Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

8984 Jezusov vnebohod....
27. maj 1965: knjiga 94  Bertha Dudde

Tudi Moj vnebohod je za vas ljudi dvomljiv dogodek, ker ne morete verjeti, da se je vidno zgodil samo proces, ki ga doživljajo vse duše, ki so postale popolne, ki mu preprosto ne morete slediti, zato se vam tudi Moj vnebohod zdi neverjeten, vendar se je dejansko zgodil, spet pa vidno le za tiste, ki so Moji, za Moje učence in vse, ki so verovali Vame in v Moje poslanstvo, ki so verovali, da se je v Meni skrilo najvišje bitje, zato so oni tudi lahko doživeli vse nenavadno, ne da bi bili primorani verovati. In namen Mojega vidnega dviga navzgor je bil le v tem, da so se Moji učenci, ki sem jim dal nalogo, da gredo v svet oznanjat Moj evangelij, lahko v vsej moči vere zavzeli Zame in za Mojo besedo, ker so Me s svojimi telesnimi očmi videli vzpenjati se v nebo, in tako so doživeli krono svoje vere, ko sem izginil pred njihovimi očmi, da so Me lahko jasno videli in prepoznali, in da Me nenadoma ni bilo več, ker Me je spet sprejelo duhovno kraljestvo, kraljestvo, kjer sem kraljeval v moči in slavi....

Moje telo se je poduhovilo in to duhovno pregrinjalo je bilo vidno učencem, dokler nisem izginil pred njihovimi očmi. Vendar pa Moj vnebohod v njih ni pustil praznine, temveč jim je prinesel le potrditev, da je bila vsaka beseda, ki so jo slišali iz Mojih ust, resnica. In zato so se tudi zavzeli za vsako besedo s polnim prepričanjem in postali so Moji pravi oznanjevalci, ki so znali govoriti polni Mojega duha, ki so zato o tem omenjali tudi vse, kar se je zgodilo z delom usmiljenja.... da so torej pričevali o Meni in o delu odrešenja.

Dejstvo, da ljudje vedno znova dvomijo v Moj vnebohod je posledica tega, da jim ni znan dejanski namen človeškega bitja, da jim je proces spiritualizacije telesa tuj in da o njem ne bodo mogli pridobiti informacij, dokler se sami resno ne odločijo zrasti v svoji duhovni zrelosti. Takrat jim bo verodostojen tudi ta proces, ki ni bil nič drugega kot prehod poduhovljenega telesa v kraljestvo na drugi strani, kjer se življenje nadaljuje v vsej blaženosti. Zato pa je treba najprej verjeti v preživetje duše. Kdor nima te vere, tudi ne bo hotel verjeti v proces, ki naj bi bil za vas ljudi dokaz za preživetje duše po smrti. Toda Mojim učencem te vere ni manjkalo, le da jim še niso bili dani takšni vidni dokazi Moje navzočnosti.... Toda prav zato sem lahko dopustil, da jim je proces postal viden, saj so že prodrli v spoznanje in so zdaj doživljali le njegovo potrditev.

Gotovo so bili žalostni, ker so vedeli, da sem zdaj končno tam, kjer je njihov pravi dom, vendar so vedeli, da sem jim želel pripraviti kraj, kjer bodo nekoč prebivali tudi oni, da bi poželi sadove spremembe na zemlji, ki je bila v širjenju evangelija in je mnogim ljudem pokazala pot navzgor. In ne glede na to, kako težke poti so morali prehoditi, so vendarle doživeli Mene; vedeli so, da sem bil zdaj z njimi, da sem vodil njihove misli in jim vedno znova dajal navodila, ki naj bi jim olajšala njihovo poslanstvo.... Nihče jih namreč ni mogel več oropati vere, da sem sam Bog, da so zdaj tudi oni prejeli moč neposredno od Mene, in tako so bili tudi napolnjeni z Mojim duhom, kot sem jim obljubil.... Vedeli so, da morajo le še izpolniti svoje poslanstvo, da bi potem prav tako zapustili zemeljsko dolino in lahko vstopili v kraljestvo svetlobe....

A vam, ljudem poslednjega časa, se vse to zdi kot legenda, ki ji ne morete verjeti, vendar se je Moj vnebohod res zgodil, kar bo razumljivo vsakomur, ki je že prodrl globlje v duhovno znanje, in se sam  trudi poduhoviti svoje telo..... Takrat se bo tudi on povzpel k večni svetlobi, le da bo ta ostala skrita pred njegovimi bližnjimi in ostati mora skrita, da jih ne bi prisilila k verovanju.... Toda ti učenci so že živeli v svoji veri in vedel sem, da jim je to le pomagalo okrepiti njihovo vero, zakaj le tisti so smeli doživeti Moj vnebohod, za katere to ni več pomenilo prisile v vero. Zato bi morali tudi vi sprejeti, da se je to resnično zgodilo, in to boste lahko storili, ko vam bo o tem predstavljeno nekaj spoznanja, kakšen pomen in namen ima vaše zemeljsko življenje..... Takrat vam bo postalo razumljivo tudi vse tisto, za kar popolnoma nevedni ne more pridobiti nikakršnega razumevanja....Amen

Bertha Dudde