Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

8035 NAPAČNA PODOBA O BOGU.... ZAVAJAJOČI NAUKI ....
7. november 1961: knjiga 84  Bertha Dudde

Kakšno izkrivljeno podobo Mojega bitja dobite, če sem vam predstavljen kot Bog jeze in maščevanja, kot strogi sodnik brez usmiljenja, ki samo kaznuje in obsoja ter nikoli ne izkaže usmiljenja....Takega Boga se lahko samo bojite, zaradi strahu ga boste ubogali in tudi njegove zapovedi boste upoštevali samo zaradi strahu pred kaznijo, vendar ga nikoli ne boste mogli ljubiti tako, kot želim, da bi Me ljubili....Dokler imate takšno podobo o Meni, ne hodite v resnici, še vedno ste v duhovni temi in le stežka boste dosegli svoj cilj, da bi se združili z Menoj....Kajti to lahko doseže le ljubezen, vi pa težko čutite ljubezen do bitja, ki vam je predstavljeno na tak način. Jaz pa si želim pridobiti vašo ljubezen, le vaše popolno zaupanje bo to storilo, želim, da me prepoznate kot zvestega Očeta, ki želi biti zaradi ljubezni tesno povezan s svojimi otroki. In zato morate imeti tudi vi pravo podobo o Meni, treba vam je dati resnico o Mojem bitju, ki je samo po sebi ljubezen, modrost in moč.... ki je nadvse popolno in ki Ga lahko ljubite v zameno, ko čutite objem Moje ljubezni, ki je večno namenjena vam .... Boga, ki te kaznuje, ko ga užališ, se lahko samo bojiš, ne moreš ga ljubiti.... Jaz pa vas ne kaznujem, pomagam vam le, da se izognete svojemu grešnemu stanju, in vas obdarujem z močjo in milostjo, da to dosežete. In nikoli ne bom vrgel v brezno tistega, ki je postal grešnik, nikoli ga ne bom obsodil ampak vedno poskušal dvigniti iz globine, ker se Mi smili, saj je sam izbral pot v globino.... In vse metode, ki jih uporabljam, da ponovno dvignem, kar je padlo, kar je postalo grešno, so dokaz Moje ljubezni in ne dejanja kaznovanja, ki niso združljiva z Mojo neskončno ljubeznijo.....

Nikoli vam ni treba verjeti naukom, ki me prikazujejo kot maščevalnega in kaznovalnega Boga..... In zato lahko z gotovostjo zavračate nauk o večni obsodbi, ker nikoli ne obsodim živega stvarstva.... vendar si je globino zaželelo po lastni svobodni volji in večno ga želim. Da pa Moja pravičnost ne bi bila razveljavljena, naj vam pojasnim, da ne morem dati sreče tistemu, ki se je prostovoljno oddaljilo od Mene in hrepeni po globini.... Ko razmišljate o Meni, Me morate vedno imeti za dobrohotnega, nadvse ljubečega Očeta, ki vam je vedno pripravljen dati svojo ljubezen, vendar zaradi svoje popolnosti ne more delovati neodvisno od večnega reda..... Kljub temu je človeku pot do Mene vedno na voljo.... Tudi tistim, ki so padli na najnižjo točko je treba le hrepeneče iztegniti roke k Meni, Jaz pa jih bom prijel in dvignil, saj sta Moja ljubezen in usmiljenje tako velika, da spregledam vsako krivdo, če se mi bitje prostovoljno preda.... Potem lahko izbrišem krivdo, ker sem zaradi tega prelil svojo kri v človeku Jezusu, tako da je bila krivda plačana, kot zahteva pravičnost. In če vam je Moje bitje opisano v vsej resnici, vam ne bo težko po svoji svobodni volji stopiti na pot k Meni.... Toda Bogu, ki se ga morate bati, boste dali malo ljubezni, zato vam je potrebno dati čisto resnico.... duhovno znanje, ki vam daje jasne informacije o Meni, vašem Bogu in Stvarniku, ki želi biti vaš Oče.... Ker vas napačni nauki ne morejo pripeljati do sreče. Zato jih je treba obsoditi, saj izvirajo od Mojega nasprotnika (Satana), ki vas želi obdržati v temi duha.... ki bo storil vse, da vam prepreči, da bi našli pot do Mene.... ki v človeška srca vnaša strah pred Menoj, da bi preprečil pojav ljubezni, ki združuje otroka z očetom.... Jaz pa si želim vaše ljubezni, zato vam bom vedno znova prinašal resnico o Meni in Mojem bitju, vi pa boste srečni, ko boste živeli v resnici. AMEN

Bertha Dudde