Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

0216 Utelešenje....
6. december 1937: knjiga 5/6  Bertha Dudde

Moj dragi otrok....  Očetova velika dobrota ti želi danes razkriti veliko skrivnost.... skrivnost njegovega utelešenja. 

Brez Gospodove ljubezni se ljudje nikoli ne bi mogli osvoboditi krivde greha in tonili bi vedno globlje, če se Oče ne bi usmilil človeštva in v neizmerni ljubezni poslal na Zemljo svojega najsvetejšega otroka, da bi ljudem prinesel odrešitev iz njihove najgloblje stiske. Gospod ljudem ni mogel dati večjega dokaza svoje božanske ljubezni, kot je ta, da je žrtvoval samega sebe.... da je vzel nase krivdo vseh ter s trpljenjem in smrtjo na križu ponovno pridobil milost, ki ljudem omogoča vstop v Božje kraljestvo.... Veliko strašnejša od trpljenja na križu je bila krivda za greh, ki je bremenila njegovo čisto, božansko glavo in v neizrekljivih bolečinah za zemeljske otroke je nebeškemu Očetu daroval največjo žrtev... Samega sebe je daroval za trpljenje Zemlje.... Oče je na Zemljo poslal svojega Sina.... najsvetejše, najvišje in najčistejše bitje, ki je bilo eno z nebeškim Očetom, je to dejanje storilo iz najgloblje ljubezni do človeštva.... Vse v vesolju mora ostati negibno ob spoznanju te najsvetejše žrtve, ki je bila kdaj koli dana človeštvu.

V polnem spoštovanju mora vse utihniti pred veličino Njegove ljubezni.... In v večnosti mora zazveneti slavospev vseh, ki jih je Gospod odrešil iz najglobljega greha.... Iz neposredne bližine vse svetlečega božanskega Očeta.... iz vsega sijaja in slave večnega življenja sestopiti v dolino Zemlje.... Sredi bede in globine greha.... Kakšna Odrešenikova ljubezen do otrok Zemlje in kako velika žrtev, bivati v svoji čistosti sredi greha in pokvarjenosti.... V najsvetejšem usmiljenju je Božji Sin izpolnil delo odrešenja na Zemlji.... Nobeno bitje prej ali pozneje ni preneslo takšnega trpljenja kot Božji Sin.... Na Zemlji je Odrešenik sodeloval pri vsem trpljenju... v brezmejni ljubezni se je razodela njegova božanskost, zato se je žrtvoval za odrešenje človeštva.

Postanite kot otroci, potem se boste lahko vživeli v trpljenje Gospoda.... velik in čudovit in bleščeč.... v večni svetlobi lebdi Njegov duh.... da zdaj utelešen hodi po Zemlji, obremenjen s krivdo greha človeštva.... s trnjevo krono na glavi doživlja s čistim srcem najhujše ponižanje.... Nase je vzel vse trpljenje sveta, da bi s tem zmanjšal bolečino otrok Zemlje in se pustil križati, da bi zanje pripravil Očetovo kraljestvo.... Božja ljubezen je bila neskončna, da se je odrekel svojemu Sinu, toda ljubezen Jezusa Kristusa je vrnila Očetu, kar bi bilo brez Odrešenikove ljubezni za vedno izgubljeno. Nobeno bitje brez te ljubezni ne bi moglo videti Božjega obličja... Zavoljo človeštva se je Gospod sam žrtvoval in tako odrešil svet večne smrti. Blagor tistemu, ki je deležen te daritve in hodi v ljubezni do Gospoda, da tudi sam prejme odrešenje po Jezusu Kristusu, našem Gospodu! Amen.

Bertha Dudde