Spletno stran gostuje moj-splet.si
O bistvu Jezusovega evangelija

Kar piše Matej, koristi posebno tej zemlji; kar pa pišeš ti, velja za vso večno neskončnost! V vsem, kar ti pišeš, je skrito čisto Božje delovanje od večnosti do večnosti skozi vsa že obstoječa stvarstva in tudi skozi tista, ki bodo v prihodnjih večnostih stopila na mesto zdajšnjih. In četudi bi v tisoče knjig zapisal to, kar bom tebi in vam vsem še razodel, takšnih knjig svet nikoli ne bi mogel razumeti in zato mu takšne knjige tudi ne bi nič koristile. (Prim. Jn 21, 25) ...


Jezus o oznanjevanju evangelija

  Pred vašimi očmi bi lahko naredil celo množico najbolj redkih znamenj, toda za vas je bolje, da ostanete pri Besedi, ki sem vam jo govoril. ...


Evangelij za ženskim spol

Torej: govori ob pravem času in ob pravem času molči, toda zmeraj polna krotkosti, ljubezni in predanosti, to je ženino najlepše okrasje in to je tisti ljubki življenjski plamenček, ki je primeren, da oživi vsako moško srce in ga naredi krotko in mehko! ...


Matej 10, 1-4 Namigi Mateju in Janezu

Preden pa preidem k obširnemu naročilu dvanajsterim, moram zaradi natančnejšega razumevanja celote omeniti, da so evangeliji, tudi Matejev in Janezov, kot so dandanes pred vami v različnih jezikih, samo izvlečki praevangelija in zato še zdaleč ne vsebujejo vsega, kar sta zapisala Matej in Janez. Tu in tam pa se vendarle pojavi majhen dodatek poznejšega zbiralca in prepisovalca, ki je bil lahko dodan očitno šele pozneje, kot je npr. tukaj v desetem poglavju, četrti vrstici Matejevega evangelija dodatek pri dvanajstem apostolu, pri Judu Iškarijotu, ki se glasi takole: »ki ga je pozneje izdal«. O tem pa tedaj, ko je bil izvoljen Matej, ki je pisal svoj evangelij v Moji navzočnosti, še ni vedel niti zloga in zato tudi ni mogel dodati takšnega dostavka; to je torej storil pozneje prepisovalec. ...


Matej 17,10-13 - Janez Krstnik

Janez, v katerem je prebival Elijev duh, je delal znamenja, učil in krščeval in tako ljudstvo pripravljal Zame. In kaj se mu je zaradi tega zgodilo? ...


Matej 18,1-9 - O največjem v nebeškem kraljestvu in o pohujšanje

 Bilo pa je v hiši Simona Petra več majhnih sosedovih otrok. Enega od treh (Jaz) poklical k Sebi, ga takoj postavil v sredo vprašujočih učencev (Mt, 18,2) in jim rekel: »Resnično, če ne opus­tite takšne posvetno visoko leteče misli in ne postanete prav tako ponižni kakor ti otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo niti vi sa­mi, čeprav ste zdaj Moji učenci! (Mt 18,3) ...


Matej 18,10 - Bog in človek v Gospodu

Nato seje oglasil Peter: »Da, Gospod in Mojster, zdaj nam je to popolnoma jasno; zato Te prosim, da nam v prihodnje, ko bodo spet prišli takšni nauki, zadeve takoj tudi razložiš, da se ne bomo jezili nad lastim nerazumevanjem!« ...


Matej 18,11-14 - Skrivnost Golgote

Jaz kot eden Tvojih najzvestejših učencev, tukaj povsem odkrito pravim: Tvoje trpljenje bo mnogim dobrim ljudem postalo kamen spo­tike in bo omajalo njihovo vero. ...


Matej 18,15-22 - Odpuščanje

Če je torej grešil kdo zoper tebe, mu odpusti iz vsega srca in prosi v Mojem imenu Očeta, naj pomiri grešnikovo srce, in to se bo tudi zgodilo po tvoji veri in glede na to, kako si prej odpustil tistemu, ki se je pregrešil zoper tebe. ...


Matej 18, 23-25 - O hudobnem služabniku

To pa se gotovo ne bi zgodilo, če bi bil bogati mož ravnal z njim kot s človekom. Bogatemu možu se niti ni zdelo, daje storil kaj hudega, ko je revnega prosilca vrgel iz hiše, tako kot je opisano. Toda za zavrnjene­ga je bilo to preveč, zato je postal zločinec, morilec; potem se je iz stra­hu pred svetnimi sodniki skrival v gozdni goščavi ter postal tam strah in trepet ljudi. ...


Matej 22,1-14 O neupravičenem gospodarju in kraljevi gostiji

Pustimo zdaj Abrahama in Melkizedeka, kajti Melkizedek je zdaj v Moji osebi med vami, stari patriarh Abraham pa v duhu tudi ni daleč stran. Omenimo nekoga drugega neupravičenega gospodarja, ki zdaj živi blizu Jeruzalema, in v katerega hišo bomo kmalu prišli. Glejte, to je naš Lazar, sin gobavca Simona, ki sem ga, ne da bi to on vedel, že v Svojem dvanajstem letu, preden sem obiskal Jeruzalem, ozdravil s Svojo voljo, in to zato, ker je Simon v vsej pravičnosti s svo­jim velikim, neupravičenim mamonom številnim tisočim, ne oziraje se od kod so prišli, izkazoval velika dobra dela, kakor to zdaj počne tudi njegov sin Lazar. ...


Matej 27, 29-30 O rezanju rok in izdiranju oči

Simonu Judi sem rekel (Jaz): »Zdaj si presodil prav in pravilno, opazil pa boš, da ti te presoje ni dalo tvoje meso, temveč samo Moj duh v tebi! Zato se tudi ti skušaj znebiti svojega posvetnega razuma in svoje posvetne volje, in pridobil si boš duha nebeškega razumevanja in moč nebeške volje. ...


Luka 9. poglavje - Jezus in Zahej

Zapomni si Moj nauk in se ravnaj po njem, pa boš živel v Božji luči. In ko boš slišal, da so Me farizeji ujeli in umorili Moje telo – to bo tudi dopuščeno zaradi njihovega propada, vendar tudi zaradi vstajenja številnih mrtvih, ki še trpijo v grobovih nevere in napačne vere ter v njih ni življenja duha −, se nad tem ne jezi in ne omahuj v veri. Tretji dan bom namreč vstal in prišel k vsem Svojim prijateljem ter jim dal večno življenje. ...


Luka 10, 25-37 - Prilika o usmiljenem Samarijanu

Glejte, tako mislite v srcih, in enako meni tudi ves jeruzalemski tempelj; nihče izmed vas pa si, še zdaleč ne želi, da bi bil Jaz zares Kristus, temveč samo to, da bi me zadavili in se Me tako za večno znebili! ...


Luka 13,1-23 Prilika o sejalcu

Jaz sem rekel: »Končno se je prebudil tudi Moj duh v vas! Če bi imeli boljši spomin, kakor ga imate, bi se tudi spomnili, da sem vam to priliko že sam razložil ob neki primerni priložnosti, in sicer zato, da pri razširjanju Mojega nauka ne bi bili že takoj podobni tistemu nespametnemu sejalcu, ki je pšenico sejal tudi po cestah, kamenju in goščavi, temveč pametnemu sejalcu, ki seje pšenico v rodovitno prst. Glej, nekoč sem vam tudi rekel, naj se odpravite po vsem svetu in Moj evangelij pridigate vsem stvaritvam! Povej Mi, Simon Juda, kako si to razumel?« ...


Luka 16,13 Služiti dvema gospodarjema

Pouk je trajal polnih sedem ur, torej skoraj tri ure čez poldne, in vsi so verjeli Vame, tudi tisti, ki so bili zunaj hiše, saj so Moje besede poslušali skozi odprta okna. ...


Luka 18,1-8 Urjenje v veri in zaupanju

S prošnjami za kruh ob polnoči si gotovo mislil tudi na urjenje v veri in zaupanju Vate, pri tem si s sprva nekoliko naglušnim hišnim gospodarjem ponazoril Sebe samega in z beračem nas, ljudi, ki naj ne bi nikoli opustili molitev in prošenj, četudi nas ne bi takoj uslišal. ...


Luka 18,18-27 - Gospod in bogati oblastnik

Kajti duša po telesni smrti ne vzame s seboj nič drugega kakor svojo ljubezen in svoja dela, ki so plod njene volje. Če je ljubezen duše tako zelo navezana na mrtve reči tega sveta, da je postala eno z njimi, potem je mrtva tudi duša; in ker je njena volja enaka sojenim, mrtvim rečem tega sveta, ji to odtegne popolno svobodo, in tako je tudi duša sojena in jo imamo za mrtvo - to pa je tisto, kar imenujemo pekel in večna smrt. ...


Luka 18, 28-30 - Peter sprašuje po plačilu učencem

Resnično povem vam: Ta zemlja, takšna, kakršna je zdaj, in vse to vidno in prav tako materialno nebo bosta minila, in namesto sta­rega bo ustvarjeno novo, toda Moje besede se bodo ohranile na veko­maj in izpolnjeno bo tudi vse, kar koli sem obljubil! ...


Luka 18, 31-43 Jezus napove svoje trpljenje

Tako kot zdaj skupaj potujemo, se bomo kmalu tudi vrnili v Je­ruzalem in potem se bo izpolnilo vse, kar so, kot je bilo že povedano, preroki zapisali o Sinu človekovem. Izročen bo namreč poganom, ti Ga bodo zasmehovali, z njim grdo ravnali, pljuvali Vanj, Ga bičali in umorili, tretji dan pa bo iz lastne moči in oblasti vstal. In potem bo spet z vami do konca sveta in njegovega časa, vi pa boste večno pri Njem v Njegovem kraljestvu. ...


Janez 2. poglavje - Svatba v Kani Galilejski in očiščenje templja

Kajti Marija je v svojem srcu dobro vedela, da je prišel Moj čas, da začnem nastopati in delovati kot obljubljeni Mesija; ni pa vedela, kako bo to delovanje potekalo. Tudi ona je še zmeraj verjela, da bodo Rimljani izgnani. Da bo vzpostavljen mogočen Davidov prestol in bo na podlagi tega njegov ugled, neovrgljiv in nepremagljiv, božansko veličasten in odslej brez konca. ...


Janez 5. poglavje - Gospod in tempeljski duhovniki

Jaz sem rekel: »Oh, nikar ne mislite, da vas bom Jaz tožil pri Svojem Očetu! Nekdo drug je, ki vas bo tožil, in to je Mojzes, za ka­terega upate, da bo prej še enkrat prišel z Elijem. ...


Janez 6, 1-19 - Ob Galijskem jezeru

Ker sem to govoril v shodnici v Kafarnaumu (Jn 6,59), je bila se­veda poleg Mojih zdaj številnih učencev in poleg velike množice lju­di, ki Mi je sledila iz Jeruzalema, navzoča tudi še množica Judov, in tako je ta nauk, ki ga niso razumeli niti Moji prvi učenci, zbudil veli­ko neugodne pozornosti in je bil povod številnim razpravam. ...


Janez 8,3-11- Kamenjanje prešuštnice

Ko pa so farizeji in tempeljski Judje s svojimi vprašanji utihnili, sem se (Jaz) vzravnal in jim rekel: »Res je, da je Mojzes dal takšno postavo, toda tisti, ki so imeli pravico takšno grešnico kamnati, so mo­rali biti brez greha, - tudi to je zapisano! Vsaj tisti, ki je vrgel prvi ka­men v grešnico, je moral biti povsem čist in brez greha! Kdor izmed vas je torej brez greha, naj prvi vrže kamen v to grešnico! (Jn 8,7) Božjemu usmiljenju to ne bo škodovalo, ker je Mojzes dal ljudem modre zakone. Kdor jih pozna, pa ne izpolnjuje, se sam obsodi in zapečati svojo smrtno obsodbo.« ...


Janez 9,31-38 - Resnica osvobaja človeka

Nato sem jim Jaz rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Kdor dela greh, je tudi hlapec greha, kot sem to že prej omenil! (Jn 8,34) Hlapec pa ni svoboden, ker mora vedno ubogati skomine in strasti svo­jega mesa. Hlapec ne ostane večno v hiši, ampak le sin. (Jn 8,35) Hla­pec pa je vsak grešnik in hiša je Božje kraljestvo in njegova pravičnost, in sin je resnica. Če vas pa zdaj osvobodim Jaz kot resnični Sin Božjega kraljestva, potem ste tudi resnično in prav svobodni.« (Jn 8,36) ...


Janez 11,1-44 Lazarjeva smrt in obuditev

Kot že znano, je bil Lazar eden najbogatejših ljudi Judeje, in ker je umrl brez dedičev, bi po tempeljskem pravilu tretjina vsega premo­ženja pripadla templju, njegovi sestri, ki sta bili brez moškega dru­žinskega varstva - Lazar namreč ni imel drugih bližnjih sorodnikov - pa bi prišli pod skrbništvo templja, ki je bil v takšnih primerih prav skrajno neprijeten skrbnik. Farizeji in tempeljski judje so že dolgo zelo hlepeli po Lazarjevi bogati lastnini in so si, kot že znano, izmiš­ljevali vse mogoče ukane in zvijače, da bi Lazarja dobili v pest in si po možnosti prilastili vso bogato dediščino. Opraviti s sestrama se jim ni zdelo pretežko. ...