Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Janezov veliki evangelij - knjiga 6

50. Pravi in lažni preroki in razodetja
1 (Gospod:) »Bog se nekoliko bolj razodeva po ustih povsem prebujenih prerokov. Takšni preroki so za bolj prebujene ljudi zmeraj zelo prepoznavni, – prvič po svoji zapisani in govorjeni besedi, drugič po marsikaterih čudodelnih dodatkih, na primer, da v skrajnem primeru ljudem vnaprej oznanijo prihodnje reči, da se ti po tem lahko ravnajo in se poboljšajo ter lahko Boga prosijo, naj od njih odvrne napovedano nesrečo, kot se je zgodilo v Ninivah. Tretjič, takšni pravi preroki, ki jih je prebudila Božja volja, lahko tudi ozdravljajo bolnike s svojo molitvijo in s polaganjem svojih rok, če bolniku njegova ozdravitev koristi za dušni blagor. Četrtič, v povezanosti z Božjo voljo lahko tudi izrečejo nepoboljšljivemu človeštvu kazen in tudi, nasprotno, ljudstvo blagoslovijo.
2 S takšnimi in več drugimi lastnostmi zaznamovane prave preroke, ki jih je prebudil Bog, zelo lahko razlikujemo, posebno še po tem, da so kot pravi preroki zmeraj skrajno ponižni in popolni v ljubezni do bližnjega, lažni preroki pa hodijo naokrog v najrazličnejše okrašenih in še z drugimi stvarmi označenih oblačilih, so nadvse ošabni in izstopajoče sebični, se kažejo le na določenih posvečenih krajih, malo govorijo, pa še to zelo neumno in nesmiselno, in občasno delajo najrazličnejše lažne čudeže z uporabo skrivnih naravnih sredstev – in gorje tistemu, ki bi jih posnemal! –, medtem ko pravi prerok svojih čudežev ne prikriva, temveč celo ljudi spodbuja, da lahko tudi oni na isti resničen in dober način delajo povsem enake čudeže
3 Ker pa je po tem lahko razlikovati resnične preroke od lažnih in lahko iz tega vsak trezno misleči človek spozna, da torej zares obstajajo pravi in lažni preroki – in lažni gotovo ne bi nastali, če ne bi bilo pred njimi pravih – tako ljudje iz tega tudi zlahka spoznajo, da obstaja en sam resničen Bog, ki ljudi nikoli ne pusti tavati po zemlji povsem osirotelih, ampak jim zmeraj oznanja Svojo voljo in Svoj veliki in modri namen, ki ga ima z njimi.
4 Takšna vrsta razodetja pa je za ljudi, ki se hočejo po tem odkrito ravnati, vedno najzdravilnejša, ker s tem ne trpijo nobene izredne prisile. Le pri redkih velikih razodetjih pridobijo ljudje za svoje duše veliko manj, ker so takšna razodetja bolj sodba za izrojeno človeštvo kakor pa odrešenje.

Janezov veliki evangelij - knjiga 6