Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

4322 (FATIMA) PO BRANJU O TEM....
4. junij 1948: knjiga 51 Bertha Dudde

To je igra demonov, ko lahkovernim ljudem zamegljujejo vid raznovrstni pojavi, ki so primerni za širjenje zablod in neresnic, ki služijo le potrditvi in ​​krepitvi že obstoječih zavajajočih naukov ter odrinejo ljudi stran od prave poti, neposredne poti do Mene. Prebujenemu človeku je lahko spregledati to igro, težko pa je ljudem, ki že sledijo zavajajočim naukom in jih vodijo slepi voditelji, ki nimajo vsega znanja in niti ne hrepenijo po resnici, ampak so zadovoljni z duhovnimi dobrinami, ki so jih prevzeli, ne da bi preverili njihov izvor. Veriga zgrešenih naukov je sestavljena iz različnih napačnih konceptov in za okrepitev teh zgrešenih naukov bodo ljudje, ki jih zagovarjajo, uporabili vsa sredstva, saj si ne prizadevajo prinesti svetlobe, ampak obdržati ljudi v duhovni temi... In to je velika krivica, zato z njimi nenehno povezujem predstavnike Mojega čistega nauka, ki govorijo proti neresnici in zmoti in poskušajo razsvetliti sočloveka. Moja razodetja se nikoli ne zgodijo tako, da bi bila Moja volja oznanjena mladoletnim otrokom, namesto tega ima vsako razodetje namen, da se razširi v dobro vseh, saj uporabljam samo ena usta, da lahko skozi njih govorim vsem ljudem. Nikoli ne bom zapovedal tišine tistim, ki Me lahko slišijo, ampak jim bom naročil, naj razglasijo Mojo voljo svojim bližnjim. Moja volja je, da se ljudje ljubijo in skozi ljubezen dosežejo srečo. Če se Moja volja ne izpolni, človek ostane nepopoln in se ne more osvoboditi svoje krivde greha, ki se ga oklepa in jo nenehno povečuje z dejanji brez ljubezni. Nekdo drug nikoli ne more prevzeti njegove krivdo nase ali jo odkupiti... ker je zato Jezus umrl na križu, On je prevzel človeško krivdo za greh Nase, da bi ga odkupil.

Človek  lahko sodeluje pri Kristusovem delu odrešenja tako, da z zglednim življenjem v ljubezni širi Kristusov nauk ljubezni in prebuja ljubezen v svojih bližnjih, poleg tega lahko nadalje sodeluje pri osvoboditvi izgubljenih (zablodelih) duš tako, da jim prenaša evangelij, čisto resnico, ki jo nosi v sebi vsak, če sam živi v ljubezni. Sočloveku lahko daje moč tudi s priprošnjo iz ljubečega srca, vendar mora biti njegova volja vedno pripravljena vsrkati vsak tok moči, kajti vsak človek je odgovoren za svojo dušo in tega mu nikakor ne moremo vzeti.

Prav tako se lahko po zavzemanju polnem ljubezni, obrne za svojo moč na bližnje, katerih volja pa mora biti vedno pripravljena sprejeti vsak tok moči, kajti na vsakem človeku leži osebna odgovornost za njegovo dušo in mu ne more biti odvzeta na noben način, sicer bi bila Moja pravičnost postavljena pod vprašaj in tudi vsi ljudje bi bili takoj osvobojeni, ker svetlobna bitja ljubezni nenehno obračajo svojo ljubezen k nesrečnim, neodrešenim in njihova moč bi bila resnično dovolj, da bi bili vsi ljudje blagoslovljeni. Vsaka posamezna oseba mora najti svojo pot do Mene... prepoznati mora svojo krivdo za greh in se je poskusiti znebiti, sam se mora zanjo odkupiti skozi večnosti ali pa se pustiti odrešiti Jezusu Kristusu z zavestnim priznanjem Njegovega dejanja odrešenja in prositi za odpuščanje svojih grehov....

(4. junij 1948) Človekova ljubezen do bližnjega lahko sicer povzroči njegovo spreobrnjenje, vendar le toliko, kolikor je deležen izdatne podpore z duhovne strani, da bi ga bitja luči pripeljala v življenske situacije, kjer se, če hoče, lahko spremeni, kjer bodo njegove misli usmerjene k ljudem, ki živijo pravi način življenja, da mu bo dana vsa pomoč za pridobitev duševne zrelost, in bi tudi prejel povečano moč, ki jo zanj pridobi priprošnja. Toda kako bo uporabil to moč, je edino njegova volja.

Misliti, da se njegovi grehi zdaj lahko odkupijo z ljubečimi zemeljskimi brati in sestrami, je napačno prepričanje in samo kaže na nerazumevanje Mojega nauka, ki je bil ponujen v polni jasnosti, ki pa je bil pogosto okužen s napačnimi človeškimi idejami (predstavami). Če priprošnja temelji na ljubezni, ne bo nikoli brez uspeha, vendar je učinek drugačen, saj mora vsak sam odgovarjati za svoje grehe. In zato je napačno nenehno ljudi obveščati o nadnaravnih pojavih, ki nikoli ne prenesejo natančnega pregleda in se nikoli ne morejo uskladiti z resnico, ki sem jo Jaz prenesel na Zemljo. To je demonska prevara, ki je našla plodna tla  v lahkovernosti ljudi in njihovem napačnem razmišljanju. Kajti tam, kjer se pojavim, ne pridem v pompu in razkošju (sijaju), ampak prepoznaven vsakomur, ki Me želi prepoznati in ima dobre in čiste namene. AMEN.

Bertha Dudde