletelo. Kljub temu pa bom Jaz vedno upošteval dejstvo, da živite v ekstremno materialističnem svetu; da imate malo kontakta s kraljestvom, katero izžareva Resnico in da vi zelo težko verujete, ker Me vi ne nosite več v srcu dovolj življenjsko, ker ste se oddaljili od manifestacije Jezusa Kristusa do takšne stopnje, da zaradi vaše nevere vi prejemate malo moči. Vi ne sprejemate Resnice, katera vam je dostavljena iz duhovnega kraljestva; vi ne zaupate učiteljem, kateri so Moji sluge. Toda Jaz vas kljub temu ne želim pustiti, da padete in vam bom vedno znova pristopil z namigovanji na Konec; s slikami jasnovidcev, katere bodo postale javno znanje; s prerokovanji prerokov, katera pa bodo ravno tako slišali tisti, kateri ne kažejo interesa za Konec in Poslednjo Sodbo. Jaz ravno tako vem tudi glede boja za vero mnogih ljudi in bi jim ravno tako želel dati znak, kateri pa jih ne bo prisilil, da verujejo. Jaz namreč želim, da postavljajo vprašanja in da postanejo nagnjeni k razmišljanju; ker je to vse, kar nameravam doseči z izrednimi dogodki tekom 49 poslednjih dni. Ker ko enkrat o tem resno razmislijo, jim bom Jaz lahko pristopil v Moji Besedi, da jih podučim v skladu z Resnico. Oni bodo odprti za Mojo Besedo, samo če jim je bila dostopna kot Moje očitno delovanje preko Duha, ker jim preko Moje Besede edino Jaz lahko dam Čisto Resnico. In samo preko Besede od zgoraj je njim lahko nekaj dokazano, kar bi bilo drugače za njih neverjetno; kar pa ne more biti dokazano preko samega znaka, ker znak govori samo razumu, ne pa srcu ljudskega bitja. Vi ljudje se morate vedno zavedati dejstva, da živite v času Konca; da bodo v porastu znaki, katere se sicer lahko vedno obrazloži na zemeljski način, toda kateri vidno kažejo na drugi svet… Vsakdo, kdor jih prepozna kot take, bo iz njih izvlekel koristi. In vsakdo, kdor jih zaobide, se bo moral bati končnega Konca, ker bo on rezultiral v njegovem propadu. AMEN

 

6501 ZNAKI IN NAMIGOVANJA KATERI KAŽEJO NA KONEC…
Bertha Dudde, 14. marec 1956

Jasni znaki vam bodo napovedali skorajšnji Konec. Vendar pa bodo le ti prepoznani samo s strani tistih, kateri verujejo, ker jih bodo vsi drugi pojasnili, kot da so naravni dogodki in se bodo posmehovali tistim, kateri jim pripisujejo globlji pomen. Vseeno pa bodo oni opaženi s strani ljudi in vsakdo lahko formira njihovo lastno mišljenje, katero je skladno z njihovo voljo. Namreč dejstvo, da bo vaša pozornost usmerjena na to, je posebna milost, ker vam to omogoča, da se pripravite in da bolj goreče delate na izboljšanju samih sebe, ker so ti znaki resen opomin za tiste izmed vas, kateri verujete. To so še naprej poslednji časi milosti, katere pa lahko doživi vsaka oseba, da bi uspešno zaključila njeno stezo zemeljskega življenja, če so pravilno izkoriščeni. Vendar pa bo nevernike, kateri svoje dneve ravnodušno zapravljajo, Konec presenetil, njihove duše pa bodo Konec doživele v nekem nezrelem stanju. Namreč ta Konec bo prišel povsem zagotovo… In če ste vi ljudje glede na to neprestano opominjani in se vas opominja na Konec, potem so to tudi blagoslovi, na katere pa morate vi usmeriti pozornost; katere morate izkoristiti za zveličanje vaše duše, ker vam Bog osebno pristopa s takšnim znakom, kateri pa se vedno lahko javlja samo na način, da boste vi zadržali vašo svobodno voljo… da bo to prepuščeno vsaki posamezni osebi, da Konec pričakuje ali pa ga ne pričakuje. Vendar pa bodo tisti, kateri verujejo, vseeno imeli pomembno prednost, ker bodo oni tudi ustrezno živeli. Oni se bodo potrudili živeti v skladu z Božjo voljo in bodo do Konca postali popolnoma zreli… Kljub temu pa jih bo le nekaj imelo popolnoma zanesljivo vero, ker bo napovedan dogodek preveč ogromen. Namreč nihče si ne bo sposoben zamisliti takšnega dogodka, kateri se ni nikoli prej zgodili, vse dokler so ljudje naseljevali Zemljo, ker se je Konec prejšnjih period nadaljeval drugače. On se nikoli ne bo zgodil na enak način, in nikoli ne bo obstajal nikakršen dokaz glede 50 tega, kako se je takšen proces dezintegracije stvaritev zgodil. Vendar pa je Božja Beseda Resnica, in Bog je v vsakem času govoril preko prerokov in napovedoval prihajajoči dogodek. On samo ni izrekel datuma; to pa je razlog, da bodo ljudje vedno dvomili glede vseh oznanjanj te vrste. Vendar pa se tisti, kateri verujejo, lahko imenujejo blagoslovljeni… Ne bo minilo veliko časa, preden bo Zemlja vstopila v drugačno fazo razvoja, in začela se bo nova perioda, z vsemi drugačnimi predpogoji in življenjskimi pogoji, ker bodo ljudje te periode dosegli stopnjo zrelosti, katera bo obenem tudi zahtevala drugačne pogoje življenja in naloge, da bi zaključil proces razvoja. Vi lahko vzamete kot samoumevno to, da je vaše naravno življenje omejeno; da mnogi ne bodo sposobni dokončati njihovega normalnega življenjskega veka na Zemlji, ampak da bodo predčasno odpoklicani ali da bodo doživeli prihajajoči Konec v zgodnji dobi življenja, čeprav so napovedi lahko dane samo brez kakršnegakoli dokaza… zaradi vaše svobodne volje… Torej vzemite te znake resno in vi tega ne boste obžalovali… živite danes, kot da je to vaš poslednji dan; svet vam namreč lahko ponudi samo brezvredne dobrine, katerih pa ne morete vzeti s seboj v večnost. Vendar pa vam pravilen način življenja, v skladu z Božjo voljo, lahko še naprej poveča vaša duhovna imetja do tega obsega, da bo Konec te Zemlje samo odprl vrata v večnost za vas, kateri boste sposobni naknadno vstopiti z obilnim blagoslovom bogastev… To vam ne bo povzročilo nikakršne škode, če ste bolj naklonjeni temu, da namesto nekega dolgega življenja na Zemlji vzamete v poštev Konec. Vi se boste namreč na Zemlji naučili živeti zavestno; vi boste mislili o večnosti, o Bogu in o Njegovem kraljestvu, in vi boste vedno stremeli k popolnosti… Vi ne boste imeli veliko preostalega časa, zaradi tega ga morate popolnoma izkoristiti in dobiček se bo materializiral… To je razlog, zakaj so vam neprestano dani znaki, da boste na ta način upoštevali Konec in ustrezno živeli vaše življenje na Zemlji. AMEN

Bertha Dudde

Knjige PDF