Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

4312 KRISTUSOVA CERKEV... "TI SI PETER, SKALA..."
24. maj 1948: knjiga 51   Bertha Dudde

Skupnost verujočih v Kristusovem smislu pomeni združenje ljudi, ki so si s svojim načinom življenja, z nesebično ljubeznijo do bližnjega pridobili tako živo in globoko vero, da razumejo vse, kar je Jezus učil na Zemlji, in zato ne dvomijo v Besedo, saj je razumevanje tega, kar Bog zahteva od njih, da verjamejo, vedno samo posledica pravilno vodenega načina življenja in bo vedno vključevalo živo vero, prepričanje v čisto Resnico in s tem močno zavest, da se lahko doseže vse kar ima za temelj le vero. Takšna skupnost je prava Kristusova cerkev, je cerkev, ki jo je On ustanovil na Zemlji z besedami: »Ti si Peter, skala, na tebi bom sezidal svojo cerkev.« In ta cerkev bo preživela, ne bodo je mogle zamajati sile podzemlja, ko se bo na Zemlji vnela zadnja bitka proti veri. Takrat se bo pokazalo, kdo pripada tej Cerkvi, kdo ima moč vere, da ne bo odpadel, ko bo pekel besnel proti vsemu, kar je duhovno. Takrat bodo trdno stali le ljudje, ki resnično ljubijo, katerih vera je živa, saj bodo drugi prešibki, da bi se uprli. Odvzeto jim bo vse, kar so do sedaj imeli za cerkev, vsak obred, vsaka zunanja oblika bo odpadla, stavbe v katerih se izvajajo cerkveni obredi bodo zaprte ali uničene, ne bo več možnosti za opravljanje tistih obredov, ki se jim zdijo pomembni, in resno se bodo soočili z odločitvijo ali naj se izpovedujejo za Boga ali proti njemu.

Toda ta odločitev za tiste, ki imajo živo vero, ne bo težka, ker razumejo kar verujejo, medtem ko se ostali, še slepi v duhu, nimajo se česa oprijeti in bodo zaradi svojega dobrega telesnega počutja odpadli od Boga, odpovedal se bodo svoji veri, saj je bila samo mrtva vera, formalna vera. Toda vi, ki pripadate Kristusovi cerkvi, bi se morali nenehno zavzemati za to cerkev, ljudem bi morali prinašati razsvetljenje in poskušati razjasniti razliko, da bi lahko oblikovali svojo formalno vero v živo vero, morali bi jim pokazati pot k razumevanju tega, kar Jezus uči, jih usmeriti na pot ljubezni, ki edina rojeva živo vero in vodi k popolnemu razumevanju Njegove Besede. Samo ta majhna skupnost prave Kristusove Cerkve bo preživela poslednjo bitko, saj bo vsaki miselni šoli vnaprej napovedana vojna in vsi njeni privrženci, ki ne pripadajo pravi Kristusovi Cerkvi, bodo izgubili. Toda Bog jih bo podpiral, On bo v njihovi sredini, okrepil bo njihovo vero, razsvetlil njihovega duha in jim dal moč, da bodo zdržali do konca. In zavoljo te Kristusove cerkve On vidno deluje med ljudmi po svojem Duhu.... On jih uči in sporoča Svojo Besedo na Zemljo, da bi Njegova cerkev pridobivala člane, da bi jih Njegova Beseda, ki prihaja od zgoraj in je blagoslovljena z Njegovo močjo, izredno okrepila.... Amen. 

Bertha Dudde