Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

7693 Jezusovo vstajenje in poduhovljenje...
6. september 1960: knjiga 81   Bertha Dudde

Da se je Moje telo hkrati z dušo poduhovilo in da sem zato lahko vstal od mrtvih, z gotovostjo lahko sprejmete kot resnico, ker v grobu ni ostalo ničesar od fizične narave, kar bi lahko nadaljevalo proces razvoja. Med svojim življenjem na Zemlji sem postal gospodar tudi nad svojim telesom, vse snovi sem poduhovil, to pomeni, da sem jih kot človek Jezus izročil svojemu večnemu Očetu; v Mojem telesu ni bilo ničesar, kar bi se upiralo Očetu v Meni, in muke na križu nisem pretrpel zaradi sebe.... Zaradi poduhovljenja svojega telesa...., ampak samo zato, da bi z njimi odkupil grehe človeštva. Vendar je bilo Moje telo še vedno človeško usmerejno, tako da je čutilo in prenašalo neizmerne bolečine.... Kljub temu sem vam po tem, ko sem s svojo smrtjo na križu opravil dejanje odrešenja človeškega rodu, želel zagotoviti tudi dokaze o svojem poduhovljenju, katerega posledica je bilo Moje vstajenje od mrtvih....Tako sta telo in duša lahko vstala, ker sta dosegla dejanje poduhovljenja (pretvorba iz materialnega stanja v duhovno), in nič ni moglo zadržati tega duhovnega bitja v grobu, kajti duh prodre v vse, tudi v najbolj trdno snov. 

Ta spiritualizacija telesa je bila zagotovo v Moji moči, ker sem bil popolnoma prežet z ljubeznijo in ker ljubezen raztaplja vsako nečisto snov, kajti.... kjer je prisotna ljubezen.... se ne more ohraniti nič nečistega, ker ljubezen zagotavlja združitev z Večno ljubeznijo, saj vse použije in pusti le čistega duha, ki se tako lahko združi s Prvotnim duhom večnosti. Jaz sem ostal v tej ljubezni, in če se tudi vi ljudje izoblikujete v ljubezen, boste lahko tudi poduhovili svoje telo, vse materialne snovi boste postavili v pravi red in vse duhovno, kar je v njih vezano, se bo obrnilo k Meni kot Večni ljubezni ter se odpovedalo vsakršnemu nasprotovanju, ki je nekoč otrdilo njegovo substanco in je bilo vzrok za njegovo izgnanstvo v materijo. 

Toda le nekaj ljudi, dokler so še na zemlji, bo doseglo to poduhovljenje telesa, kljub temu pa je mogoče. Takrat bo tudi telo lahko vstalo skupaj z dušo, le da vi ljudje tega ne boste pogosto zaznali, ker ni nujno, da za odrešenje vaše duše doživljate nenavadne stvari, ki na splošno ljudem niso razumljive. Vendar pa lahko verjamete v dejstvo, da sem Jaz vstal od mrtvih in da je tudi Moje telo stopilo iz groba, kajti Moje človeško življenje je bilo resnično takšno, da se je lahko zgodila poduhovitev telesa, in da ni bilo treba ničesar pustiti za sabo, kar bi lahko šlo skozi nadaljnjo fazo razvoja.  

Našel sem zedinjenje z Očetom večnosti.... On Me je popolnoma prežel, nisem več živel zunaj njegove narave, z njim sem bil združen za vso večnost. Toda 'narave Boga' vam ni mogoče razumeti, saj je On Duh, ki prežema in preveva vse.... ni ga mogoče poosebiti (spraviti v tri osebe), prav tako ni viden, je moč in svetloba v takem obsegu, da bi uničila vse, če se ne bi oblikovala v visoko stopnjo ljubezni, ki je bila v Meni, ko sem na Zemlji bival kot človek.         

In zato sta Me ta luč in moč lahko popolnoma presvetlili, ne da bi pri tem prenehal obstajati, temveč je tudi Moje poduhovljeno telo ohranilo svojo obliko, kljub izobilju Božjega duha, tako da sem ostal viden bitjem, ki pristopajo k Meni z visoko stopnjo zrelosti ... Veliki duh večnosti, ki je zapolnil celotno vesolje, se je manifestiral v človeški obliki... Veliki Duh večnosti, ki je prežemal celotno vesolje, se je manifestiral v človeški obliki.... v Jezusu Kristusu sem postal viden za svoja ustvarjena bitja, kajti tudi sam sem bitje, ki ga boste razumeli šele, ko boste sami, polni ljubezni, vstopili v zvezo z Menoj.... In takrat boste razumeli tudi vprašanje Mojega vstajenja, poduhovljenja telesa in duše ter Mojega popolnega zlitja z Očetom - Duhom večnosti.... Šele takrat boste razumeli enost Jezusa in Očeta.... Šele takrat boste popolnoma združeni z Menoj in boste v Jezusu Kristusu prepoznali Mene samega, svojega Boga in Očeta večnosti.... Kajti On in Jaz sva eno, in kdor vidi Mene, vidi tudi Očeta... Amen.    

Bertha Dudde