Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

6938 NE DOVOLITE, DA BI BILA ŽRTEV NA KRIŽU ZAMAN....
7. oktober 1957: knjiga 74  Bertha Dudde

Moje trpljenje in smrt na križu sta lahko zaman tudi za vas ljudi, žrtev na križu je lahko zaman za vas, ki ne pustite, da bi na vas naredila vtis, ki ne priznavate božanskega Odrešenika Jezusa Kristusa, ki opazite le 'človeka Jezusa', ne priznavate pa njegovega božanskega duhovnega poslanstva in se izključujete od tistih, za katere je bilo dejanje odrešenja izvršeno. K njemu se morate obrniti zavestno, če želite biti deležni blagoslovov dejanja Odrešenja. 'Odrešitev' je odvisna od vas, čeprav sem na križu umrl za vse ljudi. Vi ljudje, pa ne veste, da ste omejeni, da brez osvoboditve po Jezusu Kristusu nikoli ne morete uživati svobode v luči in moči, ampak ostajate v ujetništvu, čeprav bo minilo neskončno dolgo.... Ne veste, da stanja suženjstva, pomanjkanja moči in svetlobe ni mogoče spremeniti drugače, kot s križem na Kalvariji.

In tudi če zavrnete božanskega Odrešenika Jezusa Kristusa, tudi če prezrete njegovo izpolnitev, je odvisno povsem od Njega, kako dolgo boste v nesrečnem stanju.... Svojega človeškega bivanja ne štejete za zelo nesrečnega in zato ne iščete tistega, ki bi vam lahko zagotovil blaženo usodo. Toda vaš zemeljski obstoj kot človeka ne traja dolgo in šele takrat se boste zavedli muk svojega zavrtega stanja, takrat vam bo odvzeta življenjska energija, ki je bila vaša kot človeka.... pod pogojem, da niste vezani na trdo materijo in da vam ni treba izkusiti trpljenja, ko ste zaprti v njej.

Dokler pa ohranjate samozavedanje, imate še vedno možnost poklicati Jezusa Kristusa, svojega Odrešenika...., bodisi na tej Zemlji bodisi celo v onstranskem kraljestvu, če vas ne prevzame popolna tema. Zato si Moja ljubezen nenehno prizadeva, da bi vaše misli usmerila k Njemu, v Katerem sem se utelesil, da bi vas odrešil. Vedno znova vam bom skušal približati Jezusov dosežek. Vedno znova bom skrbel, da bo omenjeno Njegovo odrešenjsko dejanje in da boste vi, ki ste še vedno povsem oddaljeni od križa in ki v zvezi z Jezusom Kristusom ničemur ne pripisujete pomena, dobili to informacijo. Vsak od vas bo prej ali slej nagovorjen in napoten k Njemu, vsak od vas lahko prebira informacije o Jezusu Kristusu in njegovem odrešenjskem dejanju in vsak se mu zdaj lahko odzove v skladu s svojo voljo.

Toda njegova drža je odločilna za neskončno dolg časa ali celo za večnost.... saj bo morda res moral neskončno dolgo ostati v mukah in omejitvah, lahko pa bo tudi večno svoboden in se bo v luči, moči in blaženosti zahvalil svojemu božanskemu Odrešeniku za dejanje usmiljene ljubezni, ki mu je prineslo svobodo in ponovno blaženo prejšnje stanje. Nobeno človeško bitje ni izvzeto iz te odločitve in vsak človek si pripravlja svojo prihodnjo usodo.... vendar mu Moja ljubezen nenehno pomaga pri pravilni izbiri, Moja ljubezen mu nenehno svetuje, tako da noben človek ne bo mogel reči, da je ostal nepoučen o sredstvih za svojo odrešitev. Toda niti Moja ljubezen ne določa vaše volje.... saj ste si to bedno stanje izbrali po lastni volji in po lastni volji se boste tudi trudili, da bi se iz njega spet rešili.

In zato odrešenje po Jezusu Kristusu zahteva vašo svobodno voljo, sicer bi bil ves svet že odrešen, sicer ne bi bil nihče več v suženjstvu in slabosti, saj je bilo dejanje odrešenja izvršeno za vse človeštvo. Vaša volja pa lahko blagoslove dejanja odrešenja uporabi le, če svobodno izpovedujete svojo vero v Njega, ki je za vas umrl na križu.... če Mene samega prepoznate v Jezusu Kristusu in tako želite, da sem umrl za vas. Tedaj boste resnično osvobojeni stanja prisile, s te Zemlje boste odšli odrešeni in vstopili v kraljestvo, kjer boste lahko neskončno dejavni in srečni v luči in moči....

Bertha Dudde