Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

112. Napoved zdajšnjih razodetij

1 (Gospod): "Rekel sem, da boste tukaj videli najbolj nenavadne ču­deže; razen svetilne krogle, ki jo je prinesel Rafael iz globoke in vi­soke Afrike, se za zdaj ni zgodilo še nič, čeprav je skoraj že minila pol­noč. Opozoril sem vas tudi, da vam bom za kratek čas odprl oči, da boste le začasno lahko videli, kaj se pravzaprav dogaja na svetu.
2 Preden pa bom storil to, naj vam povem in celo zapovem, da ne sme­te o tem, kar boste videli, govoriti nikomur; človeštvo na tem svetu še zelo dolgo ne bo zrelo za to, in za dušni blagor posvetnega človeštva pravzaprav sploh ni potrebno, da bi kaj takega izvedelo! Če si bo le zelo prizadevalo ljubiti Boga nadvse in bližnjega kakor samega sebe, mu bo vse drugo in nadaljnje že tako in tako razodeto, kolikor bo potrebno. Toda vi, kot prvi temeljni stebri Mojega nauka, morate samo zase, na skrivaj, vedeti marsikaj več kakor vsi drugi skupaj, da čez nekaj ča­sa ne boste mogli zapasti v skušnjavo, da bi ta Moj nauk opustili.
4 Kljub temu pa se vse to ne bo izgubilo, in ko bo preteklo tisoč in še ne povsem tisoč let in bo Moj nauk skoraj povsem pokopan v uma­zano materijo, bom znova obudil može, in ti bodo to, kar smo se tu­kaj pogovarjali in kar se je zgodilo, dobesedno zapisali in v veliki knji­gi izročili svetu, da se mu bodo s tem vsestransko spet odprle oči!"
5 Nota bene: Tebi (Jakob Lorber), Moj hlapec in pisar, se morda zdi, da sem tak­rat to komaj omenil?! Hočeš tudi v svoji veri postati tako slabo­ten, kakor si še zmeraj slaboten v mesu?! Glej, povem ti, da sem Cireniju in Korneliju razodel celo tvoje ime in imena več drugih in ti so zdaj tudi presrečne priče vsega, kar ti narekujem v pe­ro. Toda na koncu bom tudi tebi razodel imena tistih, ki bodo čez dva tisoč let zapisali in naredili še večje stvari kakor zdaj ti! - To si za zdaj zapomni in zapiši v polni veri!
6 Cirenij se je temu zelo začudil in Kornelij Me je podrobneje po­vprašal o možeh, ki jim bo to dano.

7 In Jaz sem jim razkril stan in značaj in celo imena in dodal: "Eden od teh, ki mu bo razodeta večina tega, več kot zdaj vsem vam, bo v moški ravni vrsti izviral od Jožefovega najstarejšega sina in bo torej tu­di po telesu pravi Davidov potomec. Sicer bo slabotnega mesa, kakor David, zato pa toliko močnejšega duha! Blagor tistim, ki ga bodo po­slušali in si po tem uravnavali življenje!
8 Tudi drugi veliki obujenci bodo večinoma izvirali od Davida. Tak­šne stvari so namreč lahko dane le tistim, ki celo po mesu izvirajo od tam, od koder telesno izviram tudi Jaz; zaradi Marije, matere Mojega telesa, tudi Jaz izviram od Davida, ker je tudi Marija čista Davidova hči. V tistem času se bodo sicer ti Davidovi potomci večinoma zadr­ževali v Evropi, toda kljub temu bodo povsem čisti in pristni potomci moža po Božjem srcu in bodo sposobni prenašati najmočnejšo svetlo­bo iz nebes. Na kakšen zemeljski prestol se sicer ne bodo nikoli po­vzpeli, toda toliko bolj jih bodo prestoli čakali v Mojem kraljestvu in Jaz se bom Svojih bratov zmeraj spomnil! Tudi večina Mojih učencev, ki so tu, izvira po moški strani od Davida in so zato telesno res Moji bratje, razen enega (Juda Išarijot), ki ni od zgoraj, temveč zgolj od tega sveta. Sicer ne bi smel biti z nami, in vendar spet mora biti poleg, da se bo izpol­nilo, kar je zapisano!"
9 Reče Cirenij ves začuden: "Torej boš Svojo voljo zmeraj razode­val Ie Davidovim potomcem? So torej Matael, Cinka in Zorel tudi po­tomci velikega kralja? Saj jim vendar že zdaj razodevaš isto kakor Da­vidovim potomcem!"
10 Rečem Jaz: "Prijatelj, to tu se ne dogaja kot skrivno razodetje, temveč z javno besedo, ki jo sliši vsako meseno uho! Toda nekaj po­vsem drugega je slišati skrivno, notranjo besedo, ki prihaja iz Mojega srca v srce tistega, ki jo zaznava v sebi; za to pa mora obstajati nekak­šna pripravljena vrsta ljudi, katerih notranjost je sposobna prenesti vse­mogočnost in silnost Moje besede! Vsakega nepripravljenega bi že en sam jota, ki prihaja neposredno od Mene, uničil in ubil. Kar pa je en­krat zapisano, lahko ljudje, ki so dobre volje in dobrega srca, seveda berejo; ne le da jih ne bo ubilo, temveč jih bo utrdilo in okrepilo za večno življenje.
11 Toda če bi to brali in se posmehovali zlobni posvetni ljudje, bi jih, četudi le zapisano, uničilo in ubilo! - Zdaj tudi veš, kako je s te­mi stvarmi; in povem vam, da se pripravite na čudeže nastajanja, ob­stoja in večnega ohranjanja!" .

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
Knjiga 4