Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

8397 Duhovno stanje pred križanjem.... Knjiga knjig....
3
0 januar, 1963: knjiga 88   Bertha Dudde

Ljudje se pogosto sprašujete, zakaj Moj večni načrt odrešenja ni jasno in razločno omenjen v Knjigi knjig (Svetem pismu), tako da bi vsi ljudje lahko vedeli, kaj je osnova njihovega človeškega obstoja.... Posledično dvomite v razodetja, ki vas o tem podrobno obveščajo.... Vendar se morate zavedati, da duhovno stanje ljudi pred Mojim rojstvom ne bi dopuščalo takšnega znanja. Ljudje ga ne bi mogli razumeti, saj je pred Mojim križanjem še vedno vladal Moj nasprotnik, ki ni nikoli dovolil nobene svetlobe, temveč se je tema nenehno povečevala. Le nekaj ljudi je zaradi svojega življenja v ljubezni v sebi prižgalo luč. Čeprav so vedeli za Boga, ki jih je ustvaril, jim je manjklo globlje spoznanje in s tem tudi spoznanje o odnosu s svojim Bogom in Stvarnikom. Gotovo so vedeli, da Jaz od njih pričakujem, da se bodo držali Mojih zapovedi, ki sem jim jih posredoval po razsvetljenih ljudeh (Mojzes)...., ki sem jih poslal na Zemljo z nalogo poučevanja. In če bi živeli v skladu z Mojimi zapovedmi, bi res pridobili majhno mero spoznanja. Toda znanja o vsem, kar jim je bilo še skrito, nikoli ne bi bilo mogoče akademsko podati, saj ga njihov razum ne bi mogel dojeti, pa tudi njihove duše, zaradi še ne odrešenega izvirnega greha, prav tako niso bile dovolj zrele.

Zato so celo prerokom običajno neradi prisluhnili, saj bi morali ljudje, če bi jim hoteli prisluhniti, omejiti svoje užitke v življenju. Bilo je le nekaj izjem, ki so želele biti poslušne svojemu Bogu in Stvarniku ter mu služili. In v posameznih primerih jim je bilo res podeljeno znanje, ki so ga zapisali, vendar ni ostalo ohranjeno, ko je vpliv Mojega nasprotnika na ljudi postajal vse močnejši, tako da je bilo njihovo duhovno stanje tik pred Mojim rojstvom izjemno nizko.... in zato niso bili več dovzetni za takšno znanje.... Nato sem sam prišel na Zemljo in v to izjemno temo prinesel luč.... Toda tudi takrat je Moja luč lahko sijala le tam, kjer se Moj nasprotnik ni mogel uveljaviti, kjer je želja po življenju v skladu z Božjim redom ljudi spodbudila k življenju v ljubezni.... Lahko sem jim že podaril majhno luč in jih razsvetlil o njihovem odnosu z Bogom in Stvarnikom. Pa vendar so se tudi ta navodila razlikovala od osebe do osebe, saj sem poznal stopnjo zrelosti vsakega posameznika in sem preprečil, da bi se tudi ta navodila spremenila v akademsko znanje, ki bi se res lahko prenašalo preko tradicije, a bi ostalo nerazumljivo vsakemu, ki v sebi še ni prižgal luči z ljubeznijo...  Z Mojim dejanjem odrešenja je bil izvirni greh odkupljen in Moj duh je lahko deloval v tistem človeku, čigar dobrosrčna dejavnost to omogoča.... Kajti že takrat sem učil, da je ljubezen najpomembnejša.... Vsak, ki je živel v skladu s to zapovedjo je bil tudi poučen po Mojem duhu in je dosegel znanje, ki ga je potreboval, da izpolni namen zemeljskega življenja....  In to je tisto, kar potrebuješ, da bi popolnoma dozorel v svoji duši.... Psihološko delo je najpomembnejše in vse, kar vas bo spodbudilo, da ga opravite, vam bo poslal Moj duh. In želje z globoko prošnjo, da bi prodrl v globljo modrost, bodo vsakomur resnično izpolnjene. Ker pa le redki ljudje prebudijo svojega duha v življenje, bi ljudi tradicionalno posredovano znanje le zmedlo, dokler so še vedno duhovno nerazsvetljeni. Zaradi tega v Mojih navodilih ni bilo zapisano nobeno takšno znanje,  saj ga lahko doseže vsak, če resno želi prodreti v Moj načrt odrešenja. Vendar za večino ljudi, ki živijo ravnodušno in so zadovoljni z duhovnim znanjem, ki ga prejemajo z učnimi sredstvi, nikoli ne bi bil blagoslov, če bi bile vse korelacije jasno razložene, saj jih sestavljajo tako globoki duhovni razlogi, ki jih razum ne more dojeti, temveč ja za razumevanje potreben prebujeni duh. Nikomur, ki si za to resno prizadeva, ni odvzeta možnost uresničitve, vendar je za to potrebno tudi izpolnjevanje Moje volje, ki je razodeta vsem ljudem in ki jo vsi ljudje poznajo, saj jim notranji glas.... glas vesti.... tudi pove, kaj bi morali ali ne bi smeli storiti. In ker je edini namen Mojega nasprotnika širjenje teme in boj proti vsakršni svetlobi, bo vedno vplival na ljudi tako, da bodo sami preprečili vsako notranje razsvetljenje in prav tako bo poskušal ljudem predstaviti resnico na tako izkrivljen način, da jim bo primanjkovalo vsakršnega razumevanja spoznanja, ki globoko prodira v Moj načrt stvarjenja in ki zahteva prav ta prebujeni duh.... To, kar vsebuje Knjiga knjig, popolnoma zadostuje za popolno zorenje človeške duše, če se vse upošteva.... A tudi ta vsebina presega razumevanje večine ljudi, saj bodo črke ostale mrtve, dokler jih ne bomo brali s prebujenim duhom... In to velja za vse znanje, ki se vedno znova prenaša na zemljo skozi razodetja in je čista resnica.... Tudi to bo pravilno razumel in uporabil le tisti, ki je pripravljen ljubiti in je duhovno prebujen, in takrat bo lahko prodrl v najgloblje skrivnosti in razumel Moj večni načrt odrešitve. Amen

Bertha Dudde