Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

7020 Raznolikost del v Gospodovem vinogradu....
19. januar 1958: knjiga 75   Bertha Dudde

Moji služabniki na Zemlji morajo biti izjemno dejavni, in vsak, ki se v poslednjih dneh pred koncem izreče za pripravljenega pomagati pri delu odrešenja, je tudi primeren za opravljanje pravega dela. Postavljen bo namreč tja, kjer bo lahko delal Zame in za Moje kraljestvo v skladu s svojimi močmi. To delo je namreč raznoliko in ni vedno sestavljeno iz navzven vidne dejavnosti... Všeč so Mi tudi tihe molitve, ker skrbijo za zablodele duše in jim s priprošnjo dajejo svojo ljubezen... Kajti Jaz lahko v njihovem imenu sprejmem njihovo ljubezen, okrepim moč volje duš, da bodo lažje našle pot vrnitve.

Tudi pravilno živeto zemeljsko življenje je delo v vinogradu, saj lahko z dobrim zgledom k pravemu načinu življenja spodbudimo tudi bližnjega. Noben človek ni nesposoben za odrešilno delo, če je le njegova volja, da je v zadnjih dneh Moj sodelavec. Vsakemu dodelim drugačno delo in tudi sam bo čutil, da ga pozivam, naj naredi to ali ono. Ko bo izrazil pripravljenost za delo v vinogradu, se bo z veseljem prepustil svojemu notranjemu vzgibu.

(19.1.1958)
Kajti ta njegova pripravljenost dokazuje tudi njegovo ljubezen do Mene in do bližnjih, in ko človeka napolni ljubezen, ima tudi moč in se mu ni treba bati neuspeha. Človek ne sme misliti samo nase, tudi ko gre za razvoj njegove duše, za duhovno prizadevanje, ker takrat v njem še vedno ni prave ljubezni in tako tudi ne bo nikoli dosegel zrelost svoje duše. Odločilna je le dejavnost v nesebični dobrodelnosti do bližnjega, in to je najlepša naloga, ki si jo človek lahko zastavi, če želi tudi sočloveku pomagati doseči zrelost duše. Potem bo blagoslovljena tudi vsaka dejavnost, ki se je loti, pa naj gre za zemeljsko ali duhovno delo. Kakor hitro so njegove misli namenjene odrešenju še nesvobodnih duhovnih ljudi, že vstopa v Mojo službo, čeprav še vedno nezavedno; kmalu pa se mi bo tudi zavestno ponudil v službo in Jaz ga bom sprejel, ker v poslednjih dneh še vedno potrebujem veliko služabnikov.

In takoj ko se bo človek sam trudil živeti življenje v ljubezni, mu bo duhovna stiska bližnjega postala očitna in bo spodbudila njegovo voljo, da pomaga, da se zavzame Zame in za Moje kraljestvo. V svojih mislih bo voden pravilno, tudi govoril bo v skladu s svojim spoznanjem in vedno tako, da bo lahko imel njegov bližnji korist od tega, ko ga bo poslušal. Kajti vsak lahko svoje bližnje opomni, naj živijo življenje v ljubezni, vsak lahko drugemu človeku predstavi Mene samega kot Boga ljubezni in ga poskuša prepričati, naj Me ima za očeta in naj vzpostavi stik z Menoj... Kajti vsak, ki veruje Vame, lahko tudi sam svojo vero predstavi bližnjemu in tako že opravlja delo v vinogradu... Njivo si prizadeva narediti sprejemljivo za seme Moje ljubezni, za Mojo besedo.

Vsak duhovni pogovor je lahko delo v vinogradu, če poteka v popolnem zaupanju, in Jaz sam sem navzoč tam, kjer sta dva ali trije zbrani v Mojem imenu... In kdor živo veruje vame, bo v tak pogovor pritegnil tudi Mojo navzočnost. In takrat ne bo več govoril sam, ampak bom Jaz govoril po njem... In ne glede na to, kako preprosto in nepoučeno zvenijo njegove besede, imajo lahko bolj prepričljive učinke kot visoko učene pridige, v katerih manjka živa vera...  Obstajati mora tiha notranja pripravljenost služiti priznanemu Bogu in Očetu.

Potrebno je le eno: da je človek po ljubezni najprej sam prišel do žive vere, kajti formalno krščanstvo ne bo dalo pravih delavcev v vinogradu, ampak le mrtvo oznanjevanje besede, ki ne prebudi življenja in zato ne moremo govoriti o pravem delu v vinogradu. Zato vedno in nenehno pridobivam služabnike za svoj vinograd, da bo delo odrešenja za blodeče duše vedno obsežnejše, da bo vedno znova prinešena luč v temo, saj čas hiti, in vsak človek, ki se tej pomoči ne upira, bo še vedno deležen pomoči. To delo mora biti delo z ljubeznijo, kajti vsako delo brez ljubezni bo ostalo tudi brez uspeha, ljubezen pa doseže veliko, kajti ljubezen je odrešujoča moč... Amen.

Bertha Dudde