Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

4294 DOGMA
9. maj 1948: 51. knjiga  Bertha Dudde

Če se človek iz določene miselne šole seznani z drugim, če mu ponudijo informacije, ki izpodbijajo njegovo spoznanje, to ni duhovna žalitev, dokler jo je sposoben po lastni volji sprejti ali zavrniti. Če pa je v to prisiljen z zakoni, če je postavljen v stanje kazenske odgovornosti, torej če je z grožnjo kazni nesvoboden v svojih mislih in dejanjih, potem je to kršitev, ki nikoli ne more imeti koristnih posledic za njegovo dušo. Zato je potrebno Mojo besedo vedno pridigati, vendar nikoli vsiljevati ljudem. In zato je posredovanje čiste resnice od zgoraj tudi dejanje najpopolnejše svobode volje, ki nerazsvetljenemu človeku vedno pušča možnost, da jo obravnava kot človeško delo, če je poslušalčeva volja zavrnitve večja. Vsak človek je sposoben prepoznati Božanski vir, če ga iskreno zanima čista resnica in nenehen napredek njegove duše. V tem primeru mu bo z Moje strani zagotovo dana tudi sposobnost prepoznavanja resnice kot take, ker je Moja volja, da so misli človeka znotraj področja resnice in mu bom zagotovil vsako priložnost prepoznati, kaj je prav. Toda Jaz, kar se Mene tiče, ne bom nikoli na silo vplival na človekovo voljo, zato tudi ne odobravam, da so ljudem s strani drugih ljudi, duhovno vsiljeni nauki, ki v obliki dogem, zavezujejo k njihovemu sprejemanju ali pa so obravnavani kot grešniki. Človek mora odgovarjati za vsak prekršek proti Moji zapovedi ljubezni, vendar ga ne bom nikoli klical na odgovornost, če ga njegov notranji čut zadržuje pri sprejemanju verskega nauka, četudi ustreza resnici. Takrat se še ne obremenjuje z nobenim grehom, le njegova želja po resnici še ni tako globoka, da bi prepoznal resnico kot tako. Vendar pa je sprejemanje verske dogme brez temeljitega študija in notranjega prepričanja popolnoma brez vrednosti za razvoj duše (1Tes 5,21). Dogma je za dušo vedno neugodna, saj je človeku onemogočeno, da bi si ustvaril mnenje o verskem nauku, pa vendar brez globokega razmišljanja človek nikoli ne more pridobiti verskega prepričanja. Ljudje vsekakor potrebujejo voditelje, če sami ne težijo k poduhovljenju svoje duše; kljub temu bi morali modri vodniki le učiti in tako poskušati spodbuditi srce in intelekt, saj mora povezanost z Menoj, z duhovnim kraljestvom, spoznati vsaka oseba posebej. In pot do tega cilja naj nakažejo Moji predstavniki na Zemlji s širjenjem Moje besede. Vedno Mi morajo pustiti, da govorim, vendar nikoli ne dodajajte ničesar svojega, ne izdajajte zapovedi ali nalagajte obveznosti ljudem, kot da bi bila to Moja zahteva...

Vsakemu človeku dopuščam svobodo in Moja neprekinjena skrb je le za posredovanje in širjenje resnice. Kdor išče to, išče Mene, in res se mu bom pustil najti; kdor pa resno ne teži k resnici, ne bo imel nobene koristi od sprejemanja prepričanj, ki so mu bila predstavljena kot dogma in za katera zato verjame, da jih ne sme zavrniti. Vsak dogmatični nauk je omejevanje svobode volje, ki sem jo podelil ljudem, zato gre za duhovno posilstvo, ki ne ustreza Moji volji in proti kateremu bi se morali Moji predstavniki na Zemlji boriti v Mojem imenu. In blagoslovil bom vsakega nosilca resnice, dal mu bom možnost, da širi resnico, tudi če naleti na nasprotovanje. Pa vendar, kdor resno hoče, bo to spoznal in postal previden, Jaz pa mu bom pomagal, razsvetlil njegovega duha in blagoslovil njegovo voljo. AMEN

Bertha Dudde