Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

3622 KRISTUSOV VNEBOHOD.... SPREMENJENJE....
7. december 1945: knjiga 46  Bertha Dudde

Moje življenje na zemlji je bilo pot ljubezni, ki sem jo sklenil s svojo smrtjo na križu.... Moje telo je bilo na zemlji, kar pomeni, da je bilo podvrženo vsem naravnim zakonom, Moja duša je bila pri Bogu, živela je duhovno življenje in je tako postala dovolj močna, da je osvojila telo, da je tudi to stremelo k Bogu, ki je nato poduhovil dušo in telo, tako da zunanja oblika, v kateri je bil Bog, večni Oče v vsej polnosti, ni bila več ovira za njegovo delovanje. Zunanja oblika zato ni mogla več podleči telesni smrti, saj je umrljiva, tj. v sebi spremenljiva le snov, ki daje zavetje nezrelim duhovnim snovem, ne pa tudi popolnoma poduhovljena snov. Zato sta duša in telo lahko vstopila v duhovno kraljestvo v popolnem stanju, bila sta prosojna in, prežeta s svetlobo in močjo sta lahko zapustila Zemljo, kar je bil proces, ki so mu Moji učenci smeli biti priča, ko se je zgodil pred njihovimi očmi, tako da so lahko uzrli Božjo slavo, da bi dobili moč za svoje poslanstvo na Zemlji, ki se je nato začelo zaradi odrešenja človeštva. Njihova naloga je bila obveščati ljudi o Mojem odrešenjskem dejanju, Mojem načinu življenja, o Mojem nauku, o Mojem strašnem trpljenju in smrti na križu ter o Mojem vstajenju in vnebohodu.... Za to poslanstvo pa so se morali pripraviti, sami so morali živeti življenje v ljubezni, morali so biti globoko verni, saj so v Meni prepoznali Očeta večnosti, v sebi so morali z vsem srcem sprejeti Moj nauk, da bi ga lahko posredovali naprej; da bi razumeli mojo žrtveno smrt, jih je bilo treba voditi v resnico, zato so morali biti živi privrženci in sposobni oznanjati z globokim prepričanjem (prepričano vero).

In zato so smeli biti tudi priča Mojemu vnebohodu na Zemlji, zadnjem znamenju Moje slave, Moje božanskosti, ki sem jim ga lahko dal kot človeško bitje, ki je zaključilo Moje življenje na Zemlji, a mora ostati živo za vse Moje, vse dokler obstaja svet. Kajti Moja spremenitev kot izpolnitev Mojega nauka je bila res razumljiva Mojim učencem, vendar je bila ljudem razumljiva le, če so Mi sledili, živeli življenje v nesebični ljubezni in tako postali sposobni razumeti resnico in sprejeti globoko Božansko modrost.

Ko bodo spoznali, da je namen zemeljskega življenja poduhovljenje duše in telesa, rezultat tega pa najsvetlejše prežemanje s svetlobo, se jim bo tudi Moj vnebohod zdel verodostojen. Zato je bil edini namen Mojega zemeljskega življenja oznanjevanje ljubezni, zato je Beseda postala meso, da bi ljudem pokazala pravo pot, jim dala zgled življenja v ljubezni in jih spodbudila, da bi Mi sledili.... Samo ljubezen doseže poduhovljenje in samo ljubezen rešuje človeški rod iz smrti in ga prebuja v večno življenje.... Amen.

Bertha Dudde