Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

 Blagoslovi nedolžnega spočetja

  Gospod: »Če bi se ljudje izogibali grehu nečistosti in spolno občevali le tolikokrat, kolikor je potrebno za prebuditev sadu v telesu žene, vam povem: Med vami ne bi bilo niti enega, ki ne bi bil vsaj jasnovidec! Ker pa, kot je med vami navada, tako moški kot ženska zapravljata najboljše moči s pogosto dnevnim praznim izgubljanjem najplemenitejših in duši najsorodnejših življenjskih sokov in zaradi tega nikdar ni zaloge, iz katere bi na koncu v duši lahko nastala močnejša luč!
 
 Zaradi tega pa se taki ljudje vedno bolj in bolj polenijo in po­stanejo bitja, ki kot polipi iščejo užitek. Redkokdaj so sposobni svetle misli in so boječi, strahopetni, materialno usmerjeni, mu­hasti, občutljivi, sebični, nevoščljivi in ljubosumni. Duhovnost težko razumejo ali sploh ne; ker njihova fantazija blodi vedno okrog naslade smrdljivega mesa in se noče nikoli dvigniti k ne­čemu višjemu in duhovnemu. In če so med njimi tu in tam ven­darle nekateri ljudje, ki vsaj v maloštevilnih treznih urah bežno pogledajo kvišku, takoj pridejo, kot črni oblaki na nebu, čutne misli in višje prekrijejo tako, da duša to takoj pozabi in hitro spet podleže meseni nasladi!
 
 Zato prav zares vedite, da bodo prešuštniki in prešuštnice, zakonolomci in zakonolomke in nečistovalci vseh vrst moškega in ženskega spola, težko prispeli v Moje kraljestvo!
  
Če se ti v tvojem srcu to zdi nekoliko prehudo, tedaj poskusi spreobrniti takega meseno čutnega človeka. Prični ga opozarjati na Božje zapovedi, reci mu: »Mir bodi s teboj, Božje kraljestvo se ti je približalo! Prenehaj s svojim grešnim življenjem, ljubi Boga nadvse in svojega bližnjega kakor samega sebe! Išči res­nico, išči Božje kraljestvo v globinah svojega srca! Pusti svet in puhlo materialno in poskusi v sebi zbuditi življenje duha! Moli, raziskuj in ravnaj po Božjem redu!« - in tvoje besede bodo na­letele na popolnoma gluha ušesa! Zasmehoval te bo, ti obrnil hrbet in ti rekel: »Poberi se, ti pobožnjakarski norec, ne draži me s svojo neumnostjo, sicer me boš prisilil, da ti bom primazal klofuto v obraz!«.  Če ga boš drugič opomnil, lahko pričakuješ še hujšo grobost, kot je bila prva!
  Zato prešuštnik ni samo čutni grešni kozel, temveč v svoji razdraženosti tudi prav hudoben človek; poln je divjega ognja in slep in gluh za vse duhovno dobro in resnično. Razbojnika veli­ko prej spreobrneš kot pa pravega vlačugarja in zakonolomca.
  Kjer se je nečistovanje kot prava dušna kuga razširilo med ljudmi, tam je pridiganje Evangelija doseglo svoj konec. Skr­bite zato predvsem, da se ta pregreha nikjer ne bo razširila! In zakonci naj to delajo samo toliko, kolikor je neizogibno potreb­no za spočetje človeka. Kdor moti svojo ženo med njeno noseč­nostjo, ta že v materinem telesu pokvari sad in mu vsadi duha nečistosti. Kajti isti duh, ki zakonca draži in sili, da spolno ob­čujeta več kot je naravno primerno, potem potencirano [okrep­ljeno] preide v sad.
  Zato naj se to tudi pri spočetju dobro in zelo vestno upošteva, prvič, da do spočetja ne pride iz navadne čutne sle, temveč iz resnične ljubezni in dušnega nagnjenja - in drugič, da mora žen­ska, ki je spočela, še dobrih sedem tednov po porodu sadu imeti nemoten mir!
  Otroci, ki so bili spočeti na ta pravi način in so nemoteno do­zoreli v materinem telesu, bodo, prvič, prišli na svet že telesno popolnejši, ker more duša v popolnoma izoblikovanem organiz­mu vendar zagotovo prej in lažje poskrbeti za svoje duhovno ognjišče kot pa pri že pokvarjenem, ki ga mora takoj popravljati in krpati. In drugič je sama [v sebi] čistejša in svetlejša, ker je ne motijo nečisti duhovi, ki se zaradi pogostih dnevnih spolnih ob­čevanj zasadijo v meso embria in tudi v dušo. Kako lahko taka duša svojega duha že v najnežnejšem otroštvu enako kot Samuel dvigne k Bogu v resnični otroški, najnedolžnejši ljubezni! Pri takšnih otrocih se že zgodaj prične oblikovati zunanja življenj­ska sfera in kmalu lahko postanejo jasnovidni in njihovi volji se bo pričelo uklanjati vse, kar je v Mojem redu.
 
 Kaj pa so nasprotno temu že v materinem telesu pokvarjeni otroci? Pravim vam: Komaj kaj več kot navidezno oživljene sence življenja! In kje je glavna krivda za to? To, kar sem vam doslej v zadostni meri pokazal kot posledico mesene naslade!
 
 Kjerkoli boste v kasnejšem času pridigali Mojo Besedo, ta nauk ne sme manjkati! Kajti ta nauk obdeluje tla življenja in jih osvobaja trnja, težko prehodnega grmovja in kopriv, s katerih človek še nikoli ni obral grozdja in fig.«

JVE IV//230-231