Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

2020 Notranji glas .... Misel .... Dejanje ....
8.avgust1941: knjiga 30   Bertha Dudde

Vse, čemur nasprotuje človekov najgloblji občutek, vse to se tudi ne sklada z Božjo voljo, če človekova pripravljenost služiti Bogu določa njegove misli in dejanja. Izpostavljen je najrazličnejšim skušnjavam s strani nasprotnika (satana). Nasprotnik izkoristi vsako šibkost volje, da bi mu povzročil škodo. Vendar pa tudi Bogu predan zemeljski otrok čuti najbolj prefinjene vzgibe, usmerjene proti njemu in zato bo vse, kar človek trdi v najglobljem srcu, pravilno, in kar ga napolnjuje z nelagodjem, bo napačno. Celo tisto, kar koristi udobju njegovega telesa, ga bo rahlo vznemirilo, če ne bo v skladu z božansko voljo, ampak bo ustrezalo nasprotnikovi volji. Zato mora biti človek pozoren na nežen glas v svojem srcu in mu vedno slediti. 

Vsako dejanje izvira iz misli, misel pa je vpliv dobre ali zle sile na človeka. Misel je duhovni tok moči, ki se ji človek izroča. Misli pa sledi dejanje z uporabo Božje moči... Če se človeku porodi pozitivna misel, to se pravi, če je deležen posredovanja dobrih duhovnih bitij, ne more storiti ničesar drugega, kot da te misli uresniči, s tem da uporabi moč, ki prebiva v njem in aktivira svojo voljo. Manj kot se človek upira dobrim duhovnim silam, bolj marljiv je v svoji dejavnosti, več misli uporablja, in to je neutrudno delo, to je nenehna dejavnost. In če človek dovoli, da dobre misli vplivajo nanj, če posluša dobra duhovna bitja, potem lahko dela le dobra dejanja. 

Vendar pa brezvestni ljudje sprejemajo tudi prenose slabih sil in potem dopustijo, da postane njihova volja dejavna, iz tega sledi da delajo zla dejanja. Vendar jim to ni onemogočeno. Če ne prisluhnejo notranjemu glasu je tudi vsak poskus dobrih bitij zaman, njihov vpliv je minimalen, zato se umaknejo od ljudi, dokler ti sami od sebe ponovno ne poiščejo Boga in jim On dovoli, da ga najdejo. 

Če je človekova težnja po popolnosti velika, bo tudi prepoznal, ali mu notranji glas daje pravi nasvet, in bo tudi začuti, kaj naj zavrne, saj Bog prizadevnemu človeku daje pravo spoznanje, zato naj bo pozoren le na svoj notranji glas, saj ga bo vedno pravilno vodil... Amen.

Bertha Dudde