Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

6967 DUHOVNA PRISILA...
13. november 1957: 74. knjiga Bertha Dudde

V duhovnem suženjstvu si, dokler ti tvoji bližnji vsiljujejo svojo voljo, dokler ti še ni dana pravica, da se sam svobodno odločaš. Posledično, Moj namen za vas nikoli ne more biti, da bi bili pod grožnjo večne kazni ali da bi bili prisiljeni sprejeti ali zavrniti, kar vam je predpisano... Morali bi se odločati popolnoma svobodno, kot je vaša svobodna volja bi se moral odločati, zato naj bi se moral vsak posameznik odločiti sam, saj to odloča o usodi duše po smrti. Jaz Osebno vas ne bom silil, niti vam nisem dal nobene zapovedi, ki bi lahko omejila vašo svobodno voljo...  Kajti tudi Moja zapoved ljubezni zahteva vašo svobodno voljo, saj ljubezni ni mogoče prisiliti, kar bi moralo biti jasno vsakemu človeku. Toda samo ljubezen bo razvila spoznanje resnice... In vi ljudje takrat ko je določeno v kaj morate verjeti, kaj morate sprejeti kot resnico, ne boste imeti koristi, ... kajti samo tisti, ki živi z ljubeznijo, bo lahko ocenil ali nauki, ki so podani, ustrezajo resnici...  In to presoditi je dolžnost vsakega človeka. Tega se mu ne sme preprečiti s prepovedjo ali ukazom... Ker je slednje 'duhovna prisila'. Posledica takšne prisile je, da ljudje živijo v skladu z raznimi lažnimi nauki in se zaradi strahu pred grozečo 'kaznijo' osebno ne bodo potrudili najti svoje poti.

Vsak človek ima pravico do svojega svobodnega mišljenja in samo lastna presoja mu lahko prinese srečo. Vsak dogmatični sklop smernic, ne glede na to ali je resničen ali ne, je duhovna prisila. Jaz vam ljudem nenehno ponujam čisto resnico, vendar vas ne silim, da jo sprejmete... ravno zaradi tega, ker bi se morali v svojem zemeljskem življenju sami svobodno odločati. In prisilni ukrepi so vedno priznanje šibkosti, nesposobnosti, da bi ljudje dosegli cilj z drugimi sredstvi. Vsak, ki Mi želi z veliko ljubezni resnično služiti, naj poskuša pritegniti pozornost drugih ljudi za korist pravilnega razmišljanja in ravnanja. Znova in znova bi jim moral pridigati Moj evangelij ljubezni, moral bi jih spodbujati, naj se vedejo v skladu z ljubeznijo, vendar bi se moral vzdržati vseh prisilnih ukrepov. Od svojih sledilcev lahko zahteva, naj večkrat poslušajo razodetje Božje Besede... naj jih dobrosrčno opomni naj to storijo, vendar jih ne bi smel pod grožnjo Božje kazni prisiliti, da to storijo ali uporabiti zapovedi, da bi jih prisilil ... ker to ni v skladu z Mojo voljo. Iz tega razloga se ne morem strinjati s cerkvenimi zakoni, ki jih je določil človek, ki vsi zgolj silijo k opravljanju dolžnosti, vendar pogosto spodkopavajo prostovoljno predanost Meni... In še manj lahko odobravam onemogočanje pregledovanja literature drugih duhovnih šol mišljenja... Kajti vsakemu človeku bi moralo biti tudi dovoljeno upoštevati njegovo resnico, in če je iskren bo to tudi zmogel v svoji želji po resnici in bi Mene Samega prosil za pomoč... Za človekovo uspešno zemeljsko življenje sta svoboda misli in svobodna volja odločilni, ker cenim samo rezultate svobodne volje, medtem ko je vse, kar je bilo naloženo kot dolžnost ali izpolnitev zapovedi brez vrednosti pred Mojimi očmi. Vsak, ki se trudi živeti življenje ljubezni, bo prav tako jasno spoznal, da je samo ljubezen odločilni dejavnik, da človeško bitje živi v resnici... Potem bo tudi spoznal, da so vse zapovedi postale nične in neveljavne, ker bo ljubeča oseba sama ravnala v skladu z mojo voljo. Vedela bo tudi, da se mora vsak človek boriti sam s seboj, da bi se lahko odločil po svobodni volji. Ker je samo ljubezen vez z Menoj, ki Sem Ljubezen sama, in takoj ko z Menoj hodi po zemeljski poti, je zaradi njegovega življenja v ljubezni tudi njegova volja usmerjena tako, da ne bo več zahteval nobenih človeških zapovedi... Kajti samo Ljubezen je povezava z Menoj, ki Sem Ljubezen Osebno, in takoj ko stopi z Menoj po zemeljski poti, se zahvaljujoč njegovemu življenju ljubezni tudi njegova volja usmeri tako, da ne bo več potreboval nobenih človeških ukazov... Kar zadeva mene, ste vedno svobodni... toda Moj sovražnik se bo zelo trudil, da vas pridobi zase. In ker vas sam ni sposoben prisiliti, bo to poskušal doseči preko ljudi, ki mu pripadajo.... Skladno s tem zavračajte vsako prisilo, ker je vedno lastnost tistega, ki vas namerava pokvariti. AMEN

Bertha Dudde