Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

6531 Spust v pekel.... Luciferjevo nasprotovanje....
25. april 1956: knjiga 70  Bertha Dudde

Res je, da sem se Jaz po svoji smrti na križu spustil v pekel, in da sem prinesel odrešenje tudi tistim, ki še niso vstopili skozi vrata v večno blaženost, saj je morala ta vrata najprej odpreti Moja smrt na križu... Nešteto duš je čakalo na uro svojega odrešenja in prikazal sem se jim kot človek Jezus ter jim opisal svoje trpljenje in smrt, ker so Me morale tudi one prostovoljno priznati za Božjega Sina in Odrešenika sveta. Sprejeli pa so Me tudi tisti, ki so bili na Zemlji živeli dobro; niso Me vsi zavrnili, kljub temu pa se Mi je nešteto duš uprlo in zavrnilo dar milosti, Moje odrešenje... Vpliv Mojega nasprotnika na te duše je bil tako močan, da so v Meni videle le človeka, ki se je uprl zemeljskim vladarjem in bil zato obsojen na smrt... Za vse te duše je bilo treba ohraniti svobodno voljo. Zato se nisem mogel prikazati v moči in slavi.... Moral sem stopiti mednje, tako kot sem hodil med ljudmi na Zemlji.... kot človek, ki jih je le s pomočjo Besede skušal prepričati o svojem poslanstvu in o dokončanem dejanju Odrešenja.         

Toda Moj nasprotnik ni hotel izpustiti duš, čeprav se je prvič zavedel posledic Mojega dejanja odrešenja... ni mogel zadržati duš, ki so Me priznale in so Mi prostovoljno želele slediti skozi vrata, ki sem jih zanje odprl,... bile so osvobojene njegove oblasti z močjo, ki so jo prejele od Mene so raztrgale verige, ker sem jih sam zrahljal... Zato je Moj nasprotnik še bolj divjal med svojimi privrženci in zdaj se je boj teme proti svetlobi resno začel in nikoli ni prenehal ter divja na Zemlji in v duhovnem kraljestvu... Sestopil sem v pekel, da bi prinesel odrešitev vsem tistim, katerih zemeljsko življenje se je bilo končalo, preden sem prišel na Zemljo...,        vsem tistim, ki so bili kljub pravilnemu načinu življenja še vedno podvrženi Mojemu nasprotniku, ki se je boril celo proti Meni samemu in proti kateremu sem se na Zemlji boril za vsako dušo, ki jo je držal v verigah... In izgubil je velik del svojih privržencev... Umrl sem za vse te duše in vsi bi se lahko osvobodili od njega. Toda njegov bes je bil neskončen, ko je videl, da je prikrajšan za svoje sledilce... ko je moral spoznati, da sem dosegel zmago, ki pa je bila v celoti dosežena z ljubeznijo.                                                          

Tudi on bi se lahko podredil ljubezni, vendar je bila njegova moč, njegovo lastništvo, še vedno preveliko in se je upiral moči Moje ljubezni, zato tudi ta ni mogla učinkovati nanj. Toda prišel je trenutek, ko je moral spoznati, da je njegova moč poražena... Sprejeti je moral, da je našel svojega gospodarja v človeku Jezusu, čigar ljubezen je dosegla združitev z Mojo... In tako je njegovo sovraštvo postajalo vedno močnejše, ker je božanski Odrešenik Jezus Kristus zdaj postal resen nasprotnik, ki bi lahko s svojo ljubeznijo vzel njegove privržence. Toda Moj nasprotnik je vseeno našel koristno rešitev v dejstvu, da je to odvisno od svobodne volje vsakega bitja, in nenehno poskuša vplivati na voljo svoje žrtve, pa naj bo to na Zemlji ali celo v duhovnem kraljestvu.                                                      

Toda po smrti na križu sem se spustil v pekel in se še naprej spuščam v pekel, da bi prinesel odrešenje vsem, ki se ga želijo osvoboditi, in on Me ne bo mogel ustaviti, nikoli ne bo mogel na silo zadržati duš, ki želijo slediti Mojemu klicu... Njegovo moč je premagala Moja smrt na križu, toda niti to križanje ni moglo zlomiti njegovega odpora, njegovo sovraštvo in njegova volja sta nepopustljiva, njegova dejanja so zla, njegovo bistvo je popolnoma brez ljubezni... To je razlog zakaj nima moči, da bi dal mrtvim življenje. Svojo preostalo moč bo vedno uporabil le za negativna dejanja, zato mora pozitivna moč vedno bolj slabiti njegovo dejavnost... ljubezen mora pritegniti in vzeti k sebi vse, kar je brez življenja, in to nato spet oživiti....                                                         

Z Mojim sestopom v pekel se je začela vrnitev tistih, ki so nekoč padli, k Meni, začelo se je prebujanje mrtvih v življenje, kajti ljubezen je dala dokaz, da je močnejša od sovraštva, ljubezen je na križu poravnala krivdo, ki je ljudem prinašala smrt. In tako je bilo zanje odkupljeno življenje, tisti, ki je bitja spravil v stanje smrti, je bil poražen... Amen. 

 Bertha Dudde