Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

8324 Odnos ljudi do Marije, Jezusove matere....
8. november 1962: 87. knjiga

Vedno sem vam pripravljen odgovoriti, kadar vas vznemirjajo duhovna vprašanja, kajti vi, ki ste namenjeni širjenju resnice od Mene, morate tudi sami poznati resnico, znati morate razlikovati med zmoto in resnico... In zato je treba prižgati luč tam, kjer ste še vedno temni v duhu, kjer še vedno obstaja, dvoumnost.... Kajti vedeti morate, da bo en napačen nauk vedno znova vodil v nove zmote...

Vedno znova so vam bila dana pojasnila o odnosu ljudi do Marije, zemeljske matere Mojega telesa, v smislu, da jo vsekakor lahko imenujemo najbolj spoštovano bitje v Mojem kraljestvu svetlobe, ki ji vi, ljudje, prav tako lahko namenite svojo ljubezen, vendar vedno s pridržkom, da ona zaradi svoje visoke duhovne stopnje zrelosti prebiva v Mojem kraljestvu kot 'Božji otrok', v katerem kraljujem Jaz sam kot Bog in Stvarnik, kot Oče, kot glavni vir svetlobe in moči, kot najvišji in najbolj popoln duh v večnosti... Zato se je, ker je bila živa stvaritev, vrnila k Meni kot Moj otrok..., medtem ko sem Jaz sam Stvarnik in bi zato rad od vas ljudi prejel neomejeno ljubezen...., ki mi jo boste prav tako namenili vi, ko boste popolnoma vstopili v Mojo voljo in z vsem srcem hrepeneli po združitvi z Menoj.... želim posedovati to vašo neomejeno ljubezen in vsa bitja v Mojem kraljestvu svetlobe, ki Me enako močno ljubijo, si bodo vedno prizadevala tako vplivati na ljudi, da se bodo obrnili k Meni... Nikoli pa ne bodo spodbujali ljubezni ljudi, da bi iskala drugačen cilj, kot sem Jaz..., kar pa se zgodi, ko je bitje svetlobe deležno izjemnega čaščenja ljudi, ki bi moralo biti namenjeno le Meni... In zaradi tega se nobeno bitje svetlobe ljudem nikoli ne bo prikazalo na način, ki bi povzročil goreče čaščenje. Kajti takšnen pojav bi samo okrepil napačen nauk, za kakršnega je treba šteti čaščenje 'Marije, Božje matere', ki se je uveljavilo pri ljudeh.                             

Sam nikoli ne bi spodbujal in podpiral zgrešenih naukov... In ker so vsa bitja svetlobe popolnoma vstopila v Mojo voljo in tudi vedo, kako takšni zgrešeni nauki škodujejo človeškim dušam, se bitja svetlobe nikoli ne bodo lotila takšnega poskusa, toda Moj nasprotnik bo dejansko uporabil prav takšno napačno usmerjeno vero in jo skušal okrepiti s prikaznimi, katerih začetnik je on sam... Kajti takoj, ko mu uspe pozornost ljudi še bolj preusmeriti k 'čudnim bogovom', izpodrine Mene samega, ki želim biti edini cilj njihovih želja... Z uporabo zvitosti in prevare bo Moj nasprotnik poskusil vse, da bi ljudi zavedel v napačno mišljenje, in, razumljivo, najlažje deluje tam, kjer so napačni nauki že pripravili zemljo za sprejem njegovih strupenih semen...                                

Moja ljubezen, modrost in moč so se vedno znova razodele s posredovanjem Moje besede, tako da so ljudje spoznali resnico. Moj nasprotnik pa deluje na enak način, saj skuša pridobiti vero ljudi z napovedovanjem dogodkov, ki se jih zelo dobro zaveda... In ker sam ne morem neposredno delovati v ljudeh, ki so gradili na njegovih temeljih, nanje vpliva z deli prevare, ljudje pa jih ne prepoznajo kot nasprotnikovo delo prevare, saj se ne sramuje prikazati se v preobleki enega od najbolj vzvišenih bitij luči, ker ima pod to masko dostop do njih. (2 Kor 11,14)                                 

Dejstvo, da so v posebnih primerih duhovno popolnoma zrele človeške duše sposobne duhovnega videnja, ni sporno, vendar pa se, takoj ko gre za posredovanja, ki so z Moje strani namenjena ljudem za rešitev njihovih duš, to zgodi z neposrednim razodetjem po duhu, ki pa tudi vključuje nalogo posredovanja teh razodetij sočloveku... Vendar takšna razkritija nikoli ne bodo dana mladoletnim otrokom, s prepovedjo, da bi o njih govorili (Fatima). Že samo iz tega bi morali ljudje sklepati o povzročitelju takšnih prikazovanj...                                                        

V času konca ima Moj nasprotnik veliko moč in jo resnično dobro uporablja... In njegov vpliv se bo tudi ukoreninil povsod tam, kjer obstaja zmota, zmota se bo vedno bolj krepila, in dejstvo, da je vam ljudem ponujena zmota, se kaže v tem, da je vedno znova v ospredje postavljeno prav tisto bitje luči (devica Marija), ki bi rado uporabilo ves svoj vpliv samo zato, da bi ljudi vodilo k Meni kot božanskemu Odrešeniku, saj ve, v kakšni sužnosti tavajo in da lahko najdejo osvoboditev samo po Jezusu Kristusu... Vendar pa takšna prikazovanja vedno uspejo dati izreden zagon čaščenju Božje matere, kar je tudi volja Mojega nasprotnika: da si ljudje ustvarijo tuje bogove, da bi jih častili....                

Postavljena je bila velika struktura laži, katere zidovi postajajo vedno močnejši..., vendar jo lahko uniči le čista resnica, ki se z Moje strani prenaša na Zemljo... In vsakdo, ki želi spoznati resnico, bo tudi jasno razumel in znal razlikovati med lažjo in resnico... obrnil se bo na Mene samega za pojasnilo in resnično mu ne bom odrekel resnice... Amen.